2019-ben az év gyára: a BorsodChem
Tavaly ősszel ötödik alkalommal hirdettük meg az Év Gyára versenyt. A mezőny igen erős volt, és bizonyos kategóriákban nagyon szoros eredmény született, esetenként holtverseny is kialakult − végül nem egyszer a helyszíni gyárlátogatás tapasztalatai segítették a zsűrit a végső döntés meghozatalában.

A GyártásTrend mostani számától kezdve bemutatjuk a 2019-es verseny győzteseit, kezdve az összetett győztessel, a BorsodChemmel. A kazincbarcikai vegyipari nagyvállalat a 10 milliárd forint feletti éves nettó árbevétel kategóriában hozta el a pálmát, miután két elsőséget is begyűjtött, Energiahatékonyság és Gyártástámogató folyamatok kategóriákban, és shortlistre került további hétben. Bár gyárlátogatásra a járványhelyzet miatt nincs mód, érdemes legalább így papíron megismerkedni a céggel.

Műtrágyától a műanyag alapanyagokig

Az 1949-ben alapított cég egyike a legismertebb magyar vegyipari nagyvállalatoknak, a Borsodi Vegyi Kombinát, avagy BVK név kezdetben a műtrágyagyártással, majd PVC-por (a polivinil-klorid műanyag alapanyaga) gyártásával forrt egybe hazánkban, műanyag termékeik a legtöbb magyar háztartásban megtalálhatóak voltak.

A műtrágyagyártást mint a PVC-te rmelés melletti fő termékvonalat, 1991-ig folytatták − a privatizációs folyamatok végbemenetele után az egykori szocialista nagyvállalat ekkor alakult át részvénytársasággá, immár BorsodChem néven folytatva a termelést. 1991-ben a PVC-gyártás mellett elkezdték a metilén-difenil-diizocianát (MDI), majd a 2001-ben a toluol-diizocianát (TDI) műanyag alapanyagok gyártását. A Wanhua kínai vegyipari holding 2011 februárjától szerezte meg a BorsodChem teljes irányításának jogát, 2017 óta pedig a Wanhua Chemical Group a magyar cég egyszemélyes tulajdonosa.

A 2019-ben több mint 2800 főt foglalkoztató, 494,5 milliárd forint nettó árbevételt elérő BorsodChem Zrt. fő profilja tehát ma már a műanyag alapanyaggyártás: két fő izocianát terméke, a fentebb már említett MDI és TDI is rendkívül sokoldalúan felhasználható poliuretán műanyagok alapanyagai. Az elmúlt években folyamatos fejlesztésen estek át a termékek és technológiai eljárások, és széleskörű beruházások történtek, egyrészt a környezetvédelmi eredmények javítása, másrészt a termelési lánc optimalizálása és az integrált termelés erősítése érdekében. (Az integráció a BC egyik fő erőssége: TDI- és MDI-gyártásra helyben gyártott klórgázt használnak, majd a keletkező hidrogén-kloridot PVC termelésre hasznosítják, vagy a sósavbontó üzemben újra klórt állítanak elő belőle.)

A BorsodChem termékeinek – az MDI, TDI, PVC és klór-alkáli termékek − nagy részét Európában értékesítik, de jelen vannak az észak- és dél-amerikai, afrikai, a közel- és távol-keleti piacokon is. Vegyipari alapanyagaik főbb felhasználói többek között a járműipar, építőipar, cipő- és ruhaipar, bútoripar, gyógyszeripar és gumiipar.

A BorsodChem csoport leányvállalatai jelenleg MDI alapanyaggyártással (BC-MCHZ, Ostrava, Csehország: anilin; BC-KC Formalin, Kazincbarcika: formalin), valamint energiatermeléssel és beszerzéssel, illetve termékértékesítéssel foglalkoznak, jelenlétük több földrészen is (Ázsia, Dél-Amerika, Európa) állandó. Az alapítás óta eltelt hét évtized során a vállalat a közép-kelet-európai vegyipar és az észak-magyarországi régió meghatározó szereplője maradt. Üzleti stratégiájuk helyességét mutatják a 2017-es és 2018-as pénzügyi eredményeik, ezen évek során fennállásuk két egymást követő történelmi csúcsát érték el. A kiváló teljesítmény révén a társaság hitel-tőke arányát javították, és számos beruházás indításával újra dinamikus fejlődési pályára léptek.

Optimalizált megoldások, mini kórház, környezetvédelem

A cég vezetői szerint a már említett integrált gyártási technológián túl, az optimalizált logisztikai és készletgazdálkodási megoldások, az alacsony fajlagos anyag- és energiafelhasználás, a magas termékkihozatal és a jól képzett, nagy tapasztalattal rendelkező, elkötelezett munkaerő áll a BorsodChem kiemelkedő teljesítménye mögött. Emellett a jövőre vonatkozó beruházási program keretében a BC megkezdte a gyártókapacitásai növelését, az értéklánc bővítését, a termelési hatékonyság javítását, az alapanyag és energiaellátás optimalizálását, valamint a termékportfólió bővítését is.

A „Biztonság mindenekelőtt” elv alapján a munkavállalók egészségének megőrzésére egészségvédelmi és biztonságirányítási rendszert hoztak létre: a dolgozóknak egészségbiztosítási szolgáltatást is nyújt a cég, és 2018-tól a kazincbarcikai telephelyen egy „mini kórház” is működik, ahol 15 szakág rendel térítésmentesen. Emellett prevenciós szűrésekkel, tematikus napokkal és az egészséges táplálkozásra ösztönző, fenntartható helyi gazdálkodásból származó gyümölcs- és élelmiszervásárokkal bővítették az ellátást.

A környezetirányítási rendszerük (KIR) egyik legfőbb követelménye a környezetbe történő kibocsátások minimalizálása, lehetőség szerinti megszüntetése. Környezetvédelmi tevékenységük kiterjed többek között szennyvíz- és hulladékkezelési, talaj- és talajvíz-védelmi, levegőtisztaság-védelmi és biodiverzitást érintő feladatokra. Évente jelentős forrásokat biztosítanak ilyen célokat szolgáló és környezetvédelmi teljesítményük javítására irányuló projektekre.

Két alappillér: fenntarthatóság és digitalizáció

A kazincbarcikai telephely folyamatos és zavartalan termelését évente több mint egymillió tonna alap- és segédanyag beszerzésével támogatja az alapanyag-ellátási részleg. Az épülő új üzemek alap- és segédanyag-ellátását is biztosítani kell, mivel 2020-ban a HPM (termoplasztikus poliuretán) és 2021-ben az MDI-termelés fő alapanyagát előállító anilinüzem is beindul. Ennek érdekében 2019-ben ötéves ellátási tervet készítettek, és tízéves szerződéseket kötöttek a legnagyobb hazai vegyipari beszállítókkal kulcsalapanyagaik hosszú távú elérhetőségének biztosítása érdekében. 2019-től beszállítóik éves értékelési szempontrendszerében már a fenntarthatósági teljesítmény is megjelent. Tavaly az anyavállalatot követve csatlakoztak az alap- és segédanyag-ellátási lánccal a Together for Sustainability (TfS) kezdeményezéshez, ami az idei évtől kiegészül a műszaki anyagbeszerzési vonallal is.

Üzemeikben az elérhető legmodernebb technológiákat számítógépes folyamatirányító rendszerekkel működtetik. A rendszeresen végzendő berendezés- és területellenőrzési rendszerük (Site Patrol) korszerűsítéséhez felhasznált mobiltechnológiák és robbanásbiztos eszközök alkalmazásával a rendellenességek a korábbinál jóval hatékonyabban észlelhetők, valamint az átlagos javítási idő a korábbi szint felére csökkent. A virtuális folyamatirányító rendszerben korszerű diagnosztikai eszközökkel és módszerekkel kapott adatok elemzésével prediktív módon és nagy biztonsággal garantálják, hogy a berendezéseiknél mindig időben történjen meg a karbantartás, biztosítva ezzel az eszközök optimális, biztonságos működését és hosszú élettartamát.

Cikkünk eredetileg a GyártásTrend novemberi lapszámában jelent meg.