Szuperszámítógépek az anyagtudományban
Ígéretes ipari alapanyag, rengeteg jó tulajdonsággal és izgalmas, sokszínű felhasználási körrel. A grafénre egyre nagyobb kereslet mutatkozik, azonban az előállítása még nem elég hatékony az igények elfogadható áron történő kielégítéséhez.

Ahhoz, hogy valóban kihasználhassák az anyagban rejlő lehetőségeket, gazdaságosabbá kell tenni az előállítását nagy mennyiségben is.

Erre keresnek most új megoldást európai kutatók, akik a graféngyártáshoz folyékony rezet használnának. A számítógépes szimulációk tanúsága szerint az eljárással gyorsan és hatékonyan állítható elő a fontos ipari alapanyag.

Forrás: Metaltech News

A technológiáról még keveset tudunk - a folyékony fémkatalizátorok működésével kapcsolatos tudás még az akadémikusok körében is hiányos, de az eddigi eredmények mindenképpen további kutatásokat indokolnak.

A szuperszámítógépes támogatásra épp a hiányzó tudás pótlása miatt van szükség: a molekuláris kölcsönhatásokkal kapcsolatban többet tudhatnak meg a kutatók a szimulációkból. A gyors és intenzív reakció alaposabb megismeréséhez tehát elengedhetetlen a legmodernebb technológia használata.

A valódi áttörést azonban nem az ismeretszerzés, hanem egy új gyártási eljárás fejlesztése jelentheti. A 2010-es év óta alkalmazott előállítási mód ugyan képes a grafénfilm létrehozására, azonban nagyobb, ipari mennyiségben lassú és költséges. Ezzel szemben a kutatók most egy olyan megoldással kísérleteznek, amely a szénallotróp előállításához egy speciális rézfürdőt használ - ebben a szénatomok megfelelő alakban és kötésszerkezettel tudnak grafénné összeállni.