Egyre kevesebb az automata gépek okozta baleset
Amikor munkavédelemről beszélünk, nem szabad elfelejtenünk, hogy a dolgozók, illetve a gépek, berendezések biztonsága egymással szoros kapcsolatban áll. Ha gondoskodunk a biztonságos ipari környezetről, akkor nagy lépést tettünk a munkahelyi balesetek megelőzése felé. A részletekről Kordován Tibort, az Infocontrol Hungária Kft. mérnök-üzletkötőjét kérdeztük.

GyártásTrend (GyT.): A gépek környezetében dolgozókat sajnos mindig is fokozottan fenyegette a munkahelyi balesetek veszélye. Hogyan változott az idők során a gépesítés szereplőinek körében a biztonság megítélése és a megteremtésére tett igyekezet?

Kordován Tibor: Gépbiztonságról már azelső gépek megjelenésétől beszélhetünk. A gépgyártók mindig is törekedtek arra – persze az adott kornak megfelelő szinten –, hogy az általuk előállított berendezések a lehető legkevésbé okozzanak balesetet. De az is elmondható, hogy a korai időszakokban a biztonság megteremtésében sokkal nagyobb feladat hárult a használókra: fokozott odafigyelést vártak el a gépkezelőktől, és jóval nagyobb volt a személyi felelősség, gyakoribb a figyelmetlenség mint lehetséges ok feltételezése az esetlegesen bekövetkezett balesetekkor.

Kordován Tibor
Napjainkban a vonatkozó irányelvek (gépek esetén a gépdirektíva) és a kapcsolódó szabványok, valamint a munkavédelmi törvény a gépgyártóktól és a gépek üzemeltetőitől várja el, hogy szinte 100 százalékban biztonságos gépet, berendezést bocsássanak az érintettek rendelkezésére, hogy ezzel még a balesetek bekövetkeztének a lehetőségét is elkerüljék.

A munkavédelmi törvény értelmében az adott cég által működtetett berendezésekért, gépekért az üzemeltető a felelős. A kockázata csökkentése érdekében egyre több felhasználó már a gépátvételkor megköveteli a gyártótól, hogy minden előírásnak eleget téve, biztonságos gépet adjon át a megrendelőnek, ezáltal megelőzve az üzemeltetéskor bekövetkező problémákat.

Ha gépbiztonságról beszélünk, természetesen az emberi élet védelme és egészségének megőrzése a legfontosabb. De másod-, harmadsorban a gépüzemeltetők azt is szem előtt tartják, hogy a hatóságok az adott telephelyeken feltárt hibákért, hiányosságokért (beleértve a gépekkel kapcsolatosakat is) akár milliós nagyságrendben büntetéseket szabhatnak ki, valamint szintén tisztában vannak azzal is, hogy ha egy gépen súlyos baleset történik, akkor azt a gépet a gyártásból ki kell venni a baleset kivizsgálásának idejére, ami akár hónapokig is elhúzódhat. Ha egy kulcsfontosságú gép kieséséről beszélünk, ez akár az egész gyár működését is megbéníthatja.

GyT.: Hol állunk ma a gépbiztonság intézményesítésében nemzetközi és hazai szinten?

K. T.: Napjainkban az európai közösségen belül csak és kizárólag olyan berendezések és gépek hozhatók forgalomba, helyezhetők üzembe, amelyek az európai normáknak megfelelnek. A gépdirektívában leszögezetteknek köszönhetően az adott gép előírásoknak való megfelelősége – látszólag – könnyen ellenőrizhető a CE-jelölés és az EK-megfelelőségi nyilatkozatnak köszönhetően.

Az említett gépdirektívában megfogalmazott elvárásokat a szabványokban leírt ajánlásokkal tudjuk kielégíteni. Az Európai Unió tagállamának illetékes grémiumaként számos nemzetközi szabványt honosít a Magyar Szabványügyi Testület. Ezek a szabványok az esetek nagy többségében angol nyelven érhetők el, és sajnos a testületnek egyre korlátozottabbak a lehetőségei a szabványok lefordításában. Pedig véleményem szerint a magyar nyelvre történő pontos átültetésük jelentősen hozzájárulna a szabványkövető magatartáshoz.

PNOZ multi programozható biztonsági relék konfigurációja (forrás: Pilz)

GyT.: Mik azok a legjelentősebb technikai, technológiai fejlesztések, amelyek a gépbiztonság területén is nagyban éreztetik a hatásukat?

K. T.: A technika és a technológia fejlődésével egyre korszerűbb vezérléseket kapnak a gépek és a berendezések, amelyek decentralizált rendszerek és kommunikációs protokollok alkalmazásával tudják megvalósítani a kívánt működést. Ahhoz, hogy a gépek biztonságtechnikája követni tudja az elvárásokat, a standard vezérléssel párhuzamosan kell fejlődnie ennek a szegmensnek is. Manapság egy komplett gyártósor működésének elengedhetetlen része egy redundáns biztonsági PLC (például a Pilz gyártmányú PSS 4000 típus) vagy egy programozható biztonsági relé (az adott gyártó választákából a PNOZ multi említhető), amely programozott logika szerint felügyeli a komplett gyártósor vagy gép biztonságos működését. Manapság egyre nagyobb igények jelentkeznek arra, hogy a gyártógépeket ne zárjuk védőkerítések, védőburkolatok mögé, hanem ember és gép együtt tudjon dolgozni fizikai korlátok nélkül, de mégis a kellő biztonságban. Erre tökéletes megoldások az érintés nélkül működő védelmi berendezések, például biztonsági fényfüggöny, lézerszkenner vagy kamera, konkrét termékként pedig a Pilz PSEN biztonsági szenzorok hozhatók fel.

GyT.: Hogyan tükröződnek a gépbiztonsági intézkedésekben napjaink legújabb ipari trendjei, a robotizáció terjedése, a hálózatban összekapcsolt gépek, az ipar 4.0, az IoT?

K. T.: Manapság egyre gyorsabb, hatékonyabb, termelékenyebb gépekre, gyártósorokra, technológiákra van igény. Ahhoz, hogy egy esetleges baleset bekövetkeztének lehetőségét meg tudjuk akadályozni, ugyanolyan gyorsan reagáló biztonsági rendszerre van szükség, mint maga a gép vezérlése. Az összefonódó gyártósorok alapján a biztonsági rendszernek is egy komplett kört kell alkotnia, különféle átjelzésekkel a biztonsági kommunikáció (például a SafetyNET) adta lehetőségek kihasználásával.

A biztonsági rendszernek is egy komplett kört kell alkotnia

Az ipari robotok egyre nagyobb teret hódítanak az automatizálásban az ipar számos területén. Azonban igen veszélyes technológiának minősülnek, mivel relatív nagy területen képesek nagy erővel dinamikus mozgásokra, így kiemelt gondot kell fordítanunk ezen gépek biztonságtechnikájára. Napjainkban egyre több robotgyártó kínál kollaboratív robotot, amelynek lényege, hogy ember és gép egyazon munkaterületen belül képes legyen akár egy közös feladat elvégzésére. Sokan esnek abba a hibába, hogy azt vélik, ha ilyen robotokat alkalmaznak, akkor nincs szükség biztonsági felülvizsgálatokra. Ez egy tévhit, mivel az említett megoldások megfelelőségét szigorú előírások szerint vizsgálnunk kell, és dokumentáltan meg kell bizonyosodnunk arról, hogy az általunk tervezett kialakítás valóban kollaboratív, beleértve a roboton kívüli kiegészítő és járulékos berendezéseket is.

GyT.: Milyen előremutató példákat tudna felhozni nemzetközi és hazai vonatkozásban a gépbiztonsági követelmények sikeres átültetésére a gyakorlatba?

K. T.: Szerencsére azt lehet mondani, hogy a gépvásárlói oldalról érkező igényeknek, valamint a gépbiztonsági előírások elterjedésének köszönhetően egyre kevesebb olyan balesetről hallunk, amelyet automata üzemű gépek okoznak. Az még mindig elmondható, hogy a legnagyobb gondot a gépek és üzemek biztonságtechnikájára az amerikai tulajdonban lévő cégek és azok leányvállalatai fordítják, néha talán úgy tűnhet, hogy „átesve a ló túlsó oldalára”, de ha egy baleset ilyen módon kerülhető el, akkor nem beszélhetünk túlzásokról. Fontos megemlíteni a németországi anyavállalatokkal rendelkező cégeket mint a funkcionális biztonságtechnika és a biztonsági automatizálás úttörőit. Ezeknél a vállalatoknál jól átgondolt, megalapozott és hatékonyan működő biztonsági rendszerekkel és megoldásokkal találkozunk. Szerencsére egyre több olyan 100 százalékban magyar tulajdonban lévő cég is a látókörbe kerül, amely belátta, hogy szükséges foglalkozni a gépek biztonságtechnikájával, elsősorban az emberi élet védelme és egészségének megőrzésé miatt, de az esetleges balesetekből adódó termeléskiesés okán is.

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy emberi sorsok múlhatnak a gépgyártók és az üzemeltetők felelőségteljes hozzáállásán, ezért mindig legyen a biztonság az első!