Invesztíció és innováció – a fejlődés feltételei
Berlinben a koalíciós partnerek, azaz a szociáldemokrata párt (SPD), a Zöldek, valamint a liberális FDP szakértői megkezdték a leendő szövetségi kormány programjának kidolgozását szolgáló koalíciós egyeztetéseket. 

A német politikai-gazdasági közéletben széleskörű egyetértés van abban, hogy az új, az érintett pártokat jelző színek alapján „közlekedésilámpa-koalíciónak“ nevezett új kormánynak még a karácsonyi ünnepek előtt hivatalba kellene lépnie. 

A német gazdaság szereplői az ipari és kereskedelmi kamarák 3,5 ezer vállalatra, illetve valamennyi ágazatra és térségre kiterjedő felmérésének eredményei szerint a jövőbeni szövetségi kormánytól egyértelműen gyorsabb tempót és jobb környezetet várnak elengedhetetlen beruházásaikhoz. Németország telephelyi minőségének megítélése romlott a négy évvel korábbihoz képest, amelyhez a koronavírus-járvány is hozzájárult. Ezért is fontos, hogy a kormányprogramban nyíljon nagyobb tér mind a magán-, mind pedig az állami erőből megvalósuló beruházások támogatására.   

A vállalatok helyzetértékelésében a legtöbb bírálatot a bürokrácia, közelebbről a rendszerint papíros formában megjelenő jelentési-, tájékoztatási- és dokumentációs kötelezettségek jelentik, amit „szorosan követ“ az áram- és energiaköltségek magas árszintje és a német termékek versenyképességére ebből adódó terhek, valamint a digitalizáció területén tapasztalható elmaradás. Pozitív megítélésben első helyen a duális szakképzés, a továbbiakban pedig a jogbiztonság, valamint a kutatás és fejlesztés helyzete részesült.

A felmérésben részt vevő vállalatok 61 százaléka nyilatkozott úgy, hogy az új szövetségi kormány tevékenységében a digitalizáció továbbvitele és az ahhoz szükséges korszerű digitális infrastruktúra megteremtése kell, hogy prioritást kapjon, míg 41 százalék az igazgatási eljárások javítására és gyorsítására hívta fel a figyelmet. Ezt követi „a klímapolitika beruházásbarát és versenyképes alakítása” (29 százalék), az áram árát sújtó állami terhek mérséklése (31 százalék), valamint a vállalati-vállalkozói adórendszer korszerűsítése (33 százalék).

A kamarai felmérés során tízből kilenc válaszadó csatlakozott ahhoz a véleményhez, hogy „masszív beruházási szükséglet tapasztalható mind az állami, mind a magángazdaságban“. 2020-ban, a koronavírus-járvány kitörése idején a vállalatok mérsékelték a gépekre és berendezésekre vonatkozó beruházási terveiket, egyelőre továbbra is visszafogottak; akkor, amikor a gazdasági változások erőteljes beruházási aktivitást tesznek indokolttá. Ennek megvalósulásához pedig olyan, a jelenleginél jobb keretfeltételekre van szükség, amelyek erősítik a Németország, mint gazdasági telephely iránti bizalmat és serkentő hatást gyakorol a beruházásokra – hozzájárulva a német gazdaság fenntartható módon történő növekedéséhez és a pozitív jövőkép javításához.

Kutatás és innováció

Németországban a kutatásra és fejlesztésre fordított kiadások megközelítik a GDP 3,2 százalékát, amellyel Európa vezető hatalma nemzetközi összehasonlításban a mezőny első harmadában található úgy, hogy olyan országok is megelőzik, mint Izrael és Dél-Korea. Egy, a „Németország, mint innovációs és kutatási telephely“ témában a vállalatok körében végzett felmérés során az 1-es (mint a legjobb) és a 6-os (legrosszabb) osztályzatot tartalmazó skálán elért 2,9-es eredmény nem rossz, ugyanakkor a fejlődési tendencia több évtized óta lefelé irányul.

A bürokrácia túlburjánzása nemcsak a beruházásoknál, hanem az innovációs folyamatban is elsőszámú akadálynak számít, amit tovább súlyosbítanak az átfogó engedélyezési szabályok, a termékek leírására vonatkozó előírások, a szabályozással kapcsolatos problémákig, beleértve, valamint a támogatási források igénylésénél kitöltendő papírtengerig.

Az ez idő szerint a kormányprogram összeállításán dolgozó politikusok már korábban is nagy jelentőséget tulajdonítottak a kutatásnak és a fejlesztésnek, márpedig a vállalati-vállalkozói szféra abban reménykedik, hogy ez a kidolgozás alatt lévő kormányprogramban is megfelelően meg fog jelenni. A koronavírus-járvány idején korlátozottan már sikerült érvényt szerezni a gyorsabb eljárás és több rugalmasság igényének; a szükséges dokumentumokat elég volt elektronikus úton benyújtani, papíros formában történő benyújtásra nem is volt szükség. A pályázó vállalatok és partnereik – saját kockázatukra - már az eredményhirdetés előtt elindíthatták a projektet, ahelyett, hogy a korábban megszokott gyakorlat szerint több hónapot kellett volna arra várniuk; ráadásul a támogatási források kifizetését is felgyorsították.

A kamarai szövetség innovációs szakértői szerint ez a rugalmasság az, amit a jövőben is alkalmazni kellene, sőt további támogatási programokra is ki kellene azt terjeszteni.  A rugalmasságnak A-tól Z-ig, azaz a kiírástól (Ausschreibung) az engedélyezési eljárásig (Zulassungsverfahren) kellene terjednie, írják a kamarai szövetség szakértői.

A humántényezők sorában fontos a szakemberek szorosabb összekapcsolása részint a gazdaságon belül, részint a tudománnyal. Az új törvénykezési időszakban prioritásnak kell tekinteni a kutatási eredményeknek a vállalati gyakorlatba történő átültetését úgy, hogy azt megfelelő pénzügyi támogatásban kell részesíteni. A már bevált támogatási formák, mint a „kis- és középvállalatok központi innovációs programja“, (német rövidítéssel „ZIM“), az „INNO-KOM“ és a „KMU-, (azaz kkv-) innovatív“ mellett ezt a politikának a kutatások támogatását adópolitikai eszközökkel is meg kell erősítenie.     

A vállalatok, kutatóintézetek, továbbá önkormányzatok és egyesületek számára jó lehetőséget jelentenek az olyan laboratóriumok, kísérleti helyiségek, ahol egyszerűsített keretek között lehetőség nyílik új technológiák vagy termékek vizsgálatára, például autonóm járműveken, drónokon vagy telemedikai alkalmazásokon végzett tesztelésekre. A jó irányba mutatnak olyan ötletek, mint például az egyablakos ügyintézés valódi laboratóriumok, mint kapcsolattartó pontok céljaira való berendezése vagy a jogszabályok helyes irányban történő alkalmazásának elősegítése és ellenőrzése.