A külföldi gyártás húzta a német autóipart
Több év stagnálása után 2014-ben elindult a német autóipar a fellendülés útján. A kilátások biztatóvá válásához a külpiaci helyzet javulása is hozzájárul: a Matthias Wissmann, a Német Autóipari Szövetség (VDA) elnöke július eleji berlini sajtótájékoztatóján nyilvánosságra hozott előrejelzés szerint a világ országaiban az idén várhatóan 75,9 millió darab személygépkocsi gördül le a szerelőszalagokról.

A nagyobb piacok közül mind az Egyesült Államok, mind Kína autópiaca egyértelműen a növekedés útját járja, s több éves visszaesés után Nyugat-Európában is javultak az ágazat kilátásai. A konjunkturális helyzet kedvezőbbre fordulása nyomán a német személyautó-kivitel az idén 5,65 millió darabra emelkedik, s így 4 százalékkal meghaladja az egy évvel korábbit.

A Kínában az idén újonnan forgalomba hozott személygépkocsik darabszáma az első öt havi tényszámok ismeretében várhatóan 15 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit, s eléri a 18,7 milliót. A fejlődés dinamikáját jól jellemzi, hogy kétéves összehasonlításban, azaz a 2012. évihez képest jó 5 millió darabos emelkedés valószínűsíthető. Az Egyesült Államokban forgalomba hozott személygépkocsik és kisteherautók száma a múlt évivel összehasonlítva 4 százalékos növekedést sejtet, ami 16,1 millió éves darabszámnak felel meg.

Nyugat-Európában megfordul az elmúlt négy év folyamatos csökkenése, az 5,2 milliós előrejelzés csaknem 6 százalékkal haladja meg a múlt évi értékesítést. A válságból való kilábalás egyértelmű jele, hogy az év első öt hónapjában az Egyesült Királyságban csaknem 12, Spanyolországban 16, Görögországban 19, Írországban 24, míg Portugáliában 42 százalékkal több személyautót értékesítettek, mint egy évvel korábban; igaz, Franciaországban és Olaszországban mindeközben csupán 3 százalékos növekedést regisztráltak.

A VDA szakértői növekedést várnak – Észtország és Szlovénia kivételével – az unió valamennyi új tagországban, a 872 ezer darabos éves értékesítési darabszám 12 százalékkal magasabb a 2013. évinél. Arról pedig, hogy ne legyen teljesen felhőtlen az autók iránti kereslet világszerte megfigyelhető élénkülése, Törökország, Oroszország, a Mercosur-országok csoportja, valamint India „gondoskodik”, ugyanezen sorrendben 19, 9, 8, illetve 2 százalékos visszaeséssel.

Németország: átlag alatti növekedés

A német autópiac a világ- és a nyugat-európai átlagtól szerényebb mértékben bővül: az Európai Unió legnépesebb tagországában az év első hat hónapjában 1,5 millió darab új személygépkocsit hoztak forgalomba, s ez 2 százalékkal haladja meg a múlt év első félévit. Ezen belül az átlagot jóval meghaladó mértékben, a január és május közötti időszakra rendelkezésre álló adatok szerint jó 8 százalékkal emelkedett a cégautó-eladások száma, miközben a magánhasználat céljából vásárolt gépkocsik esetében csupán 1 százalékos növekedést regisztráltak. Mindent egybe vetve – tartva magát korábbi előrejelzéséhez – a VDA a német autópiacon összességében 3 millió darabos kibocsátással számol.

Bővül a termelés, az export és a foglalkoztatás

Közismert, hogy a német gazdaság hajtóerejének szerepe az elmúlt időszakban az exportról a hazai keresletre tevődött át. Ez alól az autóipar egyértelműen kivételt jelent: az év első öt hónapjában az EU-országokba irányuló német személyautó-kivitel 16, az Ázsiába irányuló ugyancsak 16, igaz, mindeközben az Egyesült Államokba exportált személygépkocsik száma mindössze 2 százalékkal emelkedett a múlt év január és május közöttihez képest. Ez praktikusan azt jelenti, hogy a németországi autógyárakban előállított gépkocsik ma már több mint fele, 53 százaléka külföldi piacokra kerül.

Mindent egybe vetve a Németországból az első félévben exportra kerülő 2,2 milliós darabszám 7 százalékkal magasabb a múlt év első hat havinál; melynek következtében a VDA az éves exportnövekedésre vonatkozó előrejelzését a korábbi 2 százalékról 5 százalékra emelte. Azért csak 5 százalékra, mert az élénkülés – magas bázisadatot teremtve az idei második félévi fejlődéshez – már a múlt évben megkezdődött.

Az erőteljes export serkentőleg hat a hazai termelésre: az első félévben a németországi autógyárakban előállított járművek száma 6 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, az év egészére pedig – a korábbi 2 százalékos előrejelzéssel szemben – 4 százalékos növekedés és 5,65 milliós termelési darabszám valószínűsíthető. A termelés növekedése a foglalkoztatásra is jótékony hatást gyakorolt. A német autóiparban ez év áprilisában 766,8 ezer főt foglalkoztatottak, 16,2 ezerrel többet, mint a múlt év tavaszán. Az összeszerelést végző autógyárakban az átlagot meghaladó, a beszállítóiparban pedig az átlagtól szerényebb, de mégis csak jelentős mértékben emelkedett a foglalkoztatottak száma.

Külföldön többet gyártanak, mint a hazai üzemekben

A német autógyárak külföldi üzemeiben már jó ideje több új autó kerül le a szerelőszalagokról, mint a hazai anyavállalatoknál. A világ más országaiban működő német érdekeltségű autógyárakban az idén várhatóan 9,15 millió új gépkocsit hoznak forgalomba, 5 százalékkal többet, mint egy évvel korábban.

Az év első részében az Európában és Ázsiában berendezett üzemek átlag feletti, míg a világ más országaiban az átlagnál szerényebb dinamikát produkáltak a német érdekeltségű autógyárak. Mindent egybe vetve a német autóipari vállalatok kettős stratégiája – export az erőteljes belföldi termelésből + a külföldi összeszerelés bővítése – ismét sikeresnek bizonyult, fogalmazott Matthias Wissmann, az autóipari szövetség elnöke.

Ha pedig megvalósul az Európai Unió és az Egyesült Államok szabadkereskedelmi megállapodása, az „óriási előnyöket hoz a vállalatok és foglalkoztatottaik, de mindenek előtt a fogyasztók számára”, mondta Wissmann. Vannak azonban kockázatok is, melyek sorában az energiaköltségek emelkedése, a saját áramtermelés pótlólagos térsége, valamint a nyugdíjszabályok változása érdemel kiemelést; ezek azok a legfontosabb tényezők, melyek „nem erősítik Németországot, mint termelési telephelyet”.

A haszonjármű-gyártók sem elégedetlenkedhetnek

A szeptember 25-én kezdődő 65. IAA hannoveri haszonjármű-kiállításra készülőben különös jelentősége van annak, hogy – legalábbis az év első öt hónapjában - a világ legerősebb gazdaságaiban egyértelműen emelkedett a forgalomba hozott nehéz, (azaz 6 tonnánál nehezebb) haszonjárművek száma: Nyugat-Európában 2, az Egyesült Államokban több mint 10, Kínában pedig 4 százalékkal. Németországban az év első hat hónapjában 41,2 ezer darab nehéz haszonjárművet hoztak forgalomba, 11 százalékkal többet, mint egy évvel korábban.

Az év eleji erőteljes dinamika – tekintettel az Euro-VI-os norma év eleji kötelezővé tételéből adódó hatásra – nem tartható fenn, az év egészére valószínűsített 81 ezres éves darabszám csupán egy százalékkal haladja meg a múlt esztendeit. A könnyű, azaz 6 tonna alatti haszonjárműveknél január és június között 7 százalékos növekedést regisztráltak, míg az év egészére feltételezett 228 ezres darabszám összességében 4 százalékos növekedést takar.

Erőre kapott az elektromobilitás

Az elmúlt időszakban, (e sorok szerzőjének tapasztalatai szerint különösen a múlt szeptemberi frankfurti IAA autókiállítás alatt és után) az elektromobilitás vezető témává vált az autózásról a német közéletben folytatott viták alkalmával. Az elektromobilitás előretörése – csakúgy, mint az áruféleségek többsége esetében – a piaci tényezők mozgásának, változásának következménye.

S bár még „fiatal piacról” van szó, az elektromobilitás figyelemre méltó növekedési dinamikát mutat: ez év első öt hónapjában Németországban 90 százalékkal több villamos meghajtású autót értékesítettek, mint a megelőző év január és májusa között; s a szakmai közvéleményben egyetértés van arról, hogy az idén a szövetségi köztársaságban forgalomba hozott elektromos meghajtású járművek száma – első ízben – meg haladhatja a 10 ezres darabszámot.

Nemzetközi összehasonlításban vitathatatlan Németország vezető szerepe az elektromobilitásban. Az ez év végéig a német autógyárak által sorozat-gyártásban előállított modellek száma eléri a 16-ot, s ez 2015-ben 13 további modellel bővül. Emellett - nem elhanyagolható tényezőként – a beszállítóiparnak az elektromobilitással kapcsolatos aktivitásáról sem szabad megfeledkezni, élükön olyan vállalatokkal, mint a Bosch, a Continental vagy a ZF Friedrichshafen.

Németországnak jó esélyei vannak arra, hogy továbbra is vezető szerepet töltsön be a világ elektromos autókat gyártó iparában, de ennek megvalósulásához a megfelelő keretfeltételek megteremtésével a politikának is hozzá kell járulnia, figyelmeztetett az autóipari szövetség elnöke.

Ezért fontos az elektromobilitásról szóló törvény mielőbbi beterjesztése és elfogadása, melyben egyrészt – egyértelműen definiálják az elektromos meghajtású járművek ismérveit, másrészt meghatározzák a hozzájuk rendelt kedvezményeket, mint pl. a buszsávok megnyitását és a parkolásidíj-fizetési kötelezettségeknél adandó kedvezményeket. Folytatni kell az elektromobilitást szolgáló kutatási és fejlesztési tevékenységet, s annak finanszírozásánál is meg kell őrizni a korábbi szintet. Bővíteni kell a könnyen hozzáférhető töltőoszlopok számát, egységesíteni a feltöltéshez szükséges hálózatot.

Ahhoz pedig, hogy Németország ne csak kínálati, hanem keresleti oldalon is vezető szerepet játszhasson az elektromobilitás területén, a szövetségi kormánynak gyorsan és határozottan impulzusokat kell kölcsönöznie a kereslet, pontosabban a beszerzések oldalán is.

A nemzeti elektromobilitási plattform ennek jegyében helyez nagy súlyt a céges kocsik piacára, mert az értékesítési darabszámok számottevő emelkedése elsősorban ezen szférában várható. Ösztönzést jelenthet a vállalatoknak az elektromos autókkal kapcsolatos leírási feltételek javítása, valamint az, hogy a szövetség, a tartományok és az önkormányzatok jó példával járjanak elől járműparkjuk elektromos meghajtású járművekkel történő megújításával.

Európai szintű követelések

A sikert nem adják ingyen, a nemzetközi verseny egyre élesebbé válik, s az autóiparban sem lehet az elért eredmények babérjain pihenni. Ezért rendkívül fontos és sürgető, hogy az új összetételű Európai Bizottság, valamint a közelmúltban megválasztott Európai Parlament olyan iparpolitikai irányváltást hajtson végre, ami a növekedés, a versenyképesség és a foglalkoztatás növelését szolgálja Európa számára. Meg kell teremteni az ipar-, a környezeti- és a szociálpolitika eddiginél jobb összhangját. „Remélem, hogy az EU tanult a múlt hibáiból. Azoknak a szabályoknak, melyek Brüsszelben kerülnek elfogadásra, az innovációt nem fegyelmezniük, hanem ösztönözniük kell” – figyelmeztetett a VDA elnöke.

Aki – az aktuálpolitikai kérdések sorában, egyetértve a szövetségi kormánnyal – síkra szállt azért, hogy „Nagy-Britannia a nagy európai hajó fedélzetén maradjon. Nagy-Britannia fontos az európai építmény számára és fontos e kontinens gazdaságpolitikai irányvonala szempontjából is. Az Egyesült Királyság a szabadkereskedelem és a tiszta piaci orientáció híve – és egészséges ellensúlyt képez az állami dirigizmus és az ebből adódó, egyre szélesedő Európán belüli újraelosztási filozófia ellen, ami nem ritkán a dél-európai országokat jellemzi. A szabadkereskedelem és a piacgazdaság gondolata eddig nem volt annyira Brüsszelre jellemző, mint amennyire azt követendőnek tartjuk. Nagy-Britanniával ebben fontos szövetségesre találtunk.”

– Európa az Egyesült Államokkal is közös értékeket képvisel. Ezért olyan fontos az EU és az USA között tervezett szabadkereskedelmi megállapodás. Tekintettel az ázsiai gazdasági tér növekvő súlyára csupán egy kis időablakkal rendelkezzünk, hogy a transzatlanti szabadkereskedelmi megállapodásban olyan normákat és szabványokat határozzunk meg, melyek valamikor az egész világban érvényesek lesznek. A protekcionizmusba való visszaesés – és erre sok példa van a világban – elsősorban Németországot, mint exportőr nemzetet érintené rendkívül fájdalmasan, amit mi meg szeretnénk akadályozni – mondta az ágazat aktuális helyzetéről Berlinben tartott féléves sajtótájékoztatóján Matthias Wissmann, a Német Autóipari Szövetség elnöke.