Diagnosztika könnyedén
Az adatokhoz való hozzáférést mostantól új diagnosztikai átjáró teszi még egyszerűbbé a Cube terepibusz-rendszerben. A megoldás egyszerűen implementálható, segít világosan megtalálni a hibát, és gyorsabb elhárításával a gépek és berendezések magas szintű rendelkezésre állását teszi lehetővé.

Murrelektronik Cube-rendszere nagy teljesítményű, decentralizált terepibusz-rendszer, amely sokféle gépben és berendezésben használható. Felépítése moduláris, a telepítési koncepciók pedig a bemeneti, a kimeneti és a vegyes modulok nagy számának, valamint a funkciómodulok (IO-Link, RS 485 stb.) széles választékának köszönhetően pontosan az adott alkalmazás követelményeire szabhatók. Egyetlen rendszervezetéken keresztül áramolnak a kommunikációs adatok és a tápfeszültség, melynek során minden buszcsomópont négy ágához akár 32 modul is csatlakoztatható. A Cube rendszer döntő előnyeit a dugaszolható csatlakozók, a teljesen kiöntött kivitelű modulok, a csatornák kiforrott multifunkcionalitása, valamint a széles körű diagnosztikai lehetőségek jelentik.

A diagnosztikai adatok kiértékeléséhez és hasznosításához korábban jelentős programozási munka volt szükséges. Mivel a különböző vezérlésekhez eltérő diagnosztikai koncepciók szükségesek, ezt a munkát gyakran minden berendezéshez külön el kellett végezni. Az egyes vezérléseknél a diagnosztikai műveletek teljes terjedelme eddig nem volt kiaknázható. Ebből az a probléma adódott, hogy a hibákat nem lehetett elég gyorsan lokalizálni, ami a legkedvezőtlenebb esetben hosszú gépkieséseket eredményezett. Ez időbe, pénzbe és idegeskedésbe került.

Ennek mostantól vége. Az új Cube67 diagnosztikai átjáróval olyan praktikus eszköz áll rendelkezésre, amely a diagnosztikai adatokat a Cube-rendszerből a legegyszerűbb és leggyorsabb módon olvassa ki és bocsátja rendelkezésre.

Erős szerkezeti kialakításával és jól bevált teljes kiöntésével a diagnosztikai átjárót a nagy igénybevételnek kitett, ipari környezetben történő felhasználásra méretezték. Az eszköz a Cube terepibusz-csomópont és az akár négy ág közötti vonalra csatlakoztatható, és standard Ethernet-interfészen keresztül kapcsolódik a kommunikációs szinthez.

Teljes topológiai megjelenítés

A Cube-rendszer indításakor a diagnosztikai átjáró kiolvassa a teljes topológiát, majd a folyamatkommunikációt és az összes diagnosztikai üzenetet is. A modul vizuálisan előkészíti az adatokat, és minden információt – a vezérléstől függetlenül, kiegészítő szoftver nélkül – bármelyik böngészőben, platformtól függetlenül is azonos módon ábrázolja. Így mindenki, aki hozzáféréssel rendelkezik a kommunikációs hálózathoz, láthatja ezekhez az adatokat ember-gép interfészen, táblagépen vagy az irányítóközpontban telepített számítógépen.

Cube67 diagnosztikai átjáró (forrás: Murrelektronik)

A képernyőn a modulok elrendezése automatikusan áttekinthető topológiaként ábrázolódik, emellett táblázatos formában is megjelenik. Itt olvasható le az összes folyamatadat, például az egyes be- és kimenetek kapcsolási állapotai. A rendszer diagnosztikai üzenetei mind a topológiában, mind áttekinthető táblázatos formában rendelkezésre állnak.

Az eszköz nagy előnye a diagnosztikai memória. Ez a napló rögzíti a csak ideiglenesen fellépő hibákat is, például ha kábelszakadás miatt az úszókábel egyik vezetékében bizonyos mozgatási szögek esetén nincs érintkezés, vagy ha valamelyik érzékelőt mindig csak a nap egy bizonyos időszakában melegíti túl a napsugárzás. Az ilyen „illékony hibákat”, ha azok nem állnak fenn tartósan, a vezérlések már nem jelzik ki, így az kvázi elhárítottnak minősül. Ez pedig kedvezőtlen, mivel gyakran az ilyen hiba lehet az előjele a háttérben meghúzódó nagyobb problémának.

Megnevezések és üzenetek szövegesen

Az eszközből áttekinthető táblázat tölthető le CSV-formátumban, amely a modulok és a komponensek, valamint a kiolvasott telepítési megoldás valamennyi be- és kimenetének áttekintését tartalmazza. A táblázatban a komponensekhez nevek rendelhetők, és az összes lehetséges hibához szöveges megjegyzések fűzhetők. A táblázat visszaimportálása után az eszköz ezekre a megnevezésekre hivatkozik.

A felhasználó ezáltal – mind a topológiai ábrázolás során, mind a táblázatos megjelenítésnél – többé nem nehezen értelmezhető karakterkódokat tartalmazó hibaüzeneteket kap, hanem olyan világos üzeneteket, mint például „rövidzárlat a hidraulikus aggregátnál”, vagy „huzalszakadás az analóg érzékelőnél a szállítóegység második csatlakozóaljzatánál”. Ezekkel az információkkal a hibák gyorsan megtalálhatók.

A gyors hibaelhárítás érdekében a CSV-fájlból akár konkrét megoldási javaslatokat tartalmazó cselekvési utasítások is importálhatók a rendszerbe, például „a szelepet el kell zárni”, vagy „a vezetéket ki kell cserélni”. Ideális esetben akár a cserealkatrész cikkszáma is felvehető a táblázatba, ami meggyorsítja a hiba elhárítását.

A képernyőn áttekinthetően jelenik meg a topológia, a folyamatadatok, az állapotok

A Cube67 diagnosztikai átjáró naplóadatai elküldés vagy statisztikai elemzések céljából tárolhatók. Ez lehetőséget nyújt például arra, hogy megszámolják a be- és kimenetek kapcsolási ciklusait, majd ezt az információt ciklikus időközönként felhasználják strukturált karbantartás céljára. Az adatok egy csereformátumon keresztül további rendszerekben is hasznosíthatók, és közvetlenül átvihetők különböző alkalmazásokba, például vállalatirányítási vagy felhőrendszerekbe.

Felhasználási lehetőségek

A Cube67 diagnosztikai átjáróból különböző folyamatrésztvevők profitálhatnak a gépek és berendezések életciklusa során.

Az üzembe helyező, aki a diagnosztikai átjáró segítségével képes a topológia átvilágítására és a gyenge pontok, például rövidzárlatok vagy topológiai hibák (azaz az elérendő és a tényleges konfiguráció közötti különbségek) időben történő felismerésére. A modul I/O tesztek esetén is nagy segítséget jelent.

A gép- vagy berendezésgyártó szervizelő személyzete, amely a hibákat a diagnosztikai átjáró ideiglenes integrálásával gyorsan képes lokalizálni és a gépek magas szintű rendelkezésre állása érdekében gördülékenyen elhárítani. Az eszköz tartós integrációja is érdekes lehet annak érdekében, hogy távoli hozzáféréssel betekintés legyen nyerhető a gépbe vagy berendezésbe, és például a helyszínen tartózkodó elektromos szakember részére távolról lehessen útmutatásokat adni.

A gép vagy berendezés üzemeltetője, aki a diagnosztikai átjárót tartósan integrálja, és a kialakuló problémás helyzetekre idejekorán képes reagálni. Az üzemeltető optimális esetben hiba fellépesekor végrehajtandó cselekvési utasításokat is felvesz a rendszerbe, így a szerelő már a géphez vezető út során felveheti a raktárból a megfelelő pótalkatrészt.