hirdetés
hirdetés

Német autóipar: túljutott a válságon

Az export fellendülése a magyar beszállítóknak is kedvező

A német közútijármű-gyártók a vártnál gyorsabban lábaltak ki a válságból, ami a magyarországi beszállítóipar Németországba és harmadik országokba irányuló exportlehetőségeire is pozitív hatást gyakorol.

hirdetés

A Német Autóipari Szövetség (VDA) adatai szerint 2010 első felében az ország személyautógyárainak exportja 44, míg a hazai termelés darabszáma 23 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának teljesítményét. A fellendülés elsőszámú húzóereje a kínai és az amerikai kereslet élénkülésében keresendő. Az év második felében a növekedés dinamikája várhatóan megtörik, de Matthias Wissmann egykori szövetségi közlekedési miniszter, a VDA elnökének várakozásai szerint 2010 egészére vetítve az export mennyisége legalább egyötödével, a termelés pedig legalább egytizedével meg fogja haladni a 2009. évit, jótékony hatást gyakorolva az ágazat foglalkoztatási helyzetére és a termelői kapacitások kihasználtságára. Az exportdinamika várható lendületvesztése azzal magyarázható, hogy a 2010 első félévi értékesítési és termelési adatok még egy különösen gyönge bázisidőszak tényszámaival kerültek összehasonlításra.

Mindent egybevetve a VDA elnöke 2010-re 4,15 millió darabot meghaladó exportdarabszámot valószínűsít, ami meghaladja a 2008. évit, de el fog maradni a 2007. évi rekordtól. A Kínába irányuló német gépkocsiexport az év első öt hónapjában több mint felével, az Indiába irányuló csaknem egyharmadával emelkedett. Élénkülőben van az amerikai piac is, ott az első hat hónapban 18,4 százalékkal több német gyártású személygépkocsit értékesítettek, mint 2009 január és június között, s ez másfél százalékponttal magasabb az amerikai piacon értékesített összes személygépkocsi-eladás növekedésénél.

A VDA elnöke szerint 2010-ben a világ országaiban legalább 59 millió darab személygépkocsi talál majd gazdára, a kínai értékesítési darabszám ötödével, az Egyesült Államok-beli 12 százalékkal növekszik. Nyugat-Európában ezzel szemben aligha fogják elérni a múlt évi értékesítési darabszámot, ami számos uniós tagország korábbi, az autóeladások mesterséges eszközökkel való támogatásának hatásában, az erre vagy a következő évre tervezett vásárlások múlt évre történt előrehozatalával, s ennek a statisztikai összehasonlításban magas bázisként való megjelenésével magyarázható. A globális konjunktúra alakulását a VDA elnöke összességében örvendetesnek tartja, de – mint figyelmeztet – nem veszíthetőek szem elől a lehetséges kockázatok sem.

Ezek részint az egyes uniós tagországok drámai költségvetési helyzetében és annak végső soron az autóeladásokra gyakorolt negatív hatásában, részint az energia- és nyersanyagárak, mint pl. a vasérc világpiaci árának kiszámíthatatlanságában keresendők. „Emellett az iparnak stabil, s nem fel- és lefelé mozgó árfolyamokra lenne szüksége; az 1,20 dollár/eurós árfolyammal mindenesetre együtt tud élni az ágazat.” Mindent egybevetve: Németországban 2010-ben várhatóan 5,45 millió darab személygépkocsit fognak előállítani, 10 százalékkal többet, mint válságos 2009-es esztendőben, s csak mintegy 100 ezerrel maradnak el a 2008. évi, egyébként magasnak nevezhető termelési mennyiségtől. Wissmann szerint „a német autóipar most aratja le sokéves, a globális piaci jelenlét erősítésére irányuló törekvéseinek gyümölcsét”, azaz „a külföldi piacok dinamikájából mindenekelőtt a német márkák profitálnak”.

Az export mellett a német gyártmányok külföldi összeszerelése mára a közvetlen exporttal megegyező jelentőségre tett szert. Ez a számok nyelvén azt jelenti, hogy míg 1994-ben a német autógyárak teljes hazai termelésük csupán egyharmadának megfelelő mennyiséget, 1,93 millió darab gépkocsit állítottak elő külföldön, addig 2010-re ez a szám 5,55 millió darabra emelkedik, azaz a Németországon kívül előállított mennyiség tizenhat év alatt megháromszorozódott. Az ázsiai telephelyek jelentőségére jellemző, hogy ma több mint minden negyedik külföldön gyártott német típusú személygépkocsi Kínában kerül le a szerelőszalagokról, szemben az öt évvel korábbi állapottal, amikor még csak minden tizedik, Németországon kívül gyártott, de német típusú gépkocsit állítottak elő a világ legnépesebb országában.

Szerkezeti változások a hazai piacon

Miközben az export valósággal szárnyal, a belföldi piacon az év első felében mindössze 1,47 millió darab új személygépkocsit helyeztek forgalomba, 29 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel korábban. 2010 egészére vetítve a VDA 2,8-2,9 millió éves forgalombahozatali darabszámot valószínűsít, ami egy negyedével marad el a múlt évitől.Az értékesítési darabszám csökkenése mellett úgy tűnik, hogy 2010-ben visszatérnek a gépkocsieladások válság előtti szerkezetéhez: • a hazai gyártók piaci részesedése – a múlt évi 62 százalékra történt visszaesése után – az idén meghaladja a 70 százalékot, • a dízel gépkocsiké – a múlt évi 31 százalékot követően – a 41 százalékot, • a mini-, kis- és kompakt kategóriájú gépkocsik aránya a múlt évi 62 százalékról 50 százalékra mérséklődik, a középkategóriájúak viszont „elindultak korábbi piaci részesedésük visszaszerzése útján”. • Változóban van az üzemben tartók struktúrája is: a magánvásárlóknak az új autók vásárlói sorában elért részaránya a múlt évi 63 százalékról 44 százalékra esett vissza, míg a cégek, mint autóvásárlók részaránya erőteljesen növekedett (megjegyezve, hogy ez utóbbiaknál különösen élénk a német márkák iránti kereslet).

Mérsékelt derűlátás a haszonjárműszektorban

A válság különösen érzékenyen érintette a haszonjármű-ágazatot, ugyanakkor -- a válság elmúltával, a személyautógyárakhoz hasonlóan – itt is bizakodásra utaló jelek mutatkoznak. Németországban 2010 első félévében 129,08 ezer darab új haszonjárművet hoztak forgalomba, 8 százalékkal többet, mint az előző év azonos időszakában.  Szállító járműből az év folyamán várhatóan 180 ezer darabot helyeznek forgalomba, ami ötödével kevesebb a 2008. évinél. Ezen belül a 6 tonnát meghaladó járművekből 64 ezer darab forgalomba hozatala valószínűsíthető, ami 5 százalékos éves növekedést jelent.

„Ha egyelőre még el is maradunk a korábbi évek rekordjaitól, megjelentek a feszültség enyhülésének jelei”, véli a VDA elnöke. Az ágazat hangulatát jól jellemzi, hogy a szeptemberi hannoveri 63. IAA nemzetközi haszonjármű-kiállításra bejelentkezett kb. 1700 kiállító kevesebb a két évvel korábbinál, (amikor egy ötéves folyamatos növekedés csúcspontjához érkezett az ágazat), de már meghaladja a 2006. évit. A vásár partnerországának a Benelux-államok kaptak meghívást.

Környezetvédelem, elektro-mobilitás

A német személyautógyárak az elmúlt három évben jelentős lépéseket tettek a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése útján. A VDA számítása szerint a német autógyárak jelenleg több mint 260 olyan modellt, a három évvel ezelőtti ötszörösét kínálják, melyek széndioxid-kibocsátása nem éri el a kilométerenkénti 130 grammot. 2007 májusa és 2010 májusa között az egy újonnan forgalomba hozott német típusú gépkocsira jutó szén-dioxid-kibocsátás csaknem 11 százalékkal, 171,5 grammról 153,9 grammra mérséklődött. Wissmann értékelése szerint az európai bizottság „a fékre lépett az ökoinnováció igen fontos témáját illetően”, mert Brüsszelben továbbra sem támogatják az olyan, a szén-dioxid-kibocsátás csökkentését szolgáló technológiák fejlesztését, mint a szolártető, valamint a motorhő elektromos energiává történő átalakítása.

Márpedig e technológiáknak a szén-dioxid-kibocsátás mérséklésébe történő beszámítása élénkítő hatást gyakorolna a gyártók és beszállítóik innovációs versenyére, ami mind környezet-, mind a fogyasztóvédelmi szempontból előnyös lenne.  „Ezek az esélyek nem válhatnak a brüsszeli bürokrácia martalékává”, hangzott a VDA elnökének figyelmeztetése. „Miközben az Európai Tanács már zöld fényt adott, a bizottság késlekedik az ökoinnováció támogatásának végrehajtásával, jóllehet annak a személygépkocsik szén-dioxid-szabályozásába történő beépítése már eldöntött dolog.”

A VDA elnöke az ágazat első félévi eredményeiről szóló tájékoztatójában a május elején Angela Merkel szövetségi kancellár részvételével rendezett elektromobilitási csúcstalálkozó első, közbenső mérlegét is megvonta, remélve, „hogy a május elején létrehozott hét munkacsoport csakhamar előterjeszti konkrét munkaterveit és meghatározza a munka középtávú prioritási súlypontjait úgy, hogy november végére el lehet majd készíteni és a szövetségi kormánynak át lehet adni az első részjelentést.” A Német Autóipari Szövetség „bízik abban, hogy a szövetségi kormány a 2011-re szóló költségvetési koncepcióban és a 2014-ig szóló középtávú pénzügyi tervében levonja a közös elhatározásból adódó következtetéseket és figyelembe veszi az elektromobilitás nemzeti fejlesztési tervéből rá háruló kötelezettségeket”.

Juhász Imre, Berlin
a szerző cikkei

hirdetés

kapcsolódó linkek

Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
 
hirdetés
hirdetés
hirdetés

Kiadónk társoldalai

hirdetés