hirdetés
hirdetés

Hasznosak a generációs különbségek a munkahelyeken

Generation gap

Versenyelőnyt jelent egy vállalat számára, ha ismeri munkavállalóinak generációs sajátosságait, ha képes előnyére fordítani az eltéréseket, és csak úgy engedi együtt dolgozni a különböző korosztályokat, hogy előtte megfelelően felkészítette dolgozóit a kihívásokra.

hirdetés

Míg az Alfa generáció babakocsiban ülő legelső képviselői még, a veteránok pedig már nincsenek jelen a munkaerőpiacon, addig további négy nemzedék rendre összecsap egymással a munkahelyeken. Vannak általános eltérések idősebbek és fiatalok között, vannak átfedések és csúszások is a generációk határán, így a legjellemzőbb általános eltéréseket vesszük sorra.

Miért és miben mások a generációk?

A baby boomos korosztály tagjai – noha már a nyugdíjra készülnek – a top 200 piacvezető cégnél továbbra is 90%-ban vezető pozícióban vannak. Igen későn ismerkedtek meg a digitális világgal, életük derekán találkoztak az internettel, bár használják, számukra a technológiai újdonságok között a telefon vezet. A demográfiai robbanás gyermekei, számukra természetes a szervezeti hierarchia, megbecsülik az időseket, hagyomány- és tekintélytisztelő korosztály. Az előmenetel, a célok elérése és a karrier fontos számukra, nagy munkakedvük, teherbírásuk van, és kötődnek a munkahelyhez, az íróasztalukhoz.

Az X generációsok vannak a legnagyobb számban a munkaerőpiacon. Ámbár a digitális világot fiatalon ismerhették meg, sosem érik utol az Y és Z nemzedéket. Inkább e-mailben kommunikálnak, kevésbé telefonon. Ez a nemzedék – mivel a Baby boom generáció nevelte őket – tartja a szabályokat, tisztelettudóak és udvariasak, de már nem annyira, mint szüleik. Mivel a húszas éveikben érte őket a rendszerváltás, még fiatalon cseppentek a multik világába, ahol óriási túlterhelés nehezedett rájuk a magánélet rovására. Ez a generáció az, amely számára a munka az első: „lelkem a vállalaté”. Fontos számukra a státusz és az anyagiak, egyszerre akár több munkahelyen dolgoznak.

Az Y generáció tagjai az új titánok a vállalatok életében. Digitális bennszülöttek, gyerekkoruk óta ismerik és használják a technika vívmányait. Online üzemmódban élnek, digitális kultúra veszi őket körül, életterük az internet és az okoseszközök. Facebookon és Snapchaten kommunikálnak, hálózatot építenek, virtuális közösségüket a személyes kapcsolatok rovására szélesítik. Gyerekkoruk óta azt tapasztalják, hogy számos dolgot jobban tudnak szüleiknél, fordított szocializációjuk miatt így nem bíznak másokban. Elődeiket megszégyenítő önbizalommal szállnak szembe a szabályokkal és a tekintéllyel. A munkát nem kötelességnek tekintik, élvezni akarják, emiatt könnyen váltanak munkahelyet vagy akár szakmát is.

A Z generáció (zapperek, kapcsolgatók) képviselői a duális képzés eredményeként már megjelentek a vállalatoknál.

Az okoseszközök világába születve igénylik az ingerekben gazdag környezetet. Folyamatosan valamilyen képernyő világítja meg az arcukat, multitasking üzemmódban élnek, viszont ez a megosztott figyelem igen felületes. Írásban kommunikálnak, rövidített szavakkal, virtuális közösségi életet élnek, a szemtől szembeni kommunikációban emiatt igen gyengék, kevesebbet beszélnek, olykor azt sem tudják, hogyan szólítsanak meg valakit. E-mailt nem néznek, a közösségi médián keresztül kommunikálnak és kapják, gyűjtik be az infókat. Mivel óriási információmennyiség megy rajtuk keresztül, tudásuk mozaikszerű. Szakemberek szerint 26‒28 éves korukig maradnak kamaszok, kevésbé foglalkoznak azzal, hogy be kellene illeszkedniük egy munkahelyre, nem kedvelik a formalitásokat, nem építenek az állami szociális gondoskodásra, ellenben kiválóan dolgoznak projektekben, nagyszerű a kooperatív technikájuk, előnyben részesítik az önálló ismeretszerzést, a tevékenységbe ágyazott tanulást.

Mi okoz gondot a munkahelyen?

Generációváltás megy végbe a munkahelyeken, ehhez pedig fontos a munkavállalók alkalmazkodási képességének fejlesztése, rugalmassá tétele, hogy a stressz és az információáramlás hiánya ne okozzon komoly problémát az üzletmenetben.

Amíg a baby boomosok uralták a munkaerőpiacot, a hierarchikus rendszerek jól működtek, 2020-ra azonban már jelentős számban jelenik meg a Z generáció, amely inkább az inspiráló, támogató-szolgáló vezetést (mentor) igényli.

Összességében az X-esek a munkaerőpiacon a legkedveltebbek, számukra a jól elvégzett munka alap, egyfajta köztes generáció, szeretik és fontos számukra a közösség, bárkivel együtt tudnak dolgozni. A többi nemzedék viszont elég nehézkesen jön ki egymással: az idősebbeket rendkívül zavarja a tiszteletlenség, holott az Y kifejezetten lázad a tekintélyelv ellen, míg a Z képes a megbecsülésre, amennyiben valaki érdemes is rá. Bár sok mindenben hasonlít az Y és a Z generáció, nem viselik el könnyen egymást, a folyamatosan versengő Y generáció (ezért is nevezik őket gyakran trófeagenerációnak) karriervágya erős, számára érthetetlen, hogy a Z nemzedék nem rivalizál.

Forrás: Shutterstock
Forrás: Shutterstock

Ami közös a fiatal generációkban, az a munka és a magánélet egyensúlyának megléte, nem szeretnének az X-esek nyomdokaiba lépni, fontosnak tartják, hogy a munkán kívül más dolgokkal is foglalkozhassanak, úgy gondolják, a munkabér alapból jár nekik, nem teljesítenek erőn felül azért, hogy megkapják. Ellenben nem tartják megfelelőnek az olyan munkahelyeket, ahol nem barátságosak a kollégák, és nincs jó közösség. Fontos számukra a gyors bejárás, a rugalmas munkaidő, a Wi-Fi-elérés biztosítása, az érdekes munkakör.

A kommunikáció szintén megnehezítheti a munkafolyamatokat, míg a baby boomos szereti szóban megbeszélni a problémákat, addig az X-esnél még csak telefon sincs, őket e-mailben a legkönnyebb elérni, míg az Y és a Z generáció számára elég egy üzenet a Facebookon.

Pedig minden vállalat számára fontos, hogy az idősebb kollégák átadják élettapasztalatukat és szakmai tudásukat a fiatalabbak számára, ehhez azonban meg kell teremteni a szükséges bizalmi légkört, illetve meg kell ismernie mindenkinek az egyes generációkat jellemző gyengeségeket és erősségeket.

Nem lehet hátat fordítani az újabb generációknak, hiszen új világot építenek, ők – a környezettudatos, a világ bármelyik pontján hálózatban együttműködésre képes, virtuális közösségekben is dolgozni tudó fiatalok – jelentik a jövőt.

Sós Éva
a szerző cikkei

hirdetés
Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
 
hirdetés
hirdetés
hirdetés

Kiadónk társoldalai

hirdetés
hirdetés
hirdetés
hirdetés