A német gazdaság sokkos állapotba került
Egy 15 ezer vállalat részvételével készült német gazdasági felmérésből kiderült, hogy a megkérdezettek 92,4 százaléka érzi a járvány üzleti tevékenységére gyakorolt negatív hatásait. A német kormány gazdasági intézkedései azonban nem oldanak meg minden problémát. 

A koronavírus-járvány hatásai március végére teljes szélességben elérték a német gazdaságot. Az ipari és kereskedelmi kamarák március 24. és 26. között (soron kívül és egyben rekordidő alatt) elvégzett, 15 ezer ipari, kis- és nagykereskedelmi, építőipari, szállítási és raktározási, vendéglátó, egészséggazdasági és szolgáltatói tevékenységet folytató vállalat megkérdezésén alapuló felmérése során a megkérdezettek 92,4 százaléka válaszolt úgy, hogy már érzi a járványnak a maga üzleti tevékenységére gyakorolt negatív hatásait.

Az utazásszervező és –rendező, valamint a vendéglátásban tevékenykedő vállalkozásoknál 99 százalék fölött van azok aránya, amelyek „megérzik a válság negatív hatásait”, de ez az arány a személyi szolgáltatást végzők, a kiskereskedelmi, valamint a szállítási és raktározási tevékenységet folytató vállalkozások körében meghaladja az ezek szerint 92 százaléknál is magasabb nemzetgazdasági átlagot. A nagykereskedelemben és a vállalkozások részére szolgáltatásokat végzők körében ezzel szemben „csak” 91-92 százalék, az iparban 89, az egészséggazdaságban 88, míg az építőiparban 87 százalék körül van a válság hatásait negatívan megérző vállalatok aránya.

A felmérésben részt vevő vállalatok több mint négyötöde számít idei éves forgalma visszaesésére. Ezen belül minden negyedik vállalat attól tart, hogy e visszaesés mértéke meg fogja haladni az 50 százalékot, s további 26 százalék azon vállalatok aránya, amelyek a forgalom 25 és 50 százalék közötti visszaesését prognosztizálja. A felmérés során a megkérdezett vállalatok mindössze négy százaléka válaszolt úgy, hogy forgalmának csökkenése nélkül átvészeli az évet.

A 15 ezer vállalat megkérdezésével zajló felmérésben részt vevők 43 százaléka számolt be üzleti tevékenység leállásáról

A járvány okozta válság megjelenési formáit illetően a legtöbben, a válaszadók 63 százaléka jelezte a termékeik és szolgáltatásaik iránti kereslet csökkenését, sőt 48 százalék esetében ez konkrét megrendelések sztornírozásában ölt testet. Az üzleti tevékenység leállását a válaszadók 43, likviditási zavarokat 41 százalék jelzett. Egyre több vállalatvezető látja úgy, hogy a cége egzisztenciális veszélybe került, a vállalatok 18 százaléka már a csődtől fenyegetve érzi magát.

A német gazdaságnak a járvány folytán bekövetkezett bénultsága különösen érzékenyen érinti a foglalkoztatás alakulását. A felmérés eredményeit összegző kamarai szövetség szerint a német vállalatok 38 százaléka, (ezen belül az utazásszervező és –rendező, valamint a vendéglátással foglalkozó vállalkozások körében minden háromból kettő) kényszerül létszámleépítésre. 

A szállítási láncok esetében alig „ismert méretű kihívásokkal” szembesülnek a vállalatok. Minden negyedik vállalkozás panaszkodott egyes, saját termelésükhöz szükséges áruk vagy szolgáltatások kieséséről, s minden ötödik említette a logisztikában tapasztalt zavart. Az iparban már március elején minden ötödik vállalatnál következett be termeléskiesés, s minden nyolcadik iparvállalatnak kellett a termelési láncát átállítania. 

A helyzet márciusban különösen sokat romlott

A koronaválság negatív hatásai a gazdaság számos területén sokkal súlyosabbak, mint az várható volt. A korábbi, március első hetében végzett felmérés eredményeivel való összeállítás egyértelműen a helyzet gyors ütemű súlyosbodását mutatja:

  • három héttel korábban a vállalatok még csak egy harmada panaszkodott a termékei és szolgáltatásai iránti kereslet csökkenéséről, március végén ez az arány már eléri a 60 százalékot;
  • március végén – mint már utaltunk rá – a vállalatok 41 százaléka panaszkodott likviditási zavarokról, ami többszörösen meghaladja a hónap elején mért mindössze 12 százalékot,
  • s immáron 38 százalék azon vállalatok aránya, amelyek beruházási szándékaik visszafogására kényszerülnek.

A kamarai felméréssel egyidőben hozták nyilvánosságra a német gazdaság hangulatát visszatükröző ún. Ifo-indexet, amely a februári 96,0 pontról március végére 86,1 pontra mérséklődött. Ez a három évtizede újraegyesült Németország történetében egyik hónapról a másikra a legdurvább visszaesés, s 2009 júliusa óta a legalacsonyabb érték. „A német gazdaság sokk alatt áll”, olvasható az Ifo-intézet jelentésében.

A válság időszakában a vállalati tervezési tevékenység teljesen ellehetetlenült. Megnehezült a fejlesztési célú hitelek felvétele, mivel az egyes üzemek aligha tudják megbecsülni, mikor lesznek képesek a felvett hitelek visszafizetésére. A kialakult helyzet ugyanakkor arra kényszeríti a vállalatok csaknem felét, hogy vagy bankhitelt vagy a fejlesztési bankok által nyújtott áthidaló hiteleket vegyenek igénybe annak érdekében, hogy túljussanak a válságon. A cégek 12 százaléka a garanciavállalás igénybe vételében látja a kiutat. 

A felmérésben részt vevő vállalatok a kamarák által kiküldött kérdések standard kérdésein túlmenően lehetőséget kaptak további, a válságból való kilábalást segítő megoldások megnevezésében. Ezek közé tartoznak a bérleti díjak, az egészségpénztárakba történő befizetésekkel, valamint a biztosítási díjakkal kapcsolatos könnyítések, illetve halasztások.

Állami segítség a történelmi léptékű károk elhárításáért

Eric Schweitzer, a Német Ipari és Kereskedelmi Kamarák Szövetségének (DIHK) elnöke a felmérés eredményeit úgy értékelte, hogy „a válság drámaian kicsúcsosodott”, majd hozzátette: „ha nem szállunk szembe határozottan ezzel a folyamattal, történelmi léptékű gazdasági károkat szenvedünk”.

Bár a német gazdaság szereplői a fentiekben összefoglalt helyzet ellenére megértéssel fogadták a járvány leküzdését szolgáló intézkedéseket, Dieter Kempf, a Német Ipari Szövetség (BDI) elnöke egy, a Handelsblatt üzleti napilapnak adott interjúban úgy fogalmazott: "a szövetségi kormánynak a lehető leggyorsabban stratégiát kell kidolgoznia a normalitáshoz való fokozatos visszatéréshez”.

A parlament megszavazta a a segélyprogram fedezetét szolgáló pótköltségvetést és gazdasági stabilitási alapot

Március 27-én a parlament megszavazta a foglalkoztatottakat és vállalatokat segítő segélyprogramot és a segélyprogram fedezetét szolgáló pótköltségvetést és gazdasági stabilitási alapotígy a szövetségi tartományokon keresztül azonnali segítséget kaphatnak a kisvállalatok és az önálló vállalkozók, illetve – a gazdasági stabilitási alapból – azokat a nagyvállalatokat és startup vállalkozásokat támogatják, melyek likviditása a koronavírus-járvány miatt került veszélybe.

Altmaier hangsúlyozta: „a törvényhozás meggyőző erővel bizonyította cselekvőképességét azzal, hogy egyetlen hét alatt végigvitte a gazdaság nehéz helyzetbe került szereplői megsegítésének törvényerőre emelését." A tárca a tartományokkal együtt egy olyan közigazgatási megállapodást hoz létre, amely azt szolgálja, hogy az azonnali segítség az egyes tartományokon, például a tartományi fejlesztési bankokon keresztül, minél gyorsabban és bürokrácia-mentesebben eljusson a segítséget igénylő kisvállalatokhoz.

Az azonnali, vissza nem térítendő segítség olyan, a cégek működésével kapcsolatos költségek kiegyenlítéséhez jelent támogatást, mint a bérleti díjak, hitelek, lízingdíjak, stb. Ezen túlmenően átfogó hitelprogramok állnak mind a kis- és közepes, mind a nagyvállalatok rendelkezésére. A konstrukció jelentőségét jól mutatja, hogy már az első négy nap 7,4 milliárd euró hiteligény futott be a lebonyolítást végző, az Újjáépítési Hitelintézet (KfW) nevű állami fejlesztési bankhoz. A hitel igénybe vételét 10 millió euró határig kedvezményes kamattal és egyszerűsített kockázatvizsgálattal könnyítik. A hitelprogram mellett a kezességvállalás intézménye is rendelkezésre áll. 

A főként a nagyvállalatok, de a legalább 50 millió euró értéket képviselő kisebb vállalatok által is igénybe vehető 600 milliárd eurós gazdasági stabilitási alapból 400 milliárd euró állami garanciák nyújtására, 100 milliárd eurót közvetlen állami részesedésszerzésre, s további 100 milliárdot a KfW által nyújtott hitelek refinanszírozására biztosítanak.

Az autóiparban 100 ezer munkahely került veszélybe

Az állami segítség ugyanakkor nem segít azokon az iparvállalatokon, melyek a termelésükhöz más, szintén a járvány és a járvánnyal együtt járó válság sújtotta országokból várnak alkatrészekre; emellett az uniós tagországok közötti forgalomban újból bevezetett határellenőrzések és az ezek nyomán kialakult dugók szintén nehezítik a nemzetközi áruforgalom gördülékenységét.

Az autóipar a válság egyik fő vesztese

A magyar gazdaság válságból való kilábalása szempontjából sem mellékes Ferdinand Dudenhöffer, a neves autóipari szakértő azon előrejelzése, mely szerint Németországban az új autók iránti kereslet az idén jó 15, Kínában várhatóan 20, Franciaországban és az Egyesült Államokban 25, Olaszországban pedig 30 százalékkal fog elmaradni a tavalyitól. Ez pedig azt jelenti, hogy a németországi termelési darabszám – a 2018. évi 5,1 és a múlt évi 4,7 millió darabbal szemben – az idén jó esetben 3,8, a pesszimista szcenáriót feltételezve 3,4 millió darabra esik vissza. Dudenhöffer szerint a gondok oka tehát nem a szállítási láncok zavaraiban, hanem egyértelműen a kereslet visszaesésében keresendő.

A német autógyárakban 1,3-1,7 milliós többletkapacitás jött létre; már pedig ezt a rövidített munkaidőre biztosított állami támogatás igénybe vételével is csak rövidtávon lehet fenntartani. Dudenhöffer szerint – és ez az optimista feltételezés – a jelenleg 830 ezer fős német autóiparban, a beszállítókat is beleértve, 100 ezer munkahely került veszélybe.