hirdetés
hirdetés

Nemzetközi kitekintés

Vállalati felelősségváltás – állami elismeréssel

Németországban idejekorán felismerték, hogy a társadalom előtt álló kihívásokkal, (mint amilyen – többek között - az éghajlatváltozás, a szegénység mértékének csökkentése vagy az emberi jogok védelme) sem a politika, sem az üzleti élet és a civil társadalom sem képes önmagában megbirkózni; leküzdésükhöz összefogásra van szükség. Az is nyilvánvaló, hogy ebben az összefogásban a politikai cselekvés és a polgárok szerepvállalása mellett a felelősségteljesen működő vállalatok is meghatározó szerepet játszanak. 

hirdetés

A berlini szövetségi kormány évek óta figyelemre méltó megértést, támogatást, sőt elismerést nyújt a vállalatok társadalmi felelősségvállalásához. Emellett az üzleti felelősségvállalás ügye nemzetközi szinten is egyre nagyobb figyelmet kap, amihez nagyban hozzájárult a 2007-ben, az akkori német elnökség alatt Heiligendammban megrendezett G8-csúcstalálkozó. Közben a kormányzaton belül a Szövetségi Munkaügyi és Szociális Minisztérium (BMAS) vette át a CSR ügyéért vállalt felelősséget, és megalapították a nemzeti CSR fórumot; egy olyan testületet, melyben a társadalom legkülönbözőbb szereplői működnek közre a „vállalati felelősségvállalás” jegyében.

A fórum támogatást nyújtott a szövetségi kormánynak a nemzeti CSR-stratégia kidolgozásában: az ott tett ajánlások alapján viszonylag rövid időn belül megkezdődött a szövetségi kormány által 2010-ben elfogadott CSR-cselekvési terv végrehajtása.

A gazdasági tevékenység és a társadalmi fejlődés folyamatos változása a CSR-tevékenységben mind nemzeti, mind nemzetközi szinten nagyfokú és folyamatos rugalmasságot igényel. Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa elfogadta az Egyesült Nemzetek üzleti és emberi jogi irányelveit, az OECD(Gazdasági Együttműködés és Fejlesztés Szervezete) pedig 2011-ben felülvizsgálta a multinacionális vállalkozásokra vonatkozó irányelveket. Mindez oda vezetett, hogy a vállalatok társadalmi felelősségvállalási kötelezettsége Németországban is egyre nagyobb hangsúlyt kap a munkaügyi, szociális és környezetvédelmi normák betartásánál.
A berlini szövetségi kormány a 2016. december 21-én elfogadott, az üzleti és emberi jog nemzetközi cselekvési terve szellemében üdvözli és támogatja, hogy „a társadalom iránti felelősség” egyre nagyobb figyelmet kap a vállalatok tevékenységében. Egyre több vállalatnál jelenik meg a munkaügyi normák és emberi jogok fokozott érvényesülése, a környezetvédelmi szempontok, valamint a korrupció elleni fellépés.
2018. június 25-én elfogadták a „berlini CSR-konszenzus a vállalati felelősségvállalás a szállítói- és értékteremtési láncokban” című dokumentumot. Amely hivatkozva a fontosabb nemzetközi normákra levezeti a vállalatok vezetési és irányítási elveit és értelmezi az ellátási értékláncok felelősségteljes irányításának központi elemeit.

A legjobbak elismerésben részesülnek

A szövetségi kormány CSR-stratégiájának egyik fontos eleme a CSR-díj 2013. évi létrehozása és azóta is rendszeres átadása. Ezt az elismerést olyan vállalatok kapják, amelyek a társadalmi, ökológiai és gazdasági szempontból fenntartható módon szervezik üzleti tevékenységüket vagy jelentős előrelépést tesznek az ahhoz vezető úton. A cél a felelősségteljes vállalati magatartás jutalmazása, ösztönzése és támogatása. A díjat, melyet 2013, 2014 és 2017 után legutóbb a múlt évben ítélték oda, vállalati nagyság szerint három kategóriában adományozzák, emellett további speciális teljesítmények is elismerésben részesülnek.

A szövetségi kormány CSR-díja különös hangsúlyt fektet az adott vállalatok általánosan felelős magatartására. A vállalatoknak átfogó módon kell bemutatniuk tevékenységüket a menedzsment felmérésében a "vállalatvezetés", "piac", "munkahely", "környezetvédelem" és "közösség" területeken. A hangsúly a menedzsment megközelítésének, valamint a CSR-intézkedések és -programok végrehajtásának és hatásainak leírásán van.
A CSR-díj odaítéléséről egy Björn Böhning, a Szövetségi Munkaügyi és Szociális Minisztérium (BMAS) államtitkára által elnökölt, a szövetségi kormány nemzeti CSR fórumának tagjaiból álló zsűri dönt. A testület tagja – többek között – a szövetségi környezetvédelmi és a gazdasági minisztérium egy-egy államtitkára, az OECD berlini képviseletének munkatársa, az ipari és kereskedelmi szövetség, a szakszervezeti szövetség, a Bertelsmann alapítvány egy-egy magasrangú képviselője, valamint a friedrichshafeni Zeppelin egyetem vezetési kiválósági intézetének professzora.

A múlt évben 168 pályázatot nyújtottak be a vállalati társadalmi felelősségvállalási-, azaz a CSR-díjra, s a pályázók több mint 80 százaléka először jelentkezett a megméretésre. A bíráló bizottság „első körben” összesen 25 vállalatnak javasolta a díj odaítélését: egyenként öt-öt vállalatot kiválasztva az alkalmazotti létszám alapján megállapított három méretkategóriában. valamint a "CSR és digitalizálás" és "Felelős szállítóilánc-menedzsment" különdíjakért. A bizottság által javasoltak közül a második fordulóban választották ki az egyes kategóriákban győztes vállalatokat.

Tekintettel arra, hogy a koronavírus-járvány egyelőre megakadályozta az eredményhirdetés és a díjak átadása közönség személyes részvételével megtörténő lebonyolítását, Hubertus Heil (SPD) szövetségi munkaügyi és szociális miniszter és Björn Böhning államtitkár a világhálón keresztül ismertette a győztesek névsorát, s azt a tevékenységet, amely elnyerte a döntéshozók elismerését.

Heil munkaügyi miniszter a győztesek névsorának ismertetésekor hangsúlyozta, hogy a vállalati felelősségvállalás a szociális piacgazdaság szilárd alkotóeleme, ezért fontos, hogy Németországban sok vállalat nemcsak a közvetlen érdekeik és a termékeik, hanem a foglalkoztatottak és az üzleti partnereik, a társadalom és a környezet iránt is felelősséget vállalnak. A CSR-díjjal olyan vállalatok tevékenységét ismerik el, amelyek többet tesznek a törvényes előírások teljesítésénél, s akik bátrak és igényük van arra, hogy tovább gondolkozzanak és új utakat járjanak. „Azt igazolják, hogy a felelősségteljes cselekvés és a gazdasági siker nincsenek ellentmondásban, hanem kiegészítik egymást,” - mondta a szövetségi munkaügyi miniszter és – mint fogalmazott – „más vállalatok számára példát mutatva a gazdaság világítótornyainak számítanak.”

Az elmúlt évi kiírás során

  • a 250 főnél kisebb létszámú vállalatok sorában a Bajorországban, közelebbről Oberpfalzban működő, a társadalmi elkötelezettség és az ökológiai szempontok összekapcsolásában játszott úttörő szerepéért, a többszáz éves múltra visszatekintő, az első bio-termékét 1982-ben előállító Neumarkter Lammsbräu Gebr. Ehrnsperger KG biosör- és üdítőital-gyártó,
  • a 250 és 1.000 fő kategóriában a hozzá tartozó 60 ezres lakásállomány 2050-re megvalósuló klímasemlegessé tételén, s ezen keresztül az ágazat tevékenységének fenntarthatóvá válásán dolgozó frankfurti székhelyű Nassauische Heimstätte/Wohnstadt,
  • míg a nagyvállalatok kategóriában a ludwigshafeni székhelyű, a környezetvédelmi szempontokra és a fenntarthatóságra hagyományosan nagy figyelmet fordító BASF SE részesült.
  • A „CSR és digitalizáció” különdíjat – az energiaellátás, a közlekedés, s egészen a kultúra digitalizálásán keresztül – a város fenntarthatósága és a társadalmi elvárásoknak való minél jobb megfelelősége érdekében kifejtett tevékenységéért a darmstadti székhelyű HEAG Holding AG, míg
  • a „felelősségteljes szállítóilánc-menedzsment” kategóriában adományozott különdíjat a fenntarthatóságnak a szállítói láncok területén az emberi jogok érvényesítéséért, az abban vállalt aktív szerepvállalásáért a wuppertali székhelyű GEPA – Fair Trade Company
  • nyerte el.

Mivel a koronavírus-járvány miatt az elmúlt évi CSR-díjak átadási ünnepségét az eredetileg tervezett időpontban nem tudták megtartani, azt – ha csak a koronavírus-járvány elhúzódása meg nem akadályozza -, 2021. április 13-án Berlinben fogják megrendezni.

Juhász Imre
a szerző cikkei

hirdetés
Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
 
hirdetés
hirdetés
hirdetés

Kiadónk társoldalai

hirdetés