hirdetés
hirdetés

Németország az európai export-nagyhatalom

Gyakran vetik a németek szemére, hogy exportsikereiket más országok hátrányára érik el

A nemzetközi áru- és szolgáltatáskereskedelemben való aktív részvétel a német gazdaság tradicionálisan fontos dinamizáló tényezője. S bár 2012-ben mind az export, mind az import dinamikája megtört, (az első negyedévi adatok alapján nagyjából fele lesz az egy évvel korábbinak), a német vállalatok többsége – ha csak a görög válság nem üt nehezen gyógyuló sebeket az európai gazdaságon - az idén is emelkedő exportforgalmat valószínűsít.

hirdetés

Tágabb visszatekintésben, 2000 és 2011 között a német áruexport értékben 87, volumenben, (tehát az árváltozások hatásától megtisztítva) 78 százalékkal emelkedett, s az elmúlt évben először haladta meg az ezermilliárd eurót. A szövetségi köztársaság több éven keresztül a világ elsőszámú exportőrének számított, majd – részben a 2008/2009. évi világgazdasági válság, részben az árfolyamváltozások hatására - mind Kína (2011-ben 10,4 százalékos világpiaci részesedéssel), mind – minimális különbséggel - az Egyesült Államok (8,1 százalék) megelőzte; a világ-exportban elért részesedése pedig, (amely 1991-ben még elérte a 11,5 százalékot), az amerikaival megegyező szintre, 8,1 százalékra mérséklődött.

Külföldi kritikusok részint az exportforgalom, részint az elmúlt évben csaknem 160 milliárd eurót kitevő kiviteli többlet nagysága láttán gyakran vetik a németek szemére, hogy exportsikereiket más országok hátrányára érik el. Német illetékesek ezzel szemben azzal érvelnek, hogy a külkereskedelem nem tekinthető egyirányú utcának, amit azzal támasztanak alá, hogy a 2000 és 2011 közötti időszakban a behozatal az exportot megközelítő dinamikával, reálértéken számítva 71 százalékkal növekedett.

Mindössze nyolc olyan ország van, amely 2011-ben hazánknál nagyobb, 2,5 milliárd eurót meghaladó nagyságú exporttöbbletet ért el a Németországgal lebonyolított áruforgalomban
Mindössze nyolc olyan ország van, amely 2011-ben hazánknál nagyobb, 2,5 milliárd eurót meghaladó nagyságú exporttöbbletet ért el a Németországgal lebonyolított áruforgalomban

Az exportnak a bruttó hazai termékhez viszonyított aránya ugyan-akkor valóban számottevő mértékben, a 2000. évi 29 százalékról 2011-re 41 százalékra, míg az importnál ugyanez a mutató 26 százalékról 35 százalékra emelkedett. Ezzel Németország minden nagyobb nemzet-gazdaságnál exportorientáltabbnak tekinthető, csupán olyan kisebb területű és lélekszámú országoknál magasabb az exportnak a GDP-hez viszonyított aránya, mint a tengerparti kikötőkkel és ennél fogva jelentős tranzitkereskedelemmel rendelkező Belgium (92,7 százalék) és Hollandia (78,5 százalék); de ezen országok csoportjába tartozik hazánk is (79,3 százalék). A fejlett ipari országok közül Ausztria esetében az exportnak a bruttó hazai termékhez viszonyított aránya az elmúlt évben 42,8, Dánia esetében 33,9, Franciaország esetében 21,5, Spanyolország esetében 20,1, az Egyesült Királyság esetében 17,9, Japán esetében 14,0, az Egyesült Államok esetében 9,9 százalék volt.

A legfontosabb piacok

Németország legfontosabb exportpiacai Franciaország és az Egyesült Államok, e két országban tavaly összesen 175 milliárd euró értékű német áru került. A legfőbb import beszerzési források sorában Hollandia vezet, megelőzve az őt szorosan követő Kínai Népköztársaságot. Hazánk mind az export, mind az import vonatkozásában a 16. helyen áll Német-ország partnerországai sorában, az odairányuló exportban 18,2, az onnan származó importban 15,7 milliárd eurós forgalommal. Az unióhoz 2004-ben csatlakozott új tagországok közül hazánkat Lengyelország (a német exportban a 10., a behozatalban a 12. helyen) és Csehország (a német exportban a 13. és az importban a 11. helyen) előzi meg. Emellett figyelemre méltó, hogy a világon mindössze nyolc olyan ország van, amely 2011-ben hazánknál nagyobb, 2,5 milliárd eurót meghaladó nagyságú exporttöbbletet ért el a Németországgal lebonyolított áruforgalomban.

A német export legfőbb tételei a közúti járművek és a gépek, berendezések; az elmúlt évben e két termékcsoport tette ki a teljes német kivitel csaknem egy harmadát, megelőzve a vegyipari termékeket (9,5 százalék) és az elektronikus adatfeldolgozó készülékeket, egyéb elektronikus és optikai termékeket (8,0 százalék). Az importban a legfontosabb tételek az elektronikus adatfeldolgozó készülékek, egyéb elektronikus és optikai termékek; e termékcsoport részaránya a teljes forgalomban kereken 10 százalék, megelőzve a kőolajat és a földgázt (9,1 százalék), a közúti járműveket és alkatrészeiket (9,0 százalék) és a vegyipari termékeket (8,0 százalék).

A fizetési mérleg alakulása szempontjából számottevő szolgáltatások között a bevételi oldalon első helyen a vízi és légi szállításból származó bevételek (2011-ben 45,4 milliárd euró), míg a kiadások között a német polgárok turisztikai célú kiadásai (60,6 milliárd euró) kívánkoznak kiemelésre.

Juhász Imre
a szerző cikkei

hirdetés
Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
 
Cikk[110863] galéria
hirdetés
hirdetés
hirdetés

Kiadónk társoldalai

hirdetés