hirdetés
hirdetés

Német gazdaság

Tovább mérséklődött a külföldi beruházást tervező iparvállalatok aránya

A német ipari és kereskedelmi kamarák által az év elején készített reprezentatív felmérés során az abba bevont több mint kétezer feldolgozóipari vállalat között az idén tovább csökkent, 43 százalékra esett vissza a külföldön beruházást tervező vállalatok aránya.

hirdetés

Ez az arány – a 2009. évi 40 százalékos mélypont után – 2011-ben volt utoljára ilyen alacsony, majd hat év többé-kevésbé folyamatos emelkedése után 2017-ben elérte a 49 százalékot. Ezt követően aztán évről évre mérséklődött, s az idén már hat százalékponttal alacsonyabb a négy évvel korábbinál.

A felmérés eredményeit tartalmazó tanulmány szerkesztői emlékeztetnek arra, hogy a német ipar exportorientáltabb, mint az más országokra jellemző, ennél fogva a külföldön piacszerzés és –fejlesztés céljából beruházó vállalatok jobban ki vannak téve a protekcionista indíttatású intézkedéseknek, az antiglobalizációs tendenciáknak és – korunk aktualitásaként – a koronavírus-járványnak.

Vállalati nagyság szerint ellentétes irányú tendencia figyelhető meg a nagy-, illetve a kis- és közepes nagyságú vállalatok külföldi beruházási aktivitásában:

  • amíg ugyanis az ezer főnél magasabb létszámot foglalkoztató vállalatok körében a rekordnak számító 83 százalékra emelkedett,
  • addig az 500 főnél alacsonyabb létszámot foglalkoztatók körében egyetlen év alatt három százalékponttal, 37-ről 34 százalékra csökkent

a külföldi beruházást tervező iparvállalatok aránya.

A továbbiakban azon vállalatokat, (tehát a felmérésben részt vevő összes cég 43 százalékát) 100-nak véve, amelyek továbbra is terveznek külföldi beruházást,

  • a 2020. évi 25-ről 27 százalékra emelkedett azok aránya, amelyek az előző évit meghaladó külföldi beruházási volument terveznek, (ami viszont figyelemre méltó módon csaknem 10 százalékponttal alacsonyabb a 2018. évi 36 százaléknál), miközben
  • a múlt évinél alacsonyabb beruházási volument tervezők aránya 21 százalék maradt, (de jóval meghaladja a 2018. évi 9 és a 2019. évi 14 százalékot).

A felmérésben részt vevő és külföldi beruházást tervező vállalatok közül

  • a legtöbben, (42 százalék) az értékesítést és vevőszolgálati tevékenységet jelölte meg elsőszámú beruházási motívumként, amely
  • megelőzi a piacnyitást és –fejlesztést (30 százalék) és
  • a költségmegtakarítási célból beruházókat (utóbbiak aránya csak 28 százalék, de a legmagasabb 2008 óta).

Euró-övezet, Kína, Észak-Amerika – a legfontosabb célrégiók

A felmérés eredményeiről szóló tanulmány szerzői a német iparvállalatok külföldi beruházási aktivitása viszonylati megoszlásának bemutatása előtt felhívják a figyelmet arra, hogy a múlt évihez képest feltűnően megnőtt a német iparvállalatok által Kínában, Észak-Amerikában, Afrikában, valamint a Közel- és Közép-Keleten tervezett beruházásainak volumene.

A német iparvállalatok elsőszámú külföldi befektetési telephelye azonban természetesen továbbra is az euró-övezet: ott az összes, a felmérésben részt vevő és külföldi beruházást tervező cég 65 százaléka van jelen vagy tervez jelen lenni befektetőként, (szemben a múlt évi 63 százalékkal). Ezek több mint felénél az értékesítési és vevőszolgálati tevékenység, 27 százalékánál a költségmegtakarítás és 22 százaléknál a helyi piaci igényeket kiszolgálását szolgáló termelői tevékenység a fő motiváló tényező,

Ezen túlmenően Kínát a külföldön beruházó vállalatok 39, Észak-Amerikát 35, az ázsiai és csendes-óceáni térséget (Kína nélkül) 25, az euró-övezethez nem tartozó uniós tagországokat, (plusz Svájcot és Norvégiát) 23, míg a Kelet- és Délkelet-Európát, Oroszországot és Törökországot magában foglaló országcsoportot 15 százaléka jelölte meg célterületként.

A felmérés eredményeit összegző kamarai szakértők szerint a külföldön beruházó német vállalatok „értékelni tudják az országhoz közeli stabil szállítói láncokat ugyanúgy, mint a növekvő fogyasztást Kínában és egy megbízható gazdaságpolitikát az Egyesült Államokban. Ehhez jön az euróövezet és a többi EU-s partnerország közelségéből adódó telephelyi vonzerő emelkedése.

Különleges konstelláció adódik az Egyesült Királysághoz fűződő beruházási kapcsolatokban: ott a korábbinál jóval több vállalat akar beruházni, (10 százalék, a tavalyi 6 százalék után), mindenek előtt az értékesítésben és a vevőszolgálatban (73 százalék), „szembe szállva a brexitből adódó kereskedelmi korlátokkal.”

A felmérés eredményeit összegző kamarai szakértők szerint mindent egybe vetve az elmúlt évben a külföldi telephelyeken több mint nyolc millió munkahelyet hoztak létre, illetve biztosítottak.

A gyógyszeripari és autóipari vállalatok különösen aktívak

Az ágazatok sorrendjét illetően – a gyógyszeriparban minden második vállalat tervez külföldi beruházást úgy, hogy náluk – a vegyiparral együtt, a beruházást tervező vállalatokat 100-nak véve – az egy évvel korábbi 43-ról 47 százalékra emelkedett az értékesítési és vevőszolgálati céllal befektetők aránya. A beruházási célrégiók tekintetében figyelemre méltó ezen vállalati körnek az Észak-Amerikába és Kínába irányuló beruházásai bővítése.

A járműgyártásban markáns emelkedést mutat mind a külföldi beruházást tervező vállalatok, mind – ezen belül – a beruházásaik növelését tervező vállalatok aránya; de az ő esetükben mind a megcélzott földrajzi térségek, mind a motiváló tényezők eltérnek attól, mint ami – példának okáért – a gyógyszer- és vegyipart jellemzik. A járműgyártók körében a három fő desztináció az euró-övezet (64), Kína (50) és Észak-Amerika (38 százalékkal); megjegyezve, hogy az Egyesült Királyságban beruházási tevékenységet folytató vállalatok aránya is emelkedett, (az egy évvel korábbi 6-ról 13 százalékra). A járműiparon belül a közútijármű-gyártók több mint fele, (52 százaléka) a piacnyitást és –fejlesztést jelölte meg elsőszámú motiváló tényezőként, miközben a költségmegtakarítás szándéka az egy évvel korábbinál hét százalékponttal alacsonyabb, (41 százalékra mérséklődött).

A villamosiparban a külföldi beruházást tervező vállalatok aránya az egy évvel korábbi 55-ről 50 százalékra esett vissza. Figyelemre méltó Kínában, illetve az Ázsia más országaiban és a csendes-óceáni térségben beruházást tervező vállalatok arányának (46, illetve 43 százalékra történő) emelkedése, s hasonló jelenség jellemzi az euró-övezeten kívüli országokat továbbá Svájcot és Norvégiát választó cégek aktivitását is, (ebben a térségben az ágazaton belül 31 százalék a beruházóként megjelenő cégek aránya).

A gép- és berendezésgyártók körében (49-ről 44 százalékra) csökkent a külföldi beruházást tervezők aránya. Az ő körükben, (ezt a kört tehát 100-nak véve) a motiváló tényezők sorában (56 százalékkal) messze az értékesítési és vevőszolgálati tevékenység játszik meghatározó szerepet, míg a költségmegtakarítás miatt befektetők aránya (három százalékponttal, 19 százalékra) mérséklődött. A célországok tekintetében feltűnő Kína, továbbá – az előző évi rendkívül alacsony szinthez képest – az Egyesült Királyság jelentőségének erősödése.

Közútijármű-gyártás és gépipar: gyöngült a költségtakarékosság, mint motiváló tényező jelentősége

Magyarország, mint befektetési telephely szempontjából különösen fontos annak górcső alá vétele, milyen beruházást motiváló tényezők mozgatják az autóipari vállalatokat és a gép- és berendezésgyártókat.

Ezek szerint a közútijármű-gyártásban csupán 8 százalék azon vállalatok aránya, melyek értékesítési és vevőszolgálati céllal, 44 százalék azoké, amelyek a helyi piaci pozíciók megteremtése és fejlesztése céljából ruháznak be külföldön, míg a költségmegtakarítás szándéka a külföldön beruházók 48 százalékánál jelenik meg, (szemben az egy évvel korábbi 52 százalékkal).

A gép-és berendezésgyártóknál fordított a helyzet: náluk az értékesítési és vevőszolgálati tevékenységet a felmérésben részt vevő iparvállalatok több mint fele, (az egy évvel korábbi 53-nal szemben 56 százaléka) nevezte meg motiváló tényezőként, az egy évvel korábbival megegyezik (azaz 25 százalék) a piacnyitás és –fejlesztés céljából beruházók aránya, míg a költségtakarékosság céljából beruházók aránya (22-ről 19 százalékra) mérséklődött.

Juhász Imre
a szerző cikkei

hirdetés
Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
 
hirdetés
hirdetés
hirdetés

Kiadónk társoldalai

hirdetés