Termelés és termékek az ipar 4.0 mentén
Szövényi-Lux Mártont, a Festo Kft. ügyvezető igazgatóját kérdeztük a pneumatikus és villamos automatizálásban világszerte tevékenykedő Festo, illetve a cégcsoport magyarországi leányvállalatainak eredményeiről és terveiről.

A változékony világgazdasági környezet közepette milyen eredményeket könyvelhetett el a Festo 2015-ben?

Anyavállalatunk, a Festo AG és vele együtt a hazai Festo cégek 2015-ben is sikeres évet hagytak maguk mögött, és a növekedési tervek továbbra is meghatározzák működésünket.

Németországban nemrégen avatták fel Scharnhausenben a vállalatcsoport Technology Plant elnevezésű új gyárát, ahol teljesen automatizált környezetben készülnek a szelepek, a szelepszigetek és az elektronikai termékeink. A gyár tervezése során a karcsúsított (úgynevezett lean) gyártás megvalósítása és a fenntartható fejlődés, a nagyfokú energiahatékonysággal működő gyártóbázis kivitelezése elsődleges szempont volt. Mindezek biztosítják a Festo hosszú távú versenyképességét, a gyors piacra jutási időket és a maximális vevői elégedettséget a szállítási határidők tekintetében. A gyár alapterülete több mint 66 000 négyzetméter, 1200 dolgozót foglalkoztat, és több mint 70 millió eurós beruházással készült el.

Mindeközben Magyarországon is folytatódtak a beruházások, elkészült az a gyárépület, amelynek alapkövét 2014 júliusában tette le Curt Michael Stoll, a Festo tulajdonosa és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Ez év júniusában megindult a termelés a 170 embernek munkát adó üzemegységben. A Festo filozófiájának alapja a hosszú távú gondolkodás, a stabil, kiszámítható működés és a folyamatos fejlesztés. Ezek teszik lehetővé, hogy megoldásaink mindig ugyanazt a kiváló minőséget nyújtsák partnereinknek. Az új üzemben hengergyártás folyik, itt készülnek a Festo ISO-hengereinek nagyméretű változatai.

Milyen terveket fogalmaztak meg a jövőre nézve?

A Festo 2020-as stratégiájában célul tűzte ki az alaptevékenységet jelentő pneumatikai üzletág piaci részesedésének további emelését, de az olyan, dinamikusan fejlődő területeken is jelentős növekedést kíván elérni, mint az elektromos hajtások vagy a technológiai folyamatok automatizálásának piaca. Vevőink mindent egyetlen forrásból kívánnak beszerezni a legnagyobb termelési hatékonyság elérése érdekében. A Festo ehhez az elváráshoz kívánja igazítani struktúráját, termékeit, szolgáltatásait és gyártási tevékenységét. Erre alapozva fejleszti innovatív termékeit, és ennek érdekében forgatja vissza árbevételének több mint 9 százalékát a kutatás-fejlesztési tevékenységbe, amelyben fontos szerep jut a magyar termelővállalatának is. Büszkék vagyunk arra, hogy több mint 60 magyar mérnök vesz részt a Festo sűrítettlevegő-előkészítő egységei és az ehhez kapcsolódó technológiák fejlesztésének folyamatában.

Mit hoz ez a számok nyelvén, hogyan alakult a magyarországi árbevétel 2015-ben?

Az értékesítéssel foglalkozó Festo Kft. idei árbevételemeghaladja a 7 milliárd forintot, növekedésünk évről évre túlszárnyalja a 10 százalékos mértéket, de a fókuszterületeken – mint például az elektromos hajtások vagy a technológiai folyamatok automatizálása – ennél dinamikusabb a fejlődés.

Az ipar 4.0 elnevezésű fejlődési irány a Festo magyarországi tevékenységét is áthatja, vevőink élénk érdeklődést mutatnak arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne a negyedik ipari forradalommal kapcsolatos trendeket a napi gyártási gyakorlatban alkalmazni. A Festo meglátása összhangban van a Német Szövetségi Oktatási és Kutatási Minisztérium meghatározásával, amely szerint „az ipar 4.0 az értékteremtő hálózatok rugalmasságát növeli a kiberfizikai gyártórendszerek alkalmazásával. Mindez lehetővé teszi, hogy az üzemek és a gépek önmaguk optimalizálásával és újrakonfigurálásával a változó igényekhez és működési feltételekhez illesszék viselkedésüket. A középpontban a rendszereknek az a képessége áll, hogy érzékeljék az információkat, ezekből felismeréseket vezessenek le, és ennek megfelelően megváltoztassák viselkedésüket, illetve tárolják a tapasztalati úton szerzett ismereteket. Az intelligens gyártási rendszerek és folyamatok, valamint a célszerű műszaki tervezési módszerek és eszközök válnak a legfontosabb tényezővé a megosztott és összekapcsolt gyártólétesítmények sikeres megvalósítása során, a jövő »intelligens gyáraiban«”.

A Festo nemcsak a termékek, hanem saját gyártásának korszerűsítésével is az ipar 4.0 elveinek alkalmazására törekszik, ezzel sokoldalúbb, jobb minőségű és kedvezőbb árú megoldásokat és alkalmazásokat kínálva partnereinek. Ennek szellemében épült és működik a scharnhauseni és a magyarországi gyártóbázis is.

Mit jelenthet mindez a Festo termékeire kivetítve?

Az elmondottak gyakorlatba ültetéséhez a Festo a termékeivel is hozzájárul. Például az új Multi-Carrier-System elnevezésű mozgató-, vagy más néven handlingrendszerével, amely az említett megfontolások jegyében készült. A rendszert lineáris motorok mozgatják, egyedileg vezérelhető szállítóegységekből áll, amelyek sebessége is egyedileg szabályozható, az egységek különféle csoportokba rendezhetők, mindezt pedig on the fly módon, a rendszer pillanatnyi leállítása nélkül. Mivel szabadon konfigurálható, könnyen illeszthető a meglévő anyagmozgató és szállítórendszerbe anélkül, hogy azon változatni kellene; működése precízen összehangolható a gyártórendszer pillanatnyi feladataival. A Multi-Carrier-System teljes mértékben kielégíti az ipar 4.0 alapvető követelményeit, azaz * az adaptív termeléshez szükséges beépített intelligenciát, * a modularitást, * a széles körű hálózati képességeket * és a konzisztens szoftvermegoldásokat.

A másik kulcselem lehet az energiatakarékosság jegyében született MSE6-E2M levegő-előkészítő modul. A levegő-előkészítő egységhez illeszthető intelligens berendezés automatikusan figyeli a működési adatokat, és a felhasználó által előre definiált paramétereknek megfelelően megállapítja, hogy a sűrítettlevegő-felhasználás az üzemi értéknek vagy készenléti (stand-by) állapotnak felel-e meg. Ha a gép leáll, vagy készenléti üzemmódba kerül, megadott idő eltelte után az energiahatékonysági modul a gép sűrítettlevegő-ellátását kikapcsolja, így akadályozza meg, hogy levegő szivárogjon a gépből. Ezzel a leállások alatt nincs sűrítettlevegő-veszteség, tehát nem vész kárba energia. Amikor az E2M kikapcsolt üzemmódban van, ellenőrzi a berendezést a szivárgások észlelése céljából. Ha az energiahatékonysági modul a felhasználó által előre meghatározott értékű nyomáscsökkenést érzékel, jelzi azt a felügyeleti rendszernek. A berendezések automatikus szivárgásészlelése lehetővé teszi, hogy a felhasználó akkor és úgy végezzen karbantartást, amikor és ahogyan arra valóban szükség van. A modul emellett lehetőséget kínál a sűrítettlevegő-ellátás manuális be- és kikapcsolására is.

A sokoldalú vállalatfilozófiát követik-e hazánkban is? Milyen egyéb területeken van jelen a Festo?

A termelési és kereskedelmi tevékenység mellett fontos szerepet jut a Festo életében a magyar közép- és felsőoktatás fejlődését szolgáló célok megvalósításának. A hazai közép- és felsőoktatásban több mint 25 éve tanítanak gyakorlatorientált mechatronikát Festo-eszközökön.

A Festo fő szponzora a WorldSkills, illetve EuroSkills („szakmák olimpiája”) versenyeknek az egész világon. Magyarország 2007-ben csatlakozott a megmérettetéshez a mechatronika szakágban, a magyarországi Festo azóta támogatja és készíti fel a versenyzőket a helyi és a világversenyekre. 2012-ben a tehetséges magyar mechatronikacsapat az első helyen végzett a belgiumi EuroSkills versenyen, a 2014-es csapat ezüstéremmel tért haza a Lille-ben tartott európai megmérettetésről, a 2015-ös São Paulói Worldskills-versenyzők pedig kiválósági érmet kaptak. Magyarország tavaly elnyerte a 2018-as EuroSkills verseny szervezésének jogát.