Három lépés a megoldásig
A kis- és középvállalatoknak jobban kellene törekedniük az analitikai megoldások bevezetésére és használatára, segítségükkel ugyanis javíthatnák az üzleti döntések fókuszát, és felhagyhatnának a már túlhaladott megközelítésekkel – állapította meg az International Data Corporation.

Bár az ezer főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató szervezetek körében a kisvállalatok negyede és a középvállalatok harmada az üzleti analitikát informatikai beruházásainak kulcsfontosságú területeként nevezte meg az International Data Corporation (IDC) közelmúltbeli felméréseiben, az ma még nem vezeti a prioritások listáját, amikor a döntéshozók az informatikai költségvetést tervezik – mutatott rá Ray Boggs, a piacelemző cég kkv-kutatásokért felelős alelnöke abban az interjúban (Analytics for SMBs: Sharpen Operations, Capitalize on Business Opportunities, 2017), amely az SAP megbízásából készült. Az IDC meghatározásában a kisvállalatok mérete 100 főig terjed, a középvállalatok 100-1000 főt foglalkoztatnak. A válaszokban említett adatok az IDC különböző kutatásaiból származnak, amelyek az interjútól függetlenül készültek.

Forrás: 123rf.com

– A kisvállalatok fele és a középvállalatok kétharmada fokozott figyelemmel fordul a technológia felé, amellyel a versenytársak felől érkező nyomásra válaszolva maguk is átalakítanák üzleti működésük alapjait – mondta Ray Boggs. – Meggyőződésünk azonban, hogy a kkv-knak jobban kellene összpontosítaniuk az üzleti analitika és intelligencia erőforrásaira, csakúgy, mint az együttműködést, az elektronikus kereskedelmet, az ügyfélkapcsolat-kezelést (CRM-et) és a vállalatirányítást (ERP) támogató szoftverekre. Bevezetésükkel és használatukkal ugyanis a kisebb vállalatok is nagyobb üzleti hatékonyságot és teljesítményt érhetnek el.

Fontos kérdések felvetése

Nemcsak a napi munka részeként felmerülő, időszerű üzleti kérdések gyorsabb és jobb megválaszolásában segítenek az üzleti analitikai megoldások, hanem az olyan kérdések megfogalmazásában is, amelyek talán a legfontosabbak, de a vállalat még nem tette fel őket. A növekvő kkv-k könnyen abba a hibába eshetnek, hogy bevett üzleti gyakorlatukat, meglévő folyamataikat egyszerűen felméretezik, noha a mérlegelés ebben a szakaszban kritikus fontosságú – mondta Ray Boggs, aki a legendás tanácsadó, Peter Drucker szavait idézte: „Semmi sem haszontalanabb, mint hatékonyan végezni azt, amivel eleve nem is kellene foglalkozni.” Az analitikai megoldások segítségével javítható az üzleti döntések fókusza, és hátrahagyható a hagyományos – és talán már túlhaladott – megközelítés. Egy vállalat például, amely termékkínálatát megszokott módon évente frissítette új modellekkel, az üzleti analitika segítségével gyorsan kiderítheti, hogy más ciklusra váltva miként növelheti ügyfeleinek elégedettségét, erősítheti versenypozícióját, kaphat jobb árakat beszállítóitól.

– Minél nagyobb egy vállalat, annál többet használ az üzleti analitika és a digitális átállás technológiáiból, ez az általánosan érvényes minta, azonban a szervezetek beruházásait egy nagyobb ívű stratégia helyett gyakran a rövid távú célok határozzák meg – mondta Ray Boggs. – Világszinten a megkérdezett vállalatok mintegy 30 százaléka jelenti ki, hogy fejlesztései egy átfogó stratégiába illeszkednek, és az üzlet digitális átalakítását célozzák. Ha az 50 főnél több alkalmazottat foglalkoztató vállalatokra szűkítjük a kört, akkor ez az arány már 50 százalék fölé nő.

Forrás: 123rf.com

A dolgok internetjére, a gépi tanulásra épülő, új analitikai modellek és technológiák könnyen magukkal ragadhatják a kezdeményezésekért lelkesedő, középvállalati informatikusokat. Fontos ezért észben tartani, hogy az analitikai beruházásoknak nem a meglévő döntéshozatalra kell még több adatot zúdítaniuk, hanem új üzleti betekintéshez kell segíteniük a vezetőket, amelynek birtokában a vállalat másképp aknázhatja ki a lehetőségeket házon belül és a piacon egyaránt.

Három lépés

Egy növekvő vállalat működésének szinte minden területét értékes információkkal láthatják el az analitikai megoldások – a legkisebb cégek azonban jellemzően a teljesítmény mérésére és a pénzügyi elemzések elkészítésére vezetik be az első alkalmazásokat. Az eladások, a költségek és a nyereség rendszeres jelentése persze alapvető, a vezetők enélkül aligha tudnák megítélni, hogy az üzlet merre halad. De léteznek más mérőszámok is, amelyek nyomon követése ugyanilyen fontos: az egyéni teljesítmény alakulását figyelemmel kísérő HR-osztály például hasznos információkkal segítheti a hatékonyság növelését, a munkafolyamatok javítását, és arra is fényt deríthet, hogy melyik alkalmazottnak milyen oktatás válna előnyére, milyen képességeit lenne érdemes fejleszteni.

Az ügyfélélmény folyamatos gazdagítása a digitális átalakulásnak is az egyik kulcseleme, amelyhez a vállalatnak számos belső és külső forrásból, a megrendeléseket és a pénzügyi tranzakciókat kezelő üzleti alkalmazásokból, a levelezőrendszerből, a webáruházból, a közösségi hálókról kell adatokat gyűjtenie, elemeznie, és az így nyert információkat cégszinten elérhetővé tennie.   

Míg a vállalatok egy része olyan digitális szemléletmódot és stratégiát alakított ki, amelynek jegyében az új analitikai képességeket eleve, már a kezdet kezdetén beépíti az üzlet működését támogató rendszerekbe és folyamatokba, addig a legtöbb cégnek tudatosan és következetesen kell törekednie arra, hogy az elérhető, közvetlen teljesítménynövekedésen túlra tekintve felfedezze az előremutató fejlesztések új lehetőségeit. Napjaink analitikai eszközei és megoldásai hathatósan segíthetik ezt a folyamatot, de a vállalatvezetés rugalmas és ösztönző hozzáállása is szükséges.

Forrás: 123rf.com

Kis- és középvállalata válogatja, hogy mely cég milyen ütemben és irányban építi ki analitikai képességeit, a folyamat azonban jellemzően három szakaszból fog felépülni: az üzlet teljesítményét bemutató mérőszámok meghatározása, a mérőszámokat támogató adatok és információk összegyűjtése és rendszerezése, a mérőszámok változásának elemzése és az így nyert betekintés megosztása a döntéshozatal támogatásához.

Példamutató vezetők

Az analitikai szoftverek egészen a közelmúltig olyan összetettek és drágák voltak, hogy azokat csupán a nagyobb vállalatok engedhették meg maguknak, az új generációs megoldások azonban a kkv-k üzleti igényeihez és informatikai költségvetéséhez is jól illeszkednek.

Egyik legfontosabb tulajdonságuk, hogy az elemző eszközöket közvetlenül az üzleti felhasználók kezébe adják, így a teljesítmény kiértékeléséhez és a további döntések meghozatalához szükséges információk rendkívül gyorsan, esetenként valós időben is kinyerhetők az adatokból, továbbá a döntések várható hatását bemutató szimulációk is ugyanilyen könnyen elkészíthetők.

Az analitika decentralizálását nagyban segíti, hogy az új generációs megoldások egy része felhőalapú. A felhasználók így mindig a szoftver legfrissebb verziójával dolgozhatnak, de ennél is fontosabb, hogy lekérdezéseik nyomon követhetők és kiértékelhetők, ezért a vezetőség azt is megtudhatja belőlük, hogy mely információk a legértékesebbek az üzlet számára, milyen további erőforrásokba érdemes beruházni. Nem utolsó szempont az sem, hogy az elemzések megosztásával a kevésbé jártas alkalmazottak tanulhatnak a tapasztalt kollégák gyakorlatából. A nyilvános felhőben a megoldások persze jóval egyszerűbben és könnyebben használatba vehetők a szolgáltatás előfizetésével, mint egy házon belül bevezetett szoftverrel, de az IDC szerint a kis- és középvállalatok számára a bevált gyakorlat cégszintű megosztása ígéri a legnagyobb előnyöket.

Míg egyik kolléga lelkesedni fog a tanulás, a visszacsatolás és a finomhangolás ismétlődő folyamatáért, addig a másik ugyanezt kiábrándítónak találhatja, ha a munkavégzés hagyományos formáihoz szokott hozzá. A hosszabb történetre visszatekintő cégek vezetői nehezebben alkalmazkodhatnak a döntéshozatal új szemléletéhez, mint a fiatal, feltörekvő vállalatok menedzsmentje. A felső vezetők támogatása és példamutatása ezért ugyanolyan fontos az analitikai kezdeményezések sikerre vitelében, mint maga a technológia. A gyorsan változó, digitális gazdaságban ezért azok a kkv-k érvényesülnek majd a legjobban, amelyek az innováció és a rugalmasság – analitikai megoldásokkal nyert betekintésből táplálkozó – vállalati kultúráját fejlesztik ki.