Kiváló tesztelés kiváló termékekhez
Az autóipar egyik legszembetűnőbb trendje a funkciórobbanás: minden eddiginél több és igényesebb funkciót építenek be a korszerű gépjárművekbe. Ebből következően hatalmas igény van e funkciók fejlesztését, tesztelését, validálását segítő mérőrendszerek iránt. Ezek a tesztrendszerek álltak a középpontban a National Instruments május 8-án harmadik alkalommal, Budapesten megrendezett autóipari szimpóziumán.

Az austini székhelyű, a mérési, automatizálási és beágyazott megoldások vonatkozásában világszerte vezető szaktekintélynek számító National Instruments (NI) tavaly egy „bűvös” határt lépett át: 2011-ben a vállalat forgalma első alkalommal haladta meg az 1 milliárd dollárt, ezzel 17 százalékkal nőtt az előző évi teljesítményhez képest. A kimagasló eredmény elérésében nem lebecsülendő szerepet játszik az NI töretlen elkötelezettsége az innováció iránt, amelyet mi sem bizonyít jobban, minthogy a vállalat évről-évre bevételének 16 százalékát forgatja vissza a kutatás-fejlesztés támogatására.

Világszerte foglalkoztatott mintegy 6200 alkalmazottjából 1100 Magyarországon dolgozik, a budapesti régiós értékesítési központon felül elsősorban a debreceni gyártóüzemben. A Fortune magazin a dolgozók által legjobbaknak ítélt munkahelyek százas toprangsorában a National Intruments 13 éve töretlenül szerepel, tavaly pedig a 18. helyet foglalta el a világ legjobb multinacionális foglalkoztatóinak sorában.

Miért az autóipar?

Napjaink személygépkocsi-fejlesztését alapvetően jellemző irány, miszerint a gyártók eltérő funkcionalitások hozzáadásával különböztetik meg modelljeiket. Többé nem elsősorban a „vas” számít, a vásárlók figyelmét és vásárlási hajlandóságát még a „hétköznapi”, tehát nem prémiumkategóriás autóknál is a kínált (gazdag) funkcionalitással igyekeznek az egyes típusokra irányítani.

A funkciórobbanás egyenes következménye, hogy nagyban növekszik a gépkocsikba épített elektronikus vezérlőegységek és beágyazott szoftverek száma (a luxusautókról nem is beszélve), másrészt a használt vezérlőegységek egyre bonyolultabbak, így az ésszerűség jegyében az eddigiekből kevesebb elemből kell felépíteni őket, ami hatványozottan kihat az összetettségre.

Ami ezzel kapcsolatban új kihívásként érinti a vezérlőegységek fejlesztését, tesztelését, validálását végző eszközök előállítóit: a teszt (validáció) bonyolultsága együtt növekszik a vezérlések komplexitásával, minél megbízhatóbban kell fejleszteni, tesztelni, validálni, valamint gyorsan végrehajtott műveletekkel kell segíteni a termék mielőbbi piacra jutását. Vagyis összefoglalóan az NI számára a dinamikus fejlődés, az innovációk kamatoztatásának egyik kiváló területe az erre a szegmensre fókuszáló PXI-alapú moduláris műszerezés folyamatos fejlesztése – vázolta fel a kulcstrendeket a szimpózium keretében megtartott összefoglalójában Varga Dávid, az NI marketingmérnöke.

Öt fő fejlődési terület

A vezérlőrendszerek terjedésének és így a velük összefüggő méréstechnikai problémák kezelésének öt fő területe emelhető ki az autóiparban, amelyek köré csoportosultak az autóipari szimpózium előadásai és gyakorlati szemináriumai is.

Villanymotorok növekvő számban Míg néhány évvel ezelőtt jószerivel csak – az akkoriban az autótulajdonosok részéről nagyon is megbecsült kényelmi szintnek számító – ülésbeállításon vagy ablakemelésen felül alig igényelt más funkció villanymotorokat, mára számos elektromos mozgatású egyéb művelet is szériafelszereltségnek számít, nem beszélve a hibrid vagy a teljesen elektromos gépkocsik hajtásában alkalmazott villanymotorokról. A villanymotoros rendszerek jelszintű, teljesítményszintű, illetve mechanikai tesztelése különböző követelményeket támaszt a tesztprogramokkal szemben. Az ezeknek való megfelelés egyik példája az NI új fejlesztése, a VeriStand valós idejű tesztelő- és szimulációs szoftver.

Gazdaságos üzemeltetés A növekvő üzemanyagárak – és nem utolsósorban a környezet védelme iránti elkötelezettség – minél gazdaságosabban üzemeltethető motorok, vagyis autók piacra dobására ösztönzi a gyártókat, hiszen ezzel könnyebben eladhatóvá válik a termékük. Ehhez az NI a különböző motorvezérlő algoritmusok teszteléséhez, finomításához kínált környezetével járul hozzá. Kiemelendő a C sorozatból felhasználható moduláris I/O-k változatainak ötven feletti száma, ráadásul ezekhez a be- és kimeneti egységekhez az érzékelők jele közvetlenül csatlakoztatható, külön jelkondicionálás nem szükséges. Egy komplett adatgyűjtő rendszer mindenkor kombinálható a szükséges kiegészítő modulokkal.

Mechanikai tesztelés Bizonyos szint után kényszerűen el kell szakadni a virtuális világtól, hiszen meghatározott vizsgálatok csak valós igénybevétel közepette végezhetők el. Ilyenek többek között az élettartamtesztek, a hőkamrás tesztek vagy a nyomás alatti vizsgálatok. E mérések lefolytatásakor egyidejű követelmény a determinisztikusság és a megbízhatóság. Az NI tesztcellaplatformja, a fizikai vizsgálócellák vezérlésnek és monitorozásának megvalósítása szintén a vállalat autóipari fejlesztéseinek egyik kulcsterülete.

Funkcionális biztonság A közlekedés különösen egy olyan súlyponti terület, ahol a biztonságot veszélyeztető problémákat szigorúan kezelni kell. Ezért nemzetközi szabványok (köztük kiemelten az ISO 26262) rögzíti a validáció különböző lépcsőfokaival szemben támasztott kulcselvárásokat. Ezeknek kíván eleget tenni a szimulációs és a valós mérések kombinálásával az NI beágyazott validációs platformja.

Infotainment + asszisztencia a vezetőnek A vásárlók „megfogásának” egyik legjobb eszköze a technikai előrelépéseket tükröző vívmányok széles körű beépítése a gépkocsikba a szórakoztatóeszközök, a kommunikáció, illetve a vezetőt segítő kényelmi szolgáltatások tekintetében. Jó példája a fejlődésnek az összefoglaló kifejezéssel infotainmentnek nevezett kommunikációs, audio- és videolehetőségek elérése egy közös LCD képernyőn keresztül. Az új eszközök különleges kihívásokat támasztanak, hiszen új típusú (nem a szokásos ipari megoldású) és szinkronizálást igénylő I/O-kra van szükség, egyre több szenzor kerül be a rendszerbe, valamint több szoftver szükséges az adatok és a kapcsolatok kezeléséhez.

A vizsgálatokhoz a megfelelő rugalmasságot a moduláris architektúrák kínálják, amelyek például a mára több mint 1500 PXI termékből építhetők fel. A multimédia hibátlan működésének biztosításában az NI Audio és Video Analyser termékei, valamint az erre a célra komplett portfoliót tartalmazó RF tesztplatformja nyújt segítséget. A vállalatnál folyó intenzív kutatás-fejlesztés eredményeként jöttek létre a közelmúltban az új RF szoftpanelek (SFP, soft front panel), amelyek ideális segédeszközt jelentenek a rádiófrekvenciás mérnökök számára folytonos hullámformájú vagy modulált RF jelek gyors ábrázolásában, elemzésében vagy generálásában.

Nem több 15 százaléknál

A National Instruments működésének egyik vezérelve a több lábon állás, amely gyakorlatban úgy valósul meg, hogy a vállalati eredménynek globálisan maximum 15 százaléka származhat egy adott ipari szegmensből. Ez az erősen osztott szerkezet tette lehetővé többek között a 2008-ban kezdődött pénzügyi és gazdasági világválság nehézségeinek leküzdését, mert bizonyos ágazatok „gyengélkedése” esetén a továbbiakban elérhető eredményekre lehet támaszkodni.

Az 15 százalékos határt globális szenten kell érteni, ettől lokálisan eltérések adódhatnak, mint például az autóipar esetében hazánkat érintően is. Magyarországon ugyanis dinamikus fejlődés tapasztalható az autóipar területén, ezért ez lokálisan erős piac – tudtuk meg a budapesti Kelet-Európai Értékesítési és Marketingközpont marketingkommunikációs csoportját vezető Vajnai-Vad Ágnestől.

A National Instruments elhivatott az életminőség javítása, az ehhez hozzájáruló innováció fokozása terén, ennek pedig kiváló területe az autóipar (is), mert az itt bevezetett (tesztelt, validált) készülékekkel tömegek érhetők el. Ezekhez az autóipar az NI által nyújtottakhoz hasonló kiváló megoldásokat keres, mivel maga is kiváló termékeket állít elő.