Választásokra készül a legnépesebb tartomány
Május 13-án előrehozott parlamenti választásokat tartanak Észak-Rajna-Vesztfáliában, Németország legnépesebb, 18 milliós lélekszámú, s ennek folytán gazdaságilag legerősebb tartományában.

A választások tétje, hogy a két évvel korábbi, a düsseldorfi tartományi parlamentben patthelyzetet eredményező választások és az idei költségvetés év eleji el nem fogadása, valamint a tartományi parlament ezt követő feloszlatása után kiírt voksolás nyomán megerősödik-e a szociáldemokrata Hannelore Kraft miniszterelnök és Zöld-párti helyettese, Sylvia Löhrmann oktatási miniszter által vezetett koalíció vagy – ami a választások előtti felmérések eredményeinek ismeretében meglepő lenne – más összetételű kormány alakul.

A nagy ipari hagyományokkal rendelkező Észak-Rajna-Vesztfália hagyományosan „szociáldemokrata fellegvárnak” számít. Emlékezetes, hogy az SPD ottani legemblematikusabb alakja, Johannes Rau, a későbbi államelnök, kerek húsz éven keresztül, 1978 és 1998 között töltötte be a tartományi miniszterelnöki tisztséget. A szociáldemokraták egyeduralma egyszer, 2005-ben tört meg, (amikor Jürgen Rüttgers, Helmut Kohl egykori kutatási és tudományos minisztere vezetésével keresztény-liberális kormánykoalíció alakult, ennek nyomán Gerhard Schröder kancellár előrehozott szövetségi választásokat kezdeményezett, s melynek eredményeként 2005 őszén Angela Merkel vezetésével Berlinben nagykoalíciós kormány jött létre).

Észak-Rajna-Vesztfália – Bajorország és Baden-Württemberg után – hazánk harmadik legfontosabb gazdasági-kereskedelmi partnere a német tartományok sorában. Az előrehozott választások ténye alkalmat kínál arra, hogy górcső alá vegyük a legnépesebb német tartománynak az össznémet gazdaságban elfoglalt helyét, gazdasági fejlődését és aktuális helyzetét.

Nagyvállalatok egész sorának központja

A tartomány Európa gazdaságilag egyik legerősebb, legkoncentráltabb térsége, önálló államként is a világ legnagyobb export-nemzetei közé tartozna. A száz legnagyobb német vállalat közül csaknem negyvennek e tartományban van a központja. Ezek közé tartozik - többek között – a düsseldorfi székhelyű E.ON, Henkel és ThyssenKrupp, az esseni székhelyű RWE, Evonik és Hochtief, a leverkuseni székhelyű Bayer, a bochumi székhelyű BP, a kölni székhelyű Ford, valamint a bielefeldi székhelyű Dr. Oetker. Az öt legnagyobb német szolgáltató cég – Deutsche Post és Deutsche Telekom (Bonn), Vodafone és Lufthansa (Düsseldorf), valamint a Bertelsmann (Gütersloh), illetve számos nagy kereskedelmi cég (Metro – Düsseldorf, Rewe – Köln, Aldi – Essen, Tengelmann – Mülheim) központjának is a tartomány ad otthont.

Észak- Rajna-Vesztfália ennek ellenére mégsem a konszernek, hanem a közép- és kisvállalatok hazájának tekinti magát, mivel a munkavállalók több mint 70, a szakképzésben részt vevők több mint 80 százalékát a „Mittelstand“ foglalkoztatja. Több mint 700 ezer kis- és középvállalat működik a tartományban. Észak-Rajna-Vesztfália bruttó hazai terméke 2010-ben 543,0 milliárd euró volt, a teljes német összteljesítmény (2.498,8 milliárd euró) 21,7 százaléka. A 2000 és 2010 közötti évtizedben a tartomány gazdasági teljesítménye 19,5 százalékkal emelkedett, ami alacsonyabb mind a 21,2 százalékos össz-, mind a 20,9 százalékos nyugatnémet mutatónál. 2012-ben folytatni látszik a tartománynak az össznémetnél szerényebb gazdasági növekedése: a düsseldorfi gazdasági minisztérium 0,6 százalékos fejlődési dinamikát prognosztizál, egy ezrelékkel alacsonyabbat a Szövetségi Gazdasági és Technológiai Minisztériumnak az össznémet gazdasági növekedésre vonatkozó előrejelzésénél.

A tartomány iparvállalatainak forgalma 2011-ben 348,1 milliárd euró volt, 10,4 százalékkal több, mint egy évvel korábban. Ezen belül a külföldi forgalom 11,0, a belföldi 9,9 százalékkal, az exportkvóta ennek megfelelően a 2010. évi 41,6 százalékról 41,9 százalékra emelkedett. A forgalom nagysága alapján a legfontosabb ipari ágazatok a vegyipar (49,2 milliárd euró), a gép- és berendezés-gyártás (48,0 milliárd euró), a kohászat és fémfeldolgozás (46,6 milliárd euró), az élelmiszerek és takarmányok gyártása (32,3 milliárd euró), valamint a közúti járművek gyártása (31,8 milliárd euró).

2011 szeptemberében Észak-Rajna-Vesztfáliában 9613 ipari üzemet tartottak nyilván 1,2 millió munkavállalóval, (ami 29 ezerrel, 2,5 százalékkal több, mint egy évvel korábban). A foglalkoztatottak egy hatoda a gépiparban (199 ezer fő) dolgozott. A tartomány exportja 2011-ben 176,3, (a teljes német kivitel 16,6 százaléka), behozatala 203,6 milliárd euró (a teljes német behozatal 22,5 százaléka) volt. A tartomány kereskedelmi mérlege – a 150 milliárd eurót meghaladó nagyságú exporttöbblettel szemben – 27,3 milliárd eurós behozatali többletet mutatott. Észak-Rajna-Vesztfália vásári központként is jelentős: nagy vásárközpontjai – Köln, Düsseldorf, Essen, Dortmund - több mint 100 nagy nemzetközi szakkiállításnak és vásárnak adnak otthont.

Elhúzódó szerkezetváltás 

Észak-Rajna-Vesztfália olyan „kicsiben”, mint amilyen a szövetségi köztársaság „nagyban”. Vannak olyan térségei, (mint a mindössze 5 százalékos munkanélküliségi rátával büszkélkedő Sauerland vagy a rendkívül diverzifikált gazdasági struktúrával rendelkező, de összességében a szolgáltató ágazatok dominanciájával jellemezhető Münster), ahol a főbb mutatószámok jóval kedvezőbbek az össznémet átlagnál.

S vannak olyan térségei is, (mint a Ruhr-vidék), ahol a szénbányászat és a kohászat több évtizeden át tartó leépülésével nem tartott lépést a gazdaság szerkezetváltása, s az országos átlagot jóval meghaladja, (azaz kétszámjegyű) a munkanélküliségi ráta. Az IW kölni gazdaságkutató intézet a találó Kelet mélyen Nyugaton címet adta annak a közelmúltban megjelent elemzésének, melynek szerzője a 14,6 százalékos munka-nélküliségi rátával rendelkező Gelsenkirchent, Elő-Pomerániához, Németország legnehezebb helyzetben levő térségéhez hasonlította.

Észak-Rajna-Vesztfália évtizedeken keresztül befizetett a német tartományok fejlődési különbségeinek mérséklését szolgáló pénzügyi kiegyenlítési alapba, ennek mértéke a kilencvenes évek közepe és 2002 között – fokozatosan csökkenő tendenciát mutatva - évi 1 és 1,8 milliárd euró között mozgott. 2002 után ez az összeg néhány tíz és néhány százmillió euró között mozgott, majd a tendencia megfordult, s 2010-ben 354, 2011-ben pedig 224 millió eurót kapott a tartomány. Eladósodása ennek ellenére folyamatosan emelkedett, 2011 végén elérte a 126 milliárd eurót. Egy lakosra vetítve a tartomány eladósodottsága a 2007. évi 7620 euróról 2010-ben 12.283 euróra növekedett, s ezzel – a négy, lélekszámát tekintve legkisebb tartomány, azaz Bréma, Berlin, a Saarvidék és Hamburg mögött – az ötödik helyet foglalja el Németország tartományai sorában.

Magyar kapcsolatok

Az Észak-Rajna-Vesztfáliába irányuló magyar kivitel értéke 2011-ben 2,18, az import pedig 2,53 milliárd euró volt. A magyar kivitel az elmúlt évben fél százalékkal csökkent, a tartományból származó behozatalunk viszont több mint 10 százalékkal emelkedett. Így teljes német kivitelünk 13 százaléka kerül a tartományba, a Magyarországra irányuló német kivitelben pedig Észak-Rajna-Vesztfália részaránya eléri a 16 százalékot. Mindemellett érdemes utalni arra, hogy a tartománynak a teljes magyar kivitelben elért részaránya meghaladja a 3 százalékot, s ezzel – ha önálló ország lenne – a hazánkban gyártott exporttermékek piacai sorában a 13. helyet foglalná el. Legfontosabb exporttermékeink a jármű-alkatrészek, gépek, gépjárművek, félvezető eszközök és kapcsolótáblák, míg az importban elsősorban a vegyipari termékek, a gépek és szállítóeszközök, valamint azok alkatrészei érdemelnek említést.

A tartomány cégei által Magyarországon befektetett tőke nagysága eléri a 4,5 milliárd eurót. A legnagyobb befektetők közé tartozik – a teljesség igénye nélkül - a Deutsche Telekom, az RWE, az EON Ruhrgas International, a ThyssenKrupp, a kisújszállási érdekeltséggel rendelkező Contarex Agrotechnika és a törökszentmiklósi érdekeltséggel rendelkező Claas, a móri érdekeltséggel rendelkező Benteler, Frimo és Hammerstein (járműalkatrész-gyártás), a Nyírbátorban csomagoló-gépeket gyártó MSK, a Szadán csomagolóanyagokat gyártó Nordénia, a Bugyiban elektro-installációs rendszereket gyártó OBO Bettermann, továbbá az élelmiszer-feldolgozóipar területén tevékenykedő Dr. Oetker, Stollwerck és Zimbó. Észak-Rajna-Vesztfáliához fűződő kapcsolatainknak a 2006-ban létrehozott kormányközi együttműködési vegyes bizottság kölcsönöz intézményes keretet.