Lézeres vágás

Komplex megoldást kínálnak

Rugalmas alkalmazkodás a felhasználói igényekhez

A munkafolyamatok magasabb fokú automatizáltságának lehetősége, a termelésirányítási rendszerekkel együttműködő gyártói szoftverek megjelenése, nem utolsó sorban pedig a munkaerő hiányából vagy képzettség szintjéből adódó problémákat orvosolni képes egyszerű kezelhetőség miatt már a hazai ipar is egyre gyakrabban dönt a lézeres vágási rendszerek alkalmazása mellett. Ezek fejlesztési és alkalmazási trendjeiről Kézdi Árpád, a svájci Bystronic gépgyártót képviselő Autorel Kft. ügyvezető igazgatója adott összegzést.

hirdetés

A különböző gépgyártók lézeres vágógépei komoly fejlődésen mentek keresztül. Az egyik legszembetűnőbb eredmény a nagy vágási sebesség elérése lett. Ennek révén a felhasználók gyorsabban tudják vágni a táblalemezeket, ami jelentősen javítja a termelékenységet. Az automatizálás fejlesztésére, a lézeres vágás további gyorsítására és a teljesítmény növelésére irányuló általános trendeken túl igény mutatkozik az egyszerűbb, könnyebben kezelhető, ugyanakkor minőséget nyújtó lézeres vágógépek kifejlesztésére is, erre válasz a ByVention kompakt gép – mondta Kézdi Árpád.

Fejlesztési irányok a lézertechnikában

Kézdi Árpád
Kézdi Árpád: Komplex megoldást kínálunk
 „A lézertechnika rohamosan fejlődik, de természetes, hogy a gyártás kockázatkerülése miatt az ipari alkalmazások óvatosabb lépésekkel követik ezt a fejlődést. Ez persze nem jelenti azt, hogy ne lennének figyelemreméltó, nagyobb technológiai váltások. Ezek közé tartozik a szállézeres és diszklézeres megoldások megjelenése. A szállézeres berendezések már üzemben vannak, és a közelmúltban Bystronic is bemutatta a nagyközönségnek a vágási célra fejlesztett szállézeres tanulmánygépét, de a vágás terültén, a nagy volumenű lemezvágásoknál jelenleg még CO2 lézerek a dominánsak – jegyezte meg a szakember. Hozzátette: amikor fejlesztésekről beszélünk, nem szabad az új technológiákra, az áttörést ígérő új berendezésekre vagy éppen a lóerők versenyére szűkíteni a kört. A teljesítmények fokozása természetesen meghatározó fontosságú, de a korszerű gyártásban a rendszer- és folyamatszemlélet az uralkodó. A Bystronic fejlesztéseinek eredményeit október 26. és 30. között Hannoverben, az EuroBLECH szakvásáron mutatja be.

A hatékonyság a döntő

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy az felhasználók a vágási feladatokra kialakított lézeres berendezések beszerzésénél már sokkal körültekintőbben járnak el. Míg korábban inkább csak a kW adatra fókuszáltak, ma már arra kíváncsiak: mennyire illeszkedik a teljes gyártási folyamatra kialakított koncepciójukba a berendezés, vagyis megfelel-e a termelési ütemezés elvárásainak, az anyag és költségkalkulációknak. Ezt a láncolatot egészen a logisztikai folyamatok szintjéig elemzik a gondos ügyfelek. A piaci kölcsönhatások miatt természetesen a lézeres vágógépek gyártói is megfelelő válaszokat kerestek a felhasználói igényekre, azon túl, hogy a teljesítmények fokozásában sem kívántak veszíteni a lendületből.

Élhajlítás a Bybendpart szoftveralkalmazással támogatva
Élhajlítás a Bybendpart szoftveralkalmazással
E válaszok közül négy területet érdemes kiemelni. Az egyik a gépek, berendezések és rendszerek kezelhetőségének egyszerűbbé, valamint az alkalmazhatóság rugalmasabbá tétele, például azzal, hogy a gépek – a vágás közbeni fény- és hőjelenségeket érzékelve – képesek a megfelelő korrekciókra, vagy éppen azzal, hogy a berendezések, illetve azok szoftveres adatbázisából egy adott munkafeladatnak megfelelően kiválaszthatók a szükséges paraméterek, így például az anyagvastagságé. Ezeket a fejlesztéseket alapvetően két fontos igény hajtja.

A kezelhetőségnél egyrészt az a tény, hogy a szakképzett munkaerőből egyre kevesebb áll rendelkezésre, másrészt az, hogy az egyre drágább szakképzett munkaerőt csak indokolt esetben és megfelelő helyen kelljen alkalmazni. A lézeres berendezések gyártói ezekre a problémákra, illetve elvárásokra jó feleletet tudtak adni. Ezt jól példázhatja az, hogy egy korszerű berendezés alapszintű kezelésére néhány nap alatt kiképezhető egy előismeretek híján lévő dolgozó is.

Mozgásban

„A felhasználók igényeire adott gyártói válaszok közül a gépesítés és automatizálás fokának növelése is kapcsolódik a munkaerő kérdéséhez, de értelemszerűen azon messze túlmutat. A lézeres vágásnál az automatizálás elsősorban az anyagmozgató alrendszerek alkalmazásában ölt testet. Ez főként azoknál a felhasználóknál indokolt, akik gyakran kapnak olyan megrendeléseket, amelyeknél az alkatrészek egy vagy több ugyanolyan minőségű és vastagságú táblalemezt teljesen kitöltenek. Ilyenkor érdemes megfontolni az anyagmozgató, automatizáló alrendszerek beszerzését, mert ezek tovább javíthatják a termelési folyamat nyereségességét.

Egyrészt abból adódóan, hogy a ciklusidő jelentős csökkenése révén dinamikus, rövidebb lemezfeldolgozási időt lehetővé tevő gépeket is lehet alkalmazni az említett alrendszerekkel együtt, másrészt elkerülhető, hogy egy magasabban képzett, magasabb munkabérért dolgozó szakemberre kelljen manuálisan irányított anyagmozgatási feladatokat bízni” – világított rá az előnyökre Kézdi Árpád, aki e kiegészítő berendezésekre a Bystronic termékpalettájáról a ByTrans fel- és lerakodó rendszert hozta példaként. Az Autorel ügyvezető igazgatója harmadik gyártói trendként a vágógépek felhasználói igényekhez való optimálisabb „hangolását” említette.

Élhajlítás a Bybendpart szoftveralkalmazással támogatva
Élhajlítás Bystronic módra
 A Bystronic lézeres vágógépeinél három gépcsaládot alakítottak ki. Ezzel a felhasználók számára jól értelmezhető koordinátarendszert tudnak mutatni, amelyen a teljesítmények, a teljes üzemköltség és a beszerzési ár „görbéiből” egyértelművé válik, hogy adott munkafeladatok vagy éppen megrendelési állomány függvényében mely gépet érdemes választani. „Ez is azt bizonyítja hogy a gyártók már sokkal komplexebben gondolkodnak, és persze azt is, hogy a lézeres vágási megoldások alkalmazása nem óriási megrendelésekkel és kapacitásokkal rendelkező alkalmazók kiváltsága. Az automatizáció irányába tett további határozott lépés az automatikus fúvókaállítás és fejcsere megoldása. Bystronic ezáltal az időigényes és nagy figyelmet igénylő feladat elvégzésétől mentesíti a gépkezelőt – értékelt az ügyvezető.

Szoftverrel takarékosabb

Kézdi Árpád negyedik pontként a szoftverek fejlesztéseit emelte ki. Az elmúlt két év jelentős változása, hogy a felhasználók a gépek beszerzésekor egyre gyakrabban igénylik a gyártók azon szoftvermegoldásait (a Bystronic-nál a Plant Manager Cutting - PMC), amelyek lehetővé teszik a lézeres és vízsugaras vágási feladatok meglévő adatokra alapuló tervezését és nyomon követését. A Bysoft PMC modulja automatikusan lekéri a megfelelő adatokat a vállalatirányítási rendszerből (ERP) a termékadatokat a CAD programból, majd automatikusan elkészíti a legjobb vágási tervet. Az így elkészült terveket a legkedvezőbb munkafolyamat figyelembevételével csoportosítja, és hozzárendeli a megfelelő gépekhez.

Egy ilyen szoftvermegoldással gazdaságosabbá tehető a nagy mennyiségű, többféle anyagból készülő alkatrészek gyártása, továbbá azonnali betekintést nyújt az összes releváns gyártási és gépi adatba. Lényeges az is, hogy az off-line programozás mára napi gyakorlattá vált, ami nem csoda, hiszen nem egy több millió forint értékű gépen, hanem egy 150-200 ezer forintos számítógépen végezhető el a programozás, ráadásul a bonyolultabb programozási feladatok off-line módban hatékonyabban végezhetők el. Határozott tendencia, hogy egy szoftvercsomagon belül oldhatók meg komplex feladatok. A felhasználó 3D modellből programozza a Bybendpart programmal a teríték lézeres vágását és a CNC élhajlítási feladatokat.

Rendszerben gondolkodva

BySpeed univerzális, dinamikus lézeres vágó
BySpeed univerzális, dinamikus lézeres vágó
 „Ahogy évekkel ezelőtt gyártók számára az alkalmazói igények és észrevételek egyértelmű jelzést adtak a gyártóknak arról, hogy nem elegendő a teljesítményre összpontosítani, hanem a vágógépeket gyártási rendszerekbe, folyamatokba helyezve kell kialakítani vagy alrendszerekkel kiegészíteni, illetve szoftveralkalmazásokkal támogatni, úgy a fejlesztések is iránymutatóak lehetnek a felhasználóknak. A gyártók igényekhez mérten diverzifikált termékválasztéka, a termelésirányítási rendszerekkel való együttműködés megteremtése mind arra hívja fel a figyelmet, hogy az üzemeknek nem gépre, hanem vágási kapacitásra van szüksége, tehát a kapacitást kell megtervezni, és ahhoz hozzárendelni a megfelelő gépet, nem megfeledkezve arról, hogy a gép az automatizálási alrendszerekkel és szoftverekkel együtt optimálisan illeszkedjen a termelési folyamat egészébe. Ezt egészíti ki a dolgozók megfelelő képzése, hiszen az egyre fejlettebb technológiák kínálta előnyök csak akkor érvényesülnek, ha a hatékony eszközöket hatékonyan használjuk” – mutatott rá Kézdi Árpád.

Bystronic történelem

A Bystronic vállalatot 1964-ben alapították üvegipari berendezések gyártására. A cég mérnökei megoldottak egy x-y koordinátamozgást, kialakítottak egy szerkezetet és a vezérlést is házon belül fejlesztették. A Bystronic azóta is azon gyártók közé tartozik, amelyek saját vezérléssel kínálják berendezéseiket. A 70-es évek végén a már meglévő szerkezetre egy lézerforrást építettek, eredetileg üvegvágás céljára, de bebizonyosodott, hogy a lézer nem a legalkalmasabb megoldás erre ezért a berendezés lett az első Bystronic lézeres lemezvágója. Ez a berendezés önálló termékké vált, a lézertechnika gyors fejlődése pedig indokolttá tette, hogy 1986-ban két külön cégbe rendezzék az üvegvágó berendezések, valamint a lézeres berendezések területét.

Előbbi lett az úgynevezett „kék”, utóbbi pedig a „piros” Bystronic. Három évvel később megszületett a cég vízsugaras vágóberendezése is, 1997-ben pedig a Hämmerle cég felvásárlásával az élhajlító berendezések gyártásával bővült a Bystronic tevékenysége. A cég minden kulcsfontosságú gép- és berendezéselemet maga fejleszt és gyárt annak érdekében, hogy – célkitűzésüknek megfelelően – az adott alkalmazásokra szabott, kompromisszumok nélküli megoldásokkal szolgálják ki vevőik igényeit.

Szabó Márton
a szerző cikkei

hirdetés

kapcsolódó linkek

Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
 
Komplex megoldást kínálnak
hirdetés
hirdetés
hirdetés

Kiadónk társoldalai

hirdetés