Előrejelzés – több változatban
Ausztria gazdasági teljesítménye a koronavírus-járvány hatására 2020-ban 6,6 százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz képest. Ez csaknem egy százalékponttal kedvezőbb annál a 7,4 százalékos visszaesésnél, amit a bécsi Wifo gazdaságkutató intézet még február elején is valószínűsített. 

Nyugati szomszédainknál az elmúlt hónapokban egy kétarcú gazdaság képe rajzolódott ki. Miközben sok kereskedelmi, turisztikai, vendéglátóipari és személyi szolgáltatásokat végző vállalkozás csődbe vagy csőd közeli állapotba jutott, az ipar és az építőipar egészen jó állapotban vészelte át a válság legsúlyosabb időszakát.

A Wifo és a Magasabb Tanulmányok Intézete (IHS) vezetői március végén egy közös sajtókonferencia keretében hozták nyilvánosságra a két kutatói műhely legfrissebb konjunktúra-előrejelzését. A Wifo a koronavírus-járvány elhúzódása és a közeljövő ebből fakadó bizonytalanságai folytán két változatban készítette el az osztrák gazdaságnak mind a 2021., mind a 2022. évi fejlődéséről szóló tavaszi prognózisát.

A nyitási szcenáriónak („Öffnungsszenario”) nevezett változat esetén az érvényben lévő korlátozásokat a tavasz folyamán teljes mértékben feloldanák, ezzel szemben a rosszabb változat („Lockdown-szenario”) esetén 2021 áprilisában négy hétre újra bezárnak a kereskedelmi egységek és a személyi szolgáltatásokat végző vállalkozások, s a szállodák, az éttermek és a rendezvények helyszínei továbbra is zárva maradnak.

Stefan Ederer, a Wifo szakértője felhívta a figyelmet arra, hogy a konjunktúra további alakulását alapjában véve a hatóságok „COVID-19”-cel kapcsolatos intézkedései határozzák meg. Számokban kifejezve: egy áprilisban bekövetkező újabb, akár csak négyhetes „Lockdown” esetén az idén csaknem egy százalékponttal alacsonyabb lenne a gazdasági fejlődés üteme azzal a szerencsés állapottal szemben, ha nem lépnének életbe újabb korlátozások. Ha viszont az idén szerényebb lenne a növekedési dinamika, akkor a gazdasági növekedés mértéke a jövő évben az idei teljesítményhez viszonyítva közelebb lenne az 5, mint a 4 százalékhoz.
Abban az esetben, ha a járvány viszonylag hamar lecsöndesedik és az osztrák gazdaság már a tavasz folyamán új lendületet kap, a Wifo kutatói szerint a bruttó hazai termék mennyisége (GDP) az idén 2,3, 2022-ben pedig 4,3 százalékkal emelkedhet. Ha viszont a járvány elhúzódik és tartósan érvényben maradnak a gazdasági, társadalmi, kulturális és sportélet korlátozásával járó intézkedések, s késlekedik az élénkülés, az ország gazdasági teljesítménye az idén csupán 1,5, jövőre viszont – az ezek szerint alacsonyabb idei bázishoz képest - 4,7 százalékkal bővülhet.

Az IHS szakértői részint az oltási kampány sikerére, részint pedig a beruházások múlt évi, viszonylag szerény mértékű visszaesésére és idei újbóli növekedésére, továbbá a lakossági megtakarítási rátának a múlt évi 14-ről 11 százalékra történő csökkenésére és ezzel párhuzamosan a magánfogyasztás ebből fakadó idei emelkedésére számítva a Wifo előrejelzésénél egyértelműen derűlátóbb fejlődési képet vázoltak fel. Abban bízva, hogy a kormányzat nem kényszerül újabb, a gazdasági aktivitást fékező korlátozó intézkedésekre, 2021-re (a bruttó hazai termék (a múlt év decemberben feltételezett 3,1 százaléknál fél százalékponttal szerényebb mértékű), 2,6, a jövő évre pedig 4,3 százalékos növekedésével számolnak.

Egészségügyi oldalról az IHS kutatói abból indultak ki, hogy 2021 nyarán már be lesz oltva az osztrák lakosság nagy része, visszavonhatók az emberek kapcsolattartását és –ápolását korlátozó intézkedések, továbbá, nem lép fel olyan mutáns, amelyet a most rendelkezésre álló oltóanyagok ne lennének képesek megfékezni. Ha ezen tényezőkben változás következne be, a gazdasági növekedésre vonatkozó előrejelzést lefelé kellene módosítani: Michael Reiter, az intézet kutatási igazgatója szerint újabb korlátozó intézkedések elrendelése esetén hetente 0,1-0,2 százalékponttal csökkenne az év egészére vetített növekedési dinamika.

Az ipari termelés és az export kedvezően alakul

Az osztrák gazdaság, ezen belül a válság után gyorsan magára találó ipar sokat profitál a globális világkereskedelem számottevő élénküléséből. Ez a fejlődés az idén még akkor is folytatódni fog, ha a világgazdaság és –kereskedelem lendületét Ázsia és az Egyesült Államok határozza meg, miközben az osztrák export szempontjából fontos EU-partnerországokban az élénkülés továbbra is várat magára. A Wifo kutatói szerint 2022-re ezzel ellentétes tendencia valószínűsíthető: miközben az európai piacokon végre újra erőteljes növekedés valószínűsíthető, az Európán kívüli élénkülés előreláthatóan veszíteni fog az idei lendületből. Az áruexportban az IHS kutatói ez évre százalékos növekedést valószínűsítenek.

Foglalkoztatás, infláció

A munkaerőpiac alakulásán hosszabb idő óta jól megfigyelhetőek a koronavírus-válság következményei. A munkanélküliek éves átlagszáma tavaly kereken 410 ezer volt, ami az idén valamelyest mérséklődik, de még mindig meg fogja haladni a 350, rosszabb esetben a 380 ezret. A munkanélküliségi ráta a gazdasági fejlődés kedvezőbb alakulása, (azaz az „Öffnungszenario”) esetén a Wifo előrejelzése szerint az idén 9,2, jövőre pedig 8,4, a korlátozások újbóli bevezetése („Lockdownszenario”) esetén 9,3, illetve – az IHS előrejelzésével megegyező szintre - 8,5 százalékra mérséklődne. Ez azt jelenti, hogy 2022-ben – akár melyik szcenárió fog bekövetkezni -, a munkanélküliségi ráta egy százalékponttal még mindig meg fogja a válság kitörése előttit.
A Wifo a nyersanyagárak emelkedése folytán mind 2021-re, mind 2022-re a fogyasztói árak 1,8, míg az IHS ez évre 2,0, a jövő évre 1,9 százalékos emelkedésével számol, az inflációs nyomás azonban a bérek alacsony emelkedése folytán továbbra is visszafogott marad.

A költségvetés idén is, jövőre is jelentős kiadási többlettel zár

A vállalatoknak és a magánszemélyeknek a válság folytán nyújtott állami támogatások és a gazdasági tevékenység csökkenéséből adódó bevételkiesés nagy nyomás alá helyezik a költségvetést. A válság következtében a költségvetésnek a bruttó hazai termékhez viszonyított aránya a Wifo számítása szerint 2020-ban megközelítette a bruttó hazai termék 9, az IHS szerint meghaladta annak 10 százalékát.
A Wifo szerint gazdaság korai élénkülése, (azaz az „Öffnungsszenario”) esetén a költségvetési hiány 2021-ben a GDP 7,1, a jövő évben pedig 3,7 százalékára esne vissza, de amennyiben további korlátozó intézkedések kerülnek bevezetésre („Lockdownszenario”) a költségvetés GDP-hez viszonyított hiánya szerényebb mértékben, azaz az idén a gazdasági teljesítmény 7,7, a jövő évben pedig 4 százalékára mérséklődne. Az IHS ezzel szemben 2021-re 6, míg a jövő évre 3,5 százalékos GDP-arányos deficitet valószínűsít.

Üzenetek a gazdaságpolitikának

A két intézet közös sajtótájékoztatóján Christoph Badelt, a Wifo elnöke hangsúlyozta, hogy a válság leküzdésének ideje és terjedelme a gazdaságon kívüli tényezőtől, azaz attól függ, hogy az egészségpolitikának sikerül-e teljesen leküzdenie, de legalább oly mértékben enyhítenie a járványt, hogy az ne hátráltassa a gazdaság fejlődését. Amíg nem sikerül a járványnak a tesztekkel és oltással történő keretek közé szorítása, addig nem lehet fenntartható gazdasági fellendülésről beszélni. Egy további fontos megállapítás, hogy a rövidített munkaidő intézményének továbbra is fenn kell maradnia annál, mint azt eredetileg tervezték, de ezt ágazatonként differenciáltan, azok sajátosságait figyelembe véve kell megtenni.

Badelt professzor – Michael Reiterhez, az IHS kutatási igazgatójához hasonlóan - felhívta a figyelmet arra a lakossági megtakarításokban rejlő, felhasználása esetén a fogyasztást serkentő jelentős tartalékokra, ugyanakkor síkra szállt az alacsony jövedelemmel rendelkező rétegek támogatásának fenntartásáért, mert – mint fogalmazott – ezen támogatások elköltése szintén ösztönző hatást gyakorol a növekedésre.
Különleges kihívást jelent a tartós munkanélküliek száma emelkedésének részben szociális, részben gazdasági okok miatti megakadályozása. Preventív jelleggel minél hamarabb átfogó képzési kezdeményezésre lenne szükség, különösen azokra a hátrányos helyzetben lévőkre gondolva, akik vélhetően különösen megsínylenék a korlátozó intézkedések fenntartását vagy további szélesítését.

Minél tovább tart a járvány, annál fontosabb utánagondolni annak, hogy alakuljon a gazdaságpolitika a járvány elmúlása után. Az osztrák gazdaság és társadalom egy sor olyan problémával küzd, melyek a járvány alatt tovább erősödtek. Ezek sorában az első helyen a klímapolitika található, amelynél már történt előrelépés, de az annak összefüggéseiről és a tennivalókról szóló viták, az egymástól gyakran eltérő érdekek ütköztetése még váratnak magukra.

Egy további kihívás a költségvetés konszolidálásának ügye. A Wifo elnöke szerint a jelenlegi törvénykezési időszak végére a 2-2,5 százalékos GDP-arányos hiányhoz abban az esetben tudnak eljutni, ha az osztrák gazdaságot nem érik el újabb, váratlan, többletkiadásokkal járó kihívások.

Michael Reiter, az IHS kutatási igazgatója a konjunktúra-előrejelzés bemutatása után, a járvány alakulásának bizonytalanságain túlmenően, a gazdaságpolitika kihívásai sorában

  • a lakossági pénzmegtakarítások mozgósítását felgyorsítandó a gazdaságpolitika iránti bizalom erősítését,
  • az Európai Unió gazdasági helyreállítási programjában érintett projektek megvalósításának felgyorsítását,
  • a hosszú távon életképesnek tűnő vállalatok részére - csődhelyzetbe kerülésüket elkerülendő – hitelek, garanciavállalások, stb. formájában rövidtávú kormányzati segítségnyújtást,
  • a tartós munkanélküliek újbóli munkába állásának elősegítését,
  • a müncheni Ifo gazdaságkutató intézettel szoros egyetértésben - a termelékenységben a jövőben bekövetkező veszteségek elkerülése végett - az iskolások által a járvány ideje alatt elszenvedett oktatási veszteségek mielőbbi bepótlását, valamint
  • a költségvetési hiány, majd egy későbbi szakaszban az állami eladósodás mérséklését nevezte.