hirdetés
hirdetés

Ipar 4.0 know-how

Vállalati digitális tudásbeszerzés

Megvizsgáltuk a hazai vállalati képzéseknek azt a szegmensét, amelyen keresztül a cégek a digitális átalakuláshoz és működéshez szükséges tudást elsajátíthatják. Három különböző fókuszú digitális képzési szolgáltatásokat nyújtó szervezetet mutatunk be, amelyek bár hasonló kompetenciákat igyekeznek biztosítani, de van közülük, ahol inkább az adatokra, míg máshol az üzleti intelligenciára vagy épp a kódolásra helyezik a hangsúlyt.

hirdetés

Ma már nem csak az információtechnológiai (IT) szektorban van szükség digitális kompetenciákkal rendelkező dolgozókra, gyakorlatilag a szaklapkiadó vállalattól a fröccsöntő cégen át a legnagyobb légi közlekedési vállalatokig minden szervezet egészében szükséges az új technológiák ismerete. Korábban elég volt egy üzemeltető, rendszergazda, nem voltak belső fejlesztések, mára viszont már a cégek teljes egészében a digitális üzletmenetre épülnek. A digitalizáció a teljes szervezeti működést behálózza a működés adatalapú mérésétől a szenzorokon át a virtualizált folyamatokig és az azokból hozott következtetésekig bezárólag. Az IVSZ 2017-es digitalizációs konferenciáján Szelecki Zsolt vezetői tanácsadó foglalta össze, hogy mik azok a kritikus készségek, amelyek nélkül egy vezető nem létezhet digitális vállalatban. Ezek a kompetenciák: az eszközfelhasználó integráció, a dizájnkészségek és az AI használata, a külső hálózatokon való tartalomkezelés, az analitikai és mérési képességek, illetve a kognitív menedzsment és adaptív képességek.

Infokommunikációs felkészültségre van szükség
Infokommunikációs felkészültségre van szükség

A technológia integrálása mellett komoly kihívás a cégek számára a digitális tehetségek hiánya, ami a KPMG vezérigazgatók körében végzett felmérése szerint a cégek kétharmadánál vált a fejlődés gátjává. „Hiába vannak ugyanis innovációs befektetések egy vállalatnál, ha nincsenek emberek, akik végrehajtják azokat. Jól látszik, hogy a munkaerő ára helyett mára a munkaerő kompetenciája vált kulcskérdéssé a cégek életében” – mondta Ságodi Attila, a KPMG vezetési tanácsadásért felelős partnere.

A digitalizáció alapja az informatika, így az iparnak égető szüksége van az informatikusokkal való együttműködésre, olyan vállalati tudásra, amely segítségével hasznosítani tudja az új technológiákat. A digitalizáció ugyanis nem ér ott véget, hogy beszerelik a gyárba a robotokat, hiszen mire az első robotok beszerelésétől a teljes irányítás digitálissá válik, jelentős munkát kell a vállalat dolgozóinak az információtechnológiai tudásukon alapulva elvégezni. Biztosra vehető, hogy néhány éven belül bizonyos kékgalléros ipari tevékenységeket – kivált a repetitív munkaköröket – átveszik a robotok, és a nagyobb hozzáadott értékű munkák maradnak meg, lényegesen magasabb technológiai felkészültségű szakértelmet igényelve. Tehát nemcsak digitális írástudásra, de kifejezetten valamilyen infokommunikációs felkészültségre lesz szüksége minden munkavállalónak.

A digitális gondolkodásmód kiépítése

Látható, hogy a vállalati digitalizáció elsősorban emberierőforrás- és csak másodsorban technológiai kérdés. Ha megszületik a döntés egy vezetőben, hogy digitalizálja a vállalatot, akkor tudatosítania kell a munkavállalókban a digitális transzformációval járó előnyöket, illetve fel kell felkészítenie képzésekkel a munkatársakat a változásra – ezt már Nagy-Rácz István mondja, aki nem csupán alapítója az adatelemzéssel foglalkozó Dmlabnak, hanem a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) adatbányászati kutatócsoportjában szerzett tudásával egyetemi oktatások rendszeres előadója, valamint a Kürt Akadémia Data Science képzésének szakmai vezetője.

Nagy Rácz István, a Dmlab alapítója
Nagy Rácz István, a Dmlab alapítója

De hogyan lehet felszívni azt a komplex és többszintű tudást, amelyre egy vállalatnak szüksége van ahhoz, hogy értse az ipar 4.0-t, és digitális működésre álljon át? „Az első és legfontosabb feladatunk a digitális gondolkodásmód kiépítése a vállalati döntéshozókban. Egy vezető számára fontos pillanat, amikor rájön, hogy csupán az új technológiák nem teszik digitálissá a szervezetet, az átalakuláshoz kulturális változás kell. A cégvezetésnek elkötelezettnek kell lennie a digitalizáció mellett, de ehhez megfelelő készségekkel rendelkező alkalmazottakra is szükség van – mondja Nagy-Rácz, aki szerint biztos termelésnövekedés érhető el annál a vállalatnál, ahol okosan elkezdik elemezni és használni az egyébként is rendelkezésre álló adatokat.

„Datastory workshopjainkon az első kérdés, amire közösen keressük meg a választ, hogy mire lehet használni a vállalatnál keletkező adatokat. Azonosítjuk a leggyorsabb eredménnyel járó felhasználási modelleket, és kiértékeljük a cég működésére gyakorolt hatásukat. Az üzleti esetek összegyűjtése után kiválasztjuk azokat a területeket, ahol a legnagyobb hatást lehet elérni, sikerkritériumokat állítunk fel, mint például a bevételnövekedés, hatékonyságnövekedés, profitnövekedés, költségcsökkentés. A workshop végére üzleti és technológiai szempontból priorizált usecase-eket jelölünk ki, amelyek használatával azonnali eredmények érhetők el” – foglalja össze a kihívás-megoldás-eredmény alapú oktatások lényegét Nagy-Rácz. A Dmlabnál gyakorlatilag azokra az adatos kihívásokra tanítanak meg választ adni, amelyek meghatározzák az üzleti előmenetelt. „Képzéssel és jó példák bemutatásával lehet átadni azt a tudást a vállalatoknak, amelyek segítségével hasznosíthatják az adataikat, és ezeknek a megfelelő kezelésével támogatni tudják az üzleti célok elérését.”

Tech for business

Kökény Tamás, a GreenFox vezető mentora kérdésünkre – hogy milyen képzési csomagra van szüksége egy vállalatnak az ipar 4.0-hoz kapcsolódó technológiák használatához, a digitalizációhoz szükséges készségek elsajátításához – elmondta, hogy nincs dobozos termék ebben a tematikában. „Az a tapasztalatunk, hogy nehéz dobozosítani, bár voltak ilyen törekvéseink. Ha van egy vállalat, amely valamiféle digitalizáció felé akar elmenni, vagy valamely belső csoportját szeretné érzékenyíteni az új technológiákra, akkor egyedi tananyagot alakítunk ki.” Minden szervezet a saját jól felmért igényeire, egyedi kihívásaira választ adó oktatást kap, olyan megoldással végül, amely integrálható a szervezet működésébe.

Kökény Tamás, a GreenFox vezető mentora
Kökény Tamás, a GreenFox vezető mentora

A Green Fox elsődleges oktatási terméke, hogy programozni tanítanak, de tech for business képzéseik is népszerűek. Utóbbinak a tananyaga sokkal diverzifikáltabb és ügyfélspecifikusabb, mint a kódolás. Ezeknek a vállalati képzéseknek a célja, hogy a már technológiaközeli dologgal foglalkozó emberek tudjanak érdemben beszélni a programozóval, értsék, hogy mi történik a háttérben, vagy lássák azt, hogyan kell az adatos gondolkodást elsajátítani. „A képzés elején a résztvevők kipróbálják a kódolást – a Green Fox alaptermékéhez, a programozáshoz kapcsolódva –, megtapasztalhatják, hogy ez nem egy varázslat, és közelebb kerülnek ezáltal a technológiához. Vannak cégek, szervezetek, amelyek kifejezetten egy-egy fókusztéma iránt érdeklődnek, mint az agilis módszertan, de egy kiadónál például arra mentünk rá, hogy értsék, mi történik a neten, ha az olvasó rákattint a cikkükre.”

Kérdésünkre a mentor elmondta, hogy jellemzően a pénzügyi vagy az ahhoz közeli tanácsadói szektorból, médiavállalatok köréből kerülnek ki az ügyfeleik, az ipari szektorból lassabb a beszivárgás. “Az ipar 4.0 megfoghatatlan sokak számára, ezért a kínálati oldalon is nehéz alkalmazkodni, mert nem tudják a cégek, hogy milyen készségeket akarnak elsajátítani, milyen tudásbázis áll rendelkezésre, és az mire jó nekik, ezért is jellemző, hogy egyedi tananyagot állítunk össze.”

A képzések lebonyolítása hasonló változatosságot mutat, mint a digitális készségekhez kapcsolódó képzések tananyaga. Előfordul, hogy egy-egy vállalatnál már folyamatban lévő belső oktatásba csatlakoznak be egy-két napon keresztül workshopok keretében, de önálló képzéseket is tartanak.

Konzultatív és gyakorlati tréningek

Vári Attila, a Horváth és Partners tanácsadója
Vári Attila, a Horváth és Partners tanácsadója
Vári Attila, a Horváth és Partners vezetési tanácsadója a digitális átalakuláshoz szükséges vállalati készségekkel és képzésekkel  kapcsolatban kiemelte, hogy a döntéstámogatásnak és a folyamatszervezésnek adatalapúnak kell lennie. „Az ipar 4.0-hoz kapcsolódó portfóliónk két nagy téma köré csoportosul, ez az üzleti intelligencia és a kontrolling. Érintjük a gyártó vállalatok számára olyan fontos témákat, mint a digitális eszközök, predikció, optimalizáció, szimuláció, a terméktervezés, értékesítés és karbantartás.”

Egyedi tanácsadás során – ami minőségében szintén képzés – nagyon hasonló problémák merülnek fel, mindenkit az érdekel, hogy tud javítani a hatékonyságán, miként tudja elérni az üzleti céljait, és ehhez keresnek megoldásokat. „Egy felső vezető jellemzően azzal fordul hozzánk, hogy szeretné megérteni, mi az a BI (business intelligence), az adatalapú gondolkodás, és miben tudják a cégét segíteni az új technológiák – mondja Vári.

Csoportos képzést kérnek, akik saját csapattal akarják megoldani a digitális transzformációt, tehát egy belső csapatot akarnak felépíteni arra, hogy például egy AI-támogató eszközt használjanak. Ezekben az esetekben egészen konkrét igények merülnek fel, de a képzési portfólióban ott van a meghatározott digitális eszközökhöz szükséges tudásbázis. Nem halat, hanem hálót adunk a kézbe” – fogalmazott Vári.

A Horváth és Partners képzésein jelen lévő két legerősebb szektor a pénzügy és a telekommunikáció. Vári szerint a gyártó vállalatok vezetőire inkább az a tendencia jellemző, hogy saját kollégáikat képeztetik ki AI és BI területén. Jellemzően nagy projektekben gondolkodnak – az ipar 4.0 köré építve –, és ezeknek a programoknak a keretében igyekeznek a szükséges kompetenciákat megszerezni.

A megkérdezettek szerint egyébként azoknál a kkv-knál, ahol a tulajdonosi körben már megjelent az adatos gondolkodás, a digitális eszközök képbe kerültek, ott vannak nagyon jó példák. Amikor rájön egy cégvezető arra, hogy hiába nyereséges és van jó pozícióban a vállalkozása, de számos olyan technológiát nem alkalmaz, amit a nemzetközi versenytársak igen, és annak ellenére befektet a digitális transzformációhoz kapcsolódó képzésekbe, hogy pénzügyileg sikeres, az előremutató hozzáállás. „A rövid távú megtérülést keresi mindenki, egy ilyen képzésnél tudnunk kell bizonyítani, hogy hamar megtérül” – mondja Vári.

Trapp Henci
a szerző cikkei

hirdetés
Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
 
hirdetés
hirdetés
hirdetés

Kiadónk társoldalai

hirdetés