Vevőre hallgatni arany
Ha a gyártók egy termék koncepciójának kidolgozásakor figyelmet fordítanak arra, hogy a vevők által valóban igényelt funkciókat építsék be, jelentősen növelhetik eredményességüket.

Egy termék sikeressége szempontjából nagy jelentősége van annak, hogy a gyártó a vevő igényeit és árérzékenységét már a tulajdonképpeni terméktervezést megelőzően ismerje. Ugyanakkor egy vállalatnak költséghatékonyan kell termelnie ahhoz, hogy nyereségességét fokozza. Ezért a gyártók fokozottan ügyelnek a termék koncepciójának kidolgozásakor arra, hogy a végtermékben milyen funkciónkénti költségekkel kell majd számolni.

Egy adott funkció csak akkor járul hozzá a termék pofitabilitásához, ha a termékköltségekben kedvezően jelenik meg, és ha a beépítésével érezhetően magasabb árat lehet a termékkel megcélozni. Egy vállalat csak így tudja a költségeit lefedni, illetve az eredményét növelni.

Termékérték-menedzsment

Az eddig elmondottak gyakorlatba történő átültetéséhez fejlesztette ki a müncheni illetékességű Roland Berger Strategy Consultants vállalati tanácsadó a termékek értékmenedzselésének (product value management) elvét. Ennek lényege, hogy minden esetben egy négylépéses folyamatban a vevők, a gyártó cég és indirekt módon a beszállítók szemszögéből vizsgálódnak.

A gyártó valamennyi fázisban különféle módszerek alkalmazásával fontos ismeretek birtokába jut a termék optimális fejlesztésére vonatkozóan. Hogy az elv hogyan ültethető át a gyakorlatba, azt jól szemlélteti egy prémium kategóriás járműveket előállító autógyár példája: a gyártó a vevőknek panoráma napfénytetőt kínál a szokásos tolótető helyett extra felszereltségként.

Ezzel a tetőkonstrukcióval a jövendő tulajdonosok részéről gyakran felmerülő elvárásnak tesznek eleget, amely mára már a termékfejlesztésbe is beépült. Ezzel a márkatulajdonos növeli a nyereségességét, mivel ennél a felszereltségi változatnál az üvegezés nélküli standard tolótetőhöz képest 40 százalékkal nagyobb árrést tud elérni.

Az eredményesség útja
A Roland Berger májusban napvilágot látott tanulmánya szerint a vállalatoknak egyforma fontosságot kell tulajdonítaniuk termékeik funkcionalitásának és azok vevői megítélésének, illetve a termékköltségeknek, és a két tényezőt egymással párhuzamosan kell kezelniük. A termékek értékmenedzselésének elve már a termékfejlesztés során figyelembe veszi a vásárlók és az előállító elvárásait is. Ezzel növelhető a vevői elégedettség, miközben a gyártó nagyobb nyereségre tehet szert.
Alapjában kétféle módon növelhető egyszerre egy termék vásárlói megítélés szerinti értéke és a gyártó profitabilitása. Vagy az árucikk használati értékét lehet növelni addig a határig, amíg azért a vásárló hajlandó fizetni, vagy pedig funkciókat hagynak el, és ezzel csökkentik a termékköltséget.