hirdetés

Nyereményjáték szabályzat

GyártásTrend Kvíz

 

Kérjük, hogy a szabályzatot figyelmesen olvasd el, és csak akkor vegyél részt a játékban, ha az itt leírtakkal egyetértesz. A játékban való részvételed úgy minősül, hogy az itt leírtakkal maradéktalanul egyetértesz és azokat elfogadtad.

A Professional Publishing Hungary Kft. játékot hirdet a GyártásTrend Magazin standját felkeresők között „GyártásTrend Kvíz” címmel.

 

A játék időtartama: 2014. május 27-29.

 

A Professional Publishing Hungary Kft. fenntartja a jogot a Nyereményjáték időtartamának és a jelen Szabályzat feltételeinek a megváltoztatására. Az ezen időtartam előtt vagy után, illetve a Szabályzatban írtak szerint nem, vagy nem megfelelően beérkezett válaszok a Nyereményjátékban nem vesznek részt.

 

Sorsolás és eredményhirdetés: 2014. május 29. 15-17:00 óra között a „Távvezérlés M2M megoldással” – M2M (Machine-to-Machine) workshop ideje alatt, a Hungexpo „A” pavilon, Fórum Színpadán.

 

A játék menete: a Professional Publishing Hungary Kft. tudásalapú nyereményjátékot hirdet meg a GyártásTrend standjának látogatói között. A hosztesz segítségével tableten futatott játékban feltett kérdésekre adott helyes választ adók között kisorsolunk 1 db wellness hétvégét, amely 3 nap, 2 éjszaka, félpanziós ellátással, 2 fő részére a Lifestyle Hotel Mátra**** felajánlásából, további nyereményként kisorsolásra kerülnek napi nyereményeink a Vodafone felajánlásából (összesen 4 db).

 

A megfejtéseket a tableten történő regisztrációt követően a kvíz kitöltése után elektronikusan tároljuk.

 

A nyertesek a helyes válaszadók közül sorsolással kerülnek ki. Tekintettel arra, hogy a nyereményjáték tudásalapú, így az nem minősül szerencsejátéknak, így az sem hatósági, sem más bejelentéshez sem kötött. A sorsolás a véletlenszerűség elvének eleget tevő húzással történik, amelyeknek helye a Hungexpo „A” pavilon, Fórum Színpada.

 

Kik vehetnek részt a játékban?

 

A játékon azon Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező, 18. életévüket betöltött, természetes személyek, felhasználók vehetnek részt, akik regisztráltak a GyártásTrend hoszteszeinél. A Nyereményjátékba történő regisztráció önkéntesen történik. A Professional Publishing Hungary Kft. a 2011. évi CXII. törvénynek (Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról) megfelelően kezeli a résztvevők személyes adatait.

 

Nyeremények:

 

1 db wellness hétvége, amely 3 nap, 2 éjszaka, félpanziós ellátással, 2 fő részére a Lifestyle Hotel Mátra**** felajánlásából. további nyereményként kisorsolásra kerülnek napi nyereményeink a Vodafone felajánlásából (összesen 4 db). A nyeremény személyesen vehető át a workshopon. Amennyiben a kihúzott nyertes nincs jelen, pótnyertes kerül kihúzásra. A pótnyertesek kihúzása addig történik, míg a nyereményt személyesen át nem tudja venni a nyertes a GyártásTrend Magazin képviselőjétől.
A nyertes által megadott személyes adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, email-cím elírás stb.) a Professional Publishing Hungary Kft. semmiféle felelősséget nem vállal.

 

Személyes adatok kezelése:

 

A játékban való részvételhez a regisztráló megadott adataira van szükség. A regisztrálók a játékban való részvételükkel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Professional Publishing Hungary Kft.
a regisztráltak személyi adatait és személyes jellegű információit (név, e-mail cím) díjmentesen nyilvántartásba vegye, gyártástrend.hu hírlevelét elküldje részére és a jelen nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljára a jövőben is díjmentesen kezelje marketingtevékenysége és a Nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljából. A Professional Publishing Hungary Kft. ezen információkat a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. és a Lifestyle Hotel Mátra részére adja tovább, valamennyi szükséges adatkezelést a Professional Publishing Hungary Kft. maga végez. A Professional Publishing Hungary Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával kezeli. Az a regisztráló, aki a jövőben nem kíván névre szóló kereskedelmi ajánlatot kapni, adatai törlését kérheti a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címen.

 

Kik nem vehetnek részt a játékban?

 

A Nyereményjátékon NEM vehetnek részt az alábbi személyek: a Professional Publishing Hungary Kft., Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. és a Lifestyle Hotel Mátra tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.); egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

 

A Nyereményjátékban nem vehet részt, és kizárásra kerül, aki a jelen Szabályzat feltételeit akár teljes egészében, akár bármely rendelkezése tekintetében nem fogadja el. A Nyereményjátékban nem vehet részt az a személy, aki személyes adatai jelen Nyereményjátékkal összefüggő bármilyen jellegű felhasználása ellen bármilyen formában tiltakozik, vagy az adatkezelésre vonatkozó nyilatkozatát visszavonja. A Nyereményjátékban nem vehet részt, és kizárásra kerül az a személy, aki hibás vagy hiányos adatokat ad meg.

 

Felelősség kizárás

 

A Nyeremények hiányosságáért, értesítési késedelemért a Professional Publishing Hungary Kft. nem vállal felelősséget. A résztvevők az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Nyereményjátékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Professional Publishing Hungary Kft. -nek nem áll módjában ellenőrizni, így ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a résztvevőt terheli. A Nyereményjáték során felmerülő esetleges technikai hibákért a Professional Publishing Hungary Kft. semminemű felelősséget nem vállal, az ebből eredő kártérítési és egyéb igényekért a felelősségét kizárja. A nyeremény átadásainak egyéb részletszabályát a Professional Publishing Hungary Kft. a nyertesekkel személyesen egyeztetett formában határozza meg.

 

A Professional Publishing Hungary Kft. a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes ilyen igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával szemben érvényesítheti.

 

A Professional Publishing Hungary Kft. kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Nyereményjátékban való részvétel során, a Nyeremény esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Nyereményjátékot a Professional Publishing Hungary Kft. bármiféle jótállás vagy garanciavállalás nélkül nyújtja. Tekintettel a Nyereményjáték ingyenességére, a Professional Publishing Hungary Kft. a vonatkozó törvények által maximálisan megengedett mértékben kizárja a felelősségét azokért a károkért és követelésekért (ideértve a közvetett, a következményi és a véletlenszerű károkat is), melyek a Nyereményjáték üzemeltetésével, felfüggesztésével, idő előtti megszakításával vagy lebonyolításával kapcsolatban felmerülnek, ideértve a hibákat, hiányosságokat, meghibásodásokat, késedelmeket és minden egyéb, hasonló esetet. A Nyereményjátékban való részvétellel a résztvevő személy kijelenti, hogy elolvasta, megértette és feltétel nélkül elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit.

 

A Nyereményjáték lebonyolítása, illetve az azokban való részvétel a jelen Nyereményjáték - szabályzat szerint történik.

 

Amennyiben a Nyereményjáték - szabályzat valamely kérdést nem szabályozza, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes. Ha a Játékos a Nyereményjáték-szabályzatot — annak bármely rendelkezése tekintetében — nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül. A Nyereményjátékban résztvevő személy minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan, feltétel nélkül elfogadja a jelen Nyereményjáték - szabályzat feltételeit.

 

A nyeremények készpénzre nem válthatók.

 

A Professional Publishing Hungary Kft. fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály módosítására illetve kiegészítésére.

 

A nyereményjátékban résztvevők panaszukkal elsősorban a Professional Publishing Hungary Kft. -hez fordulhatnak. Amennyiben a panaszkezelés nem vezet eredményre, úgy a résztvevők a panaszuk további kivizsgálása érdekében a Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is fordulhatnak.

hirdetés
hirdetés