Innováció és hagyomány
A Legrand Zrt. magyarországi múltja – jogelődjei révén –, amely az 1918/19-es Szalay Rt. megalakulásával kezdődött, több mint 100 évre nyúlik vissza. A vállalat 1992-ben, a privatizáció során alakult részvénytársasággá és vált a francia Legrand vállalatcsoport tagjává. A cég gyártótelepe a mai napig Szentesen maradt, kereskedelmi iroda nyílt mellé Budapesten.

A Legrand-csoport termékei minden földrészen megtalálhatók: 90 országban van jelen gyártóegységekkel, és több mint 180 országban értékesít. Világszinten közel 37 000 munkavállalót foglalkoztat. A magyarországi vállalat több mint 560 fő saját munkavállalóján túl Szentesen, illetve Csongrád-Csanád megyében – kooperációs partnerein keresztül – további 1000 főnek, jellemzően megváltozott munkaképességű embereknek biztosít munkát. A Legrand kiemelt célja termékeinek folyamatos fejlesztése, megújítása, szem előtt tartva a kor igényeinek megfelelő okosmegoldásokat.

Folyamatos fejlesztés

A vállalatcsoport az elmúlt 5 évben teljesen új alapokra helyezte a baleset-megelőzési, munkabiztonsági és ergonómiai folyamatait. A napi szintű üzembejárások során átvilágított menedzsmentfolyamatok alapján innovációs lépéseket hajtanak végre a fenntartható fejlődés érdekében. Vevőik maximális kiszolgálására hangolták vállalatirányítási rendszerüket, ehhez átszervezték a munka- és menedzsmentfolyamataikat. Munkavállalóik rendszeres tájékoztatásban részesülnek a cég küldetését, alapértékeit és éves céljait érintően. A gyakorlatban alkalmazzák a Lovemarks és Crenchmarking vállalatvezetési rendszert.

Innováció

A Legrand Magyarország kompetencia-központja Portugáliától Oroszországig biztosítja, menedzseli a régió piaci igényeinek megfelelő termékfejlesztéseket. Ehhez olyan termék- és technológiakonstrukciót valósítottak meg, amely a gyártási paraméterek széles variánsa mellett is garantálja azt a minőségszintet, amely megkülönbözteti versenytársaitól. A vállalat innovációi a hozzáadott érték mellett a fenntartható fejlődés jegyében születnek. Cél, hogy új termékeik környezeti lábnyoma kisebb legyen, mint azoké, amiket a fejlesztéssel kiváltanak a piacon.

Termelés és termeléstámogató folyamatok

Míg a 2000-es évek elején főként kézi szerelésre szakosodott gyárként üzemeltek, ma már közel 1 millió kézi normaóra mellett 50 célgéppel állítják elő az évi 25-28 millió mechanizmust a Legrand-csoport számára. A versenyképességüket az éves termelési önköltségváltozások folyamatos elemzésén keresztül, a produktivitási akciókon át, a vevőkiszolgálási mutatószámaik, illetve a lekötött tőke alakulásán keresztül mérik. Elemezik a termelési volumenekhez kapcsolódó fix és változó költségeik alakulását és a hozzáadott értéküket. Bázisalapú KPI-elszámolási rendszerük a múlt folyamatos elemzése mellett elősegíti a proaktivitást a termelés minden fázisában.

Cél az energiahatékonyság

Racionalizálással és hatékonyságnöveléssel 10 év alatt több mint 40 százalékkal csökkentette teljes energiafelhasználását a vállalat. Elfogadva a párizsi egyezmény elveit, a 2019–2021. évekre összesen 10 százalék, évente kb. 3 százalékos energiamegtakarítást tűztek ki célul. A környezeti lábnyom csökkentése, a közvetett szén-dioxid-kibocsátás mérséklése érdekében fotovoltaikus (PV) erőműberuházást hajtanak végre.

Elégedett vevők

A vállalat a termékeivel és az értékesítéstámogató folyamatokkal kapcsolatban minden évben a Legrand-csoport által elkészített kérdőívvel felmérést és elemzést végez. Az eredményeket figyelembe véve javítják és fejlesztik folyamataikat, vezetnek be új/megújuló szolgáltatásokat. Kiemelt fókuszt kapott idén az oktatás, hiszen a járvány miatt a személyes tréningek, termékbemutatók – amelyek a cég alappillérei – elmaradtak. A tréningeket több irányban (szakemberek, végfogyasztók), több szinten (alap-közép-mester) és több témakörben szervezik. Lehetőséget biztosítanak a konzultációra, valamit az anyagok visszanézhetőségére. Igény szerint bővítik oktatási moduljaikat.

Megbecsült dolgozók

A vállalat CSR-filozófiája szerint az egyik legfontosabb társadalmi felelősségük az alkalmazottakról való gondoskodás, igényeik és jogaik tiszteletben tartása. Minden munkavállalónak biztosítják a fejlődési lehetőséget, támogatják az oktatásokon, képzéseken való részvételüket, karrierlehetőséget biztosítanak számukra, teljesítményüket értékelik és elismerik. Az alacsonyabb végzettséggel rendelkező nők részére külön képzést szerveznek, hogy növeljék szakértelmükkel a munkaerő-piaci értéküket, illetve hogy besorolásuk révén magasabb jövedelemhez jussanak. Alapelvük, hogy mindenki számára egyenlő esélyt biztosítsanak, ehhez 3 évente dolgozói elégedettségi felmérést végeznek.

Valódi közös munka

A vállalati felelősségvállalást nemcsak saját belső működésében érvényesíti a Legrand, hanem új partnerek keresésénél is, illetve a meglévőkkel folyamatosan együttműködnek környezettudatosságuk, szociális érzékenységük fejlesztésében. Egy partner kiválasztásánál a kereskedelmi feltételek mellett a környezetirányítási politikát, az etikai kódexet, a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére vagy az újrahasznosításra tett erőfeszítéseket is vizsgálják. Azokat a vállalkozásokat tekintik partnernek, amelyek felismerik ennek fontosságát, stabil értékekben és hosszú távon gondolkodnak, akárcsak a Legrand a beszállítói kapcsolataiban. Tudásbázisuk megosztásával a velük dolgozó magyar vagy akár régiós kkv-k fejlődését is elősegítik, ami a környezetükre gyakorolt jó hatáson túl piaci versenyképességüket is növeli.

Ipar 4.0, a gyártás jövője

A Legrand Lean Manufacturing projekt keretében folyamatos a dolgozók szakmai felkészítése a vállalatcsoport által meghatározott stratégiai gyártás- és folyamatfejlesztés jegyében. Elsődleges cél a csoporton belüli versenyképesség fenntartása és fejlesztése. A kollaboratív robottechnológia bevezetésével elsősorban a monoton és ergonómiailag komplex munkavégzést váltották ki. A célgépek és fröccsöntő gépek hálózatba való bekötésével a dolgozói érzékenységet, a minőséget és hatékonyságot fokozták. A következő években ipari beruházásaik 20 százaléka ipar 4.0 fejlesztés lesz.

Vezetői portré

Károlyi László, Legrand Magyarország, vezérigazgató a Magyar–Francia Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.

Nagy tapasztalattal rendelkező ügyvezető, aki széles körű szakembergárdát képes sikerre vezetni erősen versenyző gazdasági környezetben. Magas szintű műszaki és üzleti végzettsége mellett sokrétű gyakorlati tapasztalatot szerzett stratégiai tervezés, üzletfejlesztés, program-, projekt- és változásmenedzsment területén, multikulturális környezetben.

A Legrand Zrt. jogelődjéhez, a Kontavill Rt.-hez a privatizáció időszakában került.

Mint a vállalati folyamatok átszervezéséért felelős projektvezető, előbb a modernizációs és reorganizációs tervvel, majd az akkor itthon még szinte ismeretlen MRP2 vállalatirányítási rendszer bevezetésével is foglalkozott. Műszaki igazgatónak 1995-ben, ipari igazgatónak 2000-ben, a vállalat vezérigazgatójának 2004-ben nevezték ki.

A vállalatvezetésen felül szakmai szövetségekben vállal feladatokat, önkéntesen mentorál, előadásokat tart az ország különféle egyetemein, és nem utolsósorban több gazdasági témájú könyv írója.

Károlyi László, Legrand Magyarország, vezérigazgató

Cikkünk eredetileg az Év Gyára 2020 kiadványban jelent meg.