Fogalmak a digitális transzformációhoz
A műszaki fejlődés magas sebességű fokozatba kapcsolt, az új technológiai kifejezések és rövidítések elárasztják a szakembereket és uralják a szakcikkeket, amelyekben vagy van szómagyarázat, vagy nincs. Dr. Göndöcs Balázs (BME – Gépjárműtechnológiai Tanszék, címzetes egyetemi docens) hiánypótló gyűjtést bocsátott rendelkezésünkre, hogy az ipar 4.0 égisze alá tartozó fogalmakat tisztázhassuk.

Artificial intelligence (AI): A mesterséges intelligencia (MI) lényegében utánozza és javítja az emberi intelligenciát. A számítógép-tudomány jelentős ágát képviseli, amely intelligens viselkedéssel, gépi tanulással és a gépek adaptációjával foglalkozik. Így például szabályozással, tervezéssel és ütemezéssel, diagnosztikai és fogyasztói kérdésekre adott válaszadás képességével, kézírás-, beszéd- és arcfelismeréssel.

Augmented reality (AR):
A valóság egyfajta virtuális (látszólagos) kibővítése, amikor egy mobiltelefon, tablet kamerájával szétnézve vagy egy erre a célra létrehozott szemüveget használva a valós környezetbe virtuális elemeket vetítünk.

Big data: Nagy (ömlesztett) adathalmaz, amelyből megpróbálnak korábban nem ismert összefüggéseket keresni a matematika és a mesterséges intelligencia módszereivel.

Blockchain technology: A blokklánc-technológia egy felhasználók közötti (peer-to-peer, P2P), megosztott, visszamenőleg megmásíthatatlan digitális főkönyv, egy adatbázis, amely egy minden felhasználó előtt egységes, aktuális tranzakciós listát tartalmaz. A blockchain-technológia lehetővé teszi, hogy egyéni felhasználók az interneten keresztül bármilyen értéket (például pénzt, értékpapírt, ingatlant) átruházzanak egymásra, vagy bármilyen dokumentumot, szerződést létrehozzanak egymás között. Mindezt harmadik fél közreműködése nélkül, bizalmasan, biztonságosan, automatizáltan és közel valós időben.

Az ábra a blockchain működését szemlélteti


Így működik a blockchain lépésről lépésre

  1. Felhasználói tranzakciókérés
  2. Létrejön a tranzakciót ábrázoló blokk
  3. A blokkot a hálózat az összes csomópontjának továbbítja
  4. Minden csomópont érvényesíti a blokkot és a tranzakciót
  5. A blokk hozzáadódik a láncolathoz
  6. A tranzakció ellenőrzésre és végrehajtásra kerül

Chatbot: A fejlettebb chatbotok egyszerre több, előre meghatározott adatbázishoz képesek csatlakozni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy igény szerint képesek átadni különböző információkat a felhasználók preferenciáihoz igazítva.

Cloud computing: Felhőalapú számítástechnika, amelynél a felhő nagy méretű erőforrásnak tekinthető. A „felhő” olyan modell, amely helytől független, igény szerint felhasználható számítástechnikai kapacitás.

CMS (cyber manufacturing system): Hálózatos gyártási rendszer, a kiberfizikai rendszerekből származó koncepció. Egy olyan modern gyártási rendszerre utal, amely transzparens informatikai környezetet kínál az eszközkezelés megkönnyítése, az újrakonfigurálhatóság biztosítása és a termelékenység fenntartása érdekében.

Connected machining: Hálózatos megmunkálás, amelynél a gépek egymással is tudnak kommunikálni. A „connected machining” funkciócsomag teljes körű digitális adatáramlást biztosít a rendszerelemek között, a tervezéstől a szállításig.

CRM (Costumer Relationship Management): Egy CRM szoftver célja, hogy egy cég saját partnerei felé irányuló folyamatait támogassa, illetve a jelenlegi és potenciális ügyfelekkel kapcsolatos információkat tárolja. Magában foglal minden olyan folyamatot, amely valamilyen formában köthető az ügyfelekkel való együttműködéshez, a meglévő ügyfelek kiszolgálásához, a nekik történő újraértékesítéshez vagy a potenciális ügyfelek megkereséséhez.

Deep learning: A mesterséges intelligenciához kapcsolódó fogalom. A deep learning (mély tanulás) az idegrendszer által inspirált gépi tanuló modell. Egy mély neurális hálózat, akár több száz rétegben keresi a mélyebb összefüggéseket az adatokban az automatizált döntéshozatalhoz. Nem utánozza az embert, nem tudása van, hanem tudáselsajátítási képessége.

ERP (enterprise resource planning): Az ERP jelentése tulajdonképpen egy integrált üzleti folyamatkezelő szoftvert takar, amely optimális esetben a rögzített szervezeti adatok elérését valós időben teszi lehetővé. Az ERP jellemzően több szervezeti egység tevékenységeire is kiterjed, így a rendszer az egyes területeken keletkező adatok gyűjtését, tárolását, kezelését, feldolgozását és értelmezését teszi lehetővé összvállalati vagy akár vállalatcsoporti szinteken is.

Gateway: Két különálló hálózat vagy hálózati szegmens közötti átjárást lehetővé tevő eszköz. Az átjáró olyan speciális csomópont, amely az összekötött két vagy több hálózat mindegyikének részét képezi, és amelyik a fogadott csomagokat képes a célállomást tartalmazó hálózati szegmens felé továbbítani.

Kiberfizikai rendszer

Internet of things (IoT) – Dolgok internete: a szenzorok hálózatba kapcsolva kommunikálnak egymással és a külvilággal. A kiberfizikai rendszerek megvalósulása.

Ipar 4.0: A negyedik ipari „forradalom” a termelési folyamatok olyan hatékony szervezését írja le, melynek keretében az eszközök önállóan kommunikálnak, és összehangoltan működnek az anyagáram mentén.

Machine learning (gépi tanulás): A gépi tanulás a mesterséges intelligencia részterülete, alkalmazott statisztikai modellezés. Sok adat alapján a géptől várható a megoldás, de nem adnak meg szabályszerűségeket, mint a deep learning.

MES (manufacturing execution system): Egy termelési folyamatokat felügyelő számítógépes rendszer, amelyben a gyártás vertikális összekapcsolása valósul meg. Részletesebben, az ipar 4.0 technológia alatt az eszközök horizontális hálózatba kapcsolását, míg a MES alatt a gyártási folyamatok információinak vertikális összekapcsolását és „láthatóságát” értik. Nincs ipar 4.0 MES nélkül, amely része a gyártásmenedzsment-rendszernek. A rendszer információt biztosít a gyártási rendelések állapotáról, a gyártásközi anyagszükségletről, üzemzavarokról, a gyártóberendezések kapacitáskihasználtságáról, ütemezett karbantartási periódusokról stb.

ANN (artificial neural network) (mesterséges neurális hálózat): A fogalom a mesterséges intelligencia területéhez kapcsolódik. Az agy komplex, nemlineáris és párhuzamos működésű információ-feldolgozásra képes részét modellező megoldás, amely az emberi szervezethez hasonlóan képes tanulni.

OT (operation technology): A termelési automatizálás a gépek közötti kommunikáció és az adatgyűjtés összessége. Az OT-rendszer három szintből épül fel: az alsó szint a gépek és szenzorok összessége, a következő szint az irányításé (SCADA és PLC-k), a legfelsőbb szint az információs rendszer, a MES.
Predictive maintenance (megelőző karbantartás): A digitális hálózat lehetővé teszi a gépek állapotadatainak gyűjtését és kombinálását egy harmadik rendszerrel. Ezzel a karbantartási filozófiával megelőzhetők a zavarok és a hirtelen gépleállások.

Retrofit: Régi gépek felújítása, digitalizálása és felkészítése ipar 4.0 technológiák alkalmazására.
RFID (radio frequency identification): Rádiófrekvenciás azonosítás.
Smart factory: Az „okosgyár” olyan gyár, amelyet a mesterséges intelligencián alapuló digitális hálózat működtet.
Smart grid (okoshálózat): Az épületek, megújuló energiaforrások, energiaelosztás digitális megoldásai és összekapcsolása.

UMATI (universal machine tool interface): Lehetővé teszi, hogy a szerszámgépek és a perifériák kapcsolódjanak az ügyfélspecifikus ökoszisztémához. Nyílt szabvány a világszerte használt szerszámgépeket gyártók számára. A gyártás gyors áttekintésére szolgál, jelenleg 100 paramétert használ, és 20 alkalmazása ismert.