Mérhetünk akár könyökkel és rázással?
Ha nem is vonulunk el mindennap a mérőszobába, vagy végzünk bármilyen mérési feladatot, a mérés és a mérhetőség szempont az alkatrésztervezésnél, a gyártásban, és fontos minőségi paraméterek ellenőrzésére szolgál. Válogatásunkban néhány érdekes tényt foglalunk össze, és olyan alapfogalmakat, amelyek megkönnyítik az eligazodást a mérések világában. Hogy ne csak a mérőeszközünk és a mérési környezet legyen tiszta, hanem az is, hogy mit, miért, hogyan és mikor kell mérnünk.

Hagyomány és megújulás egyszerre

  1. A legősibb mérőeszköz – Az első mérőeszköz a feljegyzések szerint az ókori Egyiptomban használt cubit, vagyis az emberi könyök, amely nagyjából két arasznak felelt meg. Pontos hossza azonban az uralkodó testméreteitől függött.
  2. Letarolta a világot az SI-mértékegységrendszer – Napjainkra mindössze az Egyesült Államok, Libéria és Burma nem fogadja el az egységes metrikus rendszert, ami olykor komoly mérési pontatlanságokhoz és félreértésekhez vezethet.
  3. Őrült mértékegységek – A megszokottaknál sokkal izgalmasabb és kreatívabb mértékegységekben is gondolkodhatnánk. Itt van máris az „emeletes busz” (double-decker bus) mint hosszmérték. De nemcsak a távolságot értelmezhetjük újra, gondolhatnánk 10 nanoszekundumra úgy is, mint 1 „rázás” (shake), amely egy közmondásból eredő mérték az asztrofizikában.

Néhány fontos fogalom

Etalon  –  Az etalonok vagy etalonkészletek olyan eszközök, amelyekkel a mérőeszközök kalibrálását végezhetjük. Attól függően, hogy milyen mennyiséget mérhetünk az adott berendezéssel, különböző típusú etalonokat használhatunk. (Így vannak hossz- vagy tömegetalonok is például.)

Kalibrálás – Mivel igen sokféle dolgot mérhetünk, rengeteg mérőeszköz áll a rendelkezésünkre, ezek megbízhatósága pedig nagyban függ attól, hogy pontosságuk megfelel-e a vonatkozó előírásoknak. Ahhoz, hogy erről képet kapjunk, kalibrálásra van szükség, amelynek során etalonkészlet segítségével ellenőrizzük a mért értékeket. A kalibrálás a gyártásközi mérésekhez használt mérőeszközök ellenőrzéséhez elegendő, azonban a termék minősítésekor már hitelesített eszközökre van szükség.Hitelesítés – Minden olyan mérőeszközt, amellyel olyan mérést végeznek, ami jogkövetkezménnyel járhat hitelesíteni kell. A hitelesítési folyamathoz kijelölt, illetékes hitelesítő szervhez kell fordulni. Az, hogy mely mérőeszközöket milyen mérési feladatok ellátása esetén szükséges hitelesíttetni, részletes és megbízható információk találhatók Budapest Főváros Kormányhivatalának Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztályának weboldalán.

R&R, ismétlőképesség és reprodukálhatóság – A mérőeszközök és a mérési folyamatok leírásakor két nagyon fontos paramétert is célszerű ellenőrizni. Összefoglaló néven R&R vizsgálatoknak nevezzük az eljárást, amelynek során az eszköz ismétlőképességéről (repeatability) és reprodukálhatóságáról (reproductivity) kapunk képet. Előbbi az egymás után végzett mérések konzisztenciájára, utóbbi pedig a különböző időpontokban és személyek által végzett mérések eredményének azonosságára vonatkozik.

Forrás: Útmutató a mérési bizonytalanság meghatározásához (1993), Országos Mérésügyi Hivatal (OMH)