Kiviteles esélyek
Egymásnak végletesen ellentmondó elemzések és előrejelzések láttak napvilágot a német gazdaság aktuális helyzetéről és fejlődési potenciáljáról 2011 késő nyarán. Bár a növekedés üteme mérséklődik, a világgazdaságban folytatódni látszanak a közelmúlt fejlődési tendenciái.

A legtöbb ipari ország csak álmodik olyan gazdasági helyzetről, mint amilyen a német gazdaság aktuális állapota – olvasható a Nemzetközi Valutaalap (IMF) idei évi országjelentésében. Ezzel a jelek szerint egyetért a bázeli Prognos gazdasági tanácsadó- és kutatóintézet szakembergárdája, előrejelzésük szerint „Németország jobban fel van készülve a következő tíz évre, mint bármely más ipari állam”. A kedvező kilátások alapja szerintük az, hogy az iparilag felkészült Németország jól pozicionálja magát egy olyan piaci helyzetben, amikor élénk a beruházási javak iránti kereslet. Németország ipari bázisa bármely versenytársáénál erősebb, amit részben az is biztosít, hogy ipar szereplői előszeretettel lépnek fel szolgáltatóként is – vélik a Prognos elemzői.

A titok nyitja tehát szerintük az (is), hogy például egy-egy gépet vagy berendezést nem egyszerűen eladnak, hanem fejlett szervizhálózatuk révén az üzemeltetéséhez is hozzájárulnak. Előnyt jelent a német gazdaság számára az is, hogy a lehető legkisebb részt vállal a gazdasági világválság óta még mindig ingatag lábakon álló pénzügyi szféra értékteremtésében. Az ipar túlsúlya és a bankok viszonylagos alulreprezentáltsága révén tavaly és idén egyaránt 3 százalék feletti gazdasági növekedést könyvelhettek el. A német vállalatok üzleti hangulata mégis romlott, a mannheimi székhelyű ZEW gazdaságkutató intézet által számított üzleti hangulatindex 2008 óta idén júliusban mutatta a legalacsonyabb értéket.

Gazdasági világválság: végjáték

A Német Ipari és Kereskedelmi Kamarák Szövetsége (DIHK) által a világ 80 országában működő vegyes kamarai hálózat helyzetértékelése alapján idén augusztus végén nyilvánosságra hozott elemzés szerint a nemzetközi kereskedelem 2009-ben bekövetkezett csaknem 11 százalékos visszaesése után tavaly jó évet zárt a világgazdaság. A világ országaiban előállított bruttó hazai termék (GDP) mennyisége 5 százalékkal bővült az egy évvel korábbi, kétségkívül alacsony bázishoz képest, ami – a 2006-os 5,2 és a 2007-es 5,4 százalékos emelkedés után – az elmúlt két évtized legdinamikusabb gazdasági növekedésének számít.

A világkereskedelem pedig a 2009-es értékkel összehasonlítva 12,4 százalékkal bővült, ami két évtized legmagasabb növekedési ütemének számít, amely még a 2000-es 12,2 százalékot is meghaladja. Idén és jövőre mind a világ országaiban esedékes gazdasági teljesítmény, mind a világkereskedelem növekedési üteme visszaesik a 2010-ben tapasztaltakhoz képest – jelzi előre a DIHK. A gazdasági teljesítményben mindkét évre 4 százalék körüli dinamikát jeleznek a kamarai szakértők, míg a világkereskedelem idén 9 százalékkal haladja meg a tavalyi, jövőre pedig 11 százalékkal az idei értékeket.

A világgazdaság fékező erői egyfelől számos ipari ország problémákkal terhelt államháztartásaiban, másfelől a nyersanyagok továbbra is magas szintjében keresendők. Nagyjából e két tényezőből adódik, hogy az idei évre előre jelzett gazdasági teljesítmény csupán 3,9 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit, szemben a tavalyi 5 százalékos növekedéssel. Ez azonban nem jelenti, hogy világgazdasági recessziótól kellene tartani, csupán a kifulladóban lévő válságot követő fellendülés kifutásáról van szó. Míg Európában és Észak-Amerikában az állami költségvetések konszolidációs kényszere folytán vált mérsékeltebbé a növekedési dinamika, a felzárkózó gazdasággal rendelkező országokban a kamatemelések vezetnek a konjunktúra fékeződéséhez.

A magyar gazdaság szempontjából biztató, hogy elsőszámú partnerországa, Németország gazdasága profitálni fog a világgazdaság – összességében szolid – növekedéséből. A kamarai szakértők idén – a világexport 9 százalékos növekedése mellett – a német exportban 11 százalékos növekedést valószínűsítenek, míg jövőre épp ellentétes, a világkereskedelem 11 százalékos növekedése mellett 9 százalékos német exportbővülési arányt prognosztizálnak. Mindez másfélszerese az utóbbi két évtizedben tapasztalt évi 5,3 százalékos átlagos növekedésnek. A német kivitel a Szövetségi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2011 első félévében 15,7 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.

Az Európai Unió országaiba irányuló kivitel az átlagtól fél százalékponttal mérsékeltebb ütemben, míg az EU-n kívüli országokba irányuló az átlagot meghaladó mértékben, 16,7 százalékkal bővült. Az euróövezet országait célzó 13,8, míg az euróövezeten kívüli uniós országokba irányuló szállítások mértéke 17,9 százalékkal növekedett. Ami a német gazdasági növekedés külső tényezőit illeti, a kamarai előrejelzés szerint az idei év hátralévő részében és jövőre nem várható jelentős változás. Az export feltételezhetően az átlagot meghaladó ütemben növekszik majd Ázsia, továbbá Latin-Amerika azon országaiba, melyeknek növekedési üteme már az elmúlt időszakban is meghaladta a világ többi országában tapasztalható átlagot.

E területek további fejlődéséhez ugyanis szükség van a német ipar által előállított gépekre, berendezésekre, járműipari termékekre. A korábbinál erőteljesebb kereslet valószínűsíthető az energetikai, valamint az orvostechnikai gépek és berendezések iránt. Ezzel szemben a teljes német kiviteltől szerényebb mértékű növekedési dinamika valószínűsíthető a germán exportpiacok sorában ma is vezető helyet elfoglaló EU-tagországokban. A teljes német kivitelből utóbbi országcsoport esetében további mérséklődés várható.

A cikk teljes terjedelemben a GyártásTrend Magazin októberi számában olvasható.