Belépő a digitalizált gyártás világába
A gyártás digitalizálásának együtt kell járnia a személyi oldal átvezetésével a jövő ipari közegébe. Nem elegendő a kiberfizikai rendszerek gyakorlati kiépítése egy termelő cégnél, hanem annak megoldásokat kell szolgáltatnia a vele kapcsolatban lévőknek is, technológiavezetővé kell válnia partneri körében. Ehhez hasonló következtetések szűrhetők le a magyarországi Festo-leányvállalatok ipar 4.0-ért felelős vezetőivel való beszélgetésből.

Napjaink termelése az ipar 4.0-tól hangos. Bár a digitalizált gyártás a ma, vagy még inkább a jövő technológiája, de már akkor is születtek az irányvonalába illeszkedő elgondolások, amikor a negyedik ipari forradalom deklarálása még meg sem történt. Az akár évekkel ezelőtt kialakult technológiai elemek mára elfogadott szabványok mentén intézményesültek azzal, hogy kormányzati ösztönzéssel 2013-ban megalakult a német ipar 4.0 platform, az ötletek helyét a tudatos fejlődés vette át, és határozott irányok bontakoztak ki az ipari termelés digitalizálására, automatizálására, folyamatainak gyorsítására. Az 1925-ben a Stuttgarthoz közeli Esslingenben alapított, ma is családi kézben lévő Festo jól példázza a kezdeményezés katalizátorszerepét, hiszen az ipari automatizálás világszerte elismert vállalatcsoportja mára az egységes alapokra helyezett ipar 4.0 egyik „zászlóshajója” lett. Teszi ezt azzal, hogy a platform elnökségi tagjaként támogatja a termékek és a termelés nyílt szabványosítását, számos kutatási területen tevékenykedik, ezek eredményeit átülteti a saját gyakorlatába, valamint terjeszti más vállalatok körében is.

Kiberfizikai gyár – a Festo univerzális ipar 4.0 megoldása (forrás: Festo)

Nagyon hasonló utat járt be a több évtizedes múlttal rendelkező, Magyarországra világszintű technológiát hozó hazai Festo is. Leányvállalatként 2012-től a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetével (SZTAKI) működött együtt egy mintaokosgyár Festo-platformokon végzett fejlesztéseiben. Tavaly alakult meg Magyarországon az ipar 4.0 itthoni átültetését összefogó Nemzeti Technológiai Platform, amelyben a Festo Kft. alapító tagként vesz részt. Célja a saját fejlesztéseken felül a Németországban születetett eredmények minél hatékonyabb bevezetése a hazai gyakorlatba. A közös kutatás eredménye mára a platform egyik szabványosított technológiákon nyugvó mintarendszerét képezi.

Oktatás és gyártás összefonódása

Az utóbbi években a világméretű vállalat egyik legjelentősebb globális termelőhelyévé vált a budapesti Festo-AM Pneumatika Gyártó Kft., ahol többek között levegő-előkészítő egységek kizárólagos előállítása folyik a cégcsoporton belül. A kereskedelmi feladatok ellátásával és a Festo cégnél rendkívüli jelentőséggel bíró automatizálástechnikai képzésekkel foglalkozó másik leányvállalat, a Festo Kft. a közelmúltban még szorosabbra fonta kapcsolatait a gyártóegységgel a mindkettő tevékenységét átható ipar 4.0 jegyében: közös fejlesztésekre, szervezett keretek között zajló jövőbeni erőfeszítésekre törekszik a Didactic-üzletág és a gyártás.

Siszer Tamás, a Didactic üzletág vezetője

– A Festo Didactic és a Festo magyarországi gyártóközpontja az ipar 4.0 területén még mélyebb együttműködést céloz meg, ahol nélkülözhetetlen az oktatás és a gyártás közös munkája: magát a termelőegységet, de a vele szoros kapcsolatban lévő beszállítókat, illetve felhasználókat is át kell vezetni a digitális gyártás világába. A Didactic rendelkezik azokkal a termékekkel és szolgáltatásokkal, amelyek a gördülékeny átmenetet biztosítják a gyártásban, így a képzéssel foglalkozó szakembereknek óriási szerep jut a jövő technológiájának terjesztésében. Például az oktatási tevékenységünkben kiemelten kezeljük, hogy milyen tulajdonságoknak kell birtokában lenniük az informatikai, a szoftvertechnológiai, valamint a mechanikai és elektronikai elemeket egységbe foglaló kiberfizikai rendszereknek, és mivel ezek nyílt iparági szabványon alapulnak, bármely partner felhasználhatja őket. Tananyagaink, teljes megoldásaink révén a kutatásban, a tanműhelyekben, az ipari továbbképzésben demonstrálhatók a digitalizálás alapkövei. Felnőttképzési központként egyik fő célunk a termelésben dolgozó munkavállalók bevezetése a digitalizációba – mondja Siszer Tamás, a Festo Kft. Didactic-üzletágának vezetője.

Visszajelzés a termelésből

– A hazai Festo-vállalatok együttműködésének egyik fontos eleme, hogy a gyár segíti az egyedileg fejlesztett tananyagok tökéletesítését azzal, hogy azokról a saját dolgozói képzések tapasztalatai alapján visszajelzést ad a Didactic szakembereinek. A közös munkában meghatározó szerep jut a munkatársak oktatásának, azon csatornák kidolgozásának, amelyeken a tudásanyag a legjobban átadható a részükre. Meg kell jegyezni, hogy itt markánsan ipari törekvésekről van szó, a civil életben a digitális technológia már előrébb tart, a munkavállalók például a mindennapokban készségszinten használják az okostelefonokat, de a társadalom számos területén tapasztalható digitalizációt nekünk az ipar 4.0 keretei között kell értelmeznünk – magyarázza dr. Gurabi Gyula, a Festo-AM Kft. ellátásilánc-igazgatója.

A szakember kiemeli, hogy a magyar termelőhely az automatizálásban élen járó nemzetközi Festo nyomdokain haladva rövid időn belül olyan fejlettségi szintet kíván elérni, amellyel a hazai kis- és középvállalatok know-how-vezérévé válhat. Megoldásainak bemutatása a magyar vállalkozások körében azért is különös jelentőségű, mert ezeknek a cégeknek gyakran nem áll rendelkezésükre elégséges fejlesztési potenciál azok házon belüli kidolgozásához.

Hogyan valósul meg a gyakorlatban?

Gurabi Gyula ellátásilánc-igazgató
– Az ipar 4.0 alapelveinek a saját működésünkbe való beépítésében hat fő pontot követünk: az alkatrészgyártási folyamatok digitalizálása, a szerelési műveletek digitalizációja, digitális átalakítások a karbantartásban és a logisztikai rendszerekben, más néven a gyártáskiszolgálásban, a digitalizáció alkalmazása a beszállítókkal való együttműködésben, valamint az energiagazdálkodás digitális alapokra helyezése. De többnyire nem elég csak magunknak lépni, ez a tematizálás sokszor együtt jár azzal, hogy a beszállítókat is az adott irányba kell fejleszteni a közös munka lehetővé tétele érdekében, és így visszajutunk a didaktikai tevékenység kiemelt fontosságához. A valamennyi felsorolt területen igénybe vehető kiberfizikai rendszerek mellett napjainkban elengedhetetlenek a big data alapú megoldások is, amelyek szintén fellelhetők a kínálatunkban – folytatja Gurabi Gyula.

A Festo-AM Kft.-nél évekkel ezelőtt több rendszerszintű fejlesztés történt. Ezek egyike a CNC-megmunkálógépek működésének vonalkódos rendszerben történő felügyelete. A berendezések folyamatos követésének eredményeképpen valós információkkal rendelkeznek a gyártóegységben a gépek OEE- (Overall Equipment Efficiency) állapotáról, ami segíti a munkatársakat a termelékenység növelésében. A rendelkezésre álló adatok segítségével gyorsan megállapítható, hogy mely veszteségtípusokkal szükséges foglalkozni, és így az erőforrásokat optimálisan ki lehet használni.

Gyártási folyamat követése, támogatása

Siszer Tamás és Gurabi Gyula felhívja a figyelmet egy másik gyakorlati megoldásra. Ebben a projektben a levegő-előkészítő egységeknek a vállalatirányítási rendszerrel összhangban lévő gyártásindítása, összeszerelése, tesztelése és az adatok tárolása, kezelése valósult meg. A gyártásindítás vonalkódjának beolvasásával a megrendelt termék összeszerelése megkezdődik, amihez a szerelő munkatárs digitális felületen a konfigurációnak megfelelő utasítást kap (milyen elemekből és milyen sorrendben kell összeállítania az egységet). A hibák megelőzését a 2D-s és 3D-s összeszerelési útmutató egyaránt támogatja. A beosztott dolgozó az ipar 4.0 egyik alapját képező gyártásirányítási rendszerben (MES, Manufacturing Executive System) érvényes kódjával azonosítja magát, ezzel a termékhez hozzárendeli a szerelését végző személyt.

Az erőforrások optimális kihasználása nagyban múlik a dolgozók kvalitásain

Az elkészült levegő-előkészítő modulok egy automatizált tesztállomásra kerülnek, ahol funkció- és szivárgásmérés történik, illetve kamerás rendszer optikai úton megállapítja, hogy az előírt elemekből helyes módon végezték-e a szerelést. A teljes vizsgálatról mérési riport készül, digitális formáját a vállalatirányítási rendszer tárolja. Az adatokat egy Product Key datamátrixkód azonosítja, amelynek beolvasásával a vevők a termékkel kapcsolatos információkat, adatokat a Festo Support portálon elérik, így egyszerűen megrendelhetik később is ugyanazt a terméket. A lehetőségek tehát adottak, de hatékony kihasználásuk nagyban múlik az alkalmazók képzettségén.

Állapotfelmérés szolgáltatásként

– A tapasztalat szerint, ha egy vállalat belevág az egyedi igények teljesítésébe sorozatgyártás keretei között, annak elsődlegesen egy erre megfelelő stratégiát kell kialakítania. Vonatkozik ez a Festóra is, amelynek online katalógusában csoportszinten több mint 33 ezer egyedi cikk rendelhető, és ezek egy részére akár 24 órás szállítási határidőt vállal. Az ilyen szintű elvárásoknak csak úgy lehet megfelelni, ha a digitalizációt az ügyféligényekhez igazítják. Nemcsak az operatív intézkedéseket kell jól átgondolni, hanem a dolgozók jelenlegi és a jövőben elvárható munkaköreit, kompetenciáit is. Ez az állapotfelmérés mindenkinél javasolt, és ebben a Festo speciális szolgáltatás keretében segíti partnereit – összegez Siszer Tamás.