hirdetés
hirdetés

A német autóipar hajtómotorjai

Konferencia az ágazat eredményeiről és kihívásairól

A világ országaiban értékesített prémiummárkák 80 százaléka német gyártmány, míg a felső és felsőközép kategóriákban a belföldi értékesítés kereken 95 százaléka szintén hazai márka.

hirdetés

- A kis- és középvállalatoknak a német gazdaságban betöltött jelentőségét nem lehet eléggé hangsúlyozni. A kkv-szektor foglalja magában a belföldi munkahelyek 80 százalékát, s csaknem 500, a kis- és középvállalatokhoz tartozó vállalkozás adja a Német Autóipari Szövetség (VDA) legnagyobb tagvállalati csoportját. A beszállítók egy autó értékteremtéséhez 75 százalékban járulnak hozzá. Közülük sokan vezető pozíciót vívtak ki a maguk technológiai területén és ezzel jelentős mértékben járulnak hozzá a német autóipar innovációs erejéhez.

Matthias Wissmann, a szervezet elnöke a VDA május elején a Frankfurt am Main melletti Gravenbruchban „Innováció és nyitott piacok – új stratégia az együttműködésben” címmel megrendezett 12. kis- és középvállalati napján fenti szavakkal méltatta a kkv-szektornak a német autóiparban betöltött szerepét.

A német autóipar forgalma az elmúlt évben elérte 351 milliárd eurót, melynek 63 százaléka a külföldi piacokon realizálódott. 2011 a német autóipari beszállítók számára is nagyon sikeres évnek bizonyult, 69 milliárd eurós összforgalmuk meghaladta a 2007. évit, a nagy gazdasági világválság előtti utolsó év forgalom nagyságát. S bár a beszállítók forgalmában egyelőre továbbra is a belföldi forgalom dominál, Wissmann fontosnak tartotta: - Az üzlet a beszállítók körében is mindinkább nemzetközi válik, tevékenységükben az elköv- tkező években a külföldi forgalom mind nagyobb és nagyobb súlyt fog kapni.

A német autóipar forgalma az elmúlt évben elérte 351 milliárd eurót
A német autóipar forgalma az elmúlt évben elérte 351 milliárd eurót

A kis- és középvállalatok már az elmúlt években is nagy lépéseket tettek a globalizációs folyamatban, s ennek célországai sorában a BRIC-országok állnak előtérben. Tevékenységük nemzetközi jellegének erősödéséből vállalataink németországi telephelyei is sokat profitálnak, ami a beruházások, a forgalom, a termelés és a kutatásra és fejlesztésre fordított kiadások további emelkedésében ölt testet és a foglalkoztatásra is pozitív hatást gyakorol - hangsúlyozta a VDA elnöke.

A német autóknak a világ autóiparában betöltött szerepe az exportszámokban is visszatükröződik. Németországban az elmúlt évben 5,9 millió darab személygépkocsit gyártottak, s ennek rekord nagysága, 77 százaléka, azaz 4,5 millió darab került exportra. A német autógyárak emellett 7,1 millió darab járművet állítottak elő külföldi üzemeikben, meghaladva a belföldön előállított járművek darabszámát. A német autóipar külföldi expanziója a belföldi telephelyek szempontjából is előnyös, mert továbbra is él az a szabály, hogy három külföldi munkahely biztosít egy régi vagy éppenséggel teremt egy új hazai munkahelyet. A világ országaiban az elmúlt évben újonnan forgalomba hozott 65 millió gépkocsi egy ötöde valamelyik német konszern márkajelzését viseli.

Romló európai, javuló hazai és Európán kívüli exportkilátások

2012-ben ellenszéllel szembesült a világ, s ezen belül Németország autóipara. A múlt évben elért növekedési dinamika a nyugat-európai piaci helyzet megnehezülése következtében egyelőre a múlté, egyes EU-tagországok adósságválsága következtében a nyugat-európai autópiac előreláthatóan 5 százalékkal, 12,1 millió darabra fog visszaesni. Ezzel szemben az amerikai piac egyértelműen bővül, s az értékesített személygépkocsik darabszámának emelkedése valószínűsíthető Oroszországban, Kínában, Indiában, a Mercosur-országokban és Japánban is. Mindent egybe vetve a világ országaiban újonnan forgalomba hozott személygépkocsik darabszáma 4 százalékkal fogja meghaladni az egy évvel korábbit, ami – mint Wissmann forgalmazott – a nyugat-európai nehézségek ellenére összességében kedvező perspektívákat kölcsönöz a német autóiparnak.

Az amerikai piac egyértelműen bővül
Az amerikai piac egyértelműen bővül

Az első négyhavi tényadatok alátámasztják a nemzetközi autópiac alakulásával kapcsolatos várakozásokat. Az Európai Unió régi tagországaiban és az EFTA-országokban értékesített gépkocsik darabszáma (4,2 millió darab) csaknem 8 százalékkal elmaradt az elmúlt év azonos időszakának darabszámától; az új tagországokban értékesített gépkocsik darabszámának 7,7 százalékos, 262,6 ezer darabra történt emelkedése minimális mértékben szépít az európai autópiaci képet.

Az Európán kívüli országok egészen más képet mutatnak: az Egyesült Államokban 10,3 százalékkal, 4,64 millió darabra, Kínában 3,6 százalékkal, 4,22 millió darabra, Japánban 57,1 százalékkal (!), 1,76 millió darabra, Indiában 14,1 százalékkal, 1,04 millió darabra, míg Orosz-országban 18,1 százalékkal, 880 ezer darabra emelkedett az év első négy hónapjában újonnan forgalomba hozott gépkocsik darabszáma.

Németországban január és április között 1,92 millió darab személygépkocsi került le a szerelőszalagokról, 2 százalékkal kevesebb, mint 2011 első négy hónapjában; a hazai értékesítés 3 százalékos, 732,3 ezer darabra történt emelkedése nem tudta ellensúlyozni az export 5 százalékos, 1,46 millió darabra történt visszaesését.

Magas a prémiummárkák aránya

Vállalataink képesek a versenytársakkal szembeni fellépésre és a piaci részarány növelésére, mondta a VDA elnöke, hangsúlyozva, hogy az egyes térségek keresleti visszaesését más növekedési piacok képesek ellensúlyozni. Ebben különösen meghatározó a német autógyárak prémiummárkáinak magas aránya, melyek nagy szerepet játszanak a konjunkturális ingadozások mérséklésében. A világ országaiban értékesített prémiummárkák 80 százaléka német gyártmány, míg a felső és felsőközép kategóriákban a belföldi értékesítés kereken 95 százaléka szintén hazai márka. Az ágazat 730 ezer munkahelyének több mint fele közvetlen vagy közvetett formában a prémiummárkáktól függ úgy, hogy több mint 200 ezer főt kimondottan ezek gyártásánál foglalkoztatnak.

A német autók folyamatos térnyerésében – az állandó globális piaci jelenléten túlmenően – nagy jelentősége van a magas minőségnek és megbízhatóságnak, a kiváló dizájnnak és a biztonsági követelményeknek való megfelelésnek. Emellett a német autóipar a világ éllovasának számít a tiszta és hatékony üzemeltetés tekintetésében is, csökkent az üzemanyag-felhasználás és a károsanyag-kibocsátás. - 1990 óta minőségi ugrást értünk el termékeink környezetbarátságát illetően, a jelenlegi típusok kilométerenkénti károsanyag-kibocsátása csaknem 40 százalékkal csökkent, emellett egyes haszonjárművek esetében is sikerült nagyon jelentős kibocsátás-csökkentést elérni - mondta Wissmann.

A német autók folyamatos térnyerésében nagy jelentősége van a magas minőségnek és megbízhatóságnak
A német autók folyamatos térnyerésében nagy jelentősége van a magas minőségnek és megbízhatóságnak

A jövő követelményeinek való megfeleléshez és a vezető pozíció megőrzéséhez és megszilárdításához erőteljes innovációs tevékenységre van szükség olyan tényezőknél, mint a klímaváltozás, az olajtartalékok korlátozott volta, az urbanizáció és a közlekedési teljesítmény növekedése. A soron következő kihívások közé tartozik a robbanómotorok további optimalizálása a közvetlen befecskendezés révén, az egy tankolással elérhető távolság növelése és alacsonyabb hengerűrtartalom kérdése. Az évtized végéig további 25 százalékos üzemanyag-megtakarítás való-színűsíthető. Egy további súlypont a hagyományos üzemanyagfélék bio-üzemanyagokkal történő kiváltása. A német autóipar elkövetkező három-négy évben 10-12 milliárd eurót fordít az alternatív üzemeltetés fejlesztésére.

Wissmann a továbbiakban kitért az energetikai terület új kihívásaira, Németország energiaellátásának átalakítására. Nyolc nukleáris erőműnek a rendszerből való múlt évi lekapcsolása nem csak egy új energiahálózat kiépítését és új tárolási lehetőségek megteremtését követeli meg, hanem azt is, hogy „ennek gyorsan és jól tervezetten kell megtörténnie”. Másként fogalmazva: mindent meg kell tenni az energiafordulat sikeréért úgy, hogy a vállalatoknak a jövőben is elviselhető nagyságú áramdíjat kelljen fizetniük. „Az energiaköltségek erőteljesebb drágulása mindenek előtt a közép- és kisvállalatoknak jelentene elviselhetetlen terheket.” De politikai támogatást remél az autóipar más területeken, például a kereskedelem-politikában is, mert aggodalmat keltőek egyes felzárkózó országok kereskedelmi korlátozásai, melyek világszerte nagyban megterhelik az üzletet.

Arndt G. Kirchhoff, az autóipari szövetség kisvállalati tagozatának elnöke a szakemberhiányra hívta fel a konferencia mintegy 300 résztvevőjének figyelmét. - A vállalatok már jó ideje minden lényeges oktatási területet igyekeznek kihasználni arra, hogy fiatalembereket nyerjenek meg iparunknak és technológiánknak. Ebben vannak sikerek, de hosszú távon még többet kell képzésre fordítanunk… Munkatársaink felkészültsége a legfontosabb forrás a nemzetközi versenyben - mondta Kirchhoff. A szakemberekkel és az utánpótlással való törődés a fenntartható vállalatvezetés fontos alkotóeleme, már pedig a német kis- és középvállalatok az elmúlt években különösen aktívan voltak ezen a területen.

Az elektromobilitás fejlesztését az energiaellátási infrastruktúra kiépítésével kell összekötni
Az elektromobilitás fejlesztését az energiaellátási infrastruktúra kiépítésével kell összekötni

Renate Künast, a Zöld-párt parlamenti frakciójának elnöke meg van győződve arról, hogy a német autóiparnak sikerülni fog a szükséges változtatások elvégzése, mert nem csak a holnap autójára gondol, hanem új mobilitási koncepciókban is gondolkozik - "DriveNow" (BMW), "car2go" (smart) vagy a "quicar" (VW) -, amelyek a változó autóhasználati szokásokra keresi a megfelelő válaszokat. - Zöld gondolatokkal fekete számokat, azaz nyereséget elérni, ez a célunk - mondta Künast, hangsúlyozva, hogy a kis- és középvállalatok különösen nagy esélyekkel rendelkeznek. A kkv-szektor kutatási tevékenységét adózási eszközökkel is támogatni kell, mert az a kreativitásra épít.

A Zöld-párti frakcióvezető szerint Németország telephelyi versenyképességének megőrzése céljából több forrást kell bevonni a képzésbe, emellett a „szövetségi közlekedési utak tervét” olyan „szövetségi mobilitási tervvel” kell felváltani, amely a jövőben jobban összeköti a különféle közlekedési módokat. Az elektromobilitás fejlesztését az energiaellátási infrastruktúra kiépítésével kell összekötni. Emellett az autóiparnak az egész termelési folyamatban és az új modelleknél a legmagasabb hatékonyságra kell törekednie, hogy a tartalékok felhasználását olyan alacsonyan tarthassák, amennyire az csak lehetséges, hangsúlyozta a Német Autóipari Szövetség kis- és közép-vállalati fórumán a Zöldek parlamenti frakcióvezetője.

Adómentességgel az elektromos autókért

Mindeközben május végén a szövetségi kormány olyan tartalmú törvénymódosítást terjesztett a Német Szövetségi Gyűlés elé, mely szerint a múlt évben elfogadott elektro-mobilitási kormányprogram részeként a gépjárműadó alóli mentesség öt évről tíz évre emelésével igyekszik vonzóbbá tenni a legalább részlegesen elektromos meghajtású gépkocsikra történő átállást, a kormány szándéka szerint „gépjármű-adóztatási vonzerőt kölcsönözve a környezetbarát elektromos meghajtású járművek beszerzésének erősítéséhez”.

A „közlekedési adó megváltoztatásáról szóló törvény” („Verkehrsteueränderungsgesetz”) azokat a járműveket mentesíti plusz öt évvel a gépjárműadó alól, amelyeket először 2011. május 18. és 2015. december 31. hozott hoznak forgalomba. 2015 után az adómentesség már csak a tisztán elektromos meghajtású gépkocsikra fog vonatkozni, 2016. január 1. és 2020. december 31. közötti első forgalomra hozás esetén. A törvényt beterjesztő szövetségi kormány mindenek előtt a haszonjárművek és kisteherautók esetében lát jelentős potenciált a légkörvédelem és fenntartható mobilitás szempontjából. Mint emlékezetes, a kormány szándékai szerint 2020-ban egymillió elektromos meghajtású autó futna a német utakon, s ezek száma 2030-ra 6 millióra emelkedne.

A német környezetvédelmi minisztérium öko-intézetének vizsgálata szerint az elektromos meghajtású gépkocsiknak a légkörre gyakorolt hatása ugyanakkor mégsem olyan kedvező, mint azt korábban feltételezték. A vizsgálat még január végén, a Tageszeitung című napilapban nyilvánosságra hozott eredményei szerint amennyiben 2022-ben, (és nem 2020-ban, ahogy a szövetségi kormány tervezi), 1 millió elektromos meghajtású gépkocsi futna a német utakon, a működtetésük során keletkezett hajtógáz-kibocsátás 6 százalékkal lenne alacsonyabb a jelenleginél, miközben a benzinmotorok hatékonyabbá tételével a kibocsátott széndioxid mennyiségében 25 százalékos megtakarítást lehetne elérni. Az elektromos autóknak a klímamérlegre gyakorolt pozitív hatása akkor lenne igaz, ha az elektromos autók által felhasznált energiát kizárólag megújuló forrásokból állítanák elő, ám ha a pótlólagos energiaszükségletet más forrásokból, (elsősorban szénből) nyerik, a klímamérlegre gyakorolt hatás sokkal kedvezőtlenebbül alakul.

Juhász Imre
a szerző cikkei

hirdetés
Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
 
Cikk[111773] galéria
hirdetés
hirdetés
hirdetés

Kiadónk társoldalai

hirdetés