hirdetés
hirdetés

Nemzetközi autópiac – német szemmel

A Német Autóipari Szövetség a közelmúltban nyilvánosságra hozott előrejelzése szerint 2013-ban a világ országaiban újonnan forgalomba hozott személygépkocsik száma eléri a 72,2 millió darabot, azaz 5 százalékkal meghaladja az elmúlt évit.

hirdetés

A növekedés gyakorlatilag ezúttal is az amerikai és a kínai piacon jelentkezik, míg Nyugat-Európában és a világ számos más, az értékesítési darabszám tekintetében milliós nagyságrendű piacán egyelőre szintén csökkenés mutatkozik. A számok nyelvére lefordítva ez azt jelenti, hogy

• az Egyesült Államokban az idén forgalomba kerülő gépkocsik darabszáma – megközelítőleg 15,5 millió darab – 7, míg · a Kínában várható 16,6 milliós darabszám 21 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit, azaz 2013 az első olyan esztendő, amikor a Kínában forgalomba hozott új gépkocsik darabszáma meghaladja az Egyesült Államokban elért értékesítési darabszámot; s Kínának a világ gépkocsi-értékesítésében elért piaci részesedése immár meghaladja a 20 százalékot.

• A Nyugat-Európában forgalomba hozott 11,4 millió darab ugyan 3 százalékkal még mindig elmarad a múlt évitől, ám a második félévben – az augusztust leszámítva – már nem volt olyan hónap, amikor az értékesített darabszám ne haladta volna meg a megelőző év azonos havit. · A Japánban várható 4,4 millió darabszám valamivel szintén elmarad a múlt évitől,

• a 7 százalékos, 2,7 millió darabra történő visszaesés alapján Oroszország is kedvezőtlen fejlődési irányt mutat, · s Indiában (9 százalékos csökkenés, 2,5 milliós várható darabszám), valamint · Brazíliában (1 százalékos csökkenés, 3,6 milliós várható darabszám) is hasonló a helyzet.

A nehézségek ellenére növekszik

Németországban az év első tizenegy hónapjában 2,74 millió darab személygépkocsit hoztak forgalomba, 5 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel korábban. Ezen belül az első félévben még 8 százalékos visszaesést regisztráltak, majd a július és november között értékesített gépkocsik darabszáma már csak 1 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. Az egész évre várható 2,93 milliós értékesítési darabszám az I-XI. havihoz hasonlóan – végül 5 százalékkal alacsonyabb a múlt évinél, a rendelésállománynak – az első félévi 4 százalékos visszaesés után – a második félévben elért 2 százalékos növekedése ugyanakkor kedvező jelnek tekinthető a jövő évi piaci kilátásokat illetően.

Németország autóipara a VDA várakozásai szerint lépést tart a világ fejlődésével
Németország autóipara a VDA várakozásai szerint lépést tart a világ fejlődésével

Az autópiac részint Nyugat-Európában, részint Németországban tapasztalható nehézségei ellenére a termelés és az export 2013-ban mégis növekszik. A németországi autógyárakban 2013-ra várható, 5,45 millió darabos termelés és 4,18 millió darabra becsült export egyaránt 1 százalékkal meghaladja a múlt évit. Mivel az exportnak a németországi autógyártásban elért részesedése meghaladja a teljes termelés három negyedét, az ágazat nemzetközi presztízsének, a német típusok népszerűségének meghatározó jelentősége van abban, hogy az ágazatban állandó munkaviszonyban foglalkoztatottak száma 2013 szeptemberében elérte a 760 ezer főt, ami több mint 10 ezer fővel magasabb az egy évvel korábbinál.

A 2013-ban a világ autópiacán tapasztalható fejlődési tendencia hatására tovább növekedett a külföldön előállított német típusú gépkocsiknak az összes (14,2 millió darab) német típusú gépkocsin belüli aránya. A jellemzően az Audi, a BMW, a Mercedes és a VW nem németországi gyáraiban előállított gépkocsik darabszáma az idén eléri a 8,7 millió darabszámot, ami 6 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál; s így a hazai gyártású gépkocsik részaránya 38 százalékra mérséklődik.

A VDA adatai szerint az ágazat által létrehozott új érték 75 százaléka a beszállítókra jut. Jellemző, hogy a szövetség tagvállalatainak több mint 83 százaléka beszállító, többségük a kis- és középvállalatok kategóriájába tartozik, sokat közülük közvetlenül a tulajdonosok irányítanak. A beszállítóipari vállalatoknál ez idő szerint 293 ezer főt foglalkoztatnak, ez a német autóipar teljes létszámának csaknem két ötöde. Figyelemre méltó, hogy a rendelkezésre álló első három negyedévi adatok szerint a beszállítók által elért 52 milliárd eurós forgalom nem csökkent, hanem megegyezik a múlt év azonos időszakáéval.

2014.évi kilátások

A VDA a jövő évben a világ országaiban újonnan forgalomba hozott gépkocsik várható darabszámát 74,7 millió darabra becsüli, ami 3 százalékos növekedésnek felel meg az ideihez képest. Az idei tendenciával szemben pozitív jelenség, hogy a várhatóan újabb 4 százalékos visszaesést elszenvedő Japán kivételével valamennyi fő piacon növekedés valószínűsíthető:

• Kínában a növekedési dinamika 7 százalékra mérséklődik, az értékesítési darabszám várhatóan meghaladja a 17 milliót, míg

• az Egyesült Államokban várható 3 százalékos növekedés nyomán megközelítik a 16 milliós éves értékesítési darabszámot.

• Nyugat-Európában négy év folyamatos visszaesése után 2 százalékos növekedést és ezzel 11,6 millió darabos éves darabszámot várnak a VDA szakértői ami persze csak irányváltás és semmiképpen sem nevezhető fellendülésnek.

• Az EU új tagországaiban, valamint Indiában 7-7, míg Oroszországban 3, Brazíliában pedig 2 százalékos növekedéssel stabilizálódni látszik a piac. Az ágazat határait messze meghaladó, az adott országok gazdaságára tágabb hatást gyakorló hatással jár, hogy

• a Kínában értékesített gépkocsik száma a 2009.évi 8,4 millióról 2014-ig megduplázódik, 17,1 millió darabra emelkedik,

• az Egyesült Államokban az öt évvel korábbi 10,4 millió darabot több mint 50 %-kal meghaladó mértékű, 15,9 milliós darabszám valószínűsíthető, ezzel szemben

• Nyugat-Európában a jövő évre valószínűsített 11,6 milliós darabszám kb. 15 %-kal még mindig elmarad a 2009. évi 13,7 millió darabos tényszámnál.

Az ágazat által létrehozott új érték 75 százaléka a beszállítókra jut
Az ágazat által létrehozott új érték 75 százaléka a beszállítókra jut

Ez pedig azt jelenti, hogy Kínának a világ autópiacán elért részaránya öt év alatt 15 százalékról 23, az Egyesült Államoké 19 százalékról 21 %-ra emelkedik, míg Nyugat-Európáé ezzel szemben 25 százalékról 16 százalék alá csökken, (ami az elkövetkező időszakban lassan nyilván emelkedni fog, de a korábbi szintet már sosem fogja elérni).

Németország autóipara a VDA várakozásai szerint lépést tart a világ fejlődésével, melynek nyomán a világ országaiban előállítandó német típusok termelési darabszáma 14,7 millióra, ezen belül a hazai gyárakban előállítottaké 5,47, míg a külföldön előállítottaké – 6 százalékkal – 9,2 millió darabra emelkedik. Az export eléri a 4,2 millió darabot, azaz várhatóan az idei szinten stabilizálódik. A 3 milliós hazai értékesítési darabszám kis mértékben meghaladja az ideit, s „ha a keretfeltételek megfelelnek, a jelenleg megfigyelhető élénkülés a későbbiekben is folytatódni fog”.

Matthias Wissmann, a szövetség főtitkára a VDA fentiekben ismertetett piaci előrejelzésének berlini bemutatóján külön kitért az elektromobilitás kérdésére. Ezek szerint 2014 végéig a német autógyárak összesen 16 elektromos meghajtású, sorozatgyártásban előállított típussal lépnek piacra. Január és október között Németországban összesen 6.200 darab elektromos meghajtású gépkocsit hoztak forgalomba, 81 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. Ezek több mint három negyede tisztán elektromos, (azaz nem hibrid) meghajtású jármű.

Fair play a piaci versenyben is

A német autóipar rendkívül ráutalt a piacra jutási feltételek liberalizálására, s az elmúlt időszakban tapasztalható tendenciák éppen ellentétesek az ágazat érdekeivel. Wissmann idézte az Európai Bizottság azon vizsgálatát, mely szerint a világ országaiban az elmúlt évben kereken 150 új kereskedelmi korlátozást vezettek be, s csak 18-at oldottak fel. A 2008, a felmérésben vizsgált időszak kezdete óta bevezetett korlátozások száma eléri a 700-at, s ezek az egyes ágazatok közül leginkább az autóipart sújtják. A VDA ezért határozottan fellép a fair piacra jutási feltételek megteremtéséért, a különféle tarifális és nem-tarifális kereskedelmi korlátok megszüntetéséért.

Németországban különösen nagy jelentőséget tulajdonítanak az EU és az Egyesült Államok között folyó szabadkereskedelmi tárgyalásoknak. Ha ott sikerülne megszüntetni a vámokat, önmagában egymilliárd eurót takaríthatna meg az ágazat, figyelmeztetett a Német Autóipari Szövetség (VDA) elnöke.

A VDA és az intézet által a világ országaiban a jövő évre valószínűsített értékesítési darabszám – 74,7, illetve 74,2 millió darab – ugyan nem tér el jelentősen egymástól, a duisburgi és esseni egyetem CAR (Central Automotive Research) autóipari kutatóintézete a hazai várható értékesítési darabszámot illetően jóval derűlátóbb a berlini székhelyű szakmai szövetségnél.

Ferdinand Dudenhöffer, a CAR igazgatója szerint a Németországban a jövő évben várható értékesítési darabszám nem csak, hogy eléri a 3 milliót, hanem 3,13 millióval jelentősen meg is haladja azt, ami az ideivel szemben csaknem 7 százalékos növekedést jelentene. Dudenhöffer a szakmai szövetségét jelentősen meghaladó várakozását elsősorban a németországi autóállomány 8,9 éves, azaz általa magasnak tartott átlagéletkorával indokolta. Ennél is fontosabb a külföldi piacok alakulása.

A CAR szerint Kínában a jövő évre 17,6, míg az Egyesült Államokban 16,1 milliós értékesítési darabszám várható. Az ezer lakosra jutó személygépkocsik száma az Egyesült Államokban 748, míg Kínában mindössze 47 darab, Kína lakossága az Egyesült Államok lélekszámának csaknem négyszerese; így nem csoda, ha valamennyi jelentősebb autógyár elsősorban a kínai piacra vetíti tekintetét.

A kínai és az amerikai piac dominanciájának megvan a maga kockázata is. E két országnak a világ autópiacán elért részesedése eléri a 45 százalékot, már pedig ha a két ország jegybankja szigorítana jelenlegi oldott pénzpolitikáján, intézkedésük kiválthatja a fogyasztók autóvásárlással szembeni visszafogottságát, idézi az autóipar jövő évi kilátásairól szóló írásában a Handelsblatt gazdasági-pénzügyi napilap a duisburgi és esseni egyetem autóipari intézetének igazgatóját.

Juhász Imre
a szerző cikkei

hirdetés
Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
 
hirdetés
hirdetés
hirdetés

Kiadónk társoldalai

hirdetés