hirdetés
hirdetés

IT és kommunikáció

Horvát gáztároló magyar IT háttérrel

Az eredetileg a magyar piacra fejlesztett Storage-IP rövid idő alatt adaptálható Európa gáztárolóihoz. Más energiahordozók piacán is vannak a működést és az üzletet érintő IT igények és IT megoldások.

hirdetés

Három versenytársát megelőzve a magyar IP Systems nyerte a horvát nemzeti földgáztároló új informatikai szoftverének fejlesztésére és bevezetésére kiírt pályázatot. A Podzemno Skladište Plina d.o.o. (PSP) az európai uniós előírásokat teljesítve nyitotta meg tárolókapacitását a magánkereskedők számára. A többszereplős üzleti modellben a tároló működtetéséhez a korábbinál sokkal összetettebb szoftver szükséges.

Az új informatikai platform fejlesztésére kiírt tenderen a hazai cég többek között a Siemens horvát leányvállalatát, valamint a legnagyobb helyi energetikai és elektrotechnikai vállalatot, a Končart győzte le. A horvát nemzeti gáztároló szabadkereskedelmi megnyitását előkészítő tendert 2013 augusztusában írták ki. Az új informatikai szoftver próbaüzeme 2014 elején indult; április 1-jétől élesben működik a rendszer.

Kapacitásmenedzsment

A PSP-nek szállított Storage-IP informatikai rendszer alapvetően a földgáztárolók üzemeltetésének üzleti folyamatait támogatja, ezáltal gondoskodik róla, hogy a tárolók működése megfeleljen a liberalizált, ugyanakkor az Európai Unió szintjén szabályozott piac előírásainak. Funkciói között elsőként a szerződéskezelés említhető: a szoftver nyilvántartja a partnerekkel kötött szerződéseket, és kezeli az azokban szereplő paramétereket. Ezáltal teremti meg az alapját a további folyamatok követésének.

Az új informatikai szoftver próbaüzeme 2014 elején indult; április 1-jétől élesben működik a rendszer
Az új informatikai szoftver próbaüzeme 2014 elején indult; április 1-jétől élesben működik a rendszer

A rendszer alapvető szolgáltatása a kapacitásmenedzsment. Ennek keretében folyik a szabad tárolási kapacitások naprakész nyilvántartása és publikálása a tároló honlapján, továbbá a kereskedők kapacitásigényének fogadása, elbírálása, valamint a kapacitások szétosztása. Emellett természetesen elengedhetetlen a tároló aktuális kapacitásának folyamatos számítása, elemzése, illetve tárolási tervek készítése.

A Storage-IP – a tárolói kapacitások, illetve gázkészletek másodlagos adásvételének támogatására – anonim ajánlattételi rendszert is tartalmaz. Ezáltal lehetővé teszi, hogy két kereskedő, kapacitás vásárlása nélkül, bilaterálisan tudjon egymás között akár gázt, akár kapacitást átadni/átvenni. A rendszer egyúttal lejelenti az üzletkötést a tároló felé.

Nominálás, allokálás, elszámolás

A kapacitások lekötése után a tárolók napi használatának meghatározó üzleti folyamata a nominálás, tehát amikor a rendszerhasználók napi és heti szinten beadják az igényeiket. A rendszer befogadja az automatikus vagy manuális nominálásokat, összesíti azokat, üzleti ellenőrzéseket végez, meghatározza a napi tárolási feladatokat, prognózisokat készít, esetleg visszautasít bizonyos igényeket (például akkor, ha a tároló működése eléri fizikai korlátait stb).

A nominálási folyamathoz tartozik a különböző rendszerek közötti nominálások eltérésének kezelése. A Storage-IP automatikusan végzi a tárolói és szállítói nominálások összevetését. A nominálás lezárultát követően a rendszer fogadja a fizikai folyamatirányító (SCADA) rendszerből a mérési adatokat, majd – automatikus allokáció esetén – elvégzi a rendszerhasználóknak, illetve szerződéseknek megfelelő mennyiségek szétosztását. Ezt követi a napi, heti, illetve szabadon választott időszakra vonatkozó gázforgalmi kimutatások és elszámolások összeállítása, valamint az allokálási jegyzőkönyvek elkészítése.

A pontos elszámolások érdekében a rendszer egy úgynevezett OBA-t (Operative Balancing Account) vezet. Ezen lehet kiegyenlíteni azokat a kisebb, óhatatlanul fellépő, napi különbségeket, amik jellemzően a szállító és a tároló üzemeltetője által megadott tárolási mennyiségek között kialakulnak.

Készletmozgások számítása

A készleteket illetően a rendszer fizikai és kereskedelmi mérleget készít. A készletmozgásokat a mérési, illetve allokálási eredmények alapján számítja. A készletezés vezetése többszintű. A Storage-IP elkülönítve kezeli a tároló egészére vonatkozó mobil és párnagázkészleteket, illetve az összesített és a partnerenkénti készleteket. (Minden kereskedőnek van saját, előre lekötött mobil kapacitása, oda tudja betenni a megvásárolt gázmennyiséget. Ez a mobil készlet. A párnagáz a tároló fizikai működéséhez kell, ezért azt nem értékesítik, annak mindig a tárolóban kell maradnia.) A rendszer mérlegriportokat állít elő tetszőleges időintervallumra vonatkozóan.

A Strorage-IP temészetesen adminisztratív és adatszolgáltatási funkciókat is ellát. Ide tartozik többek között a tároló működését meghatározó, alapvető paraméterek és tárolói profilok karbantartása, a biztonsági földgázkészlet nyitásának/zárásának adminisztrációja, a felhatalmazások kezelése, az újranominálási időszakok menedzsmentje, a tárolásiüzemmód-naptár kezelése, a hibaelhárítás adminisztrációja, az adatszolgáltatás a felügyeletet ellátó hivatal, a rendszerirányító és a partnerek felé.

Testreszabás 6 hónap alatt

Mivel Horvátországban csak a közelmúltban indult az energiapiac liberalizációja, a földgáztárolói informatikai rendszer gyakorlatilag zöldmezős beruházásként valósult meg. A PSP-nek igazodnia kellett az európai uniós szabályozáshoz, valamint a szabadkereskedelmi piac elvárásaihoz. De vajon milyen érvek szóltak az IP Systems megoldása mellett?

Hock Tamás: Nem csupán IT fejlesztőként, hanem – iparági tapasztalatunk és tudásunk birtokában – tanácsadóként is meg tudtunk jelenni
Hock Tamás: Tanácsadóként is meg tudtunk jelenni
– A horvátok olyan partnert kerestek, amelyet nem kell megtanítani az iparágra. Ez a mi legnagyobb versenyelőnyünk, hiszen Kelet-Európában, egy fejlődő piacon ismertük meg az energiaszektort. A Storage-IP 2010 óta sikeresen működik az MMBF Földgáztároló Zrt.-nél. Így a horvátországi projektben nem csupán IT fejlesztőként, hanem – iparági tapasztalatunk és tudásunk birtokában – tanácsadóként is meg tudtunk jelenni.

A siker másik kulcsa szintén meglévő termékünkhöz kapcsolódik. Nagyon rövid volt ugyanis a határidő, és fél év alatt nem lehet egy kiválóan működő rendszert a nulláról lefejleszteni. Két hónapunk volt rá, hogy a horvát specialitásokat már majdnem leképező alaprendszert átadjuk a PSP-nek. A lényeg az volt, hogy a megrendelő lássa a rendszer filozófiáját, és így jól meg tudja fogalmazni az igényeit. Ez is hozzájárult, hogy a tenderkiírás után mintegy 8 hónappal a rendszer éles működésbe állt. Mindezen túlmenően természetesen a versenyképes ár is a Storage-IP mellett szólt – tájékoztat Hock Tamás, az IP Systems ügyvezető igazgatója.

– Az eredetileg a magyarországi földgáztárolók számára kialakított informatikai alaprendszer tehát rendkívül rugalmas, gyakorlatilag bármilyen tároló üzleti folyamatainak kezelésére alkalmassá tehető, azaz az uniós földgázpiacon bárhol megállja a helyét. A testre szabás átlagosan fél évet vesz igénybe. Ennek megfelelően célunk, hogy más európai piacokon is megjelenjünk. Természetesen mindenhol vannak nemzeti sajátosságok – Horvátországban például óránkénti nominálás van, míg Magyarországon a gáznap a nominálás alapja –, de ezek egy stabil platformon viszonylag könnyen kezelhetők – tette hozzá a szakember.

A PSP megvásárolta és saját infrastruktúráján (szerverek, operációs rendszer, adatbázis-kezelő stb.) üzemelteti a Storage IP-t. Az IP Systems – a támogatási szerződésben foglaltak értelmében – probléma esetén távolról hozzáfér informatikai rendszeréhez, illetve beavatkozhat annak működésébe. Mivel meglehetősen kritikus rendszerről van szó, az elvárások rendkívül szigorúak. Az IP Systemsnek egyébként több olyan partnere is van, amelynek ASP-alapon nyújt szolgáltatást.

Gáz, olaj, áram – belföldre és külföldre

Az energiapiac liberalizációjának kezdetekor, 2008-ban alapított IP Systems a földgáztárolók üzleti folyamatait támogató informatikai megoldása mellett egyéb, az olaj-, a gáz- és a villamosenergia-iparban használható, az európai szabályozásnak megfelelő informatikai rendszerekkel foglalkozik. Van például olyan megoldása, amely egyaránt alkalmas a földgázzal és az árammal folytatott kereskedelmi tevékenység támogatására. Jóllehet korábban nem volt jellemző, hogy egy kereskedő villamos energiát és gázt is értékesített volna, manapság a kétféle tevékenység egyre gyakrabban összefonódik. Ezért lehet előnyös, ha ugyanazon rendszer tudja kezelni a gáz és az áram értékesítését.

A környező országokban is piacképes a földgázszállító vállalatok alaptevékenységét támogató szállítói rendszer. Noha érdeklődésben nincs hiány, átütő sikert nehéz elérni egy olyan piacon, amit alapvetően a nagy, állami cégek uralnak. Nem csupán iparági, hanem informatikai szempontból is figyelemre méltó a gáznapi rugalmassági piac működését támogató, a gázpiac kereskedelmi egyensúlyozását elősegítő megoldás, amely 2012-ben megkapta az IVSZ és a Nemzeti Innovációs Hivatal információs és kommunikációs technológiai megoldásoknak kiírt Az év IKT-projektje díját. A rendszer az európai szabályozás irányát követi, következésképpen külföldön is piacképes.

Noha érdeklődésben nincs hiány, átütő sikert nehéz elérni egy olyan piacon, amit alapvetően a nagy, állami cégek uralnak
Noha érdeklődésben nincs hiány, átütő sikert nehéz elérni egy olyan piacon, amit alapvetően a nagy, állami cégek uralnak

Létezik ezenkívül olyan adatszolgáltató rendszerük, amely többféle platformra képes adatokat szolgáltatni. Szintén az európai szabályozáshoz igazodik az a határkeresztező kapacitásokat kezelő megoldás, amelynek éles indulása még várat magára A meglévő rendszereket a szabályozás változásainak, illetve a felhasználói igényeknek megfelelően folyamatosan módosítják, testre szabják. Az IP Systems földgázszállítói rendszere már működik az FGSZ Földgázszállító Zrt.-nél, kereskedelmi megoldásának gázos modulja az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt.-nél, a Mol Energiakereskedő Zrt.-nél és a GDF Suez Energia Holding Hungary Zrt.-nél, villamos modulja a Magyar Áramszolgáltató Kft.-nél.

Jóllehet első igazi, éles külföldi projektjük a horvát PSP-nek szállított rendszer, dolgoztak már külföldre. A svájci Alpiqnak fejlesztett, rendkívül komoly matematikai modellre fölépített, a határkeresztező áramkapacitások elosztását támogató megoldásuk a kísérleti üzemig jutott el. Noha a megrendelő elégedett volt az eredménnyel, végül a szabályozás más irányt vett, így a rendszert nem vették éles használatba.

Jelenleg a mintegy hatvanfős IP Systems iparági szakértői és szoftverfejlesztői egy termelői platform kialakításán is dolgoznak, amelyet egyaránt lehet majd alkalmazni a gáz-, az olaj- és a vízkitermelés támogatásában. A platform némileg közelebb áll a fizikai megoldáshoz, mint az üzleti folyamatokat támogató szoftverek, azonban ez a rendszer sem az effektív fizikai folyamatokba avatkozik be, tehát itt sem mérnöki rendszerről beszélhetünk. Sokkal inkább egy olyan üzleti megoldásról van szó, ami a megtermelt javak elszámolását végzi.

Mallász Judit
a szerző cikkei

hirdetés
Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
 
hirdetés
hirdetés
hirdetés

Kiadónk társoldalai

hirdetés