hirdetés
hirdetés

CSR

Társadalmi felelősségvállalás a német gazdaságban

A Corporate Social Responsibility (CSR) a vállalatoknak a fenntarthatóság elvén alapuló társadalmi felelősségvállalását jelenti, melyben a gazdaság szereplői - figyelembe véve a társadalom érdekeit - tekintettel vannak üzleti partnereikre, beszállítóikra, saját alkalmazottaikra és a részvényeseikre, továbbá tevékenységüknek a környezetre gyakorolt hatására; számottevő mértékben hozzájárulva a társadalom előtt álló kihívások megoldásához. 

hirdetés

A vállalatok társadalmi felelősségvállalása – magától értetődően - nagyban függ az adott cég

  • nagyságától (kis, közepes vagy nagyvállalatról van szó),
  • helyétől (fejlett vagy fejlődő országról van szó),
  • tevékenységi területétől, (az adott ágazattól), valamint
  • a földrajzi hatótávolságától (azaz lokális, nemzeti, európai vagy globális kiterjedésétől).

Németországban a nemzeti CSR-fórumnak a Szövetségi Munkaügyi és Szociális Minisztérium által történt életre hívásával 2009-ben kormányzati szintre emelkedett a vállalatok szociális felelősségvállalásának támogatása. A 41 fős grémiumban a gazdaságot, a szakszervezeteket, a nem kormányzati szervezeteket, a tudományt és egyes szövetségi minisztériumokat képviselő személyiségek kaptak helyet úgy, hogy az abban elsődlegesen a képviselt intézmények és csoportok, s kevéssé az egyes személyek tevékenysége játszik domináns szerepet.
A nemzet CSR-fórum főbb feladatai közé tartozik a nemzeti CSR-stratégia továbbfejlesztése, valamint az egyes, a grémium elé kerülő témákban megfelelő ajánlások kidolgozása. A fórum általában évente kétszer ülésezik, az üléseket egy kilencfős testület készíti elő.

A kormányzati szerepvállalás mellett a négy nagy gazdasági szervezet, azaz a munkaadói, az ipari, az ipari és kereskedelmi kamarai, valamint a kézműves szövetség egy közös kapcsolati hálózat létrehozásával és működtetésével, valamint a témához kapcsolódó rendszeres tapasztalatcsere formájában támogatja a CSR működését. Ez a tevékenység annak felismerésén alapszik, hogy a vállalatoknak rugalmasságra és cselekvési játékterekre van szükségük annak érdekében, hogy ki tudják venni a részüket a fenntartható fejlődés iránti felelősségből, hozzájárulva a forrásokkal való takarékossághoz és általában a társadalmi és gazdasági fejlődéshez. Az érintett vállalkozásoknak maguknak kell tudni eldönteni, melyek azok a területek, ahol leginkább aktivizálni kívánják magukat.

Az üzleti siker a társadalmi felelősségvállalás előfeltétele

A vállalatok CSR-aktivitásának előfeltétele a gazdaság, illetve az abban működő vállalkozások eredményes működése, mivel csak nemzetközileg is versenyképes, biztos lábakon álló tudnak hozzájárulni a társadalmi problémák megoldásához. A felelősségvállalásban prioritást élvez a munkahelyek megőrzése és megfordítva: csak egy adott vállalat eredményes működése jelenthet garanciát a munkahelyek megőrzéséhez.

A koronavírus-járvány megjelenése és széles körű kiterjedése alapvető változásokat hozott a CSR működtetése szempontjából, mert egyrészt – a gazdasági szereplők helyzetének romlása, a válságnak a második negyedévben tapasztalt elmélyülése megnehezítette a CSR működését, másrészt – az adott helyzetben felértékelődött a vállalkozások társadalmi felelősségvállalása.

A kamarák képzéssel segítik a társadalmi felelősségválalást

Az idén, amikor a koronavírus-járvány sosem látott törést hozott az európai, s ezen belül a német gazdaságban, még fontosabbá vált egyes Németországban működő ipari és kereskedelmi kamarák CSR-rel kapcsolatos képzési tevékenysége. „A célirányos és önkéntes társadalmi aktivitás függetlenül azok nagyságától jelentős hasznot hoz és szignifikáns versenyelőnyöket jelent az érintett vállalatok számára. Azok az üzemek, amelyek pozitív hírnevet tudtak kialakítani maguknak, bizonyosan sikeresebbek a jó munkatársak megnyerésében és hosszú távú megtartásában, mint azok, amelyek társadalmi szempontból kevésbé attraktívak és hitelesek” – olvasható a Német Ipari és Kereskedelmi Kamarák Szövetsége (DIHK) bonni székhelyű képzési intézete tájékoztatójában.

A kamara szervezet tapasztalatai szerint egyre több vállalat csatlakozik a CSR-aktivitáshoz, s ennek felismerése alapján született az a kezdeményezés, hogy egyes regionális kamarák a nemzeti szabványokhoz szorosan kötődő képzési tevékenységgel segítsék a CSR-tevékenység fejlesztését. A képzési anyagokat úgy alakították ki, hogy az valamennyi ágazatban és vállalati nagyságban alkalmas legyen mindazon vezető vállalati tisztségviselők és szakértők továbbképzésére, akik a vállalati felelősségvállalás és fenntarthatóság kérdéseivel foglalkoznak. A tapasztalatok szerint a legnagyobb érdeklődés a személyzeti és humánpolitika, az ellátási láncok igazgatása, a marketing, a kommunikáció és public relations, a környezetvédelem, valamint a minőségmenedzsment területén dolgozók részéről mutatkozik. A tanfolyam elvégzését követően sikeresen vizsgázók olyan, a kamara által kiállított tanúsítványt kapnak, amely német és angol nyelven igazolja a CSR-képzettség megszerzését.

A felelős és fenntartható vállalkozások, a társadalmi ügyekbe beleálló márkák, a közösségért tenni kívánó projektek egyre hangsúlyosabban jelennek meg világszerte. Jelentkezzenek kiadónk, a PPH Média új versenyére, hogy megmutathassák, a CSR-ral valóban lehet jót tenni.

 

Juhász Imre
a szerző cikkei

hirdetés
Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
 
hirdetés
hirdetés
hirdetés

Kiadónk társoldalai

hirdetés