Mérés a fogyasztónál, adatgyűjtés a központban
A jogszabályi kötelezettségeknek eleget téve a Bonafarm-csoport olyan hatékony energiamérő és elemző rendszert tervezett, amely minden nagyvállalat számára példamutató lehet.

Jarno van den Berg, a Bonafarm automatizálási csoportvezetője az elmúlt egy évben ideje nagy részét egy hatékony, egységesített és könnyen alkalmazható mérőrendszer kiépítésére áldozta. Csapatával az volt az elsődleges céljuk, hogy olyan megoldást találjanak a fogyasztásmérésre, amely bármely, a vállalatcsoporthoz tartozó üzem számára implementálható, bővíthető és adott esetben a gyűjtött adatok később elemezhetők. Az eddigi eredmények pedig azt támasztják alá, hogy mindez sikerült.

A fogyasztásmérés törvényi kötelezettsége a vállalatoknak.

Hiánypótló csapat egy hiánypótló megoldásért

„IT és TMK (tervezett megelőző karbantartás) szervezeti egységek természetesen eddig is működtek a vállalatcsoport cégeinél, azonban az OT- (Operation Technology) terület elvárásainak és előírásainak nem tudtak a szükséges kompetenciák hiányában megfelelni, valamint létrehozni és üzemeltetni a felügyeleti rendszert. Ezért alakítottuk ki külön a specializált OT-csoport, mely a kezdetekkor még kevés információval rendelkezett a konkrét feladatokat illetően” – kezdi Jarno van den Berg. „Az új divíziót egyrészt a jelenlegi automatizációs kihívások miatt, másrészt a jogszabályi kereteknek való megfelelés érdekében kellett létrehozni. Jó példa az utóbbira a nagyobb villamos fogyasztók energiafelhasználásának mérése, amelyet ebben az évben be kellett vezetnünk, és jelentési kötelezettséggel tartozunk adott hatóságok felé” – egészíti ki.

Az energiát mérni kell – Bejelentési kötelezettség Magyarországon

A vállalatok a 17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet értelmében kötelesek energetikai megtakarítást célzó beruházásaikat adatokkal alátámasztani. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az elért megtakarítást rendszeres méréssel és a mérési eredmények hatóságok felé történő benyújtásával kell alátámasztani. Emellett a cégeknél működő fogyasztókat, a 1/2020. (I. 16.) MEKH rendelet értelmében, amennyiben azok nagyfogyasztónak minősülnek, külön felügyelni kell, az adatokat pedig szintén regisztrálni és – kérés, audit esetén – átadni szükséges.

A rendszer megalkotásakor kihívást jelentett az üzemek közötti nagy földrajzi távolság, a rengeteg különböző típusú eszköz, amelyekből az adatokat gyűjteni kell, illetve az, hogy nem volt még ehhez hasonló, átfogó adatgyűjtés a cégcsoporton belül.

Egy mérőrendszer mind felett

A Bonafarm-csoport élelmiszeripari üzemeiben sok eszköz fogyasztásának és hatékonyságának mérését kell összehangolni. „Olyan megoldást kellett keresnünk, ami képes mind a négyszáz önálló eszköz fogyasztását mérni, kezelni és gyűjteni, majd az adatokat pedig egy központi rendszerbe továbbítani” – foglalja össze a megoldás lényegét Jarno van den Berg.

Központilag ellenőrizhetők a fogyasztások a rendszerben.

A központi adatgyűjtő megoldás egy SCADA-típusú rendszer, amelynek kiépítésében a Com-Forth Kft. nyújtott segítséget. „Ezen keresztül minden illetékes felhasználó hozzáférhet a központi adatgyűjtőhöz, a biztonságos hálózat kiépítése pedig MOXA gatewayekkel történt” – magyarázza a szakértő.

Szerencsés körülmények között telepítették a rendszert. Bár a 2020-as pandémia némiképp nehezítette a működést, a rendeléseket még a járvány kirobbanása előtt leadták, így a telepítést semmi nem zavarta meg. Ez az időszak ráadásul valódi főpróbát jelentett az üzemeltetésben is.

Az eszközök telepítését részben rendszerintegrátorok, részben a vállalatcsoport saját szakemberei végezték, azt a célt szem előtt tartva, hogy a 24 különböző üzemegységet egyetlen központi fejhálózathoz csatlakoztassák. „A rendszer központilag gyűjtött adatait egyelőre a hatóság számára exportált formában kell átadnunk, azonban számítunk arra, hogy később az auditorok valós idejű hozzáférést kaphatnak majd. Ezért az ehhez szükséges infrastruktúra már most rendelkezésre áll” – emeli ki Jarno van den Berg. 

Nem csak egy évre szól

 A mérésekhez kiépített infrastruktúra és az adatgyűjtő, illetve -tároló rendszer természetesen nem csak a bejelentési kötelezettség miatt fontos a Bonafarm-csoport számára. „Jogos kérdés, hogy a kapott adatokat elemezve tudunk-e energiahatékonyabb működési módokat fejleszteni, energiát megtakarítani, és tudjuk-e racionalizálni a fogyasztást. Ezekre még nem került sor, de a távlati terveinkben szerepel, hogy az adatokat ne csak a bejelentési kötelezettségeink teljesítése céljából használjuk fel. Van egy remek rendszerünk, ami megbízhatóan és pontosan nyújt információt a működés egyes elemeiről, az energiafogyasztásról. Ezt mindenképpen ki akarjuk használni” – foglalja össze a szakember. „Az első bővítési lépés azonban most mindenképpen az lesz, hogy a villamos energia mellett kiterjesztjük a méréseket a többi fogyasztásra is, mivel elsődlegesen a jogszabályokban foglalt bejelentési kötelezettségeinknek kell megfelelnünk” – teszi hozzá.

A rendszer tehát intelligens és hosszú távú megoldást kínál, amely más vállalatok – kisebb és nagyobb cégek – számára is megvalósítható. A rendszer ráadásul a mérőeszközök digitalizációja mellett könnyen illeszthető, később bővíthető és a gyűjtött adatok praktikusan felhasználhatók. 

Amennyiben hasonló megoldást keres, forduljon bizalommal a Com-Forth Kft. szakembereihez, akik három évtizedes tapasztalattal rendelkeznek az ipar 4.0, az ipari informatika és az OT-rendszerek tervezése, illetve kivitelezése terén.