hirdetés
hirdetés

Minden téren a legjobb

Az elmúlt negyed évszázadban a Dassault Systemes (DS) és az IBM neve összeforrt a PLM, vagyis a digitális alapú termékéletciklus-kezelés frontján. Az utóbbi években azonban meghatározó változások következtek be a két cég együttműködésében. 

hirdetés

 

Az IBM és DS mai napig szoros szakmai együttműködése – a CATIA tervezőrendszer kapcsán – huszonöt évvel ezelőtt indult. A DS fejlesztése alatt álló szoftver értékesítése azonban világszerte az IBM Business Partner hálózatán keresztül valósult meg, egészen az elmúlt évekig. A két vállalat a jobb piaci pozíciók elérése érdekében az együttműködés kereteinek megváltoztatásáról kezdett tárgyalni 2006-tól. Két évvel később a PLM-megoldásokat már a DS saját csatornáin is elérhették a felhasználók. Az értékesítési struktúrában a különböző országokban az IBM PLM részlege és DS viszonteladó partnerek alakították ki a kapcsolatot az ügyfelekkel, és jellemzően e partnerek adták a szakmai-műszaki támogatást a felhasználóknak, míg az IBM és a DS az adminisztratív supportot biztosította, illetve az elszámolás is közvetlen módon valósult meg a DS és az IBM PLM, valamint ügyfeleik között. Magyarországon két cég, a HAISystems Kft. és a CAD-Terv Kft. dolgozott IBM Business Partnerként és a DS úgynevezett VAR (Value Added Reseller) partnereként.

Direkt jó

Globális átalakulásról beszélünk, így érthető, hogy ezek a magyar piacot is érintették – mondta Nadj István, a CAD-Terv Kft. ügyvezetője. Az egyik lényeges változás az volt, hogy a HAISystems Kft. és a CAD-Terv Kft. stratégiai megállapodást kötött, amelynek eredményeként 2009 júliusától a CAD-Terv Kft. lett a DS PLM megoldások kizárólagos magyarországi forgalmazója, értelemszerűen megtartva IBM Business Partner és DS VAR partneri státusát.

A folyamatnak része volt az is, hogy a továbbiakban a HAISystems Kft. ügyfeleinek támogatását is a CAD-Terv Kft. vállalta és látja el. A felhasználók ezzel együtt dönthettek arról, hogy maradnak-e a korábban az IBM PLM-mel kötött szerződés kereti között, vagy váltanak a DS VAR partneri szerződésre, amely azt az előnyt kínálta és kínálja számukra, hogy – a korábbi IBM megoldással ellentétben – mind az adminisztratív, mind a szakmai-műszaki támogatást egyetlen partner, tehát Magyarországon a CAD-Terv biztosítja. Magyarán: az ügyfél mindent egyetlen kézből kaphat, leegyszerűsítve a kommunikációt, az adminisztrációt. A felhasználók mintegy fele azonnal élt ezzel a lehetőséggel, majd folyamatosan az ügyfelek fennmaradó része is ésszerűnek és hasznosnak találta az átállást. 2009 októberében újabb fordulat következett be a DS és az IBM kapcsolatában, ugyanis előbbi vállalat globális szinten felvásárolta az IBM PLM részlegét.

Az IBM PLM idén április 1-jétől Magyarországon is megszűnt, ezért új PLM-termék beszerzésnél már csak VAR-szerződés megkötésére van lehetőség. – Az érvényben levő IBM szerződésekről nem kötelező váltani, azonban érdemes. Leginkább azért, mert az IBM PLM egy éppen megszűnőben lévő szervezeti egység, amely természetesen meghatározott átmeneti ideig még adminisztratív támogatást nyújt, azonban reális, hogy a korábbival azonos intenzitású támogatást már nem fog adni az ügyfeleknek – hívta fel a figyelmet a CAD-Terv Kft. ügyvezetője.

PLM mindenkinek

A 3D-s tervezői szoftverek, az azokon túlmutató komplex PLM-megoldások a képzett mérnök kezében hatékony eszközök. A kettő, a jó szakember és a professzionális eszköz együtt teremthet értéket. A PLM-re sok definíció született, és mindegyikben van igazság, hiszen minden felhasználó számára valamelyest mást jelent, illetve mást ad. Egy vezető számára a működésre, folyamatokra való teljes és részletes rálátást biztosítja, a középvezetőknél a hatékony feladatkiosztás, riportolás és információszerzés miatt hasznos, míg a mérnökök számára többek között a hatékonyabb és gyorsabb tervezés, így a már korábban megalkotott részletek újrafelhasználása vagy a tervezők számára felesleges tehernek tűnő adatkezelés és kommunikáció egyszerűbbé tétele miatt válik fontos eszközzé. Minden egyes vállalatnál van jelenleg is „PLM-rendszer”, csak ezt sokan nem így hívják.

Ez a PLM-rendszer pedig nem más, mint maga a hierarchia és a szervezetben meglévő folyamatok összességének kezelése. A meglévő folyamatok digitális alapokra helyezéseként lehetne értelmezni a PLM-et, amely gyorsabb, transzparens és biztonságosabb. A mappák, irodakulcsok, tervezőasztalok és a telefon vagy fax helyébe egyetlen rendszer léphetne, amelyben kioszthatók a jogosultságok, miközben közös a keret, közös a feladat – fogalmazott Nadj István. Megjegyezte: a PLM térhódítása Magyarországon is erősödni fog. Az ok egyszerű. Azok a gyártók, akik túlélik a mostani nehéz gazdasági időszakot már ráébredhettek, vagy rá fognak eszmélni arra, hogy hosszú távon csak úgy tudnak megmaradni a piacon, ha folyamatosan igyekeznek többet adni választékban, minőségben, támogatásban.

Bármelyikről vagy ezek összességéről is legyen szó, a PLM alkalmazását nem fogják tudni kikerülni, hiszen megoldást kell kínálniuk, akár saját fejlesztés beindításával is, nem csak egy-egy terméket kell gyártaniuk. Ehhez azonban fejlett folyamatkezelés kell. A tervezőszoftver, a tervváltozatok, módosítások, az ügyfelekkel való adatcsere, a csoportmunka, az analízis, a CNC-programozás, a marketing támogatása és még sok más hatékony eszköz a PLM-rendszer révén egyszerre áll a felhasználók rendelkezésére. A DS koncepciója a tervezésben résztvevők három csoportját különbözteti meg, és e csoportokhoz igazítja termékportfólióját. Az egyik csoportot az alkotók, vagyis a tervezők teszik ki, a másodikat azok a felhasználók, akikkel az információt meg kell osztani a termék előállítása során, illetve ugyanez a kör osztja meg a már szűrt, szerkesztett információt másokkal.

Itt jellemzően a vállalatok, cégek üzleti irányítóira, marketingeseire kell gondolni. A harmadik csoportot azok alkotják, akiknek a terméket – már annak tervezése során is – látniuk, tapasztalniuk kell. Értelemszerűen ők a külső vagy belső ügyfelek. A PLM rendszerben a termék előállítási folyamatában résztvevők meglévő feladatától, szerepétől függően tudják használni a különféle megoldásokat. A tervezők fő munkaeszköze nyilvánvalóan a 3D tervezőrendszer (CATIA), illetve egy analízis szoftver (SIMULIA), a „köztes” felhasználóké, tehát az információt megosztóké az ERP-be is integrálható adatkezelő rendszer (ENOVIA vagy ENOVIA SmarTeam), míg a harmadik csoport, vagyis a vállalaton belüli további szereplők és az ügyfelek számára a 3D-s megjelenítő szoftver (3DLIVE, 3DVIA Composer) alkalmazása ajánlott. Az összekapcsolás alapja a tervező által létrehozott 3D modell, amelyet az említett alkalmazásokkal el lehet érni.

A szükséges adatok a rendszerekből egyszerűen kinyerhetők, a felhasználók ezekkel az információkkal pedig tovább dolgozhatnak, és ami lényeges, minden szereplő képes a másikkal való kettő vagy több irányú digitális kommunikációra. Egy elképzelt egyszerű folyamattal magyarázva mindezt: a megrendelő, például egy vállalat üzletága a megfelelő nem CAD alkalmazásban felvázolja, „gyurmázza” a megálmodott terméket, részegységet. A tervező mérnök megkapja az elkészített modellt - amit nevezhetünk 3D vázlatnak, skiccnek - és elkezdi kialakítani, majd az elkészült terveket megosztja a megrendelő egységgel és szükség szerint a köztes felhasználóval is, így például a marketing területtel, amely azonnal hozzá is kezdhet a marketingkampány kidolgozásához.

A megrendelő számára is számos lehetőség van, így például az elkészült tervben még módosításokat kérhet, vagy a projekt felelőse a kapott információból gyorsan és könnyen értelmezhető információkkal tájékoztathatja a menedzsmentet a termékfejlesztés aktuális állapotáról. – Egy egyszerű, lecsupaszított folyamatot így érdemes elképzelni, de a PLM rendszerek képességei, funkciói gyakorlatilag határtalanok. Mindez előrevetíti, hogy ezekkel a rendszerekkel nagyon komoly lendületet lehet adni az innovációs tevékenységnek, amely a már említett talpon, vagyis piacon maradás alapvető feltétele – mutatott rá a CAD-Terv ügyvezetője.

Itt az idő a váltásra

Az IBM PLM részlege több csatornán keresztül is értesítette ügyfeleit arról, hogy ez a szervezeti egység idén április 1-jétől megszűnik. Az első híradások még tavaly októberben jelentek meg ezzel kapcsolatban, az információkat pedig továbbiak követtek. Idén levélben tájékoztatták az érintett ügyfeleket a változásokról és az üzletimodell-váltás kapcsán szükséges teendőkről. Mint ismeretes, az IBM kiszervezte PLM üzletágát, ugyanakkor az IBM továbbra is stratégiai partnere maradt a Dassault Systemsnek (DS) több területen, azonban a közvetlen szoftverértékesítésben a továbbiakban már nem vesz részt.

Az IBM ennek ellenére továbbra is kész pénzügyileg segíteni az értékesítést. Az ügyfelek szempontjából ez azt jelenti, hogy a jövőben a VAR partnerek (Magyarországon a CAD-Terv Kft.) sokkal gyorsabban és rugalmasabban tudják a vásárlók igényeit kielégíteni, mivel a szoftver fejlesztője és a VAR partner között közvetlenebb a kapcsolat. A DS közvetlen képviselővel is rendelkezik Magyarországon, ami bizonyítja: e szoftvercég számára fontosak a magyarországi ügyfelek. A DS és az IBM között létrejött szerződés értelmében a PLM területen dolgozó IBM-es szakemberek 2010. április 1-jétől már a DS alkalmazásában látják el feladataikat. – Ennek értelmében magam is a DS-nél folytatom munkámat az üzletfejlesztésre összpontosítva. Magyarországon egyedül láttam el a feladatokat, az IBM Magyarország pedig nem rendelkezett, illetve rendelkezik a PLM területen több olyan szakemberrel, aki az ügyfeleket kiszolgálja.

A támogatás így a napi adminisztrációs területekre (szoftver kulcsok igénylése, számlázás stb.) szűkült. A változás azonban az átfutási idő növekedését hozta magával – hívta fel a figyelmet Nagy Zoltán, aki 2007-től egészen idén április 1-jéig dolgozott az IBM PLM magyarországi üzleti partnermenedzsereként. A szakember a jelenleg még IBM PLM szerződéssel rendelkező felhasználók zökkenőmentes szerződésváltásának előkészítésében, segítésében is feladatot vállal. Nagy Zoltán kérdésünkre válaszolva elmondta: a lehető leggyorsabban érdemes a szerződésváltást végrehajtani. Ez a lépés ugyan nem kötelező, azonban mindenre kiterjedő szakértő támogatást a VAR Partner, vagyis a CAD-Terv Kft. tud biztosítani.

Tervezhet velünk 

A száz százalékban magyar magántulajdonban lévő CAD-Terv Kft.-t 1997-ben alapították, elsősorban a tervezői részlegek kapacitásproblémáinak megoldására. A cég kezdeti és máig meghatározó tevékenységét a mérnöki szolgáltatások jelentik, a másik fontos tevékenységi terület a Dassault Systémes PLM termékportfóliójának magyarországi képviselete, beleértve a teljes terméktámogatást is. E kettő fő irányt egészíti ki az intézményi akkreditációval rendelkező oktatási tevékenység, amelyben a CAD-Terv a gyakorlatközpontúságra helyezi a hangsúlyt.

Ez egyrészt azt jelenti, hogy az oktatók maguk is gyakorló tervezőmérnökök, másrészt arra is figyelmet fordítanak, hogy a tréningeken részt vevő mérnök kollégák a hozott saját feladatokon keresztül sajátíthassák el a szükséges ismereteket, és ne demógyakorlatokból kelljen mindennapi munkájukba adaptálni a megszerzett tudást. A cég a Dassault Systémes oktatási akkreditációjával is rendelkezik. A CAD-Terv 2003-ban kapta meg a jogot a DS PLM-termékek magyarországi forgalmazására. 2008 augusztusától pedig az egyetlen magyarországi viszonteladóként folytatja tevékenységét. A cég a hosszú távú üzleti kapcsolatok kialakítását tartja a legfontosabbnak. Jelszavuk szerint a vásárlás csupán a kezdet. Magas szintű mérnöki és szakmai tapasztalatuk révén számos hazai kis- és nagyvállalat tartozik elégedett ügyfeleik közé.

Szabó Márton
a szerző cikkei

hirdetés
Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
 
Minden téren a legjobb
hirdetés
hirdetés
hirdetés

Kiadónk társoldalai

hirdetés