Automatizálási modulok lebegtetett mozgatáshoz
A szupravezetők teljesen új, korábban elképzelhetetlen alkalmazási lehetőségeket nyitnak meg az automatizálási technológiában. 

Segítségükkel a tárgyak érintés nélkül, és ezáltal súrlódásmentesen mozgathatók, mindezt hatékonyan és minimális energiafogyasztás mellett. A por- és kopásmentes működés ideális a munkadarabok nagy tisztaságú környezetekben való biztonságos szállításához.

A szupravezetők olyan anyagok, amelyek egy bizonyos hőmérséklet alatt adott távolságban „megfagyasztják” egy állandó mágnes mágneses mezejét, és így lebegésben tartják a mágnest. A létrejövő légrés minden térbeli helyzetben állandó marad. Ennek segítségével érintésmentesen, vezérlési technológia nélkül lehet a tárgyakat megtartani és minimális energiafogyasztás mellett mozgatni. Több megoldás is létezik tárgyak érintés nélküli tárolására és mozgatására, de csak a szupravezetés elvének kihasználásával lehet a tárgyakat bonyolult vezérlési technológia nélkül bármilyen térbeli irányban 360°-kal elforgatni. Az automatizálás hagyományos területei, például a munkadarabok gyártás közbeni kis energiafogyasztással történő lebegtetett szállítása mellett a szupravezetők olyan alkalmazási esetekre is képesek betörni, amelyekről eddig azt gondolták, hogy automatizálásuk nem vagy csak igen nehezen valósítható meg. Most már akár fal mögötti tárgyak is mozgathatók, vagy azokat rendszerhatárokon keresztül is lehet érintésmentesen szállítani.

Három újszerű felhasználás

A Festo már évek óta kutatja a szupravezető-technológiát és annak ipari alkalmazási lehetőségeit, és a lapzártánkkal egy időben lezajlott Hannoveri Vásáron három új és innovatív alkalmazási koncepciót mutatott be.

SupraCycle – érintésmentes átadás Elsőként valósítja meg be egy lebegtetett állandó mágnes aktív átadását két szupravezető automatizálási modul között. Egy alaplemezen három, szupravezetőket tartalmazó kriosztát található, amelyek 360°-ban elforgathatók. Két mágneses tárgyhordozó néhány milliméteres távolságban lebeg a szupravezetőktől, majd az egyik kriosztát átadja azokat a másiknak. A szükséges beépített intelligenciát a kriosztátra szerelt készülék tartalmazza. A SupraCycle modulon alapuló egyik alkalmazási lehetőség egy tárgyhordozó átadása két rendszer között vagy rendszerhatárokon keresztül, ahogy azt a kiállított berendezés üvegpalackok példáján demonstrálta. Így először válnak lehetővé tetszőlegesen hosszú folyamatláncok.

SupraHelix – a forgó szállítótengely A berendezésben egymás mellett két, szupravezetőket tartalmazó kriosztátot szereltek fel egy forgatóhajtásra. Ha kritikus hőmérsékletük alá hűtik őket, lebegtetni kezdik az alattuk levő, állandó mágneseket tartalmazó tengelyt, és azt nyolc milliméter távolságban tartják. A forgatóhajtás ezután 40°-kal megdönti a tengelyt, amelyet egy állandóan gerjesztett integrált léptetőmotor érintés nélkül hoz forgásba, így az képes a menete mentén fémgyűrűket felfelé szállítani. A kiállított berendezés azt mutatta be, hogyan lehet gyűrű alakú munkadarabokat az egyik megmunkálóállomásról a másikra szállítani. Ez a rugalmasan lebegtetett hajtott tengely nem mágneses munkadarabok polírozására és csiszolására is használható.

SupraCarrier – tárgyak tárolása és mozgatása lebegtetett görgőkön Egy elektromos tengelyre két, szupravezetőket tartalmazó kriosztát van felszerelve, amelyek fölött két-két mágneses szállítógörgő lebeg. A görgőkön egy lapos munkadarab-hordozó fekszik. A tengely vízszintesen mozgatja a szupravezető-elemeket. Ezek és a lebegtetett görgők között egy takarólemez található furatokkal, amelyekbe belemerülnek a görgők a kriosztátok lesüllyesztésekor. A munkadarab-hordozó ekkor felfekszik a takarólemezre. Ezekkel a lebegetett szállítógörgőkkel tetszőleges méretű, sík és nem mágneses termékek mozgathatók. A szállítóegység nem igényel kenőanyagot, és igen könnyen tisztítható. A takarólemez az automatizálási modulokat védi a szennyeződésektől, a passzív görgők pedig könnyen kivehetők a rendszerből, majd vegyszerekkel vagy hőkezeléssel külön megtisztíthatók. A berendezés gyakorlatilag karbantartásmentes, rendkívül strapabíró, szinte hangtalanul működik, és a légrés szigetelőként hat.

Alkalmazások a jövő gyártásához

Többévnyi kutatómunka után a Festo most partnerekkel és ügyfelekkel egyeztet alkalmazási ötleteikről. Most már nemcsak a lenyűgöző levitációs hatásokat és a szupravezető-technológia által kínált lehetőségeket demonstrálja, hanem aktív tárgyalásokat folytat az automatizálási ágazattal annak alkalmazásairól. Jelenleg az első kísérleti projektek útnak indításán dolgoznak.