hirdetés
hirdetés

Osztrák gazdaság

Stagnálás után jöhet az élénkülés

A WIFO bécsi gazdaságkutató intézet december közepén nyilvánosságra hozott előrejelzése szerint a 2012 második félévi stagnálás után valamelyest javultak egy nem túlságosan erőteljes élénkülés esélyei, ugyanakkor ezek az esélyek szerényebbek a néhány hónappal korábban feltételezettnél.

hirdetés

Annak okai, hogy a növekedési kilátások kedvezőtlenebbek a legutóbbi, őszi előrejelzésekben jelzetteknél, külső hatásokban, nevezetesen az egyes euró-övezeti tagországokban életbe léptetett takarékossági programokban, valamint Ausztria szomszédos országai tartósan nehéz gazdasági helyzetében keresendőek.

Mindezek alapján – a 2011. évi 2,7 százalékos növekedést követően - a WIFO 2012-re a bruttó hazai termék mennyiségének 0,6, 2013-ra 1,0, 2014-re pedig 1,8 százalékos növekedését valószínűsíti. A másik neves bécsi kutatói műhely, a Magasabb Tanulmányok Intézete (IHS) 2012-re a WIFO-nál picivel magasabb, 0,8 százalékos, 2013-ra 1,3, míg 2014-re a WIFO-val azonos, 1,8 százalékos gazdasági növekedést prognosztizál. Meg kell azonban jegyezni, hogy mindkét intézet visszavett három hónappal korábbi növekedési előrejelzéséből, szeptemberben ugyanis a WIFO 2013-ra még 1,3, míg az IHS 1,7 százalékos növekedést valószínűsített.

„Ha a gazdasági helyzet a vártnál gyorsabban javulna, megszilárdulhatna a piaci résztvevők bizalma és erőteljesebb lenne a növekedés”, ehhez azonban következetesebb, az euró-övezetben tapasztalható fiskális gazdasági egyensúlytalanságok elhárítását szolgáló politikára lenne szükség, olvasható az IHS előrejelzésében. Ezzel a WIFO kutatói is egyetértenek, akik úgy vélik, hogy amennyiben az európai környezet pozitív irányban változna, „kis mértékben gyarapodnának a felfelé ható erők”.

A beruházási tevékenység 2013-ban is gyönge marad
A beruházási tevékenység 2013-ban is gyönge marad

Tény, hogy 2012 nem hozta meg a nemzetközi feltételek hőn áhított javulását, már pedig az osztrák gazdaság sem függetlenítheti magát a nemzetközi hatásoktól. Az előrejelzések legnagyobb bizonytalanságai továbbra is az euró-övezeti térség gazdasági és adósságválságában, valamint az ezekből fakadó kockázatokban keresendőek. A pénzpiacok helyzete az évvége felé közeledve sokat javult, amihez nagyban hozzájárult az Európai Központi Bank a nehéz helyzetben levő államok állam-papírjainak felvásárlásáról hozott döntése és az euró-övezeti bizalmi válság ebből fakadó lassú oldódása.

A foglalkoztatási helyzet nemzetközi összehasonlításban továbbra is kedvezőnek mondható, bár az osztrák módszer szerint számított munka-nélküliségi ráta a jelenlegi 7,0 százalékról 7,3-7,4 százalékra, az Eurostat módszere szerint az idei 4,4 százalékról 4,6-4,8 százalékra emelkedhet.

Ausztria emellett a legstabilabb árszínvonallal rendelkező országok közé tartozik. Részint az euró leértékelődése és az energia- és agrárnyersanyagok importárának emelkedése hatására 2012-ben az infláció mértéke elérte a 2,3 százalékot, míg 2013-ra ettől valamivel alacsonyabb, 2,0-2,1 százalékos inflációval számolnak a két intézet kutatói. A költségvetés hiánya 2012-ben elérte a bruttó hazai termék 2,9 százalékát, ami 2013-ban a két intézet egymástól eltérő várakozásai szerint 2,6, illetve 2,3 százalékra mérséklődhet.

A magánfogyasztás, melynek 2012. évi növekedését 0,6, illetve 0,8 százalékra becsülték a kutatók, 2013-ra 0,7 (WIFO), illetve 1,1 (IHS) százalékkal haladhatja meg az előző évit. A kutatók által jelzett növekedési dinamika szerényebb a néhány hónappal korábban feltételezettnél, de mégis csak erőteljesnek nevezhető, ami részint a foglalkoztatási helyzet kedvező alakulásának, részint az árnyomás gyöngülésének köszönhető.

A beruházási tevékenység 2013-ban is gyönge marad. A gépi beruházások korábban 2,0 százalékra becsült növekedését mindkét intézet visszavette, 1,4, illetve 1,5 százalékra. A beruházási légkört elsősorban az euró-övezetben tapasztalható gyönge konjunktúra és bizonytalanság határozza meg, amit csak részben ellensúlyozhat a finanszírozási lehetőségek kedvező alakulása, valamint a vállalatok jónak nevezhető pénzügyi helyzete.

A nemzetközi konjunktúra gyöngesége fékező hatást gyakorol a külkereskedelemre. Az export növekedése 2012-ben jóval elmarad a korábban feltételezett 3 százaléktól, nem lesz több – a két intézet egymástól eltérő várakozása szerint - 0,8, illetve 1,1 százaléknál. 2013-ban a kivitel növekedése akár a 4 százalékot is elérheti, (bár ez két százalékponttal elmarad a nyáron feltételezett több mint 6 százaléktól). Az import esetében 2013-ra fél százalékpontos különbség mutatkozik a két intézet 3,5, illetve 4,0 százalékos várakozása között.

A foglalkoztatottak száma a WIFO számítása szerint 2012-ben 1,5 százalékkal emelkedett. 2013-ban az előző évben tapasztalt dinamika várhatóan megtörik, a növekedés mértéke nem lesz több fél százaléknál. A foglalkoztatottak száma és a kiáramló bérek ebből fakadó növekedése hatására gyarapszanak a lakossági bevételek, s ezek a megtakarítások változatlan szintjét feltételezve jótékony hatást gyakorolhatnak a magánfogyasztás alakulására.

Juhász Imre
a szerző cikkei

hirdetés
Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
 
Cikk[120181] galéria
hirdetés
hirdetés
hirdetés

Kiadónk társoldalai

hirdetés