hirdetés
hirdetés

Smart Future Forum 2016

Láttuk az okosjövőt Visegrádon

Okos Jövő Innovációs Klaszter idén is megrendezte az okosotthon kiállítással egybekötött Smart Future Forumot október 20-21-én. A kétnapos rendezvényen a szakemberek azt tárgyalták, miként lehet a modern infótechnológiai eszközöket hatékonyan integrálni egy egyszerűbben működő, zöldebb jövő érdekében.

hirdetés

A köszöntő beszédekben elhangzottak azok a tendenciák, amelyek jelenleg alakulnak: a centralizáltból a decentralizált termelők térnyerése, a hagyományossal szemben a megújuló energiaforrások használata, a fix energiaár felől a váltakozó árak felé történő mozgás.

Zöld üzlet és okos jövő

Tom Attenborough, a London Stock Exchange Group képviselője a zöld befektetések jelentőségét emlete ki. Szerinte még az olyan konvencionális piacokon is, mint a londoni tőzsde, a legforróbb téma jelenleg a zöld finanszírozás. Ezek a befektetések olyan pénzügyi eszközök, melyek a fenntartható fejlődést finanszírozzák – ezek alapfeltételei az okos élőkörnyezet kialakításának. Attenborough beszámolt róla, hogy 10 éve történt az első zöld-kötvény kibocsátása, amely óta gyakorlatilag egy green boom következett be, tavaly 42 milliárdért, idén már 60 milliárdért vásároltak a befektetők zöld kötvényeket. A zöld piac globális, Svédországban az újabb urbanizáció gerjesztette azt a 1 milliárd svéd korona értékű zöld kötvényt, amit piacra dobtak közelmúltban. De nem csak Európában, a Távol-Keleten is robban a zöld üzlet, hiszen 2015-ben a Bank of China is jókora erdősítési-kötvény bocsátott piacra az integrált erdészeti fejlesztési projekt keretein belül.

Smart Future Forum 2016
Smart Future Forum 2016

A fórum megnyitójának a végén a Magyar Fejlesztési Bank termékmenedzsment igazgatója, Chornitzer Péter bemutatta azokat a hazai zöldfinanszírozási lehetőségeket, amelyek segítségével az okos jövő hamarabb elérhetővé válik, hiszen az MFB és az EU is törekszik a pénzügyi eszközöket a zöld gazdaság szolgálatába állítani. Kiemelte, hogy a Gazdaságfejlesztési és Innovatív Operatív Program (GINOP) és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) közel 710 milliárd forint értékű pénzügyi eszközt biztosít olyan tematikus célok elérésére, mint a kkv-k versenyképességének a növelése, a K+F+I infrastruktúra és kapacitás megerősítése, az energiahatékonyság és megújuló energia használatának ösztönzése, valamint a versenyképes IKT szektor támogatása a digitális gazdaság fellendülése érdekében.

A zöld kötvények nagyon mennek
A zöld kötvények nagyon mennek

Bozsik András a Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. (MFK) a megnyitó lezárásaként bemutatta, hogy a 2014-2020-as programozási időszakban a Magyarország számára rendelkezésre álló közvetett – azaz az Európai Strukturális és Beruházási Alapokból lehívható – forrásokon kívül milyen rendelkezésre álló, közvetlen uniós források állnak rendelkezésre.

Jó gyakorlatok

A konferencia első napjának hátralévő részében olyan gyakorlatokat mutattak be, amelyek hozzásegítik a városlakókat a környezettudatosabb élethez. Szita Károly, aki 1994-óta Kaposvár polgármestere, olyan példákat hozott a kisváros életéből, amelyek mind elősegítik a kaposváriak számára a zöld városi létet: gázüzemű és elektromos buszok vásárlása, dinamikus utastájékoztató rendszer kiépítése, intermodális csomópont létrehozása, biogáz előállítása a cukorgyárban, kerékpárút és közbringarendszer kialakítása. Kaposvár célja, hogy Európa egyik olyan zöld városa legyen, amely jövőjét a megújuló energiák használatára alapozza. A város zöld stratégiája három lépcsős, az elő szakaszt 2014-2016 között az olyan gyors projektek jellemezték, mint például közvilágítás megreformálása – ennek keretében 2135 lámpát cseréltek le energiatakarékosra.

Az adatok elemzése a kulcs az okos jövő megteremtéséhez
Az adatok elemzése a kulcs az okos jövő megteremtéséhez

Most 2025-ig a nagyberuházások következnek, ennek során az e-közlekedés, főként a buszpark cseréje lesz domináns, majd 205-ig ki akarják alakítani a teljes mértékben megújuló energiaforrásokból táplálkozó, teljes városi energiaellátást is.

Szita Károly elmondta, hogy ők az ELENA (European Local Energy Assistance) és a Horizon 2020 uniós programból tudnak profitálni, mely programok célja, hogy támogassa a helyi közösségeket a megújuló energia és az energiahatékonyság területén tervezett beruházásokban.

A fórum legellentmondásosabb része következett a polgármesteri beszámolót követően, amikor is a paksi polgármesternek, Süli Jánosnak PAKS II. árnyékában kellett érvelnie az okos jövő, illetve annak legfontosabb pillére, a zöld energia mellett. Paks 2014-ben hozta létre a Proteus projektet, amelynek célja, hogy a tömegközlekedésben és a közszolgáltatásban elektromos üzeművel váltsa fel a hagyományos meghajtású, nagy szén-dioxid kibocsátású járműveket, és kialakítsa a szükséges üzemanyagtöltő infrastruktúrát. A teljes program beruházási költségének becsült értéke 40-45 millió euró.

Smart technológiák, ITC megoldások

Egy okosabb bolygó létrehozásáról beszélt az IBM képviseletében Sepp Norbert, aki három lényeges pontban határozta meg, hogy ez megvalósulhasson:az  infokommunikációs eszközök használatát, a hálózat teljes kiépítését és az adatok helyes értelmezését emelte ki. Bemutatta azt a piramist, amelynek az alján az adat, második szintjén az ebből következő információ, a tetején pedig a tudás áll – a három legfontosabb pillére az okos jövőnek. Sepp beszélt arról is, hogy az okos városok csak úgy jöhetnek létre, ha minden területen felhasználjuk a rengeteg rendelkezésünkre álló adatot: a közlekedésben, az otthonunkban, az egészségügyben, az épületek üzemeletetésében, az értékesítésben és a munkavégzésben is.

Dr. Almássy Kornél, a Budapest Közút Zrt. vezérigazgatójának az előadása is az adatok fontosságára, ezek hatékony begyűjtésének jelentőségére koncentrált. Bemutatta a Kareszt (Közúti Adatgyűjtő Rendszer), amely a világ egyik legkorszerűbb és leghatékonyabb térinformatikai adat-előállító rendszere – ez készítette el Budapest 3D-felmérését, így létrejött egy 3D-geoadatbázis, amely gazdaságosabb útfelújítás-tervezést és pontosabb minőségellenőrzést tesz lehetővé.

A forgalomtechnikai szolgáltatások az okos közlekedés alapkövei
A forgalomtechnikai szolgáltatások az okos közlekedés alapkövei

Almássy elmondta, hogy a forgalomirányító központ felújítása az egyik legfontosabb pontja az okosvárosok megteremtésének. Ilyen fejlesztés például a Sitraffic Scala – VMS modul, amely a központi forgalomtechnikai szolgáltatásokat bővíti, méghozzá központi vezérlésű, változtatható jelzésképű táblák alkalmazásával – ezek a forgalomban résztvevő járművek direkt informálására alkalmasak. Ennek nagy előnye a város úthálózatán a forgalmi terhelések egyenletesebb elosztása, a torlódások elkerülése, illetve azok gyorsabb megszüntetése. Említette még a teherforgalmi behajtás-ellenőrző rendszer és a parkolás irányítási rendszer kiépítését, illetve a hangjelzős rendszerek fejlesztését.

Okosjövőt ígérő eszközök

Híri István, a GDi Esri Magyarország Kft. üzletágvezetője az okosvárosok kialakításának egyik eszközét, egy térinformatika rendszert mutatott be, amely földrajzi adatokkal dolgozik. Egy GIS rendszer hardverelemeket, szoftvereket és adatokat integrál a földrajzi vonatkozással bíró adatok rögzítése, kezelése, teljeskörű elemzése és vizualizálása érdekében. A kezelt adatok térbeli elhelyezkedése közötti összefüggések, kapcsolatok, trendek látványos és könnyen értelmezhető térképeken és 3D-s glóbuszokon jelennek meg, kiegészítve a hagyományos jelentésekkel és diagramokkal.

Mérni csak okosan érdemes

Ebben a hónapban startolt a Központi Okos Mérés Zrt. (KOM) országos mintaprojektje, ezt mutatta be Vöő Kristóf. E teszt során kell kiderülnie, hogy mely felhasználói körben és milyen célra érdemes okosmérőket telepíteni. Körülbelül húszezer okosmérőt telepítenek főleg a villamosenergia-, kisebb részben a földgáz-, illetve a víz- és távhőiparágban. Már az év eleje óta vizsgálják, hol és milyen fogyasztókkal induljon a teszt, illetve, hogy a felhasználók mit várnak az okosméréstől. Lakossági ügyfelekkel csak önkormányzatokon keresztül dolgoznak, mert az ő esetükben már támaszkodhatnak a hazai energiaszolgáltatók által elvégzett, hasonló vizsgálatok tapasztalataira. Vöő Kristóf közlése szerint a KOM olyan partnereket von be a kísérletbe, amelyeknél jelentős energiamegtakarítás, és ezzel szén-dioxid-kibocsátáscsökkentés érhető el. Ilyenek a közintézmények, az irodaházak vagy az egyetemi campusok.

Új piaci modellek

Az energia szektor gyors átalakulására figyelmeztetett Gyenes Péter, PwC Magyarország képviselője, és több új piaci modellt vázol fel: a zöld vezetés és irányítási modellt, amely olyan piacokra jellemző, ahol az energiaszektor állami tulajdonban és irányítás alatt van, és a megújuló energiatermelés és a digitális technológia alkalmazását az állam kezdeményezi; a rendkívül elosztott termelési modellt, amely olyan piacok jellemzője, ahol az energia-előállítók politikai ösztönzők vagy üzleti megfontolások hatására a megújuló energia elosztott termelésébe ruháztak be; és végül a helyi energiarendszerek modelljét, amely olyan piacokat takar, ahol a meglévő energiaátviteli és -elosztó hálózatok jelentősen széttagolódtak, és a helyi közösségek fokozottabb ellenőrzést kívánnak gyakorolni energiaellátásuk felett, vagy ahol a távoli közösségek ellátására a helyi energiatermelési megközelítést alkalmazzák. Végül kitért a regionális szuperhálózatokra is, amelyek olyan nemzetközi piacok, ahol a megújuló energiát nagy távolságokra szállítják, és ehhez nagyléptékű megújuló-energia előállítás, rendszerösszekötők, nagyméretű tárolók és jelentős átviteli kapacitás szükséges.

Okosotthon az IBM támogatásával
Okosotthon az IBM támogatásával

A konferencia második napja, jellemzően a lakosságot érintő okos megoldásokról szólt, mint az e-mobilitás és az okos otthonok kialakítása. A kétnapos konferencia talán legizgalmasabb előadása a Microsoftól hangzott el a digitális transformációról és a kapcsolódó okos városok lehetőségeiről. Példákat hoztak különböző okos városokra, ilyen a közigazgatásban kiváló Glasgow Future City, vagy a New York-i okos közbiztonsági program, az amerikai Manchesterben létrejött okos egészségügyi rendszer, az írországi turizmus vagy a londoni közlekedési rendszer.

Az idei Smart Future Forumon az IBM támogatásával egy okosotthont is kiállítottak, ahol a konferencia résztvevői testközelből tapasztalhatták meg, hogy milyen egy smart lakás.  

Trapp Henci
a szerző cikkei

hirdetés
Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
 
hirdetés
hirdetés
hirdetés

Kiadónk társoldalai

hirdetés