Fogtechnikusoknak: erre ráharaphat!
A CNC programok automatikus generálása és az önállóan elvégzett marás több időt engednek a fogtechnikusnak a kreatív feladatok ellátására.

A fogtechnikában korábban alkalmazott „klasszikus” CAD/CAM megoldások zárt rendszerek voltak. A piac mára egyre inkább nyílt, azaz elfogadott szabványokra épülő, a külvilág felé nagyrészt gyártófüggetlenül kapcsolatot teremteni képes rendszereket igényel, amelyek hátránya, hogy sok esetben nehezebben kezelhetők. A március végi düsseldorfi Metav gyártástechnológiai és automatizálási szakvásáron azonban olyan új megoldásokkal is találkozhatnak majd az érdeklődők, amelyek a nyílt rendszerek előnyeit egyszerű kezeléssel ötvözik. Többek között e termékek miatt válhat hasznos célpontjává a fogtechnikusoknak is az idei Metav.

Ezt már a „klasszikusok” is tudják

A német Sescoi GmbH 2007 óta fejleszti és 2009 óta van jelen a piacon a fogtechnikai ipar számára kínált Work NC Dental CAM-megoldásával. A rendszer főként a kiterjesztett automatizmusai tekintetében különbözik az elsősorban a szerszám- és formagyártásban elterjet „normál” Work NC-től. Mivel már a standard Work NC is magasan automatizált rendszer, a Dental változat felhasználóinak sem kell szinte a tulajdonképpeni CNC programozással foglalkozniuk.

Nem kell sem szerszámokat, sem előtolást megadniuk, fordulatszámokat, ráállásokat vagy stratégiákat előírniuk. Ezt a rendszer automatikusan megteszi. A felhasználó mindössze aktivál egy munkadarabot azzal, hogy megadja a felhasznált anyagféleséget, és betölti a CAD rendszerből a kívánt koronákat és hidakat. A program megmutatja neki a nyersdarabot, valamint ajánlást tesz a gyártani kívánt pótlások optimális elrendezésére a darabon. Ha ez a technikusnak nem megfelelő, akkor kézzel beavatkozhat, például elhelyezéseket vagy szögeket módosíthat. Ezután gombnyomásra generálhatja az NC programot, és végrehajthatja a marást.

Tovább fokozták a felhasználóbarát jelleget

A Work NC Dental változat továbbmegy az előzőekben említett jellemzőkön. Így például még inkább felhasználóbaráttá tették a fejlesztők a CAM rendszert. A marni kívánt darabok viszonylagos geometriai hasonlósága, a munkadarabok jól behatárolt mérete és a felhasznált szerszámok korlátozott, általában 2 és 12 közé eső száma lehetővé tette a folyamat automatizálását szinte teljes egészében.

A program felismeri például az alámetszéseket és a furatokat, és ebben az esetben speciális eljárásokat vagy funkciókat vethet be. Már a marási pályák számításakor elkerülhetők az ütközések, például amikor nagyoláskor dinamikus mozgásokra van szükség. A végeredmény: biztonságosabb marási folyamat és tökéletes marási eredmények.

Miért kedvezőbb a nyílt rendszer?

A Work NC Dental legfontosabb előnyei közé tartozik, hogy nyílt rendszert képez, vagyis a felhasználó szabadon megválaszthatja az alkalmazni kívánt szerszámgépet, a vezérlést és a marószerszámokat is beleértve. A szoftver valamennyi berendezés esetében alkalmazható az egyszerű 2,5 tengelyes marógépektől a legmodernebb öttengelyes megmunkálóközpontokig. A megmunkálandó anyagminőség tekintetében a választási szabadság az újabb, nehezen forgácsolható anyagokra is kiterjed.

A nyílt jelleg természetesen a fogpótlások előállításának első lépésében használt szkenner kiválasztásában is megmutatkozik. A szabad választás megtakarítási potenciált hordoz magában, hiszen a felhasználó maga dönthet az összetevők megvásárlásáról, vagy a meglévő elemek alkalmazásáról, így a leginkább költségkímélő alternatívát választhatja. Ugyanez a szabadság azonban jóval több felelősséget is ró az alkalmazóra, mert saját magának kell gondoskodnia arról, hogy az egyes folyamatlépések láncolatát akadálytalanul lehessen végrehajtani.