Szabályozott szabadság
Lassan, de biztosan halad az önvezető technológia jogi környezetének kialakítása.Cikkünkben kettő, a témában élenjáró ország gyakorlatát mutatjuk be. 

Bár az önvezető járművek technológiája rohamosan fejlődik, a terület törvényi kereteinek kidolgozása nagyon lassú mederben folyik. A mérsékelt tempó végül is érthető, hiszen korunk társadalmainak többségében az emberi élet szent és sérthetetlen, és így a legforradalmibb újítások esetében nagyon fontos a jogi környezet megteremtése, amely célja szerint többek között a biztonságot is szolgálja.

2016. március 23-án óriási akadályt sikerült ledönteni az önjáró technológia fejlődése előtt, e napon ugyanis végre hatályba lépett az ENSZ 1968-ban elfogadott Bécsi Közúti Közlekedési Egyezményének módosítása. A konvenció mindaddig előírta, hogy a járművekben mindenképpen tartózkodnia kell egy vezetőnek is, akinek irányítása alatt kell tartania a közlekedési eszközt. Az önvezető technológia megjelenése azonban a megállapodást mondhatni kissé zavarba hozta, mivel az újdonság árnyékában az egyes országok elkezdték a legkülönfélébb módokon értelmezni az előírást. Éppen e fejlemények miatt egyre sürgetőbbé vált a szabályozás frissítése. A megváltoztatott dokumentum immár a jármű irányítását befolyásoló technikai rendszerek alkalmazását is engedélyezi, feltéve, hogy azok megfelelnek az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága (ENSZ-EGB) vonatkozó előírásainak, vagy pedig a döntéseiket a jármű vezetője felülbírálhatja, visszaveheti tőlük a kézi irányítást, illetve igény szerint kikapcsolhatja őket. Akárhogy is, az átalakítás az egyes országokban drámaian megkönnyítette az önjáró járművek tesztelését.

Németországban már tesztelhetők az önvezető autók a közutakon, emberi felügyelet mellett (Forrás: 123rf)

Német vezetés

A német autógyáraknak például végre nem kell feltétlenül Kaliforniába menniük, hogy próbára tehessék saját kísérleti önvezető autóik képességeit. Az állam idén május 12-én elfogadott egy törvényt, amely a cégeknek engedélyezi, hogy bizonyos feltételek mellett immár közutakon is kísérletezgethessenek az autonóm járműveikkel. A legfontosabb követelmény talán az, hogy egy humán gépjárművezetőnek rendületlenül ott kell ülnie a volán mögött. Telefonáláshoz vagy internetes böngészéshez hellyel-közzel leveheti tekintetét az útról, de mindig képesnek kell lennie magához ragadni a kontrollt, ha a mesterséges intelligencia tanácstalan marad. Egy feketedoboznak szintén helyet kell szorítani a járművekben, amely rögzíteni tudja az utazás közben felmerülő eseményeket, és regisztrálja, hogy az egyes helyzetekben éppen a mesterséges intelligencia vagy a sofőr vezette-e a kocsit. Ha az elkerülhető balesetek előidézése közben a humán vezető kezében volt a kormány, a törvények szerint őt, ha pedig a mesterséges intelligencia kormányozta a kocsit, akkor a károkozásért a gyártót terheli felelősség.

Az új németországi jogszabály a globálisan a legnagyobbak közé sorolandó előállítók számára drasztikusan megkönnyíti, hogy élesben is megvizsgálhassák legújabb technológiáik működőképességét. A Volkswagen, a Mercedes Benz és a BMW a megváltozott jogi helyzet következtében vélhetően nem fog felhagyni kaliforniai tesztjeivel, pláne, hogy az államban hamarosan a szó szoros értelmében vezető nélküli (nincs bennük ember) próbajárművek is kigurulhatnak az utakra. Kalifornia nyomdokaiba lépve Németország a hús-vér sofőröket hamarosan szintén szélnek eresztheti az önjáró tesztautókból. Mindez ugyanakkor 2019 előtt valószínűleg nem fog bekövetkezni. Ez lesz az az év, amikor az állam előkotorja majd az érvényes jogszabályokat, hogy a kor követelményei szerint frissítse őket. Az elmondottak mellett az ország úttörő az autonóm közlekedés területén kialakított etikai irányelvek kidolgozásában is. Újdonsült direktívája meghatározza, hogy az önjáró autóknak milyen döntést kell hozniuk a legforróbb helyzetekben. Az elsődleges szempont, hogy a személyes biztonságot az állatok, illetve a vagyontárgyak elé helyezi, illetve lehetővé teszi, hogy a sofőr bármikor felülbírálhassa a program választását. A szoftvernek emellett az emberi biztonság tekintetében a veszélyes helyzetekben tilos a „kor, a nem, valamint a fizikai és szellemi állapot” alapján meghozni a döntéseit.

Kinyílnak az utak? 

Az Egyesült Államok Képviselőháza 2017. szeptember 6-án elfogadott egy törvényjavaslatot, amely felgyorsíthatja az önjáró technológiák bevezetését. A Safely Ensuring Lives Future Deployment and Research In Vehicle Evolution avagy „SELF DRIVE” nevű törvény gyorsan elnyerte a képviselőház egyhangú támogatását, és most a szenátusnak kell majd ítéletet mondani felette. Ha ott is kedvező fogadtatásra lel, az Egyesült Államokban ez lesz az önjáró autókra vonatkozó első amerikai nemzeti szintű jogszabály. A törvény drasztikusan megnövelheti az autonóm járművek számát a közutakon. Jelenleg az autógyártóknak és az önjáró technológia tesztelésében érdekelt vállalatoknak a National Highway and Traffic Safety Administration (NHTSA, kb. Országos Közúti és Közlekedési Biztonsági Igazgatóság) szövetségi gépjármű-biztonsági előírásai alól mentességet kell kérniük, márpedig a közület évente csak 2500 ilyen jellegű engedélyt bocsát rendelkezésre.

Elsőként az utasmegosztó szolgáltatások keretében terjedhetnek el az autonóm járművek (Forras:123.rf)

A Self Drive Act az első évben 25 ezerre, a harmadik-negyedik esztendőben pedig akár 100 ezerre is növelheti a limitet. Az autógyártók eredetileg idén februárban tettek javaslatot a szabályok megváltoztatására, azzal érvelve, hogy a jelenlegi szövetségi sztenderd túlságosan szigorú. A Google-t, a Fordot, az Ubert, a Lyftet, a Volvót és több más vállalatot tömörítő, Self Driving Coalition for Safer Streets nevű lobbicsoport nyilatkozatban dicsérte meg a képviselőházat a törvény elfogadásáért. „A lényeg, hogy ez nagyon jó hír az autógyárak és az önjáró járművekkel foglalkozó vállalatok számára – mondta a The Verge-nek Michelle Krebs, az Autotrader ügyvezető elemzője. – Tényleges lehetőséget nyújt az alapos tesztek végrehajtására és azon kutatások lebonyolítására is, amelyek bebizonyíthatják: a technika valóban előrelépést jelent a közúti biztonság területén. Márpedig ez a végső cél.”

A Self Drive Act természetesen nem hatalmazza fel a vállalatokat arra, hogy a közutakon kedvük szerint tesztelhessék a technológiáikat. A törvény jelenlegi formája értelmében az autógyártóknak az engedély megszerzéséhez bizonyítaniuk kell, hogy a szóban forgó önjáró autójuk legalább olyan biztonságos, mint a jármű sofőr vezette megfelelője. A mentességet kérelmező társaságok ezenfelül kötelesek lesznek jelenteni a mentesített járművekkel kapcsolatos baleseteket. További követelmény, hogy az autógyártók ezeket a járműveket egy nyilvános adatbázisban regisztrálják.

Szakemberek szerint az 5-ös szintű önvezető autók elterjedéséig még több mint 10 évet biztosan várni kell (Forras:123.rf)

A leírtak ellenére a dokumentum ajtót nyithat az autonóm járműveket fabrikáló utazásmegosztó szolgáltatók (Lyft, GM, Uber, Waymo stb.) előtt is, hogy az USA egyes részein már korábban elindított kisebb önjáró kísérleti programok után végre behatóbban tesztelhessék a technológiát. A vezető nélküli Uberek, Lyftek és taxiszolgáltatások lesznek az első terület, ahol az emberek közvetlen kapcsolatba léphetnek az autonóm járművekkel. A saját önvezető jármű bizonyára sokáig luxuscikk marad. De ha az Uber, a Lyft vagy más hasonló szolgáltatásokon keresztül a fogyasztók közvetlenül megtapasztalhatják az élményt, az nem elég, hogy felgyorsítja a technológia továbbfejlődését, de az emberekből kiváltott reakciót is jobban megismerhetjük majd. Ha a szenátus is jóváhagyja, a törvény megnyithatná az utat az autonóm utazásmegosztó szolgáltatások előtt.

Hazai helyzet

Dióhéjban a magyar jogban a fejlesztési célú járművek közé az új technológiák teszteléséhez felhasznált közlekedési eszközök tartoznak. 2017. április 27-ig a hazai szabályozás ilyen járművekből csak egyetlen kategóriát ismert el. Ezen a tavaszi napon azonban az NFM egyik hatályba lépő rendelete a fogalomkört két halmazra, a nem autonóm és az autonóm vezérlésű eszközök csoportjaira bontotta. Míg az első esetben a megszokott módon manuálisan járművezető kormányozza a rendszert, az utóbbinál már tesztvezetőkről beszélhetünk, aki szükség/igény szerint már az automata vezetési rendszernek átadhatja az irányítást. Röviden szólva a jogszabály az új technológiát tesztelő vállalkozásra vagy intézményre járműfejlesztőként hivatkozik, melynek kötelezettségeit a tesztvezetőéivel együtt viszonylag részletesen le is írja. Többek között azt is meghatározza, hogy milyen adatrögzítővel kell ellátni a járműveket a „kísérletezgetések előtt. Az önvezető módszer melletti itthoni elköteleződést jól szemlélteti, hogy egy nemrég napvilágot látott másik rendelet nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította egy zalaegerszegi járműipari tesztpálya megépítését, egy kormányhatározat pedig az érintett földrészleteket beruházási célú területnek minősítette.