Igazolhatták egy részecske régóta gyanított létezését
A svájci Nagy Hadronütköztető (LHC) tudósai megtalálhatták a bizonyítékot az odderon évtizedekkel ezelőtt megelőlegezett létezésére.

Az LHC főleg arról ismert, hogy tudósok a hadrendbe állított részecskéket irgalmatlan energiával egymásnak ütköztetik benne. Amikor ezek a részecskék (jobbára protonok) „összeverődnek”, a Higgs-bozonhoz hasonló, még kisebb részecskékre hullanak szét.

Előfordulhat azonban, hogy a protonok egyben maradnak.

Az esetek negyedében a találkozáskor egyszerűen visszapattannak egymásról; ezt nevezik rugalmas ütközésnek. Pont, mint amikor két gumilabda összeütközik a levegőben. Szétesés helyett inkább elrugaszkodnak egymásról, és más irányban folytatják az útjukat.

A tudósok sokat töprengtek már azon, hogy ez mi miatt következhet be.

Ezek a protonok mégiscsak közel fénysebességgel csapódnak egymáshoz.

Mind ennek megmagyarázásához az 1970-es években több fizikus az úgynevezett kvantum-színdinamika (QCD) elméletet hívta segítségül. A protonok még kisebb, éppenséggel kvarkoknak és gluonoknak elkeresztelt részecskékből tevődnek össze. A QCD azt feltételezi, hogy néha, amikor a két proton találkozik, valamennyi gluont ki is cserélnek egymással, márpedig ez a folyamat megakadályozza, hogy szétessenek.

Amikor a gluonok helyet cserélnek, egy röpke pillanatig ők is egy saját részecskét hoznak létre.

Ez az az odderon, amelynek létezésére az Európai Nukleáris Kutatási Szervezetének (CERN) tudósai nagy valószínűséggel most bizonyítékot találtak.

A rugalmas ütközéseknél nagyon fontos a kicserélődő gluonok száma.

Ha ez páros, elméletileg úgynevezett pomeron részecske keletkezik.

Ha páratlan, akkor odderon.

A protonok számára a páros számú gluonok kicserélése sokkal könnyebb, mint a páratlan számúaké, és így az odderonokat sokkal nehezebb detektálni.

Csaknem 50 évnyi kísérletezgetés után a kutatók most is csak nagyon jó eséllyel támasztották alá a létezésüket.