hirdetés
hirdetés

Gazdaság

Növekedési úton a német autóipar

Az előrejelzések szerint 2020-ban 89 millió darab új személygépkocsit fognak forgalomba hozni világszinten, ez pedig jó hetedével több az ez évre valószínűsített mennyiségnél.

hirdetés

A frankfurti IAA nemzetközi autóvásár kezdetéhez közeledve ellentmondásos a világ autópiacairól kirajzolódó kép. Olyan, millióban kifejezve kétszámjegyű viszonylatokban, mint az Egyesült Államok, Kína és Nyugat-Európa, az idén újonnan forgalomba hozott gépkocsik száma 2 és 6 százalék közötti mértékben meghaladja az elmúlt évit, amit viszont alaposan leront a Mercosur-térség országaiban(Argentína, Brazília, Paraguay, Venezuela és Uruguay), továbbá Oroszországban bekövetkezett visszaesés. A Német Autóipari Szövetség (VDA) által a világ országaiban az ez évre várt 76,6 milliós kibocsátási darabszám így alig 1 százalékkal lesz több a 2014. évinél.  

Matthias Wissmann, a szövetség elnöke az ez évben tapasztalt igen szolid növekedés ellenére sem veszítette derűlátását: előrejelzések szerint 2020-ban 89 millió darab új személygépkocsit fognak forgalomba hozni, ez pedig jó hetedével több az ez évre valószínűsített mennyiségnél.

Visszatérve a főbb piacok idei fejlődésére:

  • az Egyesült Államokban az év egészére 2 százalékos növekedést feltételezve 16,7 milliós értékesítési darabszám valószínűsíthető,
  • Kínában, ahol a német gyártmányok részaránya 21,2 százalékra emelkedett, az év egészére 6 százalékos növekedés mellett csaknem 19,5 milliós értékesítési darabszám várható,
  • míg a Nyugat-Európában az év egészére 4 százalékos növekedéssel és 12,6 milliós darabszámmal lehet számolni. Ez utóbbin belül különösen figyelemre méltó a két korábbi válságország, Spanyolország és Olaszország jelentős, 16, illetve 8 százalékos növekedése, miközben az idén újonnan forgalomba hozott személygépkocsik száma az Egyesült Királyságban (a korábbi magas bázishoz képest), továbbá Franciaországban egyaránt 2 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit.
  • az Európai Unió új tagországaiban az idén 950 ezer új autó forgalomba hozatalával számolnak a VDA szakértői, ami 6 százalékos növekedést jelent a múlt évihez képest. Mivel pedig a német márkák részaránya mind Nyugat-Európában, mind az unió új tagországaiban eléri, illetve meghaladja az 50 százalékot, a kontinensen tapasztalható élénkülés egyértelmű nyerteseinek a német márkák tekinthetőek, a beszállítókat is beleértve.

Ahogy a német autópiac alakul…

Németországban az év első felében 1 millió 619 ezer darab új személygépkocsit hoztak forgalomba, 5 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. Ezen belül a hazai márkák száma és aránya az átlagot meghaladó mértékben (6 százalékkal, 1170,8 ezer darabra), a külföldieké pedig attól elmaradóan (4 százalékkal, 448 ezer darabra) emelkedett. Az év egészére a VDA szakértői – összességében 2 százalékos növekedést feltételezve – 3,1 millió darabos összforgalmat prognosztizálnak. 

Az év elején Németországban 44,4 millió darab autót tartottak nyilván, félmillióval többet, mint egy évvel korábban. „Apró szépséghiba” az állomány öregedése – a múlt évi 8,8 évről kerek 9 esztendőre. Ez egyrészt jó jel, mert a járműveket hosszú élettartamára utal; ugyanakkor a környezet és a biztonság szempontjából aligha előnyös. Tény, hogy a jelenlegi német autóállomány egyötöde, csaknem 9 millió darab autó még a múlt évszázad terméke – a mai, korszerű járműveknél magasabb károsanyag-kibocsátással, üzemanyag-felhasználással, és nem utolsósorban kevesebb biztonsággal.

 Matthias Wissmann bizakodóan tekint a jövőbe
Matthias Wissmann bizakodóan tekint a jövőbe

A VDA adatai szerint a német autóipari vállalatok forgalma az év első négy hónapjában 132,8 milliárd euró volt, 10 százalékkal meghaladva az egy évvel korábbit. A külföldi forgalom az átlagot meghaladó mértékben, 12 százalékkal, 86,9 milliárd euróra emelkedett, miközben a belföldi forgalom 6 százalékkal, 45,9 milliárd euróra bővült. A német autóiparban foglalkoztatottak száma pedig ez év áprilisában elérte a 785,1 ezer főt, ami 2 százalékkal, azaz 18 ezer fővel több a 2014 tavaszinál.

 

A VDA ez év egészére vonatkozóan – a termelés első félévi stagnálása, illetve az export alig egy százalékos emelkedése ellenére – mind a belföldi termelésnél (5,7 millió darab), mind az exportnál (4,4 millió darab) 2 százalékos növekedést valószínűsít. Ezt jóval meg fogja haladni a külföldi telephelyeken folytatott termelés 5 százalékos növekedése, a Németországon kívül előállított német típusú személygépkocsik száma meg fogja közelíteni a 10 milliót.

A VDA által összességében kedvezőnek nevezett termelési és piaci helyzet elsősorban a magán fogyasztásból táplálkozik, amelyben nagy szerepet játszik az olajárak – euróban kifejezve – 31 százalékkal alacsonyabb volta az egy évvel korábbihoz képest, nagymértékben tehermentesítve a háztartásokat és a vállalati-vállalkozói szférát. Az alacsony kamatszint ugyancsak a fogyasztást serkenti. Mivel azonban a magán fogyasztás nem maradhat tartósan a növekedés elsőszámú hajtómotorja, rendkívüli fontos lenne a németországi beruházási tevékenység erősítése és a nemzetközi versenyképesség növekedését szolgáló hazai intézkedések időbeni eldöntése és végrehajtása. Mint Matthias Wissmann, a VDA elnöke az ágazat első félévi eredményeit és tevékenysége keretfeltételeit ismertetve fogalmazott: „régi bölcsesség, hogy a tetőt napsütésben kell megjavítani, nem akkor, amikor már esik”.

Kihívások a gazdaság- és a kereskedelempolitikában

A német autóipar az utóbbi időben számos újabb, hazai és nemzetközi kihívással szembesült. Előbbiek közé tartozik – többek között –

  • a hazai energiaárak emelkedése (az Egyesült Államokkal összehasonlítva az ottaniak kétszerese),
  • a nyilvánosság megismertetése az Európai Unió és az Egyesült Államok között kötendő szabadkereskedelmi megállapodás (TTIP) előnyeivel,
  • a bérköltségek több éve tartó, a szomszéd országokat meghaladó mértékű emelkedése,
  • a munkaerőpiac rugalmasságának fenyegető csökkentése,
  • a nyugdíjkorhatár egyes esetekben 63 évre történt mérsékléséből adódó munkaerőhiány, valamint
  • a Szövetségi Alkotmánybíróságnak az örökösödési adóra vonatkozó ítélete végrehajtásából a családi tulajdonban levő kis- és közepes vállalatokra háruló teher.

A fentiek alapján a Német Autóipari Szövetség szerint egyre sürgetőbb lenne egy olyan kurzus meghatározása, amely nem engedi meg az ipar további terhelését, sőt politikai prioritássá teszi Németország telephelyi vonzereje újbóli emelését.   

Mivel négy Németországon előállított autóból három külföldre kerül, létfontosságú a külföldi piacra jutási feltételek alakulása. Márpedig a világ számos, a német autóipar külpiaci pozíciói szempontjából is fontos országát – mint például Argentina, Brazilia, India, Kína és Oroszország – a protekcionizmus erősödése jellemzi. A Világkereskedelmi Szövetség (WTO) nyilvántartása szerint a G20-ak által 2008 óta bevezetett protekcionista intézkedések száma 1244-re emelkedett, és azok csupán szűk egynegyedét, 282-t vontak vissza; márpedig a visszavont intézkedések alacsony száma és aránya komoly veszélyt jelent a világkereskedelemre. 

Létfontosságú a külföldi piacra jutási feltételek alakulása
Létfontosságú a külföldi piacra jutási feltételek alakulása

Az európai kérdések sorában a német autóipar számára döntő jelentőségű Nagy-Britannia Európai Unióhoz való viszonyának kérdése. A brit piacon a német autómárkák piaci részaránya eléri az 53 százalékot; másként fogalmazva 2014-ben a teljes német személygépkocsi-export egyötöde (820,9 ezer darab) az Egyesült Királyságba került, és a 17,9 milliárd eurós forgalmi értékkel a britek az Egyesült Államok mögött a második helyet foglalták el a német személygépkocsi-export fontosabb célországai sorában. Márpedig ezt az eredményt nem szabad az EU-ból való kilépés lehetőségével veszélyeztetni. Európa közös érdeke, hogy az Egyesült Királyság az unióban maradjon, amit a német gazdaságpolitikának a brittel való számos hasonlósága, mindenekelőtt a világkereskedelem liberalizálása erősítésében játszott szerepe is alátámaszt. 

Innovációs eredmények az IAA-n

A szeptember 17-én megnyíló frankfurti IAA nemzetközi autóipari vásáron – az elektromobilitás mellett – különleges helyet fog elfoglalni a vezető nélküli, teljesen automatizált autózás (piloted driving) bemutatása. E technológia jelentőségét jól mutatja az általa nyújtott biztonság, a balesetek számának ebből adódó erőteljes csökkenése; és – mint a szakértők fogalmaznak – a parkolóházba történő beállás is kényelmes és biztonságos lesz, ha az autó maga keresi, majd foglalja el a helyét. Az új technológiával csökken a dugók száma és veszélye, emellett komoly megtakarítás érhető el az üzemanyag és a károsanyag-kibocsátás terén. Az automatizált autózás különösen nagy esélyeket kínál a haszonjárművek esetében, mert ezeknél még nagyobb az éves futásteljesítmény, és az ezen üzemmódban rejlő előnyök még fokozottabban kihasználhatóak. A piloted driving jelentőségére utal, hogy az elkövetkező három-négy évben a német autóiparban 16-18 milliárd eurót terveznek az ez irányú kutatásra és fejlesztésre fordítani.

Juhász Imre, Berlin
a szerző cikkei

hirdetés
Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
 
hirdetés
hirdetés
hirdetés

Kiadónk társoldalai

hirdetés