Másodpercenként 70 billió képkocka
A Caltech új, rekord gyorsaságú kamerájával számos, a természetben előforduló, extrém gyorsaságú folyamatot az eddigieknél sokkal behatóbban lehet tanulmányozni.

A Kaliforniai Műszaki Egyetemen (Caltech) létrehozták a világ leggyorsabb kameráját. A szerkezet másodpercenként 70 ezermilliárd képkockát tud rögzíteni.

A mérnökök tömörített ultragyors spektrális fényképezésnek (compressed ultrafast spectral photography, avagy CUSP) nevezték el a találmányt működtető technológiát.

A CUSP rendkívül rövid, egy femtoszekundumos (a másodperc egybilliárdod része) lézerimpulzusokat használ. Egy optikai rendszer ezeket a jelenségeket még rövidebb villanásokra osztja fel. Az impulzusok mindegyike egy speciális érzékelőbe csapódik a kamerán belül, és így létrehoz egy fényképet.

Forrás: Caltech

Mindez másodpercenként 70 billió alkalommal történik meg.

A filmfelvevőt többek között olyan, extrém gyorsaságú folyamatok megfigyelésére lehetne alkalmazni, mint például az ultrarövid fényimpulzusok terjedése, a magfúzió, a fotonok felhőkön vagy biológiai szöveteken belüli vándorlása vagy egyes biomolekulák fluoreszcens lebomlása.