hirdetés

Német autóipar

Kemény időszak következik

„Elvesszük a lábunkat a gázról, de tartjuk a tempót”

2011-ben mind a forgalom nagyságát, mind a termelés mennyiségét, mind pedig az exportot tekintve minden korábbit meghaladó eredményeket produkált a német autóipar.

hirdetés

A jövő évben a növekedés lendülete várhatóan megtörik, Matthias Wissmann, a Német Autóipari Szövetség (VDA) elnöke szerint „kemény munkásév” áll az ágazat előtt, az eddiginél „több ellenszéllel”. Mint fogalmazott, akkor lehet optimista az ágazat, ha sikerül a pénzpiacok stabilizálása. Mindent egybe vetve: 2012-re az idei értékesítési darabszám megismétlődése, azaz stagnálás valószínűsíthető. „Elvesszük a lábunkat a gázról, de tartjuk a tempót”, mondta a német autóipar elsőszámú reprezentánsa.

A VDA december 2-i berlini sajtótájékoztatóján nyilvánosságra hozott előrejelzése szerint 2011-ben – elérve a 2007. és 2008. évi, azaz a legutóbbi nagy gazdasági és pénzügyi válság előtti szintet - 3,1 millió új gépkocsit helyeznek/helyeztek forgalomba Németországban, 8 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. Ezen belül az újonnan forgalomba hozott cégautók száma jó ötödével, míg a magánforgalomban eladott gépkocsié – a pénzpiacok fejlődésével és egyes euróeuróövezeti országok adósságválságával kapcsolatos félelmek következtében – csupán 4 százalékkal haladta meg a 2010. évit.

Matthias Wissmann: Az autóipar továbbra is a német export zászlóshajója
Matthias Wissmann: Az autóipar továbbra is a német export zászlóshajója

Az autóvásárlási kedvnek az üzemanyagárak alakulása sem kedvezett: a szövetségi statisztikai hivatal 2010-ben az üzemanyagárak 11, majd 2011-ben újabb 12 százalékos emelkedését regisztrálta. Az autóárak ugyanakkor nem változtak, így az autózással összefüggő összes költség több mint 4 százalékos emelkedése csaknem kizárólag az üzemanyagárak emelkedéséből adódik. Wissmann hangsúlyozta, hogy német autógyárak 2011-ben is nagy lépéseket tettek a széndioxid-kibocsátás csökkentése érdekében. A cégautók széndioxid-kibocsátása egyetlen év alatt jó 5 százalékkal csökkent, a köztük és a magánautók átlagos széndioxid-kibocsátása közötti különbség a 2008. évi 10 gramm/kilométerről 2011 őszére 1,5 gramm/kilométerre mérséklődött.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy az egyes cégek új gépkocsik beszerzéséért felelős flottamenedzserei egyre nagyobb figyelmet fordítanak a szóba jövő járművek üzemanyag-hatékonysága növelésére, illetve a károsanyag-kibocsátás további mérséklésére. Emellett figyelemre méltó, hogy a cégautók túlnyomó többsége a kompakt- és a közepes kategóriájú gépkocsikból kerül ki, a felsőkategóriás járművek mindössze 1,5 százalékkal részesednek.

Maximális kapacitáskihasználtság

A német autógyárak 2011-ben elért 5,9 milliós termelési darabszáma minden idők rekordjának számít: 7 százalékkal haladja meg a 2010. évit, s kereken egymillió darabbal több a 2009. évinél. Az ágazat forgalma 13 százalékkal, 358 milliárd euróra, míg a német autóiparban foglalkoztatottak száma – beleértve a csaknem 290 ezer főt foglalkoztató beszállítókat is - 23,6 ezer fővel, 730 ezer főre emelkedett. A kapacitás-kihasználtság 2011 utolsó negyedévére megközelítette a 90 százalékot, ami 5 százalékponttal, (ezen belül a személygépkocsi-gyártóknál csaknem négy, a haszonjármű-gyártóknál 10 százalékponttal) magasabb az egy évvel korábbinál.

Nem panaszkodhatnak a beszállítók sem: náluk a kapacitás-kihasználtság az előző évihez képest csaknem 5 százalékponttal, 88 százalékra emelkedett. A német járművek iránti kereslet 2011-ben is erőteljesen élénkült. A VDA előzetes számítása szerint 4,55 millió személygépkocsit értékesített külföldi piacokon az ágazat, ami az előző évi 4,24 milliós darabszámhoz képest 7, a korábbi, a 2009-es válságévben elérthez képest pedig több mint 30 százalékos növekedést jelent. Az exportnak az ágazat teljes termelésén belüli részaránya eléri a 77 százalékot, azaz minden négy, Németországban előállított személygépkocsiból három külföldön talál gazdát.

A német érdekeltségű autógyárak külföldi termelése az új évben is bővül
A német érdekeltségű autógyárak termelése az új évben is bővül
Az export – ellentétben számos más, versenytárs ország autó-gyáraival, idegen kifejezést használva – „optimálisan diverzifikált”. Az exportra kerülő gépkocsik kevesebb, mint egy harmada (31 százaléka) kerül az euró-övezet országaiba, ahol az idén csak 1 százalékos export-növekedést regisztráltak. Európa többi országa – beleértve Törökországot és Oroszországot is – további 30 százalékot képvisel az ágazat exportjában, s az oda irányuló kivitelnél 11 százalékos darabszám-emelkedéssel számolnak. Minden hetedik Németországban előállított személygépkocsi az Egyesült Államokba, minden nyolcadik Kínába kerül; előbbiben 2010-ben 6 százalékkal, utóbbiban egy ötödével növekedett a Németországból importált gépkocsik darabszáma.

Másként fogalmazva: a Kínába irányuló export növekedési dinamikája a teljes exporténak csaknem kétszerese, 2011-ben első ízben haladta meg a 2 millió darabot, a német autógyárak piaci részesedése pedig eléri a Kínában forgalomba gépkocsik darabszámának egy ötödét. A mindenkori fogadó ország szempontjából – Nyugat-Európában minden második, Oroszországban minden hatodik, az Egyesült Államokban minden nyolcadik, a világ országaiban az idén forgalomba hozott bő 65 millió darab gépkocsiból pedig összességében minden ötödik valamely németországi autógyár terméke.

A német autógyárak külföldi termelése már 2010-ben meghaladta a belföldön állított mennyiséget, 2011-ben pedig - mivel a 15 százalékos bővülés folytán kereken 7 millió darabra emelkedett az elsősorban ázsiai és amerikai termelés - tovább növekedett a kül- és a belföldön előállított gépkocsik számának különbsége. A külföldi termelés a hazai foglalkoztatásra is kedvező hatást gyakorol: a VDA számítása szerint három, a német autógyárak által külföldön létrehozott munkahely nyomán egy új belföldi munkahelyet tudnak létrehozni (vagy megtartani) jön létre.

2012. évi kilátások

A Német Autóipari Szövetség 2012-re – Japán és Nyugat-Európa kivételével - további pozitív irányú fejlődést vár; a világ országaiban - számokban kifejezve - a 2011. évi 65,4 millió darabot 4 százalékkal meghaladó, 68 millió darabos értékesítési darabszámot prognosztizál. A VDA várakozásai szerint kontinensünk nyugati felében legfeljebb a 2011. évben elért 12,8 milliós termelési-értékesítési darabszám megismétlődése valószínűsíthető, de ha a pénzpiaci helyzet feszült marad, kisebb visszaesést sem lehet kizárni. Ázsia ezzel szemben továbbra is növekedési pályán marad: mind Kínában – 8 százalékkal, 13,2 millióra -, mind Indiában – 10 százalékkal, 2,9 millióra – kétszámjegyű dinamikával emelkedik az értékesítési darabszám.

Azaz: a várható növekedési dinamika mindkét országban elmarad az ideitől, de továbbra is meghaladja a fejlett ipari országokban várhatót, melynek nyomán elmondható, hogy a világ országaiban értékesített összes személygépkocsi csaknem egy negyedét a világ két legnépesebb országában hozzák forgalomba. Az amerikai piacon 2011-re becsült 13,6 millió darabos értékesítési darabszám – bár erőteljesen meghaladja az egy évvel korábbit – még távol van a válság előtti 17,5 milliós darabszámtól; megjegyezve, hogy a soron következő elnökválasztás évében néhány új modell piaci bevezetése, a benzinárak stabilizálódása és a kedvező finanszírozási feltételek is ösztönző hatást gyakorolnak az kereslet alakulására.

A VDA 2012-re további pozitív irányú fejlődést vár
A VDA 2012-re további pozitív irányú fejlődést vár
A VDA várakozásai szerint Brazíliában 2012-ben 3,6 millió darab új személygépkocsit (és kisteherautót) hoznak forgalomba, 3 százalékkal többet, mint 2011-ben. A német autóipar nagy előnye, hogy számos versenytárssal ellen-tétben a világ valamennyi jelentősebb piacán jelen van, s ha az egyik piac gyöngélkedik, egy másik piacon többé-kevésbé kompenzálható a vissza-esés. Ezt előrebocsátva a VDA azzal számol, hogy 2012-ben – az esetleges regionális ingadozásokat kivédve sikerül mind a 2011. évi 4,55 millió darabos kivitel, mind pedig az újonnan forgalomba hozott gépkocsik számának – 3,1 millió darab – megismétlődése.

Mindezek együttes hatására a német autógyárak hazai termelése a 2011. évivel azonos szinten alakul, azaz nem éri el a 6,0 milliós darabszámot. A német érdekeltségű autógyárak külföldi termelése ezzel szemben az új évben is bővül. Kína ma már egyértelműen a német autómárkák legfőbb külföldi termelési telephelye, ahol az összes, külföldön előállított német márka több mint egy negyede, 1,8 millió darab jármű gördül le a szalagokról. Brazíliában és Spanyolországban egyaránt kereken 750 ezer darab német márkájú személygépkocsit fognak előállítani és értékesíteni. Külföldi üzleteiket illetően a német beszállítók is jól állnak; csak Kínában 180 termelő- és szerelőüzemet tartanak fenn.

A beszállítók döntő mértékben járultak hozzá a német típusú gépkocsik üzemanyag-felhasználása és széndioxid-kibocsátása csökkentéséhez; s az elkövetkező tíz évben a hagyományos, (azaz tisztán Diesel-olajjal, illetve benzinnel működő) gépkocsik üzemanyag-felhasználása további egy negyedével mérsékelhető. A biztonságot és a vezetés közbeni komfortérzetet újabb megoldások, illetve fékrendszerek fogják segíteni.

Dinamizmus a haszonjárműpiacon

A világ haszonjárműpiaca még a 2009. évi válság után beindult hegymenetet járja. Emlékezetes, hogy a 6 tonnásnál nehezebb járművek értékesítése tavaly több mint egy harmadával haladta meg az előző évit, s elérte a 2,9 millió darabot, míg 2011-ben újabb 7 százalékos növekedés és 3,1 millió darabos értékesítési darabszám valószínűsíthető. Nyugat-Európában az idén az értékesítési darabszám több mint 25, míg az Európai Unió új tagországaiban az kereken 70 százalékos növekedését regisztrálták. Oroszországban több mint egy harmadával, az Egyesült Államokban csaknem 40, míg Brazíliában 14 százalékkal értékesítettek több nehézkategóriás haszonjárművet az egy évvel korábbinál.

A világ haszonjárműpiaca még a 2009. évi válság után beindult hegymenetet járja
A haszonjárműpiac még a válság után beindult hegymenetet járja
Egyedül Kína az, ahol a korábbi évek dinamikus, (2009-ben 20, 2010-ben újabb 44 százalékos) felfutása után a 2011. évben elért értékesítési darabszám – 1,2 millió – 9 százalékkal elmarad a múlt évitől. 2012-ben folytatódik a 6 tonnát meghaladó kategóriájú haszonjárművek értékesítési darabszámának emelkedése: a 3,3 millió darabszám 7 százalékkal haladja meg az ideit. Nyugat-Európában – ha a keretfeltételek kedvezően alakulnak – 4 százalékos növekedést való-színűsítenek a VDA szakértői, miközben Oroszországban és Japánban egy negyedével, míg az Egyesült Államokban 17 százalékos bővülés várható.

A 6 tonnásnál kisebb haszonjárműveknél 2011-ben 2 százalékkal, 5,6 millió darabra emelkedett a forgalomba hozott járművek száma, míg 2012-re 3 százalékos dinamika és 5,6 milliós darabszám valószínűsíthető. A VDA szakértőit is meglepte a német haszonjárműpiac 2011. évi dinamikus fejlődése. Hat tonnánál nehezebb járművekből 90 ezer darabot hoztak forgalomba, 22 százalékkal többet, mint egy, csaknem 50 százalékkal többet, mint két évvel korábban. 2012-re újabb 2 százalékos növekedés valószínűsíthető. A hat tonnánál alacsonyabb kategóriában 2011-ben forgalomba hozott 230 ezer egység 14 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit, jövőre pedig stagnálás várható.

Üzenet a politikának

Matthias Wissmann, a Német Autóipari Szövetség elnöke úgy látja: amennyiben a politika úrrá válik a pénzpiaci válságon és erősíti a vásárlók bizalmát, tovább fejlődhet az autóipar. Néhány ország bizonytalanságai ellenére a világ országaiban várhatóan tovább élénkül az autók iránti kereslet, s – mivel kellő rugalmassággal rendelkeznek – a német autógyárak egyes piacok visszaesését más piacokon ki tudják egyenlíteni. Ezzel együtt 2012 kemény, munkás évnek ígérkezik az ágazatban.

Az autóipar tartósan növekedési ágazat marad: 2020-ig a világ autópiaca várhatóan 40 százalékkal, évi 90 millió darabra emelkedik. A német autóiparnak az a célja, hogy e növekedésben a jövőben is az átlagot meghaladó mértékben jelen legyen, azaz – világpiaci részesedése tovább emelkedjen, vezető szerepe tovább erősödjön. Ehhez azonban kedvező keretfeltételeket kell teremteni, melyek sorában – mintegy napi aktualitásként – elutasítja „az államadósságok generális közös teherré tételét”, mert az „lebénítja az egyes országok azon készségét, hogy mindenki erőteljesen söpörjön a saját ajtaja előtt”.

Juhász Imre
a szerző cikkei

hirdetés
Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
 
Cikk[101711] galéria
hirdetés
hirdetés
hirdetés

Kiadónk társoldalai

hirdetés