Az intelligens gyár átfogó modellje
A digitalizálás az emberi tevékenység minden területén megváltoztatja világunkat. A digitális technológiák új horizontot nyitnak a kommunikációban, a vásárlásban, az oktatásban, de az ipari termelésben is. 

Manapság egyáltalán nem meglepő dolog az ember és a gép kommunikációja. A fejlődésnek köszönhetően az információcsere egymással dolgozó gépek között is megvalósul. A minél összehangoltabb és gördülékenyebb kommunikáció egy új, ipari termelési koncepciót tesz lehetővé: az ipar 4.0-t. Ezen új technológiák tanulása és alkalmazása kulcsfontosságú tényező az ipari termelés hatékonyságának és versenyképességének növelésében.

Az új SIF-400 oktatórendszer

Az SMC ezért hozta létre vadonatúj SIF-400 oktatórendszerét, mely egy automatizált intelligens gyárat szimulál. A rendszer ipar 4.0 technológiákat és fejlett gyártási koncepciókat alkalmaz, valamint bemutatja egy kapcsolódó virtuális vállalkozás valóságát. Mindezt érthető nyelven, az iskolai oktatás és az ipari szereplők számára megfogalmazva.
A SIF-400 oktatórendszer különböző munkaállomásokból áll, amelyek akár önállóan, akár a teljes gyártási folyamat moduláris részeként működhetnek. Konfigurációjuk szabadon megváltoztatható az aktuális feladat szerint. Ezenkívül az állomásokat nemcsak egy szabványos szállítószalag, hanem egy mobil robot is összeköti a nagyobb termelési rugalmasság érdekében. Az egész rendszert a jövő technológiáival kapcsoljuk össze, mint például: AR (kibővített virtuális valóság), IoT (dolgok internetje), MES/ERP rendszer, RFID/BCR/QR/NFC technológia, OPC UA, mesterséges látás, AIV (autonóm eszközök), HMI, ipari kommunikáció, vezeték nélküli ipari kommunikáció.
A SIF-400 rendszer által bemutatott okosgyár kör vagy szögletes tárolóeszközöket tölt különböző színű és állagú anyagokkal a fiktív megrendelők igényei szerint. Emellett minden egyes tartályhoz saját címkét készít a pontos azonosításhoz. Logisztikai feladatként egy közbülső raktárban készletezhetünk, vagy a tárolóeszközöket raklapokra gyűjtve, kész megrendeléseket küldhetünk az ügyfélnek a folyamathoz kapcsolódó összes dokumentációval együtt.

Komplex gyártási folyamat

Az intelligens gyárnak köszönhetően – az egyes gyártási szakaszok szempontjából – a SIF-400 rendszer nagyon pontosan képes szimulálni a teljes gyártási folyamatot. Ez az ügyfélkonfigurációval kezdődik, amely létrehozza a virtuális megrendelést, és a késztermék kiszállításával ér véget, beleértve az összes közbenső fázist, például anyagkezelést vagy kommunikációt a virtuális beszállítókkal. Az ábrából látható, hogy a SIF-400 rendszer állomásokból áll, amelyek az egyes gyártási fázisokat reprezentálják.

Az ipar 4.0 a gyártásban

Az új SIF-400 oktatórendszer

Az állomásokat egy szállítópálya köti össze, ezen történik a termékek állomások közötti mozgatása. Azokban a helyzetekben, amikor a konfiguráció vagy a gyártási folyamat megváltoztatására van szükség, egy autonóm szállítópályát használunk annak biztosítására, hogy az anyag felhasználása a megrendelő kérésére a szokásos gyártási cikluson kívül történjen.

A SIF-MES-400 vezérlőszoftvernek köszönhetően, amely a teljes konfigurált SIF-400 rendszer magja, ellenőrizhetjük, nyomon követhetjük és módosíthatjuk a folyamatot a fiktív vásárlók igényeinek kielégítésére. Adottságai és képességei szerint megfelel az ipar 4.0 filozófiájának.

A teljes rendszer hálózati interfészekkel (LAN, Wi-Fi stb.) is összekapcsolható, így a valós idejű adatgyűjtés révén minden folyamat nyomon követhető és optimalizálható. Így a karbantartási, gyártási és szállítási folyamatok pl. egy mobilkészüléken is ellenőrizhetők.

Testreszabott megoldások

Az ipar 4.0-t talán így lehetne tömören definiálni: olyan termelési folyamatok és szolgáltatások összessége, melynek keretében az eszközök önállóan kommunikálnak, és összehangoltan működnek egy meghatározott cél érdekében. Ez különböző elvárásokat támaszt elénk, amelyekre ez a szemléletrendszer több különböző megoldást is felsorakoztat. A modern ipari termelés, amely kölcsönösen kommunikáló rendszerekből áll, nemcsak az ismétlődő egyszerű műveleteket továbbítja a gépekre, hanem sokkal nagyobb rugalmasságot is lehetővé tesz a gyártásban, amely képes lesz kielégíteni a rendszer csúcsán álló megrendelők igényeit.

A fő tényező a termékek nagyobb mértékű individualizálása a vevő kívánsága szerint. A modern kor ügyfele elvárja, hogy a saját ízlése szerint konfigurált terméket online megrendelhesse, és áttekintést kapjon a megrendelt termék mindenkori állapotáról a gyártásban. Ma már nem elegendő csupán tájékoztatni minket a várható szállítási határidőről. A tendencia a termék előállítási szakaszának online nyomon követése, beleértve a későbbi, a fogyasztóhoz történő kiszállítást is. Ezért kell a modern ipari rendszereknek könnyen méretezhetőnek és könnyen, rugalmasan konfigurálhatónak lenniük nemcsak a konstrukció, tehát a szerkezet és mechanika, hanem a szoftver szempontjából is.

A SIF-400 funkcióinak áttekintése

Oktatási anyagok

Az új technológiák megtanulása az ipar 4.0 témakörében az oktatókkal szemben is nagyobb igényeket támaszt, ezért a SIF-400 rendszer fontos része az oktatóanyagok átfogó halmaza, amely jelentősen segíti és egyszerűsíti a felhasználók és az előadók munkáját. Az anyagok nemcsak az egyes munkaállomások funkcióiról tartalmaznak információkat, hanem gyakorlati feladatokon keresztül mutatnak be minden olyan technológiát, amely beépül a SIF-400 oktatási rendszerbe. A rendelkezésre álló anyagok tartalmazzák a SIF-MES-400 szoftver részletes útmutatóját annak jellemzőivel, valamint a gyártási és logisztikai folyamatok kezelésére szolgáló szoftvercsomagot is.

A SIF-400 állomásainak konfigurációja és telepítési sorrendje rugalmasan alakítható. A sorrend egyszerűsítése érdekében előre definiált ajánlásaink vannak, de az ipar 4.0 kezdeményezés céljával összehangban, amely a gyártási rendszer széles rugalmasságán alapul, az állomások sorrendje és a SIF-400 rendszer szabadon konfigurálható. Az alkalmazott technológiák nem kötődnek előre meghatározott konfigurációkhoz, így minden felhasználó a saját igényei szerint hozhat létre konfigurációkat. Ahogy a cikk címe is sugallja, az új ipar 4.0 alapú technológiai szakemberek képzése nagyon egyszerűen megkezdhető a SIF-400 oktatórendszerrel.

Ez az oktatórendszer azonban megköveteli az automatizálás több területének átfogó alapszintű ismeretét, amelyre ez az új szemléletű tudás építhető. Az oktatási intézményekben (közép- és felső szinten egyaránt), valamint a cégek oktatási laborjaiban oktató szakemberek és a hallgatók segítséget kaphatnak digitális tananyag formájában ezen ismeretek elsajátításához. Az ipar 4.0 szemléletből az is következik, hogy megfelelő digitális látásmód szükséges. Az SMC e-learning200 csomagja 13 modulon keresztül mutatja be az automatizálás érdekes világát, animációkkal, szimulációkkal, videókkal és narrációval teszi egyszerűbbé a megértés folyamatát.

A magyar ipar így megszerezheti a szakképzett munkatársak új generációját, akiknek elméleti ismereteit tanulmányaik során átfogó gyakorlati tapasztalatok támasztják alá.

www.smc.hu