Nagyhatalom is lehetnénk?
A kedvező földrajzi adottságoknak köszönhetően Magyarország a geotermikus energiatermelés egyik meghatározó szereplője lehetne, ha a hatósági intézkedések hiányossága nem gördítene újabb és újabb akadályokat a terület fejlődése elé – összegzett Pócs István, a CEGE Zrt. ügyvezetője a Kelly Engineering Resources által rendezett energetikai szakszemináriumon.

A geotermikus energiatermelés módszere, amely egyaránt használható villamos energia és hő termelésére, egyáltalán nem új. Már a múlt század elején történtek kísérletek a geotermikus energia hasznosítására, az első erőművet Olaszországban építették meg, 1907-ben. Habár Magyarország kifejezetten jó adottságokkal rendelkezik ahhoz, hogy a geotermikus energiatermelés meghatározó szereplőjévé válhasson nemzetközi szinten is, a hatósági intézkedések hiánya, a szabályozó környezet, valamint a támogatórendszer elégtelenségei komoly akadályokat gördítenek a fejlesztések elé.

Az egyes erőművek gazdaságosságát döntően befolyásolja a működésükhöz szükséges kút mélysége, hiszen létesítésük ára a mélység növekedésével exponenciálisan növekszik. Jelentős mértékben növeli a beruházások bekerülési költségét a fúrások eredményességének nagyfokú kiszámíthatatlansága is. A Kárpát-medence területén a kedvező geotermikus gradiens miatt elegendő 2500–3000 m mélyre lefúrni, hogy a villamos energiatermelésre megfelelő hőmérsékletű fluidumot találjunk, míg Németországban ez a mélység a 3500 métert is elérheti.

Szénhidrogén-kutatás és geotermia: mi a közös bennük?

A szénhidrogén-kitermelés folyamán a múltban számottevő mennyiségű tesztfúrást végeztek Magyarországon, amelynek eredményeképpen igen részletes adatok állnak rendelkezésünkre az egyes országrészek geológiai rétegeiről. Ezek elemzése nagyban lecsökkentheti a sikertelen, a geotermia kapcsán energianyerésre használható rétegeket nem érintő fúrások esélyét, ezzel együtt pedig a létesítésben rejlő üzleti kockázatot is.

– A szénhidrogén-, illetve a geotermikus kutatások közötti szinergia abból fakad, hogy a rezervoárokban az olaj alatt víz záróréteg található – mondta el Budai-Szabó Renáta, a világszerte emberi erőforrásokat kínáló és 2009 óta különálló mérnöki divízióval a piacon lévő Kelly Engineering Resources üzletágvezetője.

Miért nem tudjuk kihasználni a lehetőségeket?

A geotermikus energiaipari cégek éppúgy, mint a megújuló energiatermelés többi szektorában tevékenykedők régóta várják az állam részéről a törvényi támogatást, amely zöld utat jelenthetne a további fejlesztésekhez. A halasztások következményeként a beruházások száma jelentősen csökkent, vagy tempójuk lelassult, a KÁT (kötelező átvételi rendszer) bizonytalansága is csak tovább nehezíti a helyzetet. Megdöbbentő tény, hogy az energia-átvételi ár sokkal alacsonyabb itthon, mint a környező országokban, Horvátországban például kétszer magasabb ez az érték.

A cégek többsége jelen pillanatban nem mer vagy nem akar jelentős lépéseket, változtatásokat tenni, emiatt az egész üzletág stagnál. Ennek az állapotnak csak a koncessziós kiírások vethetnének véget. A magas beruházási költségek ellenére az ausztrál Greenrock Energy Ltd. és a Mol Zrt., amely vállalatok 50–50% arányban birtokolják a cégcsoport geotermikus fejlesztéseit, beruházásait kezelő CEGE Zrt.-t, valamint több érdeklődő befektető cég is a geotermikus energiafejlesztés magyarországi bővítése mellett teszi le voksát, és felkészülten várják, hogy a geológiai fúrásokat, illetve az erőművek építését megkezdhessék. Ennek keretében a CEGE Zrt. szeretné elindítani az első bináris elvű kísérleti erőmű létesítését hazánkban, amelynek mintájául a németországi Landauban létesített erőmű szolgálna.

Geotermikus erőművek
A geotermikus erőmű föld mélyebb rétegeiben található, magas hőmérsékletű és nyomású víz energiáját alakítják át villamos energiává. A földkéregben egyre mélyebbre haladva a hőmérséklet folyamatosan növekszik. Ez a hőmérsékleti gradiens a világon átlagban 30 Celsius-fok kilométerenként, Magyarországon azonban átlagosan 60 Celsius-fok kilométerenként. A hőmérséklet-emelkedés oka a Föld belsejében található magban lejátszódó radioaktív bomlási folyamatok. A földtörténet során az egymásra rakódó kőzetrétegek között megrekedt víz közelebb kerül a föld köpenyéhez, így egyre magasabb hőmérsékletű lesz, míg a mélységgel a nyomás is folyamatosan növekszik.
 
Megfelelő mélységben e rétegek között a hőmérséklet meghaladhatja a 350 Celsius-fokot is, míg a víz a nagy nyomás hatására folyékony állapotban marad. A rétegek közül természetes úton a felszínre törő jelenségeket nevezzük gejzírnek. Ha emberi segítséggel kerülnek a felszínre, akkor azt geotermikus erőműben villamos energia előállításra alkalmasak.
 
A geotermikus erőműveknek több fajtája is létezik. Az egyik lehetőség, amikor alacsony hőmérsékletű gőzt vagy vizet nyernek ki, és ennek hőjét hasznosítják. A kinyert vizet ilyenkor egy hőcserélőn vezetik keresztül, ahol a szekunder körbe egy kisebb forráspontú anyagnak adja át a hőjét. Az ilyen típusú, a szakmában binárisnak nevezett erőművek előnye, hogy nincs károsanyag-kibocsátásuk. és kisebb hőmérsékletű vizeknél is alkalmazhatók, így a felhasználhatóságuk szélesebb körű.
 
Forrás: hu.wikipedia.org