Osztrák tények és kilátások
Összeállításunkhoz – az osztrák gazdaság aktuális helyzetéről és kilátásairól – a statisztikai hivatal tájékoztatója és az OECD tavaszi konjunktúrajelentése Ausztriáról szóló része szolgált forrásul.

Az először Kínában kitört, majd a világ más térségeire átterjedt koronavírus-járvány Ausztria gazdaságában nagyobb visszaesést okozott annál, mint amilyen veszteségeket az euró-övezet számos más tagországa elszenvedett. Mint május végén tartott tájékoztatóján Tobias Thomas, az osztrák statisztikai hivatal elnöke megállapította: „Ausztria gazdasági helyzete az első negyed-évben továbbra is feszült maradt és ez a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) legfrissebb konjunktúra-jelentésében is megerősítést nyert.“

Konkrét számokban kifejezve: az osztrák gazdaság teljesítménye ez év első negyedévében az előző három hónaphoz képest – a szezonális és a naptárhatás figyelembe vételével – 1,1 százalékkal, a múlt év első negyedévéhez képest 5,5 százalékkal mérséklődött; a 2019 első negyedévinek pedig csupán a 91,5 százalékát érte el.

Pozitív jelenségek mindenek előtt az iparban és az építőiparban tapasztalhatóak, ezen ágazatok teljesítménye már meghaladja a válság előttit. „Ha turizmus és a szolgáltatók ismét lendületet kapnának, felgyorsítaná Ausztria sebességét a válságból kivezető úton“ – fogalmazott Tobias Thomas a negyedévente megjelenő Austria Recovery Barometer legutóbbi, még mindig online formában tartott bemutatásakor.

Május végére a 400 ezres lélektani határ alá, 392,36 ezer főre mérséklődött a munkanélküliek, illetve átképzésben részt vevők száma. A negatív rekordot a múlt év áprilisa szenvedte el az osztrák munkaerőpiac, amikor csaknem 600 ezren voltak állás nélkül, majd az a múlt év májusában 517,2 ezerre mérséklődött. A foglalkoztatás alakulása annak ellenére kedvezőnek mondható, hogy a munkát keresők ez év májusi létszáma 49 ezerrel még mindig magasabb a 2019 májusinál; (megjegyezve, hogy néhány hónappal korábban, ez év januárban az álláskeresők száma még kereken 110 ezerrel haladta meg a két évvel korábbit).

A munkanélküliségi ráta látványosan, az áprilisi 8,7 százalékról 7,7 százalékra mérséklődött, miközben május végén 330 ezer főt foglalkoztatottak rövidített munkaidőben, azaz Kurzarbeit formában. A be nem töltött munkakörök száma a múlt év májusihoz képest mintegy kétharmadával, 97,6 ezerre emelkedett.

A fogyasztói árak májusban 2,8 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbit. Ez az elmúlt hónapokhoz, sőt évekhez képest példátlan dinamika elsősorban az üzemanyag- és energiaárak emelkedéséből adódik – ilyen magas inflációt egyébként legutóbb 2012 januárjában éltek meg az osztrákok.

A gazdasági teljesítmény elmúlt időszakban tapasztalt csökkenése ellenére a bécsi Wifo gazdaságkutató intézet legfrissebb, májusi konjunktúra-felmérése szerint az osztrák gazdaság szereplőinek mind az aktuális gazdasági helyzettel kapcsolatos véleménye, mind a közeljövőben kapcsolatos várakozásaik összességében javultak a korábbi, áprilisi felmérés eredményeihez képest.

Előrejelzés Párizsból

Május végén nyilvánosságra hozott előrejelzése szerint az OECD arra számít, hogy a globális gazdasági növekedés ebben az évben eléri az 5,75, jövőre pedig 4,5 százalékot. Mindez lényegesen magasabb annál, mint amennyit fél évvel korábban vártak. Az viszont kétségtelen, hogy az előrejelzésben a szokottnál jóval több a bizonytalanság. A szervezet szakértői felszólították a politikusokat, hogy világszerte minél gyorsabban hajtsák végre az oltási kampányokat, s hogy a belátható jövőben még mindig bizonyos nagyvonalúsággal kell pumpálni a gazdaságba és – magánfogyasztást serkentendő – a háztartásokba; az eladósodásra majd csak akkor kell különös figyelmet fordítani, ha a gazdaság egyértelműen a növekedés stabil útjára lépett.

Az OECD május végén nyilvánosságra hozott országjelentésében – az Európai Bizottság előrejelzéséhez hasonlóan - a korábbinál jóval derűlátóbb kép bontakozik ki az osztrák gazdaság kilátásait illetően. Nyugati szomszédunk gazdasági teljesítménye az idén 3,4 százalékkal haladhatja meg a múlt évit, a jövő évre pedig az OECD szakértői újabb, 4,2 százalékos növekedést valószínűsítenek. Ez annyit jelent, hogy az osztrák gazdaság teljesítménye 2022 végére érné el a válság előtti színvonalát. (Fél évvel korábban az OECD 2021-re még csak 1,4, 2022-re pedig 2,3 százalékos növekedést jelzett.)

Ennek ellenére Ausztriába a fellendülés fáziskéséssel történő érkezését igazolja, hogy az idén az osztrák növekedési mutató jelentősen elmarad az euró-övezetben 4,3, az OECD tagországai körében (5,3 százalék), illetve az Egyesült Államokban (6,9 százalék) jelzettnél. (Megjegyzés: Kínában és Indiában az idén 8,5, illetve 9,9, Japánban viszont csupán 2,6 százalékos növekedést jósolnak.)

2022-ben Ausztriában a növekedés már majdnem olyan erős lehet, mint amilyen világban, ezen belül az euró-övezetben, illetve Németországban várható (4,4 százalék), ezzel szemben meghaladhatja az OECD átlagát (3,8 százalék) és az Egyesült Államokban jelzettet is (3,6 százalék). A világ két legnépesebb országáét azonban még akkor sem, ha az OECD előrejelzése szerint India gazdasági növekedése jövőre 8,2, Kínáé pedig 5,5 százalékra mérséklődik.

Az OECD szerint Ausztriában

a munkanélküliségi ráta tovább csökken, de még 2022 végére sem tér vissza a válság előtti szintre.
a költségvetési hiánynak a bruttó hazai termékhez viszonyított aránya a múlt évi 8,9 százalékról az idén 7,3, 2022-ben pedig 3,1 százalékra csökken,
miközben az állami eladósodásnak a bruttó hazai termékhez viszonyított aránya a válság előtti 70,5 százalékról az idén a GDP 88,6 százalékára emelkedik, majd jövőre kis mértékben, 88,0 százalékra mérséklődik.

Számos más országhoz hasonlóan Ausztriában is sok függ az oltási program sikeres lebonyolításától, mint az erőteljesebb élénkülés előfeltételétől. Ezen túlmenően az OECD az export növekedésével, a hazai fogyasztás bővülésével és a vállalati beruházások élénkülésével számol. Az export növekedéséhez kedvező keretfeltételeket jelent a fejlett ipari országok gazdasági teljesítményének erőteljes, ez évre várható 5,8 százalékos, majd jövőre ennél várhatóan valamivel szerényebb mértékű emelkedése.

„A világkereskedelmi konjunktúra és a nagyvonalú állami segítségnyújtás elősegíti a beruházások erőteljes élénkülését. A magánháztartások megtakarításainak mérséklése nyomán a fogyasztás új lendületet kap. Az oltások területén világméretekben tapasztalt előrejutásnak köszönhetően lehetségessé válik az utazási korlátozások enyhítése, ami 2021 második félévében felhajtó erőt kölcsönöz a vendéglátásnak és a foglalkoztatásnak“.

„A hatóságoknak készen kell állniuk arra, hogy további lendületet adjanak, ha negatív kockázatok merülnek fel" – javasolják az OECD szakértői. A fenntartható növekedést a digitális infrastruktúrára és a klímavédelemre fordított közkiadások célzott növelésével lehet elősegíteni. További állami ráfordítások is ajánlottak, amelyek javítanák az iskolák és egyetemek digitális tananyaggal történő felszerelését, továbbá növelnék a tanárok számát az összes oktatási szinten „Ez pedig hozzájárul a társadalmi összetartáshoz, új munkahelyek létrejöttéhez és a magas termelékenységű vállalatok támogatásához“, olvasható az OECD osztrák országjelentésében.

Az anyaghiány megjelenése lassítja a növekedést

.Az utóbbi időben a világ számos nemzetgazdaságában megjelent olyan alapanyagok hiánya és abból fakadó drágulása, mint az alumínium, a réz vagy az acél. esetében megjelent hiány és drágulás, súlyos gondok elé állítva a fém- és acélipari, valamint a mechatronikai vállalatokat. A jelenség Ausztriát sem kíméli, ott is vannak hiányhelyzetek és a hiányhelyzetekből adódó szállítási késedelmek, mondta május végi tájékoztatójában az Osztrák Gazdasági Kamara (WKÖ) illetékese; megjegyezve, hogy egyes anyagok és előgyártmányok esetében adott megrendelés teljesítése több hónapos késedelmet szenved.

Az anyaghiányból adódó feszültségek és késedelmek az ipar nagy részére kiterjednek: a gép- és berendezés-gyártástól a villamosipari gépek gyártásán és a fémfeldolgozóiparon keresztül a faipar termékeit felhasználó építőiparig bezárólag.