Alacsony növekedést prognosztizálnak a keletnémet gépgyártók
Az elmúlt hónapokban elsősorban az Egyesült Királyság EU-ból való távozásából adódó bizonytalanságok, valamint az alapvetően amerikai indíttatású kereskedelempolitikai konfliktusok nyomán romlott a német gazdaság hangulata.

Az előrejelzések készítésével foglalkozó intézmények és kutatói műhelyek többsége sorra a 2 százalékot alig meghaladó szintre mérsékelte a gazdasági növekedés idei alakulására vonatkozó várakozását.

A Német Gép- és Berendezésgyártók Szövetsége (VDMA) kelet-németországi tagozata július közepén nyilvánosságra hozott felmérése megerősítette, hogy az ágazatnak az egykori NDK területén tevékenykedő vállalatai keveset éreznek a régi tartományokban jelentkező bizonytalanságokból, ami – ahogy az a 2008/2009. évi nagy válság idején is megfigyelhető volt – a keleti tartományok gazdasága viszonylagos belterjességéből, az exportnak a gazdasági teljesítményben betöltött alacsony részarányából adódik. Miközben ugyanis a teljes német exportnak a bruttó hazai termék nagyságához viszonyított aránya megközelíti a 40, a keleti tartományok esetében ez az arány nem érte el a 22 százalékot.

A keleti tartományok vállalatai idei, az üzleti helyzet és a közeljövőre vonatkozó kilátásai továbbra is derűlátást mutatnak: a kapacitások kihasználtsága és a rendelésállomány továbbra is magas, az üzleti kilátások túlnyomórészt kedvezőek; igaz, mindeközben a be nem töltött állások továbbra is betöltetlenek maradnak. Számokban kifejezve 350 Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Elő-Pomeránia, Szászország, Szász-Anhalt és Türingia területén működő gép- és berendezés-gyártó vállalkozás 91 százaléka a sokasodó politikai és gazdaságpolitikai feszültség ellenére továbbra is jónak vagy nagyon jónak ítéli meg a maga helyzetét.

Magas kapacitáskihasználtság

A felmérésben résztvevő vállalatok átlagos kapacitáskihasználtsága megközelíti a 93 százalékot; melyre legutóbb jó évtizede, a kimondottan „erős éveknek” számító 2007-ben és 2008-ban volt példa. A kapacitás-kihasználtság kedvező volta az amúgy rendkívül heterogén ágazat számos területére kiterjed: az ágazat cégeinek 74 százalékánál meghaladja a 90 százalékot, s alig találni olyan vállalkozást, ahol ez nem érné el a 80 százalékot. További bizakodásra okot adó tényező, hogy a vállalatok átlag csaknem hat hónapra el vannak látva rendeléssel, s a 85 százalékuk az előző negyedévihez képest több, vagy azzal legalább azonos volumenű rendelésállománnyal rendelkezik.    

A cégek harmada növekedne

A rendelésállomány kedvező alakulása a vállalatok létszámterveiben is visszatükröződik: a VDMA felmérésében részt vevő vállalatok csaknem 57 százaléka az elkövetkező fél év során stabil létszámmal számol, miközben bő 38 százalékuk szeretné bővíteni a létszámot.

Tágabb kitekintésben az ipari és kereskedelmi kamarák kora nyári konjunktúra-felmérésében az abban résztvevő keletnémet vállalatok 63 százaléka a szakemberhiányt nevezte meg az üzleti fejlődés elsőszámú kockázati tényezőjének (szemben az év eleji 61 és az össznémet viszonylatban számított szintén 61 százalékos aránnyal). Ráadásul a szakemberhiány ma már nem egyszerűen a jövőbeni növekedési potenciált korlátozza, hanem ajánlatok meg nem tételében, illetve rendelések elutasításában is megnyilvánul. A munkaerő-kínálatban tapasztalható korlátok a bér- és járulékos költségek erőteljes emelkedésével párosulnak, amit a kamarai felmérésben részt vevő vállalatok 46 százaléka jelölt meg kockázati tényezőként.

A kamarai szövetség a kora nyári konjunktúra-felmérés eredményeit összegző szakértői szerint a keleti tartományokban az idén mindent egybe vetve várhatóan 80 ezer új munkahely jön létre; s ez 10 ezerrel kevesebb a februári felmérés eredményei nyomán valószínűsített 90 ezres számnál. 

Fotó: 123rf.com

A gép- és berendezésgyártók foglalkoztatási gondjainak súlyosbodásához a demográfiai fejlődés is nagyban hozzájárul, ráadásul egyes térségekben az infrastrukturális feltételek hiányosságai miatt is hátrányosnak ítélik meg a helyzetüket. Emellett a vállalatok gyakran panaszkodnak a munkaerő-utánpótlás nem kellő mértékű felkészültségére, valamint a hiányzó motivációra és arra, hogy nem hajlandóak nagyobb utazási távolságok leküzdésére”.

A kockázatok ellenére folytatódhat a fellendülés

Külön említést érdemel a világgazdaságot jellemző kereskedelmi vitákból és a geopolitikai feszültségekből adódó, valamint a brit EU-kilépési tárgyalások kimenetével és a szövetségi kormány gazdaság-politikájával kapcsolatos bizonytalanságok. Ezek a kockázatok fékezik a növekedési impulzusokat, s érzékelhetően fékezik a vállalatok eredményességét. A keleti tartományokban tapasztalható vállalati várakozások mindezek ellenére nem kedvezőtlenek: az elkövetkező hónapokban a cégek 15 százaléka teljesítménye további növekedésére számít, további 78 százaléka a jelenlegivel azonos, összességében dinamikus üzleti-gazdasági fejlődést valószínűsít.

A keleti tartományok vállalatainak, ezen belül a gép- és berendezésgyártók összességében bizakodó üzleti várakozásai kedvező konjunkturális keretfeltételeket kínálnak – egyebek között – a magyar-türingiai együttműködési vegyes bizottság és a szász-magyar fórum közeljövőben esedékes üléseihez.

Az ipari és kereskedelmi kamarák felmérése szerint a keleti tartományokban a beruházási szándékok a gazdaság minden területén rekordméreteket öltenek. Ez különösen erőteljes az építőiparban, de az iparvállalatok is erőteljes beruházási aktivitást jeleznek. A beruházási szándékok tekintetében első helyen a rendelkezésre álló kapacitások bővítése szerepel. A digitalizáció a gazdaság csaknem valamennyi területén pótlólagos beruházásokat igényel; a beruházások finanszírozási feltételei ugyanakkor továbbra is kedvezőnek mondhatóak.