A fellendülés folytatódik
A Szövetségi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint 2016-ban a német gazdaság minden fontosabb mutatószámot tekintve jól teljesített, négy év óta a folyamatos, évről évre erősödő növekedési dinamika időszakát éli.

Igaz, e sok éves fejlődési folyamat több olyan különleges tényezőnek köszönhető, mint az alacsony kamatlábak, az árfolyamok kedvező alakulása az euró-övezeten kívüli országokba irányuló export szempontjából, valamint az energiahordozók és egyéb nyersanyagok alacsony árszínvonala.  

A vállalati/vállalkozói szféra aktuális helyzetmegítélését, üzleti-, ezen belül exportvárakozásait, továbbá beruházási és foglalkoztatási szándékait a legjobban hagyományosan az ipari és kereskedelmi kamarák 27 ezer ipari, építőipari, kereskedelmi és szolgáltató vállalat válaszain alapuló konjunktúra-felmérése tükrözi vissza. Az év eleji felmérésnek különös jelentőséget tulajdonít az a tény, hogy az év első felében a Saarvidéken, Schleswig-Holsteinben, végül, de nem utolsósorban a 18 milliós lélekszámú Észak-Rajna-Vesztfáliában rendeznek tartományi választásokat; szeptember 24-én pedig szövetségi választásokra szólítják a német polgárokat, akik – némi leegyszerűsítéssel – arról döntenek, hogy Angela Merkel marad-e a kancellár vagy át kell adnia a helyét Martin Schulznak, a szociáldemokraták kancellárjelöltjének. Emellett a Magyarországon letelepedett külföldi, (főként német) érdekeltségű vállalatok és hazai beszállítóik számára sem lehet közömbös, hogyan látják a német vállalatok tevékenységük ez évi alakulását, s azok keretfeltételeit.

A német gazadaás minden tekintetben jól teljesített 2016-ban

Martin Wansleben, a kamarai szövetség főtitkára az év eleji felmérés a közelmúltban Berlinben rendezett nyilvános bemutatóján – kis túlzással – csupa jó hírt közölt. A kilátások olyannyira kedvezőek, hogy az őszi felmérés idején erre az évre még 1,2 százalékban meghatározott várható idei gazdasági növekedési előrejelzést a kamarai szövetség szakértői 1,6 százalékra növelték, amely a tavalyihoz hasonlóan erőteljes dinamikát feltételez.

A kamarai előrejelzés szerint a magánfogyasztás (a múlt évi 2,0 százalékról 1,4 százalékra) és az állam fogyasztási célú kiadásai (4,2 százalékról 2,3 százalékra) ugyan csökkennek, de a bruttó beruházások növekedési dinamikája (2,5 százalékról 2,7 százalékra) erősödik, ezen belül az építési beruházások fejlődési üteme továbbra is eléri a 3,0 százalékot. A külkereskedelmi forgalom élénkül: az áru- és szolgáltatás-export a múlt évi 2,5 százalékról 3,0, a behozatal pedig 3,4 százalékról 4,0 százalékra emelkedik. 

Határtalan derűlátás – kockázatokkal

A vállalatok aktuális helyzetmegítélése a gazdaság valamennyi területén jobb a legutóbbi, a múlt év őszén készített felmérés során, s – mivel a rendelésállomány is kedvezően alakul – különösen az iparban és az építőiparban az egész éves fejlődésre vonatkozó üzleti várakozások is nagyfokú derűlátást tükröznek. Az iparon belül az átlagot meghaladó mértékű növekedés várható a gép- és berendezésgyártásban, valamint a villamosiparban, miközben a fogyasztási cikkek gyártásában az átlagtól szerényebb ütemű fejlődés valószínűsíthető. Az építőipar fellendülése részint a Németországban hosszabb távra berendezkedő menekültek lakásigényeiből, részint az egyes nagyvárosokba, (például Berlinbe) áramlók nagy számából, illetve a tehetősebb rétegek agglomerációba vágyásából táplálkozik.

Miután 2015-ben csupán két, a múlt évben pedig egyetlen százalékkal bővült, az idén várhatóan új lendületet kap a világkereskedelem. Az exporttal kapcsolatos német vállalati várakozások egyelőre nagyfokú bizakodást jeleznek, ugyanakkor egyre többen tartanak a nemzetközi feltételek romlásától. A felmérésben részt vevő vállalatok konkrét példaként az új amerikai kormány jövőbeni gazdaságpolitikai irányvonalát, (különféle védővámok és egyéb protekcionista intézkedések esetleges bevezetését), az Európai Unióból való brit kilépést és az euró-övezet stabilitását említették. A Trump-kormányzat által bejelentett olyan intézkedések, mint az infrastruktúra-fejlesztés, az adócsökkentések és a dereguláció rövidtávon akár serkenthetik is az oda irányuló német kivitelt, miközben a protekcionista intézkedésektől való félelmek egyelőre nem jelentek meg a vállalatok válaszaiban. Az viszont már vélhetően a brexit előjele, hogy az Egyesült Királysággal lebonyolított áruforgalom 2016-ban 3, ezen belül a múlt év második felében 7 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól.

Az építőipar fellendülésének többek között a Berlinbe áramlók magas száma is az oka

Az európai konjunktúra végre kedvezően alakul. Írország és Spanyolország különösen sokat profitál az elmúlt évek reformjaiból, mindkét országban erőteljes növekedés valószínűsíthető. Ezzel így van Portugália is, bár ott fennáll annak veszélye, hogy az egyébként sikeres reformpolitikát visszafordítsák. Az euró-övezeten kívül elsősorban Csehországban, Lengyelországban és Svédországban várható az átlagnál erőteljesebb, a német exportkilátások szempontjából kedvező növekedési dinamika. A kínai gazdaság – igaz, erőteljes állami beavatkozás mellett – tovább növekszik, az olaj- és más nyersanyagok áremelkedése ismét nagyobb teret enged a német exportpiacok sorában nem elhanyagolható szerepet betöltő kitermelő országoknak. Több év visszaesése után végre az orosz és a brazil gazdaságban is megjelentek az élénkülés jegyei.

Beruházások, foglalkoztatás

A foglalkoztatási szándék idén is megfigyelhető erősödése a kedvező konjunkturális feltételek természetes jele és következménye, ráadásul a létszámbővítés szándéka a gazdaság valamennyi nagyobb területére kiterjed. A kamarai szövetség főtitkára a „szenzációs” jelzővel jellemezte, hogy tizenkét év óta folyamatosan bővül a foglalkoztatottak száma a német gazdaságban, s a DIHK szakértői – a múlt évi 419 ezres létszámemelkedés után – 2017-re összességében újabb 350 ezer fős bővülést valószínűsítenek. 

A német vállalatok beruházási szándékai továbbra is élénkek, ami a hazai értékesítési lehetőségek javulásának, a külföldi kereslet élénkülésének és az alacsony kamatoknak köszönhető; megjegyezve, hogy a vállalati válaszokban a tevékenységüket érintő kockázati elemek is meg-megjelennek.

A tevékenységüket érintő kockázatok sorában a felmérésben részt vevő vállalatok legnagyobb része (48 százaléka) első helyen a szakképzett munkaerő hiányát, második helyen (43 százalék) a gazdaságpolitikai keretfeltételek bizonytalanságait, harmadikként pedig (40 százalék) a bérek és járulékaik emelkedését és a belföldi kereslet alakulását jelölték meg. 

A szakképzett munkaerő hiánya a beruházási dinamikára is fékező hatást gyakorol. Az építőiparban ez különösen nagy problémát jelent: ebben az ágazatban a felmérésben részt vevő vállalatok 70 százaléka a szakemberhiányt jelölte meg tevékenysége elsőszámú kihívásának. Sok vállalat kísérel meg attraktív feltételekkel – rugalmas foglalkoztatási formákkal, magasabb bérekkel – nagyobb vonzerőt kínálni a potenciális munkavállalók körében, ugyanakkor a bérköltségek és járulékok viszonylag erőteljes emelkedése negatív hatást gyakorolhat az érintett vállalatok versenyképességére.