Előrejelzés ellentmondásokkal – 1. rész
A német ipari és kereskedelmi kamarák idén is elkészítették hagyományos, 27 ezer ipari, építőipari, kereskedelmi és szolgáltató vállalat megkérdezésén alapuló év eleji konjunktúrafelmérésüket. A felmérés eredményei ellentmondásosak: a vállalatok aktuális helyzetmegítélése jobb, mint korábban bármikor, a kamarai szakértők által feltételezett éves gazdasági növekedési dinamika mégis jócskán elmarad az elmúlt évitől. A részletes eredményeket és a következtetések három folytatásban adjuk közre.

Martin Wansleben (forrás: DIHK)
Martin Wansleben, a kamarai szövetség  (DIHK) főtitkára a felmérés eredményeinek sajtóbemutatóján elmondta, hogy a német vállalatok saját aktuális üzleti helyzetüket jobbnak tartják, mint a felmérés több évtizedes története során bármikor. Ez különösen igaz a kereskedelemre, a szolgáltatásokra és az építőiparra; ám az ipari vállalatok helyzetmegítélése elmarad a korábbi, úgynevezett boom-években tapasztalténál. Az idén összességében örvendetes konjunkturális helyzet mindenekelőtt az alacsony olajárnak (és az ebből fakadó pótlólagos vásárlóerőnek), az euró gyöngeségének és a kedvező finanszírozási feltételeknek köszönhető, ami a közeljövőre vonatkozó stabil vállalati várakozásokhoz is nagyban hozzájárul.

Mindent figyelembe véve a kamarai szövetség 2016-ra a négy hónappal korábbi előrejelzéssel megegyezően mindössze 1,3 százalékos növekedést valószínűsít. Ez megegyezik Jörg Krämer, a Commerzbank vezető közgazdásza előrejelzésével, ugyanakkor jóval szerényebb, mint a Szövetségi Statisztikai Hivatal által 2015-re számított 1,7 százalékpontos fejlődési dinamika volt, és nagyságrendileg mintegy fél százalékkal a többi kutatói műhely idei növekedési előrejelzésétől is elmarad.  

A kamarai felmérés tapasztalatai alapján a gazdasági növekedést serkentő tényezők sorában figyelemre méltó változások tapasztalhatók. Ezek szerint a magánfogyasztásra fordított kiadások 2015-ben 1,9 százalékkal emelkedtek, de 2016-ra csak 1,6 százalékos növekedést valószínűsítenek a kamarai szakértők, miközben az állam fogyasztási kiadásai növekedésénél a múlt évi 2,8 százalékos tényadattal szemben ez évre 3,5 százalékos jeleznek. A gépi beruházásoknál a múlt évi 3,6 százalékkal ellentétben 2,0 százalékra mérséklődik a fejlődési dinamika, ezzel szemben az építési beruházásoknál a tavalyi mindössze 0,2 százalékos növekedéssel szemben 1,5 százalékos bővülést feltételeznek.

Az ugyancsak február közepén nyilvánosságra hozott előzetes adatok szerint Németország áruexportja 2015-ben 6,2 százalékkal bővült, és megközelítette az 1200 milliárd eurót, áruimportja pedig 4,5 százalékkal gyarapodott a 2014. évihez képest, és csaknem 950 milliárd eurót tett ki. A kamarai előrejelzés szerint az áru- és szolgáltatásexport mennyisége a tavalyi 5,4 százalékkal szemben az idén csak 3,0, míg az importé a múlt évi 5,7 százalékkal összevetve csupán 4,2 százalékkal bővül.

Az inflációnál a múlt évi 0,3 százaléknál az idén magasabb, 0,7 százalékot valószínűsítenek a DIHK szakértői.

A munkaerőpiacon a menekültek nagy számban történt megjelenése a korábbi években megszokotthoz képest ugyancsak ellentmondásos következménnyel jár. A foglalkoztatottak száma – a 2014. évi 375 és a 2015. évi 328 ezer fős bővülés után – 220 ezer fővel növekedni fog, de ezzel párhuzamosan – az idegenrendészeti szempontból tisztázott feltételekkel a munkaerőpiacon jelentkező menekültek megjelenése folytán – a munkanélküliek száma is emelkedik. (2015-ben a 2014. évihez képest mintegy 100 ezer fővel, 2,9 millió főről 2,8 millióra még mérséklődött az állást keresők száma.) Gazdasági ágazatok szerint vizsgálva, a foglalkoztatottak száma mind az iparban, mind a kereskedelemben, számos szolgáltatási ágazatban és az építőiparban is emelkedik, de vannak olyan ágazatok is – járműipar, pénzügyi szolgáltatások –, melyekben megállni látszik a létszámbővülés. (folytatjuk)