Platformgazdasági perspektívák Európában
A világ öt legértékesebb vállalata – az Apple, az Amazon, a Microsoft, az Alphabet/Google és a Facebook – kivétel nélkül felhőalapú szoftverplatformra épülő technológiai cég. A gazdaság digitális átalakulásával platformmá kell válnia a piac többi szereplőjének is, ahogyan azt a mobilitási szolgáltatóvá fejlődő autógyártók is példázzák. A transzformáció megkerülhetetlen, ugyanakkor technológia és szabályozás szempontjából egyaránt kihívásokkal teli feladat, mutatott rá elemzésében az EIT Digital és a Frost & Sullivan is.

Világosan látják a mobilitási piac vezetői, hogy iparáguk alapvető változáson megy keresztül, a fogyasztói elvárások és preferenciák fejlődésével az önvezérlő, a hálózatba kapcsolt, az elektromos, a megosztott járművek technológiái és a velük összefonódó szolgáltatások radikálisan átformálják az emberek és az áruk helyváltoztatását – derült ki a Frost & Sullivan fehér könyvéből (Intelligent Connected Mobility Is Reaching an Inflection Point – A Data-centric Future Requires a Platform Approach), amelyet a Dell Technologies megbízásából készített.

Idén júliusban a Frost & Sullivan az autógyártók, a mobilitásszolgáltatók (pl. Avis, Hertz, Lyft, Uber) és beszállítóik (Aptiv, Bosch, Magna, ZF stb.) körében 17 felső vezetői interjút készített a digitális átalakulás megítéléséről, a tapasztalatokról és a várakozásokról. A megkérdezettek egyetértettek abban, hogy az iparág gyökeres átalakulását a járművek és ügyfelek által generált adatok, valamint a harmadik féltől származó adatok és az együttes elemzésükkel nyert információk viszik előre, teljesen új helyzet elé állítva a szereplőket.

Illusztráció: 123rf.com

Összecseng ezzel a Frost & Sullivan előrejelzése is, amely szerint 2030-ban már 250 millió elektromos autó lesz forgalomban – közülük 90 millió önvezető képességekkel felruházva –, a járművek értékének 50 százalékát az elektronika és a szoftver adja, a mobilitási szolgáltatásokból származó bevétel eléri az 1 billió (ezer milliárd) dollárt, az autóipar által létrehozott adatmennyiség pedig megközelíti az 1 zettabyte-ot (1021 byteot). Összehasonlításképp, a Tejútrendszer átmérőjét a tudósok 0,9-1,7 zettaméterre becsülik.

Helyi megoldások helyett

Az autóipart és a mobilitást átformáló változás epicentrumában az adatrobbanás fejti ki hatását, ezért a piaci szereplőknek módot kell találniuk az értékes adatok hatékony begyűjtésére, feldolgozására, elemzésére és tárolására, nem utolsósorban szabályozott kezelésére és védelmére. Ha a vállalatok az üzleti lehetőségek megragadását, a feladatok megoldását és a kihívások megválaszolását elszigetelt adatkészletek hasznosításával, különálló eszközök és felügyeleti rendszerek bevezetésével kísérlik meg, akkor hamar olyan káoszban találhatják magukat, amelyből nem biztos, hogy sikerül kievickélniük.   

Célszerűbb, ha helyi informatikai megoldások alkalmazása helyett az autóipari szereplők olyan technológiai platformot vezetnek be, amelyen könnyen és gyorsan integrálhatják az újabb technológiákat és szolgáltatásokat, valamint partner-ökoszisztémájuk újabb tagjait, így nemcsak az aktuális, hanem a jövőbeni üzleti igényeket is gyorsabban, rugalmasabban és költséghatékonyabban szolgálhatják ki, mutatott rá a Frost & Sullivan. Kulcsfontosságú, hogy a választott platform az adatmenedzsment alapvető funkciói – például előkészítés, összehangolás, mozgatás, védelem és rendelkezésre állás – mellett a fejlett analitikát is támogassa a mesterséges intelligencia (AI) és a gépi tanulás (ML) beágyazott folyamataival, valamint megfelelő tárolóképességekkel. A platform jellegét tekintve legyen többfelhős, azaz könnyítse meg a különböző szolgáltatók felhőiben elérhető, külső adatkészletek összekapcsolását, valamint kínáljon többféle lehetőséget a teljes adat-infrastruktúra kialakítására és működtetésére.

Az autóipari platformok létrehozása segítheti az jövőbeni üzleti igények kiszolgálását

Az elemző szerint a leendő platform kiválasztásakor az autóipari szereplőknek öt alapképesség meglétéről mindenképp meg kell győződniük. Teljesítmény, hatékonyság és megbízhatóság tekintetében a platform legyen legalább olyan jó, vagy még jobb, mint a meglévő, egyedi adatmenedzsment-megoldások. Támogassa a fejlesztés és a szoftverszállítás agilis módszereit a felhőalapú alkalmazások és munkafolyamatok bevezetéséhez. Adjon teljes körű rálátást az adattulajdonosi és -kezelői viszonyokra a törvényi megfelelés fenntartásához és az érzékeny adatok védelméhez. Ellenálló képességével biztosítsa a zavartalan működést, valamint a katasztrófahelyzetek gyors és költséghatékony kezelését, ami különösen fontos a földrajzilag nagy kiterjedésű környezetet alkotó, hálózatba kapcsolt járművek esetében. Segítse továbbá hathatósan az adatfelügyeleti és -szabályozási környezet kialakítását, a feladatok megosztását a járművek és a felhő között.

Ilyen autóipari platform a megkérdezett felső vezetők szerint egyelőre csak koncepció formájában létezik. A platformstratégia kidolgozásához azonban ez már kellő alapot ad, amelyről kiindulva a piaci szereplők menet közben azonosíthatják az egyre újabb, egymáshoz jól illeszkedő technológiai építőelemeket, mutatott rá a Frost & Sullivan.

Forgatókönyvek transzformációhoz

A digitális innováció és transzformáció fűti a negyedik ipari forradalmat, az ipar 4.0-t, amely minden szektorban átformálja a piacok szerkezetét, működését és szabályait, beleértve a munkavégzés és a foglalkoztatás modelljeit is – mutatott rá tanulmányában (Digital transformation of European industry – a policy perspective) az EIT Digital, amelyben a digitális átalakulást a szabályozás, a törvényalkotás szemszögéből vizsgálja a Digital Enlightenment Forum szakembereinek közreműködésével.

Egyfelől a digitális innováció és az üzleti stratégia összekapcsolása az értékteremtés nélkülözhetetlen eszközévé vált, mivel a rendszereket mind mélyebben integráló technológia varratmentes értékláncok egyre hatékonyabb kialakítását teszi lehetővé, állapították meg az elemzők. A gazdaság transzformációja ugyanakkor új társadalmi feszültségekhez vezet, mivel a különböző csoportok, térségek és országok csak eltérő mértékben tudnak élni a digitalizációval feltáruló lehetőségekkel. Az újonnan létrehozott érték aránytalan eloszlásához vezetnek továbbá az adóztatást érő hatások is, az automatizálás következtében például egyre több szakmában jelentősen csökken vagy lenullázódik a jövedelemadót fizető foglalkoztatottak száma, de a digitális platformokra épülő, multinacionális vállalatok elhíresült „adóoptimalizáló” gyakorlatát is mind hangosabb bírálatok érik.

Illusztráció: 123rf.com

A digitális transzformáció ezért komoly kihívásokkal szembesíti az európai országok gazdaságát és közjóléti rendszereit is. A válaszadáshoz szükséges, tájékozott párbeszéd, megalapozott társadalmi vita előmozdítására az EIT Digital a foglalkoztatás és az adóztatás átalakításának négy szélsőséges, de lehetséges – utópisztikus, ultraszociális, disztópikus és ultraliberális – forgatókönyvét dolgozta ki, és elemezte várható hatásukat, amelyet a gazdasági-társadalmi kapcsolatokra gyakorolnának.

Tanulmányukban az elemzők megállapították, hogy az ultraszociális és ultraliberális forgatókönyvek két véglete között, a kettő elemeit okosan kombinálva és kiegészítve más területek – például a piaci verseny, a fogyasztó- és adatvédelem, a foglalkoztatás és a munkáltatói terhek, a közbeszerzés – megfelelő szabályozásával kialakítható a jogi környezet, amelyben a társadalmi és a gazdasági, valamint a stratégiai autonómiához fűződő érdekek is összebékíthetők lesznek Európában. Politikai összetartás nélkül azonban aligha valósulhat meg sikerrel ez a forgatókönyv, mivel uniós szintű egyetértés szükséges a gazdaság és a társadalom digitális átalakulását kellően serkentő, ugyanakkor kiegyensúlyozottan támogató platform kidolgozásához.