Rovatok    Digitális gyár    CAD/CAM/PLM

Nem csak CAD

Új eszközökkel teljes PLM rendszer felé

Amíg a SolidWorks megalakulása idején egyet jelentett egy CAD rendszer fejlesztésével, addig mára komplett, szerteágazó mérnöki eszközöket kínáló piaci szereplővé vált. A nevet természetesen a mai napig a legtöbben a tervezőszoftverrel azonosítják, joggal, hiszen a SolidWorks a legelterjedtebb 3D-s CAD kategóriájában.

Köztudott, hogy a SolidWorks az egyszerű kézi skiccektől az összetett és bonyolult berendezések létrehozásáig képes valemennyi eszközt biztosítani a mérnököknek, terméktervezőknek. A testmodellezésre épülő parametrikus rendszer támogatja a komplex felületmodellezést, a lemezalkatrészek tervezését, a szerelést és természetesen az újra hangzatossá vált úgynevezett direkt szerkesztést (Direct Editing).

A SolidWorksre ma már inkább jellemző a PLM-tudás, mint a CAD
A SolidWorksre ma már inkább jellemző a PLM-tudás, mint a CAD

A nemrégiben megjelent SolidWorks 2011 számos továbbfejlesztett újdonságot tartalmaz a felhasználók igényeinek megfelelően. A Dassault Systemes SolidWorksnél a CAD rendszeren túlmenően a gépészeti tervezéshez, terméktervezéshez szervesen kapcsolódó szoftverek fejlesztése is folyik, ilyen a SolidWorks Simulation, a 3D VIA és az Enterprise PDM.

Teljes programcsalád szimulációhoz

A SolidWorksnél évekkel ezelőtt célul tűzték ki, hogy a tervezőmérnököknek olyan eszközök használatára adjanak lehetőséget, amelyekkel termékeiket minél nagyobb hatékonysággal optimalizálhatják. A Cosmos analízisszoftver integrálásával különböző tudásszintű szimulációs szoftverek állnak rendelkezésre, immár SolidWorks Simulation programcsalád néven.

SolidWorks Simulation Olyan szimulációs szoftverről van szó, amely a legtöbbször megjelenő szilárdsági problémák vizsgálatára alkalmas. Sokszor a tervezés kezdeti fázisában el kell tudni dönteni, milyen jellegű legyen például egy szerkezet váza. Hol és milyen terhelések, nyomatékok ébredhetnek a rendszerben? Például egy teher mozgatásához karos-csuklós mechanizmust alkalmazzanak vagy egy hídszerű állványzatot?

A hajótest szimulációi a valós állapotokat közelítik
A hajótest szimulációi a valós állapotokat közelítik
A tervezők korán információt kaphatnak az esetleges hibákról, változtathatnak a geometrián vagy anyagtulajdonságokon, és ismét elvégezhetik a szimulációt. A SolidWorks Simulation alkalmazható összeszerelt berendezések vizsgálatára. Kezeli a különböző anyagtulajdonságokat. Megadhatunk az alkatrészek érintkezőfelületeinél különböző kapcsolatokat (például hegesztett vagy csavarkötés). A gyorsabb eredmények érdekében a rendszer lehetőséget biztosít az egyszerűsítésre, valamint kezeli a test-, felület- és rúdelem hálótípusokat, akár vegyesen is.

SolidWorks Simulation Professional Az előző szoftvermodul bővítménye kiterjedtebb szimulációs képességekkel. A statikai vizsgálatok mellett alkalmas a következő szimulációkra. A termikus analízis lehetőségeivel könnyen vizsgálhatók hőtani hatások bármilyen szerkezeten. Szimulálhatók a termikus és statikai terhelések együttes hatásai, a folyadékáramlási problémák, illetve a sugárzási hatások magas hőmérsékletű alkalmazások esetében.

A frekvenciaanalízisek alkalmasak arra, hogy meghatározzuk és kezeljük a tervezés során az olyan várható problémákat, amelyek vibrációs hatásokból eredhetnek. Az ilyen vizsgálatokkal meghatározhatjuk a saját-, illetve több rezonanciafrekvenciát egy szerkezet működési tartományában, illetve a tervező gondoskodhat a megfelelő hangolásról annak érdekében, hogy a szerkezet vagy gép működését ezek ne befolyásolják károsan, illetve hogy az élettartam-csökkentő hatásokat kiszűrje.

Áramlási vizsgálattal komplex forgórendszer is szimulálható
Áramlási vizsgálattal komplex forgórendszer is szimulálható
Az élettartam-, illetve kifáradásanalízisek alkalmazhatók a rendszer adott számú ciklus után várható összesített károsodásának vizsgálatára. Az élettartam-vizsgálatot el lehet végezni a valós terhelési események rögzítésével (mérőbélyeg) vagy valós fizikai tesztek mérési adatainak importálásával.

Az optimalizálás funkcióval az alkatrészek geometriai mérettulajdonságait lehet vezérelni. Megadhatók azok a paraméterek, amelyek alapján a szoftver kiszámolja a tervező számára optimális kialakítást. A szoftver egy beállított mérettartományon belül kiszámítja az optimális alakot, javaslatot tesz a kikönnyítések helyére. A vezérlőparaméterek lehetnek szilárdsági értékek, élettartam, tömeg, anyag- és árjellemzők. E funkcióval könnyedén lehet költségcsökkentő alternatívákat találni egyes alkatrészekre.

Az ejtésvizsgálattal csökkenthetők a prototípus-gyártási költségek. A SolidWorks Simulation integrált alkalmazást kínál az ejtésvizsgálatra, amelyben definiálható az ejtési magasság, a padló és az orientáció. Valós ejtésvizsgálattal információt kapunk a vizsgálatban szereplő összes alkatrész viselkedéséről egy összeállításon belül. Megjeleníthetők a kontaktok, a deformációk és az alkatrészszétválások.

Simulation Premium A legmagasabb szimulációs képességekkel bíró szoftvercsomag, amely a Professional tudásszintjén felül tartalmazza az időben változó terhelések vizsgálatát, valamint az úgynevezett nemlineáris analíziseket. Az időben változó terhelésvizsgálatok esetében arról van szó, hogy valamilyen időfüggvénnyel meghatározott erő-, nyomás- vagy hőterhelés alkalmazható, vagy akár ezek bármilyen kombinációja. Az így definiált vizsgálatokkal tranziens, harmonikus vagy véletlenszerű események hatásait ellenőrizhetjük.

A nemlineáris analíziseknél például a nagy deformációk eseteit lehet vizsgálni (gumitömlők deformációja), valamint nemlineárisan viselkedő anyagok (gumik, műanyagok), illetve nagy alakváltozásra képes közegek szimulálhatók. A vizsgálatok kiterjeszthetők a hőhatásra változó anyagtulajdonságok esetében is. A Simulation Premium úgyszintén képes a kompozit anyagok teljes körű vizsgálatára, természetesen a szálirányok figyelembevételével.

SolidWorks Motion mozgásszimuláció A kinematikai és dinamikai szimuláció már a legmagasabb szintű SolidWorks CAD csomagban is megtalálható. Arra szolgál, hogy a valós fizikai körülményeknek megfelelően lehessen megvizsgálni egy adott szerkezet mozgását. Figyelembe veszi a tömegeket és a súrlódásokat, ezáltal kiszámítható, hogy egy rendszer milyen energiaszükséglettel mozgatható, milyen hajtást, teljesítményt igényel, illetve lesz-e a rendszerben olyan energiabevitel, amellyel esetleg túlhajtjuk a szerkezetünket.

E vizsgálat továbbfejlesztett változata az eseményalapú kinematikai szimuláció. Egy gép esetében egy adott esemény bekövetkezése elindíthat valamely következő mozgást. A SolidWorks Motionban lehetőség van szenzorok beépítésére, amelyek figyelik egy-egy ilyen esemény bekövetkeztét. Ezzel az eszközzel tökéletesen optimalizálni lehet egy célgép ciklusidejét.

A szorosabb együttműködés eszközei

Műszaki kommunikáció: 3D VIA A műszaki dokumentálás nem kizárólag a gyártási rajzokból áll. Egy termékhez valamilyen leírást, karbantartási, szerelési dokumentációt szükséges adni. Gyorsan és egyszerűen készíthetők különféle műszaki dokumentumok akár nyomtatott, akár interaktív formában, közvetlenül írásvédett CAD-modellekből dolgozva. Ehhez nem feltétlenül szükséges mérnöki tudás, így a mérnökök helyett műszaki dokumentációt készítő munkatársak vagy marketingszakemberek állíthatnak egyszerűen elő a 3DVIA Composer segítségével termékkézikönyveket, marketinganyagokat, műszaki illusztrációkat, alkatrészekkel kapcsolatos útmutatásokat, oktatási termékanimációkat stb.

A 3D VIA alkalmas látványos kezelési utasítások elkészítésére
Áramlási vizsgálattal komplex forgórendszer is szimulálható
A szoftverrel először nyílik lehetőség arra, hogy a dokumentáció ne csupán a megvalósulás után, hanem a terméktervezéssel párhuzamosan készüljön – miközben a tervezőmérnökök a tervezésre összpontosíthatnak. Ennek eredményeként csökkenthető a megtervezett termék végső átadási ideje, illetve a piacra kerülési idő.

Adatkezelés: SolidWorks EPDM A SolidWorks az adatkezelés területén is kínál eszközöket, amelyek közül a SolidWorks EPDM adja a legátfogóbb megoldást. Szabadon és biztonságosan megoszthatók az információk akár egy irodai tervezőcsoportról beszélünk, akár egy másik kontinensen található csapat koordinálása a cél. A jobb együttműködés ajtót nyit a magasabb szintű innováció, a jobb minőség és az alacsonyabb költségek előtt.

A rugalmasan méretezhető adattár (Vault), az automatizált munkafolyamatok, a vállalati integráció, valamint a rajzok, modellek, anyagjegyzékek, marketingspecifikációk, képek, e-mailek, ajánlatok stb. támogatása lehetővé teszi a műszaki és nem műszaki munkatársak, partnerek, szállítók és ügyfelek bevonását a termékfejlesztésbe és a kommunikációba.