Megtört a lendület
Hatékonyságjavítás takarékossággal, racionalizálással, digitalizációval – ezek a legfőbb feladatok állnak a német gazdasági szereplők előtt, hogy a visszaeső növekedési mutatókat kiigazítsák.

2018 és 2019 fordulóján német (és nem csak német) közgazdászok és vállalatvezetők az őszi várakozásokhoz képest is borúlátóbbak lettek a világ, Európa és azon belül saját országuk gazdasági fejlődését illetően. Volker Treier, a Német Ipari és Kereskedelmi Kamarák Szövetsége (DIHK) külkapcsolatokért felelős főtitkárhelyettese a szervezet több mint 3,5 ezer, a világ különböző országaiban működő német érdekeltségű vagy a német gazdasághoz szorosan kötődő külföldi vállalat megkérdezésén alapuló késő őszi jelentése nyilvánosságra hozatalakor „aggodalomra okot adónak” nevezett minden, a világgazdaság és világkereskedelem aktuális helyzetére és közeljövőben várható fejlődésére vonatkozó felmérést és előrejelzést.

Mindent egybevetve a kamarai szövetség szakértői legfrissebb számítása szerint a világ országainak gazdasági teljesítménye 2018-ban csak 3,6 százalékkal emelkedett az év elején jelzett 4,0 százalékkal szemben, 2019-re pedig – arra az esetre, ha minden kedvezően alakul – maximum 3,5 százalékos növekedést valószínűsítenek. A világkereskedelem alakulására vonatkozó helyzetértékelés és előrejelzés hasonló képet mutat: a 2018. évre vonatkozó utolsó előrejelzés 4,0 százalékos növekedést mutat az év elején feltételezett 4,9 (és az elmúlt két évtizedben 5,1 százalékos évi átlagos) növekedéssel szemben, 2019-re pedig csupán 3,7 százalékos növekedés várható.

A növekedési mutatók visszaesésére vonatkozó várakozásokat beruházási és foglalkoztatási tervek változása, visszaesése is alátámasztja. A Markit londoni piackutató intézet decemberben nyilvánosságra hozott felmérése szerint 2018-ban mind Németországban, mind – tágabb kitekintésben – az euróövezet országaiban az elmúlt négy év leglassúbb növekedési dinamikáját regisztrálták.

A karácsony előtti napokban a berlini DIW gazdaságkutató intézet 2019-re vonatkozó növekedési előrejelzését – a még 2017 végén jelzett 2 százalék körüli szintről – 1,6, míg a kieli IfW 1,8 százalékra mérsékelte.

A müncheni Ifo gazdaságkutató intézet ugyancsak legfrissebb, téli előrejelzésében – többek között az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból történő kilépése és az EU-nak az Egyesült Államokkal kialakult kereskedelmi konfliktusa nyomán fellépő bizonytalanságok hatására – Németországban 2018-ra az év elején prognosztizált 1,9 százalékkal és más kutatói műhelyek az év végéhez közeledve 1,5-1,6 százalékra becsült növekedési dinamikájával szemben – csupán 1,1, 2019-re pedig 1,5 százalékos gazdasági növekedést jelzett.

Visszafogottabbá váltak az ágazati várakozások

Az IW kölni gazdaságkutató intézet hagyományos, a német gazdaság 48 ágazati szövetségére kiterjedő felmérése szerint 2018/2019 fordulóján mindössze 7 ágazatban, (köztük a nagy- és külkereskedelemben) volt jobb a vállalatok általános hangulata az egy évvel korábbinál, 20 ágazatban (köztük a műanyag-feldolgozásban, a repüléstechnikában és a kiskereskedelemben) változatlan maradt, 21-ben viszont (köztük a német gazdaság általános fejlődése szempontjából meghatározó jelentőségű autóiparban, gép- és berendezésgyártásban, vegyiparban, fémfeldolgozásban, villamos berendezések gyártásában, vas- és acélkohászatban, valamint a finommechanikai és optikai termékek gyártásában) rosszabb annál.

Az utóbbi időben a várakozások borúlátóbbak lettek a gazdasági fejlődést illetően (forrás: 123rf)

Pozitívumként értékelhető, hogy a felmérés során megszólított 48 ágazat közül 28-ban (köztük az autóiparban, a gép- és berendezés-gyártásban, a vegyiparban, a villamosiparban, továbbá mind a nagy- és kül-, mind pedig a kiskereskedelemben) a múlt évit meghaladó nagyságú termelési/üzleti volumennel, illetve eredménnyel számolnak, miközben a nemzetgazdasági szempontból fontosabb ipari ágazatok közül csak a vas- és acélgyártásban számítanak a 2018. évinél szerényebb termelésre és forgalomra.

2019-re vonatkozóan nagyjából azonos számú, 21-22 szakmai szövetség számít a hozzájuk tartozó vállalkozások beruházási volumene emelkedésre, illetve az előző évivel azonos beruházási aktivitásra, (előbbiek közé tartozik az autóipar, a gép- és berendezésgyártás, utóbbiakhoz a vegyipar, a fém-feldolgozóipar, az élelmiszeripar, a villamosipar és a vas- és acélkohászat). Az öt, beruházási aktivitása mérséklését jelző ágazat közül a repüléstechnika kívánkozik kiemelésre. 

A foglalkoztatás tekintetében a 48-ból 18 ágazat (köztük az autóipar, a gép- és berendezésgyártás, az élelmiszeripar, valamint a műanyag-feldolgozás) számít bővítésre, míg 22 (köztük a vegyipar, a fém-feldolgozás, a villamosipar, a vas- és acélkohászat, a repüléstechnika, valamint nagy- és külkereskedelem) a múlt évivel azonos létszámban gondolkodik. Nyolc területen pedig (elsősorban a bankok és pénzintézetek körében) előreláthatóan csökken a foglalkoztatottak létszáma.

Mario Ohoven, a kis- és középvállalati szövetség (BVMW) elnöke egy, a tagvállalatok körében 2018 végén végzett felmérésre hivatkozva egyenesen úgy fogalmazott: veszélybe került a növekedés és a jólét, a német kkv-k 53 százaléka tart a gazdasági lendület erős törése, sőt egy esetleges recesszió fenyegetésétől.

A német gazdaság alighanem legsúlyosabb kihívása a szakképzett munkaerő hiánya. A szövetségi kormány december közepén törvénytervezetet dolgozott ki az EU-n kívüli szakképzett munkavállalók Németországba történő bevándorlása megkönnyítése céljából. „A törvény világosan és átláthatóan meghatározza, ki az, aki munkavállalási vagy képzési célból Németországba jöhet, s ki az, aki nem”, olvasható a politikai szempontból több irányból érzékenynek számító szabályozás indoklásában. Amely szabályozás talán Ingo Kramer, a Német Munkaadók Egyesülése (BDA) elnöke igényeit is kielégíti, aki pár nappal az új törvénytervezetnek a kormány által történő elfogadása előtt egy, az Augsburger Allgemeine Zeitungban megjelent interjúban a súlyosbodó munkaerőhiányra hivatkozva a menekültek beáramlásának további fenntartását, sőt a Németországba menetelük feltételeinek könnyítését követelte.  

Takarékossági programok, racionalizálási intézkedések

Egyebek között a Trump elnök által kezdeményezett kereskedelmi konfliktus, a bruttó hazai termék harmadik negyedévben tapasztalt visszaesése, valamint a világ mind több térségében tapasztalható visszaesés egyre mélyebb nyomokat hagy a német gazdaság szereplőiben: a 30 DAX-konszernből csaknem egy tucatnyian, köztük olyan „nagy nevek“, mint a BASF, a Bayer, a Henkel, a Fresenius, valamint a BMW és a Daimler adtak az elmúlt hónapokban jövedelmezőségük csökkenésére utaló figyelmeztetéseket, 2019-re pedig a korábbinál visszafogottabb termelési és értékesítési előrejelzéseket hoztak nyilvánosságra.

A nagyvállalatok a konjunkturális feltételek romlása és a piacra jutási feltételek megnehezülése folytán egyre többen takarékossági programokban keresik a kiutat. A BASF a termelés, a logisztika, a kutatás és fejlesztés területén évi 2 milliárd euró megtakarítást tervez, a Bayer – évi 2,6 milliárd euró megtakarítása végett – 12 ezer állás megszüntetését, azaz nem mellesleg a természetes fogyásból adódó 10 százalékos létszámcsökkentést tervez a világ országaiban működő üzemeiben. A Volkswagen profitrátája optimalizálása szándékával előbb 2020-ig 3, majd 2022-ig további 3 milliárd euró megtakarítását irányozta elő. 

A BMW-t is érinti a visszafogottabb termelési és értékesítési előrejelzés

Egy takarékossági program azonban nem az egyetlen, a világ- és a nemzetgazdasági kihívásokra adott válasz. A polimergyártó vállalatok sorában vezető szerepet betöltő Covestro konszernnél (ahol 900 fő leépítésével 350 millió eurót kívánnak megtakarítani) a hatékonyság javítását a különböző részlegek belső együttműködése javításával, s ezt biztosítandó a digitális megoldások alkalmazásának kiszélesítésével kívánják elérni.

Nincs még egy olyan ipari nagyhatalom, amely oly nagy mértékben rá lenne utalva a külföldi keresletre és a világkereskedelem zavartalan működésére, mint Németország; márpedig az ország belső piaca, de még a tágabb értelemben vett európai belső piac sem képes a világgazdasági anomáliákból adódó gyöngeségek ellensúlyozására. 2018 utolsó heteiben megsokasodtak a kereslet, a forgalom és ebből adódóan jövedelmezőség romlására utaló jelek és figyelmeztetések. Ez váltotta ki az elért nyereségszint megőrzését, de legalábbis megközelítését szolgáló takarékossági programok meghirdetését. Utoljára 2012/2013-ban volt hasonló nagy takarékossági hullám a német gazdaságban, amikor a 30 DAX-konszern közül 22-nél vezettek be a hatékonyság javítását szolgáló takarékossági programokat, és ezek a programok az érintett cégcsoportok többségénél annak felső vezetését, igazgatását, valamint az értékesítési és pénzügyi részlegeit érintették. 2018/19 fordulóján hasonló lépéssorozat valószínűsíthető.

A Bayer, a Volkswagen, a BASF, a Covestro és mások bejelentései csak a kezdetet jelentik: szakértők azzal számolnak (és ezt a vállalati tanácsadók tevékenysége iránti igény megerősödése is alátámasztja), hogy főként a nagy iparvállalatok az elkövetkező időszakban fokozott figyelmet kívánnak fordítani a szervezeti felépítésben és a foglalkoztatásban rejlő, a hatékonyság javítását szolgáló, egyebek között az üzleti tevékenység digitalizálását is magában foglaló intézkedésekre.